Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ne Başvuru: Avukatlar İçin Uygulamaya Yönelik Bir Kılavuz

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ne Başvuru: Avukatlar İçin Uygulamaya Yönelik Bir KılavuzSayfa Sayısı
:  
219
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-8654-71-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ

Elinizdeki kitap, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi\′nde dava açmak isteyen Türkiye\′deki avukatlara uygulamaya yönelik yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Kitabın içeriği, Türk Hükümeti aleyhine açılan davalarla ilgili kilit belgelerden (\"Dava Evrakları\") yapılan alıntılar ile bu belgeler üzerine yapılan yorumlarla ortaya çıkarılan Dava Projesi(*} tarafından geliştirilen değerli tecrübeler üzerine inşa edilmiştir. Belirli davalarda hangi savunmaların başarılı olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen diğer iddiaların Mahkeme tarafından neden kabul edilmediği, üzerinde özellikle durulması hedeflenen konulardır.

Bilhassa, avukatların müvekkilleri adına Mahkeme\′ye başvururken, Dördüncü Bölüm içerisinde bulunan dava dilekçeleri alıntılarından doğrudan faydalanmaları umulmaktadır.

Dipnot yerine, okuyucunun kitap içerisinde yolunu kolayca bulmasına yardımcı olmak üzere çapraz referans sistemi benimsenmiştir.

Aşağıda görülen referans, Birinci Bölüm\′de yer alan Aksoy-Türkiye davasının özetinden alınmıştır. İlgili özet adı geçen davada 15. maddenin ileri sürüldüğünden bahsetmekte ve ardından okur şu şekilde yönlendirilmektedir:

15. maddeye ilişkin başvuru dilekçesinden yapılan alıntı için bakınız sayfa 144-147

Kitap şu şekilde düzenlenmiştir :

1- Birinci Bölüm, okurların kitap içerisinde yollarını bulmaları için tasarlanmış bir şema içermektedir. Bu şema, Dava Projesi sırasında karşılaşılan bazı çetrefilli hususlara binaen göz önünde bulundurulması gereken hukuki ve tatbiki mevzuları, ve bu mevzuların kitap içerisinde değinildiği yerleri işaret etmektedir.2- İkinci Bölüm, kitap boyunca yararlanılan Dava Evrakları
nın ait olduğu belli başlı davaların özetini içermektedir.
3- Üçüncü Bölüm, Mahkeme önünde izlenmesi gereken iş
lemlere ilişkin aşağıdaki noktaları ele almaktadır:

3.1 Kabuledilebilirlik
3.2 Başvuru formunun doldurularak Mahkeme\′ye sunulması
3.3 Türk Hükümeti\′nin görüşleri
3.4 Avrupa Konseyi\′nin sağladığı adli yardım
3.5 Mahkeme tarafından dava esasının belirlenmesi
3.6 Dostane çözüm
3.7 Adil karşılık4- Dördüncü Bölüm, Mahkeme ve Komisyon\′un, Essex
Dava Projesi tarafından sıkça ileri sürülen Sözleşme maddelerine
ilişkin içtihatlarım incelemektedir.

5- Beşinci Bölüm, alınan kararların uygulanmasına ilişkin
Mahkeme\′nin ve Bakanlar Komitesi\′nin usuli ve tatbiki kurallarını
ve uygulamasını içermektedir.


6- Ek 1, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi\′nin, yürürlükteki
Protokoller de dahil olmak üzere tam metnini sunmaktadır.

7- Ek 2, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi\′ne başvurmak
isteyenler için Konsey\′in yayınladığı Açıklama\′yı, Açıklayıcı
Not\′u ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi\′nin iletişim bilgilerini
içermektedir.


8- Ek 3, Mahkeme\′ye başvuru formunun Türkçe bir örneğini
içermektedir.

9- Ek 4, Adli yardımdan yararlanabilmek için doldurulması
gereken Gelir Beyannamesi\′nin Türkçe bir örneğini içermektedir.


10- Ek 5, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\′ne ilişkin yarar
lanılabilecek bazı kaynakların listesini içermektedir.

Alan Simmons

Haziran 2004

İÇİNDEKİLER


Önsöz 3

GİRİŞ \′. 7

BİRİNCİ BÖLÜM

Kitabın Haritası 13

İKİNCİ BÖLÜM
Kitapta İncelenen Davaların Özeti

1. Süheyla Aydın - Türkiye 15
2. Akkoç -Türkiye 15
3. Aksoy-Türkiye 16
4. Gülten Aytekin -Türkiye 16
5. Çakıcı -Türkiye 17
6. İlhan - Türkiye 17
7. Kılıç - Türkiye 18
8. Salman - Türkiye 18
9. Taş -Türkiye 19


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Önünde Yargılama Usulleri

1. Giriş 22
2. Kabuledilebilirlik 24
3. Mahkemeye Başvuruda Bulunmak 31
4. Türk Hükümeti\′nin Görüşleri 39
5. Avrupa Konseyi Adli Yardımı 45
6. Dava Esasının Belirlenmesi 49
7. Dostane Çözüm 56
8. Adil Karşılık 60

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\′nin Maddi Hukuku

2. Madde Yaşam Hakkı 76
3. Madde İşkence ve İnsanlık Dışı veya
Onur Kırıcı Muamele veya Ceza Yasağı 97
5. Madde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 109
6. Madde Adil Yargılanma Hakkı 115
8-11. Madde 118
13. Madde Etkili Bir Hukuk Yoluna Başvurma Hakkı 130
14. Madde Ayrımcılık Yasağı 141
15. Madde Olağanüstü Hallerde Yükümlülük Azaltma 144
18. Madde Hakları Kısıtlamanın Sınırları 149
34. Madde Bireysel Başvuru Hakkına Müdahale 153
38. Madde Dava Esasının İncelenmesi ve Dostane Çözüm 157
1 Nolu Protokol, 1. Madde Mülkiyet Hakkı 161


BEŞİNCİ BÖLÜM

Karar ve Kararın Uygulanması - Mahkeme
ve Bakanlar Komitesi\′nin Uygulaması


EKİ
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (İle Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, ve 7)
11. Prokol İle Değiştirilen Metin 165
EK-2
İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi\′ne
Başvurmak İsteyenler İçin Açıklama 199
EK-3
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi\′ne
Başvuru Dilekçe Örneği 210
EK-4
Gelir Beyannamesi 216
EK-5
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\′ne
İlişkin Olarak Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 218