Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Adli Yargı

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Adli YargıSayfa Sayısı
:  
703
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6689-70-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI ibrahim KABOĞLU (TBB - İHAUM Başkanı) ′. 1 İOANNA KUÇURADİ (İHEOYUK Başkanı) 3 Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı) 7 Andras BAKA (Avrupa insan Haklan Mahkemesi Bölüm Başkan Yardımcısı) 10 Andras BAKA / Section Vice - President, European Court of Human Rights 15 Cemil ÇİÇEK (Adalet Bakanı) 20 Eraslan ÖZKAYA (Yargıtay Başkanı) 25 BİRİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Nuri ALAN Yargıç, Demokrasi ve Egemenlik/ ibrahim KABOĞLU 30 Avrupa insan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılama Hakkı / Rıza TÜRMEN 39 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesini Yorum Yöntemleri/Jean-Pierre MARGUENAUD 46 Les methodes d′interpretation de la Cour europeenne des Droits de i′Homme / Jean-Pierre MARGUENAUD 54 BİRİNCİ OTURUM TARTIŞMALARI / OTURUM BAŞKANI: Nuri ALAN 63 İKİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Nuri OK insan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Yaşam Hakkı / Lech GARLİCKİ 80 The Right to Life under the European Convention on Human Rights / Lech GARLİCKİ 89 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre İnsan Bedeninin Dokunulmazlığı Hakkı / Lech GARLİCKİ 99 The Right to Physical Integrity under the European Convention on Human Rights /Lech GARLİCKİ 108 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Bağlamında Yaşama Hakkı ve İşkence Yasağına İlişkin iç Hukuktaki Düzenlemeler ve Uygulamadaki Sorunlar /Muharrem ÖZEN 119 istanbul Protokolü / Şebnem Korur FİNCANCI 160 Adli Rapor/Şebnem Korur FİNCANCI 165 İKİNCİ OTURUM TARTIŞMALARI 172 ÜÇÜNCÜ OTURUM Oturum Başkanı: Mater KABAN Kişi Özgürlüğü: insan Hakları Avrupa Sözleşmesi′nin 5. Maddesinin İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Yorumu / Osman DOĞRU 181 İç Hukukta AİHS′nin 5. Maddesine İlişkin Gelişmeler / Uğur ERİŞ 287 Türk Mahkemelerinden Davalarda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 5. Madde ile ilgili Sorunlar / M. Şerit YILMAZ 301 ÜÇÜNCÜ OTURUM TARTIŞMALARI 314 DÖRDÜNCÜ OTURUM Oturum Başkanı: İhsan DEMİRKIRAN Avrupa insan Hakları Sözleşmesi′nin 6. Maddesi / Coralie AMBROISE-CASTEROT 320 L′article 6 de la Convention europeenne des droits del′homme /CoralieAMBROlSE-CASTEROT 329 Türkiye′de Adil Yargılanma Hakkı / Bilal KARTAL 338 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Savunma Ve Hak Arama Sürecinde Silahların Eşitliği / Güney DİNÇ 360 DÖRDÜNCÜ OTURUM TARTIŞMALARI 374 BEŞİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Işıl ULAŞ Özel Hayat, Aile Hayatı, Haberleşme ve Mesken: insan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. maddesinin Genişlemiş Yorumu ile Sağlanan Koruma / Gülsen YILDIRIM 385 Vie privee, vie familiale, correspondance et domicil: une protection assuree par une interpretation extensive de l′article 8 de la Convention Europeenne des Droits de l′Homme / Gülsen YILDIRIM 427 Bireysel Hayatın Korunması - Özel Hayat - Aile Hayatı - Konut - Haberleşme / Orhan UZGÖREN 471 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Adli Yargı / Şenal SARIHAN 482 BEŞİNCİ OTURUM TARTIŞMALARI 494 ALTINCI OTURUM • Oturum Başkanı: Talay ŞENOL İnsan hakları avrupa sözleşmesi′nin 9,10 ve 11. Maddelerinin yorumu / Emmanuel DECAUX 500 L′ınterpretatıon des artıcles 9,10 Et 11 de La Convention Europeenne des Droits de L′homme / Emmanuel DECAUX 512 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Özgürlüğü İle İlgili Değişiklikler ve AİHM ve Yargıtay Uygulaması / Hamdi Yaver AKTAN 525 İHAS 10. MADDE / Fikret İLKİZ 535 ALTINCI OTURUM TARTIŞMALARI 566 YEDİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Jean Pierre MARGUENAUD AİHS′ne Taraf Ülkelerde Yargılamanın Yenilenmesi / İbrahim ŞAHBAZ 580 Avrupa Mahkemesi İnsan Hakları Kararlarının icrası Bağlamında Adli Yargı Açısından Yargılamanın Yenilenmesi / Mehmet Handan SURLU 633 YEDİNCİ OTURUM TARTIŞMALARI 678 DEĞERLENDİRME OTURUMU Oturum Başkanı: Eraslan ÖZKAYA Ali EM 687 ismail MALKOÇ 692 Feyyaz GÖLCÜKLÜ 697 Eraslan ÖZKAYA 701