Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin M.B. ve Diğerleri v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Dbouba v. Türkiye, Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye Davalarında 15 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri ve İngilizce Meti

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin M.B. ve Diğerleri v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Dbouba v. Türkiye, Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye Davalarında 15 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri ve İngilizce MetiSayfa Sayısı
:  
179
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4396-16-0

25,00 TL

ÖNSöZ
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinde, mülteci ve sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan davalarda verilen kararlar üç ayrı kitapta toplanmıştır. İlk olarak, -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davası: Mülteci ve Sığınmacı Hukuku Açısından Değerlendirme- adlı kitabımız yayınlanmıştır. Ardından, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin 19 Ocak 2010 tarihinde Z.N.S. v. Türkiye davasında verdiği kararın Türkçe tercümesi ve İngilizce metninden oluşan ikinci kitabımız 2010 yılında yayınlanmıştır.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan dört ayrı davayı 13 Nisan 2010 tarihinde karara bağlamıştır. Sözünü ettiğimiz iki kitabın devamı niteliğinde olmak üzere, üçüncü kitabımızda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından 13 Nisan 2010 tarihinde Charahili v. Türkiye; Kesmiri v. Türkiye; Ranjbar ve Diğerleri v. Türkiye; Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye davalarında ard arda verilen kararların Türkçe tercümeleri ile İngilizce metinleri yer almaktadır.
Bu kitap, serinin dördüncü kitabını oluşturmaktadır. Bu kitapta, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin, Alipour ve Hossein-zadgan v. Türkiye; D.B. v. Türkiye; Dbouba v. Türkiye ve M.B. v. Türkiye davalarında 15 Haziran ve 13 Temmuz 2010 tarihlerinde verdiği dört kararın Türkçe tercümesi ve İngilizce metinleri yer almaktadır.

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Temmuz 2010, Bostancı


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR ix

I. Türkçe Tercümeler 1


1. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire
M.B. ve Diğerleri v. Türkiye Davası (Başvuru No. 36009/08)
Karar, Strazburg, 15 Haziran 2010 3


2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire
D.B v. Türkiye Davası (Başvuru No. 33526/08)
Karar, Strazburg, 13 Temmuz 2010 19


3. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire
Dbouba v. Türkiye Davası (Başvuru No. 15916/09)
Karar, Strazburg, 13 Temmuz 2010 39


4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire
Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye Davası
(Başvuru No. 6909/08, 12792108 ve 28960/08)
Karar, Strazburg, 13 Temmuz 2010 57II. İngilizce Metinler 791. European Court of Human Rights Second Section
Case of M.B. and Others v. Turkey (Application no. 36009/08)
Judgment, Strasbourg, 15 June 2010 81


2. European Court of Human Rights Second Section
Case ofD.B. v. Turkey (Application no. 33526/08)
Judgment, Strasbourg, 13 July 2010 97


3. European Court of Human Rights Second Section
Case ofDbouba u. Turkey (Application no. 15916/09)
Judgment, Strasbourg, 13 July 2010 117


4. European Court of Human Rights Second Section
Case of Alipour And Hosseinzadgan v. Turkey
(Application no. 6909/08, 12792/08 and 28960/08)
Judgment, Strasbourg, 13 July 2010 135
III.İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Koruma Sözleşmesi 157