Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt : 1 ( Açıklama ve Önemli Kararlar = İHAS 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ve 7. Maddeler )

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt : 1 ( Açıklama ve Önemli Kararlar = İHAS 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ve 7. Maddeler )Sayfa Sayısı
:  
919
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4354-48-1

236,00 TLOsman Doğru : 1959′da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Halen aynı üniversitede İnsan Hakları Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1992 yılında "27 Mayıs Rejimi" adlı çalışmasıyla kamu hukuku doktoru unvanını aldıktan sonra uluslararası insan hakları hukuku alanında çalışmaya başladı. Özellikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşme ′nin yorumlanması ve uygulanması üzerine yayınlar yapmakta ve insan hakları hukuku dersleri vermektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi insan Hakları Hukuku Projesi web sayfasının (http://ihami.anadolu.edu.tr) kurucusu ve akademik editörüdür. Dr. Atilla Nalbant : 1965 yılında Malatya ′da doğdu. Galatasaray Lisesini (1984), I. Ü. Hukuk Fakültesini (1988) bitirdi. 1996 yılında Kamu Hukuku doktoru oldu. 1989-1997 yılları arasında M.Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1997′den 1998 yılına kadar İnsan Hakları Avrupa Komisyonunda görev yaptı. 1998′den buyana ise, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ′nde hukukçu ve yönetici (2006′dan buyana) olarak çalışmaktadır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 YAŞAMA HAKKI 9 AÇIKLAMA 9 Uygulanabilirlik Sorunu 10 Kanıtlama sorunu 11 Serbest kanıt ilkesi 11 İspat külfeti 12 Devletin Yükümlülükleri 14 Öldürmeme yükümlülüğü 15 Meşru savumna amacıyla öldürme 17 Yakalama amacıyla öldürme 18 Ayaklanma veya isyam bastırma amacıyla öldürme 18 Yaşamı koruma yükümlülüğü 19 Kasıtlı öldürmeye karşı koruma 19 Kasıt olmadan meydana gelen ölüme karşı koruma 19 İntihara karşı koruma 20 Soruşturma yükümlülüğü 21 Soruşturmanın re’sen başlatılması 23 Soruşturma organlarının bağımsızlığı 23 Soruşturmanın etkililiği (kanıtların toplanması) 24 Soruşturmanın makul bir özen ve hızla yapılması 27 Soruşturma ve sonuçlarının açıklığı 28 Soruşturma sonucunun caydırıcılığı (cezasızlık sonuıu) 29 ÖNEMLİ KARARLAR 31 Kürtaj 31 Gözaltında Ölüm 36 Cezaevinde Ölüm 50 Askerde Ölüm 54 Kayıp Edilme 56 Faili Meçhul Ölüm 61 Üçüncü Kişinin Şiddeti Sonucu Ölüm 64 Tehlike Doğuran Faaliyetler 86 Kamu Sağlığı 98 Devletin Güç Kullanması Sonucu Ölüm 101 İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI 125 AÇIKLAMA 125 Uygulanabilirlik sorunu 126 Kanıtlama sorunu 128 İddia: Ne, nasıl, ne zaman oldu, kim yaptı? 129 Savunma: Devletin açıklaması ikna edici mi? 133 Nitelendirme sorunu 136 İşkence 137 İnsanlıkdışı veya aşağılayıcı muamele 139 İnsanlıkdışı veya aşağılayıcı ceza 140 Devletin maddi yükümlülükleri 141 Şiddet uygulamama 142 Gözaltında sorgulama sırasında şiddet 142 Yakalama sırasında şiddet 145 Toplantı veya gösteriyi dağıtma sırasında şiddet 146 Cezaevinde direnmeye karşı şiddet 147 Cezaevinde açlık grevinde zorla besleme 149 Şiddet riskine maruz bırakmama 150 Ölüm cezası uygulanabilecek ülkeye gönderme 151 Ölüm koridoru yaşayabileceği ülkeye gönderme 152 Bedensel ceza uygulanabilecek ülkeye gönderme 153 Öldürülebileceği veya işkence görebileceği ülkeye gönderme 154 İnsanlıkdışı cezalar vermeme 157 Ölüm cezası 157 Bedensel ceza 157 Hapis cezası 158 Disiplin cezası 160 İnsani olmayan koşullarda tutma 160 Sağlıksız koşullarda tutma 161 Hasta, sakat, yaşlı veya küçükleri tutma 162 Yüksek güvenlikli rejimde tutma 166 Tutulanlara yapılan diğer muameleler 167 Üçüncü kişinin şiddetine karşı koruma 169 Bireysel ve toplu fiziksel saldırılar, aile içi şiddet 170 Cinsel saldın, çocuklann cinsel istisman ve ihmali 170 Devletin usul yükümlülüğü 171 Dayanağı, amacı, kapsamı 171 İlkeleri 173 Sonışturmamn başlatılması 174 Sonışturma organlarının bağımsızlığı 175 Sonışturmamn etkililiği (delillerin toplanması) 176 Soruşturmanın makul bir özen ve hızla yapılması 180 Soruşturmanın şeffaflığı 181 Yaptınmın cay dinciliği (cezasızlık sorunu) 182 ÖNEMLİ KARARLAR 184 Gözaltında Şiddet 184 Gözaltına Alırken Şiddet 241 Cezaevinde Şiddet 248 Üçüncü Kişinin Şiddeti 260 Tutulma Koşullan 275 Cezalar 301 Riskler 306 KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI 317 AÇIKLAMA 317 Kölelik ve kulluk 318 Zorla çalıştmna ve zonmlu çalışma 319 İnsan ticareti 321 ÖNEMLİ KARARLAR 323 Zorla Çalıştmna 323 Ev Köleliği 345 İnsan Ticareti 348 ÖZGÜRLÜK VE GÜ VENLİK HAKKI 365 AÇIKLAMA 366 Özgürlükten yoksun bırakma nedir? 367 Özgürlükten yoksun bırakma şartlan 370 Hukuka uygun tutma 370 Kayıtsız tutma 372 Fazladan tutma 373 Önleyici tutma 377 Suçsuz tutma 378 Başka ülkede tutma 380 Koruyucusuzya da güvencesiz tutma 381 Amaca aykın tutma 383 Zorunlu ikamet 383 Disiplin lıapsi 384 Sebebe uygun tutma 385 Hükümlünün hapsedilmesi 385 Yükümlülük nedeniyle tutulma 386 Suç şüphelisinin tutulması 388 Küçüğün tutulması 390 Hasta, bağımlı veya serserinin tutulması 391 Sınırdışı edileceklerin tutulması 392 Özgürlüğünden yoksun bırakılanların haklan 393 Tutma nedenleri hakkında bilgilendirilme hakkı 393 Derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı 394 Azami gözaltı süresi 395 Tutuklamaya yetkili yargıç 397 Tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı 399 Dikkate alınacak tutukluluk süresi 399 Sürenin makullüğünün değerlendirilmesi 400 Makullüğün dayandırıldığı tutuklama nedenleri 401 Tutuklu işe özen gösterilmemesi 404 Özgürlükten yoksun bırakmaya karşı başvurma hakkı 405 İncelemenin mahkeme tarafından yapılması 406 Denetimin tutmanın hukukiliği konusunda yapılması 409 Muhakemenin süratle yapılması 410 Hukukilik denetiminin makul aralıklarla yapılması 411 Kişi özgürlüğüne aykırılık nedeniyle tazminat hakkı 411 ÖNEMLİ KARARLAR 412 Maddenin Uygulanabilirliği 412 Yakalama/Gözaltı 414 Tutuklama 493 Hapsetme 552 Yükümlüyü Tutma 574 Küçüğü Tutma 583 Hasta, Bağımlı Veya Serseriyi Tutma 588 İzinsiz Girişi Önleme, Smırdışı Etme Veya Geri Verme Amacıyla Tutma 598 ADİL YARGILANMA HAKKI 609 AÇIKLAMA 609 Hangi yargılama usullerine uygulanır? 611 Kişisel hak ve yükümlülükler 611 Suç isnadı 616 Mahkeme hakkı 620 Mahkemeye erişme hakkı 620 Yargı yolunun bulunmaması 621 Dava ehliyeti tanımama 622 Yargıdan bağışık tutma 624 Dava açma süreleri 628 Adli yardım sistemi 630 Karar hakkı ve kararın icrası hakkı 631 Bağımsız ve tarafsız yargı yerinde yargılanma hakkı 632 Makul sürede yargılanma hakkı 634 Sürenin belirlenmesi 634 Makullük değerlendirmesi 634 Adil muhakeme hakkı 636 Silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama 636 Kanıtların kabulü ve değerlendirilmesi 637 Diğer haklar ve ilkeler 641 Aleni yargılanma ve karar hakkı 641 Masum sayılma hakkı 642 Asgari samk haklan 644 İsnat edilen suçu öğrenme 645 Savunma için yeterli zaman ve kolaylıklara sahip olma 646 Bizzat, müdafi vasıtasıyla veya adli yardımla savumna 647 Tanık dinletme ve tanık sorgulama 650 Çevinnenden ücretsiz yararlanma 654 ÖNEMLİ KARARLAR 656 Maddenin Uygulanabilirliği 656 Dava Açılmasını Engelleme 672 Bağımsız Ve Tarafsız Olmayan Yargı Yerinde Yargılama 695 Uzun Sürede Yargılama 722 Duruşmasız Yargılama 727 Kapalı Duruşmada Yargılama 730 Hukuka Aykın Delille Mahkûm Etme 734 Tamğı Sorgulatmama 785 Delilleri Tartışamama 803 Masum Saymama 814 Tarafın Görüşünü Almama 817 Savunma Yaptırmama 824 Karar Vermeme 841 Aleni Olmayan Karar Verme 844 Gerekçesiz Karar Verme 847 Karan İcra Etmeme 850 KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ 857 AÇIKLAMA 857 “Suç” ve “ceza” kavramları 857 Suç ve cezalann yasallığı 858 Ceza normunun geriye yürümezliği 861 Lehte ceza nonnunım geriye yürümesinin gerekliliği 862 İnsanlık aleyhine işlenen suçlar ve savaş suçlan 862 ÖNEMLİ KARARLAR 864 BİRİNCİ CİLTTE YER ALAN ÖNEMLİ KARARLAR 883 (Alfabetik Sırayla) BİRİNCİ CİLTTE YER ALAN ÖNEMLİ KARARLAR. 887 (Madde ve Konu sırasına göre) DİZİN 910