Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

İmza - El Yazısı Ve Belge İncelemesi ( Hukuksal Ve Bilimsel Sonuçlarıyla )

İmza - El Yazısı Ve Belge İncelemesi ( Hukuksal Ve Bilimsel Sonuçlarıyla )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-94-8

110,00 TL

İMZA- EL YAZISI VE BELGE İNCELEMESİYaşar KÖSTEKÇİI. El Yazısı Ve İmza 3

-Yazı 3

-El Yazısı 4

-İmza 6

-Soyadı Kanunu Ve Borçlar Kanununa Göre İmza 6

-Yazılı Belge Ve Senet Kavramı 8

-Elektronik İmza 12

-Elektronik İmzanın Özellikleri 12

-Elektronik İmza Oluşturma Araçları 13

-Elektronik İmzanın Hukuki Sonuçlan 13

-Elektronik İmzanın Uygulama Alanları 14

-Elektronik İmza Sahteciliği 14

-Elektronik İmza Ve Türk Hukuku 14

-Îmza Türleri, Karakteristik İmza, Basit İmza 15

-İmza Şeklindeki Tehlikeler, Yasaya Aykırı İmza Kullanımı 16

-İmza Türleri 17

-Basit Çizimli (Tersimli) İmza 17

-Karakteristik İmza 18

-İmza Makinası 18

-Islak İmza Makinası 18

-İmza Makinesi İle Üretilen İmzaların Tespiti 19

-Yargıtay Kararları 21

-Bonoyu Ehliyetsizin İmzalaması 21

-Bilirkişi Raporu Zorunluluğu (Tmk. 9, 10, 13, 15, 405,

409, Humk. 286) 21

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 17.02.2010 Tarih, Esas: 2010/19-97

Karar: 2010/83 21

-Karakter Ve Sembolleri Göstererek İmza Atılması 24

-Kişinin İmzası, İmza Atmanın Gereği, İmza Şeklînin

Tespiti (818 Sa. Ka. 14) 24

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 06.12.2005 Tarih, Esas: 2005/20257

Karar: 2005/24123 24

-İmza Yerine Ad Ve Soyadının Yazılması

(Humk. 76, 818 Sayılı Kanun 13, Ttk. 688) 25

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 15.12.1993 Tarih, Esas: 1993/19-596,

Karar: 1993/802 25

-Okuma Yazma Bilmeyenin Senet Vermesi 28

-Senette İmza Yerîne Parmak İzi Kullanılabilmesi 28

-Parmak İzinin İnkar Edllmesl) 28

-Senetteki Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin Ve

Bizzat Borçlu Tarafından Basıldığının İhtiyar

Kurulunca Ve O Yerde Tanınmış İki Tanık Tarafından

Onaylanması 28

-Mühür Basılmış Senet (Yazılı Delil Başlangıcı) 28

-Senedin Kesin Delil Sayılması 28

-Borçlu Tarafından Parmak İzli Senetîn İnkarı 28

Tatbikatla Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin

Tespiti Yoluna Gidilememest

(818/M. 13, 14, 1086/M. 2976762/M. 668/7) 28

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 22.12.1982 Tarih, Esas: 1979/3-1702

Karar 1982/965 28

-Okuryazarlığı Olmadığı İddiası 32

-Yöntemince Resmi Kuruluşlardan Örneğin Seçim

Kurulu Vergi Dairesi Belediye Mahalle Muhtarlığı

Gibi Yerlerden Araştırılıp Tespit Edilmesi Gereği 32

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi T. 09.11.1998 Tarih, Esas: 1998/11900,

Karar 1998/12299 32

-Senet, Borçlu Tarafından İmza Edllmlş Veya

Mühürlenmiş Ya Da Parmak İziyle İşaretlenmiş

Olmalıdır 33

-Bir Belgede İmza, Mühür Veya İşaret Bulunmazsa

O Belgenin Senet Niteliği Yoktur 33

-Belgedeki Yazı Kısmının Borçlunun El Yazısıyla

Yazılması Halinde, Bu Belgenin Senet Olarak Hüküm

İfade Edebilmesi Içln Borçlu Tarafından İmzalanmış

Olması Gerekir (818 Sa. Ka. 13) 33

-Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 05.05.1975 Tarih, Esas: 1975/739

Karar: 1975/2404 33

-İmzalı Ve Yazısız Kâğıdı Sahlbl Zararına Doldurmak.... 35

-Tanıkla Isbat Edilememesi 35

-Tck. M. 50/A Maddesine Dayanılarak Dava Açılması 35

-Serbest Delil İlkesinin Ceza Usulünde

Uygulanabileceği 35

-Ceza Mahkemesinin Yargılamaya Ara Vererek Hukuk

Davası Açılması Içln Süre Vermesi 35

-Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesi

Kararına Etkisi 35

-Güveni Kötüye Kullanmak 35

-İmzalı Ve Yazısız Kâğıdı Sahlbl Zararına Doldurmak

(765/M. 509 - 1086/M. 287, 288 - 1412/M. 218) 35

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu; 24.03.1989 Tarih,

Esas: 1988/1, Karar: 1989/2 35

-İmza Bulunması Şartı (6762/M. 688/7) 40

-Şirket Kaşesi Yanında İmzası Bulunan Borçlunun

Şahsen Sorumluluğu 40

-Yargıtayl2. Hukuk Dairesi, 23.11.2001 Tarih, Esas: 2001/18632,

Karar: 2001/19802 40

-Şirket Temsilcisinin Bonoda Bîrden Çok İmzasının

Olması (İkinci İmzanın Da Kendi Adına Atıldığının

Kabulü Gereği) (2004/M. 58, 60, 61, 6762/M. 688) 40

Yargitayl2. Hukuk Dairesi, 27.12.2004 Tarih, E. 2004/22496

K. 2004/26961 40-Temyiz Dilekçesinin İmzasız Olması 41

-Dava Dilekçesinin İmzasız Olması (Humk. M. 435) 41

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 03.02.1988 Tarih, Esas: 1987/4-874,

Karar: 1988/75 41

-Matbu Tarihsiz İşe Glrlş Ve Çıkış Tarihleri Boş

İbraname 43

-Belgelerde Boşlukların Kalemle Doldurulması 43

-İşe Girmeden Önce Işçlye İmzalatılan Matbu

Boşluklar Bulunan Belgeler 43

-Kuruma Ve Mahkemeye Sunulan Belgeler Arasında

Çelişki (Ik. 17, 18, 41) 43

-Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; 26.03.2007 Tarih, Esas: 2007/273 43

-Zorla Senet İmzalatmak. (765 S.K. M. 188) 44

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 25.11.1985 Tarih, Esas: 1985/6-231,

Karar: 1985/586 44

-Korkutarak Boş Senet Alma 46

-Fason İşlerde Malzeme Veren Şahsa Boş Senet

Verilmesinin Gelenek Haline Geldiği 46

-İkrah (Iık. 72, 818 S.K. M. 30) 46

-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; 02.02.2007 Tarih, Esas: 2007/710,

Karar: 2007/877 46

-Kendiliğinden Hak Alma 47

-Zorla Senet İmzalatmak (765 S.K. M. 308, 496) 47

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 09.05.2000 Tarih, Esas: 2000/6-94,

Karar: 2000/101 47

-İmzalı Boş Tahliye Taahhüdü (6570 S.K. M. 7) 49

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 27.01.1999 Tarih, Esas: 1999/6-29,

Karar: 1999/11 49

-Beyaz İmza 50

-Beyaz İmzalı İstifada Tanık Dinlenmesi

(1475 Sa. Ka. M. 14, 818 Sa. Ka. M. 28) 50

-Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; 13.12.2000 Tarih, Esas: 2000/13464,

Karar: 2000/18865 50-Bîllrkîşîllk, Yazı Ve İmza İncelemesi

-Bilirkişilik

-Kişi Ve Kurum Bilirkişiliği

-İmza Ve Yazı İncelemesinde Gerçek Kişi Ve Tüzel Kişi Bilirkişiler...

-İmza Ve Yazı İncelemesinde Gerçek Kişi Bilirkişiler

-Adli Belge İnceleme Uzmanı

-İmza Veyazı İncelemesinde Bilirkişi Kurumlar

-Yabancı Ülkelerde İmza Veyazı İncelemesinde Bilirkişi

-Kurumları

-Adli Tıp Kurumu

-Adli Belge İncelemesinde Yetersizlikler

-Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı

-El Yazısı Ve Doküman İnceleme Laboratu Var Amirliği Görevi..

-İnceleme Alanları

-Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı

-Kuruluş Ve Yetki

-Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirlikleri

-Doküman İnceleme Kısım Amirliği

-El Yazısı İnceleme Kısım Amirliği

-Yargıtay Kararları

-Bilirkişi İncelemesi (İmza Ve Yazı İncelemesinin

-Grafoloji Ve Grafometrlk Yöntemlerle Yapılması

-Gerektiği - İmza Ve Yazının Atfedildiği Kişiye Alt Olup

Olamadığının Yargının Denetimine Elverişli Şekilde

Rapor Edilmesi Gereği

-İmza Ve Yazı İncelemesinde Usul, İmza Ve Yazının

Atfedildiği Kişiye Alt Olup Olamadığının Yargının

Denetimine Elverişli Şekilde Rapor Edilmesi Gereği -

Bilirkişi İncelemesi

-Grafolojık Ve Grofometrlk İnceleme- İmza Ve Yazının

Atfedildiği Klşlye Alt Olup Olmadığının İncelemesinin

Grafolojık Ve Grafometrlk Yöntemlerle Yapılması

Gerektiği - İmza Veyazı İncelemesinde Usul

(1086/M. 275)

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 10.05.2004 Tarih, Esas. 2004/7539,

Karar, 2004/11780

-Bilirkişi İncelemesinde Dikkat Edilecek Hususlar 71

Bilirkişice Yapılan İncelemenin Yeterliliğinin

Şartları 71

-Grafolojlk Ve Grafometrlk İnceleme Esasları

(1086/M. 275) 71

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 25.10.2002 Tarih, Esas: 2002/20210

Karar: 2002/21886 71

-Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Hususlar 72

-Grafoloji Uzmanının İmza İncelemesi 72

-Raporda Bulunması Gereken Hususlar (2004/M. 170) 72

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 06.06.2001 Tarih, Esas: 2001/12-466

Karar: 2001/483 72

-Atfedilen Kişîye Alt Olduğunun Belirlenmesi -

Dayanakları Gösterilmiş Tarafların Mahkemenin

Ve Yargıtay'ın Denetlmîne Elverişli Raporun

Hazırlanmasında Usul 74

-Yeterli Teknik Donanıma Sahlp Laboratuarın

Nitelikleri - Fotoğraf Ya Da Diğer Uygun Görüntü

Tekniklerle De Desteklenmesinin Şart Olduğu 74

-Bilirkişinin Grafoloji Dalında Özel Îhtlsas Yaptığının

Belgelenmesi Gereği (2004/M. 68/A, 170) 74

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 23.06.2003 Tarih, Esas: 2003/12548,

Karar: 2003/14914 74

-Bilirkişi Raporunda Hangi Ortamda Ne Tür Teknik

Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca

Varıldığının Açıklanmaması / Sadece Grafolojlk Ve

Grafometrlk Metotların Uygulandığının Belirtilmesi

Ileyetınılmesı 75

-İmza Veya Yazıya Îtlraz - Ulaşılan Sonucun Maddi

Dayanaklarının Denetime Elverişli Şekilde Ortaya

Konulmaması (2004/M. 68, 170) 75

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 14.12.2005 Tarih, Esas: 2005/12-717

Karar: 2005/714 75

-Adlı Tıp Fizik İhtisas Dairesi Raporunda İmza

Aidiyetinin Tespit Edilememesi 77

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.07.2006 Tarih, Esas: 2006/12449

Karar: 2006/15499 77

-Tarafların İsticvabı - Medarı Tatblk Yazı Ve Îmza... 78

İsticvap 78

-Tatbike Esas Evrak, Tatbike Medar Evrak Ve İmza

(Mukayese Karşılaştırmaya Esas Olacak Yazı Ve İmza) 78

-Yazı İmza Alınmasında Hatalar 80

Mukayese El Yazılarının Temini (Yazı Yazdırma = Istiktap)

-Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 81

-Mukayese İmzaların Temini (İmza Attırma = Istiktap) Dikkat

Edilmesi Gereken Hususlar 83

-Yargıtay Kararları 84

-Sanığın Başka Amaçla Atılmış Samlml İmzalarının

Celbi 84

-İmza Föyü, Resmi Daireler Ve Bankalardaki Yazı Ve

İmzaları İçerir Belgelerin Celbi (3167 S. Çek K. M. 16/1) 84

-Yargıtay 10. Ceza Dairesi; 09.03.2010 Tarih, Esas: 2008/2008,

Karar: 2010/5113 84

-İmza İnkarı Halinde Önce Uygulamaya Elverişli İmza

Varsa Bunun Üzerine Karşılaştırma Yaptırılması 85

-Örnek İmza Bulunmaması Veya Yaptırılan

İncelemeden Sonuç Alınamaması Halinde Yazı

Yazdırma (Istlktab) Yoluna Başvurularak İnceleme

Yaptırılmalıdır 85

-Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; 29.05.2000 Tarih, Esas: 2000/4885,

Karar: 2000/5011 85

-İsticvap 87

-Yargılamanın Bu Safha Ve Aşaması Sırasında Çıkan

Aydınlanmaya Muhtaç Konuların, Aydınlanması

Amacıyla İsticvaba Müracaat Edllmelîdlr 87

-Davacıya, Davasını İspat Olanağı Tanınmadan

Yargılamanın İspat Edilmesi Gerekli İddialar

Yönünden İsticvap Davetiyesi Çıkarılarak Davalının

Gelmemesi Nedeni Île Davanın Kabulüne Karar

Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırıdır

(1086 S. Humk. M. 280/11, 230) (743 S. Mk. M. 6) 87

-Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; 31.01.1991 Tarih, Esas: 1990/6807,

Karar: 1991/860 87

-İmzası İnkar Edilmeyen Nama Yazılı Tahrif Edllmlş

Çekin Yazılı Delll Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi

Gerektiği 88

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 26.03.2008 Tarih, Esas: 2008/19-266,

Karar: 2008/276 88

-İmza İncelemesine Esas Alınacak Belgelerin Davaya

Konu Belgenin Tanzlml Tarihinden Önceki Tarlhî

Taşıyan Belgeler Olması Gereği 90

-Yarg. 19. Hukuk Dairesi; 28.02.2005 Tarih, Esas: 2004/7784,

Karar: 2005/1981 90

-Fotokopi Üzerinde İmza Tatbikatı 91

-Adlı Tıp Tarafından Verilen Rapor, Blr Kısım Tatbik

İmzaların Bulunduğu,Belge Asılları Getirtilmeden

Belge Fotokopileri İncelenmek Suretiyle

Düzenlendiğinden; Bu Rapora Dayanılarak Hüküm

Kurulması İsabetsizdir (Ilk. 68/A, 71) 91

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 22.06.1994 Tarih, Esas: 1994/12-114

Karar: 1994/463 91

-Senet Fotokopisi Üzerinde Bilirkişl İncelemesi

Yapılamaması (1086/M. 275, 287) 93

-Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; 25.12.1995 Tarih, Esas: 1995/10749,

Karar: 1995/11675 93

-Belge Fotokopilerinin C. Savcılığınca Onaylanmış

Olması 94

-Belge Aslının Bulunup Bulunmadığı Araştırılması 94

-Aslının Varlığı Halinde Tcknun 342/ 1. Maddesinin

Uygulanması 94

-Aslının Bulunmaması Veya Suret Üzerinde

Sahteciliğin Yapıldığının Belirlenmesi Halinde İse,

Tck. 342/3. Uygulanması (765-Sayılı Tck Md. 342) 94

-Yargıtay 6. Ceza Dairesi; 23.02.2001 Tarih, Esas: 2001/903,

Karar: 2001/1649 94

-Yazı - İmza Bllirklşl İncelemesindeki Çarpıklıklar

Hukuka Aykırı Mahkeme Kararlarına Sebebiyet.... 95

-Yazı Ve İmza İncelemesi Laboratuvarlarında

Kullanılan Cihazlar 97-İncelemelerde Laboratuar Ortamı Koşulu 97

-İncelemelerde Kullanılan Bir Kısım Cihazlar 98

-Luminescent Spectral Magnifıer Regula 98

-Video Spectral (Compratör Model) Regula 98

-Television Spectral Microscope 98

-Spectral Luminesccence Magnifıer 98-

-Mini Magnifıer 98

-Forensic-Xp-4010 D Cihazı 98

-Görüntülü Işın Dağılım Karşılaştırıcısı 2000 (Vsc2000

-Foster Freeman, İngiltere) 100

-Tanım 100

-Morötesi Işıldama 102

-Görülebilir Ve Kızılötesi Işın Enerjisi 103

-Birleştirme Özelliği Ve Zayıf Işıldama 103

-Aynı Eksenli Işık 104

-Işın Karşılaştırması 104

-Sonuç 104

- İmza Ve Belge İncelemelerinde Bilimsellik 105

-Karşılaştırma 106

-Karşılaştırmada Yargı Ve Yargı Şekilleri 106

-Çıkarsama İlkeleri 107

-Bilim Ve Bilimsellik 108

-Bilim Kavramının Çözümlenmesi 108

-Ussallık Ölçütleri 109

-Bilimsel Kuramların Yeterlik Ölçütleri 110

-El Yazısı Analizi, Çağdaş, Bilimsel Temel Ve

Yöntemleri 110

-Bireysellik 111

-Çeşitlilik 114

-Yazma Yeteneği 115

-El Yazısı Analizindeki Metodoloji 115

-El Yazısı İncelemeleri Sırasında Varılan Sonuçlar 120

-Kimlik Tespiti 120-İhtimal (Kimlik Tespiti) 121

-Karara Bağlanmamıştır 121

-Negatif İhtimal (Yetkili Fikir) 121

-Eleme 122

- Adlî İmza İncelemelerinde Kişisel Sapmaların

Belirlenmesi İnkar Kastıyla Atılan İmzaların

İncelenmesi 122

-Adli İmza İnceleme Uzmanlarına İmza

İncelemeleriyle İlgili Uygulanabilecek

Yeterlilik Testlerinin Belirlenmesi 123

-Farklı Fiziksel Koşullar Altında Kalan

Belgeler Üzerindeki Mavi Tükenmez Kalem

Mürekkeplerinin Spektroskopik Yöntemler

Ve İnce Tabaka Kromatografisiyle Analizi 126

-Adli El Yazı İncelemelerinde Kaligrafik Özellik

Gösteren Harf Karakterlerinin Yapılışlarına

-Göre Sınıflandırılması 128

-Yargıtay Kararları 129

-Hiçbir Bîlîrklşl Raporu Mahkemeyi Bağlayacak

Nitelikle Değildir 129

-Raporlara Itîbar Edilmemesi Içln İnandırıcı, Gerçekçi

Ve Oluşa Uygun Vakıalara Dayanılmalıdır 129

-Her Olayı Kendi Koşulları Içlnde Düşünmek Gerekir... 129

-Önceki Uygulamalarla İlglll Dosyaların Uyulacak

Örnek, Emsali, Kabul Edilmesine Olanak Yoktur

(1412 Sa. Ka. 76) 129

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu: 10.11.1980 Tarih, Esas: 1980/9-262,

Karar: 1980/351 129

- İmza Tatbikatı 131

- Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı 131

- Bilirkişinin Keşıdecı İmzasını Doğrulaması 131

- İmzayı Diğer Keşldecinln Üstlenmesi (Ttk. 589, 688) 131

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 21.01.2009 Tarih, Esas: 2008/12-790,

Karar: 2009/20 131

-Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukukî

Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda

Bilirkişi Dinlenemez 132

-Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 18.02.1986 Tarih, Esas: 1986/11256

Karar: 1986/1700 132

-Günlük Yaşantı İçinde Çoğunluğun Rahatlıkla

Değerlendirebileceği Olağan Ve Yalın Nitelikteki

Olaylarda Bilirkişinin Görüşünün Alınmasına

Gerek Yoktur 132

-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; 15.09.1983 Tarih, Esas: 1983/6364,

Karar: 1983/7388 132

-Bilirkişilerin Seçimi Ve Adedinin Saptanması İşi,

Hükme Bağlayacak Mahkemeye Aittir 134

A-Ksine Bir Karar Olmadıkça Talimatında Belirlenen

Müessese Dışında Seçilen Bilirkişilerin Raporunun

-Hükme Dayanak Yapılması Yasaya Aykırıdır 134

-Yargıtay 8. Ceza Dairesi; 25.06.1975 Tarih, Esas: 1975/3048,

Karar: 1975/448 134

-Mahkemeler Zorunluk Bulunmadıkça Veya Olayın

Özelliği Zorlamadıkça Değişik Uzmanlık Dallarının

İçinde Kalan Konuları, Her Konunun Uzmanları

Arasından Seçip Oluşturacakları Bilirkişi Kuruluna

Incelettirmelidır 135

-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi; 23.05.1983 Tarih, Esas: 1983/3418,

Karar: 1983/5435 135

-Bilirkişi İncelemesinin Yeterli Olup Olmadığına

Karar Verecek Kişi Hakimdir 136

-Adlı Tıp Kurumu Başkanının Kişisel Düşüncesine

Dayalı Rapor Kabul Edilerek Ortaya Çıkan Kuşkular

Giderilmeksizîn Karar Verilmesi, Doğru Değildir

(2659 Sa. Ka. 15) 136

-Yargıtay 1. Ceza Dairesi; 30.10.1985 Tarih, Esas: 1985/3266,

Karar: 1985/3702 136

-Maddî Olguları Hakim Önünde Yapılmayan Tesblte

Dayanılarak Hüküm Kurulması Doğru Değildir 137

-Soruşturmanın, Yargısal Denetimine Olanak Verecek

Biçimde Ve Kapsamında Yapılması Gerekir 137

-Bilirkişi Raporları, Davalıların Savunmalarını

Karşılayacak Ve Yargıtay^In Yargısal Denetimine

Olanak Verecek Blçlmde Düzenlenmelidir

(818 Sa. Ka. 41) 137

-Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; 19.02.1987 Tarih, Esas: 1987/821,

Karar: 1987/1720 137

-Adli Tıp Kurumu Kararının Niteliği 139

-Mahkemeler, Hakimlikler Ve Savcılıkların Adli Tıp

Kurumu Genel Kuruluna Gltme İsteğini Hlçblr Kurum

Engelleyemez 139

-Adlı Tıp Kurumunun Içtlhat Adı Altında Aldığı

Kararın Bağlayıcılığı Yoktur

(2659 Sa. Ka.L, 2 1412 Sa. Ka. 76) 139

-Yargıtay 1. Ceza Dairesi; 25.09.1985 Tarih, Esas: 1985/2692

Karar: 1985/3273 139

-Ulusal Mahkemenin Blr Yılı Aşkın Blr Süre Sahte

Olduğu İddia Edllen Evrakla İlgili Bilirkişl

Raporunu Beklemesi 141

-Adlı Tıp Kurumundaki Grafoloji Uzmanının

Belgelerde Bulunan El Yazısı Ve İmzaların

Başvurana Ait Olup Olmadığını Belirlemesi Içln

Dokuz Ay Sürmesi 141

-Mahkemenin Esas Veya Usule İlişkin Blr Karar

-Almadan Duruşmaları Îlerlkl Blr Tarlhe Ertelemesi.... 141

Adli Tıp Kurumu Uzmanlarının Dava Dosyası

Hakkındaki Görüşlerini Sunmalarının On Altı Ay

Sürmesi 141

-Uzmanların Dava Dosyasını Mahkemeye Geri

Göndermemiş Olması Takibatın Beş Ay Daha

Uzamasına Neden Olması 141

-Alhsnln 6 § 1. Maddesine Göre Herkesin Cezai Alanda

Bir Mahkeme Tarafından Davasının Makul Blr Süre

-İçinde Görülmesini İstemek Hakkına Sahlp Olması 141

-Başvurunun Kabul Edilebilir Olması

141

-Alhsnln 6 § 1 Maddesinin İhlal Edllmlş Sayılması 141

-Council Of Europe Avrupa Tnsan Hakları Mahkemesi, Üçüncü Daire,

Başvuru No: 33620/02, Karar Strazburg, 21.12.2007,

-Oruç - Türkiye Davası 141

-Adli Tıp Kurumu Grofolojl Bölümünün İmza

İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabul

Edilemeyecek Olması 146

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 06.05.2008 Tarih, Esas: 2008/7035,

Karar: 2008/9614 Sayılı 146

-İmzanın Niteliğinin Araştırılması 147

-Bilirkişi Raporu Alınması Gereği 147

-Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; 16.06.2005 Tarih, Esas: 2005/4600,

Karar: 2005/10238 147

-Bilirkişilerin Krlmlnallstlk Uzmanları Olması 148

Güzel Sanatlar Akademisinden Veya Adlı Tıp Flzlk

Şubesinden Yeniden Rapor Alınmasına Gerek

Olmaması 148

-Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 28.04.1976 Tarih, Esas: 1976/1276,

Karar: 1976/2349 148

-Bilirkişi Yemininin Yaptırılmam As I (1412 Sa. Ka. 61, 65, 72).. 150

-Yargıtay 9. Ceza Dairesi; 16.12.2003 Tarih, Esas: 2003/1957,

Karar: 2003/2256 150

-Bilirkişi İncelemesi 151

-Bilimsellik 151

-Bilimsel Açıdan Kesinlikle Neden-Sonuç İlişkisi

Kurulamayan Konularda Kanı Oluşturmak İçin

Bilirkişilere Başvurma 151

-Olayın Akışına, Kanıtlara Ve Kendi Gözlemlerine

Göre Bu Düşünceleri Değerlendirmelidirler

(765 Sa. Ka. 342, 1412 Sa. Ka. 66) 151

Yargıtay 6. Ceza Dairesi; 30.01.1985 Tarih, Esas: 1984/8104,

Karar: 1985/492 151

-Bilirkişi Raporları Arasında Çellşkl 152

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 24.11.1993 Tarih, Esas: 1993/12-534,

Karar: 1993/741 152

-Bilirkişi Raporlarındaki Çelişkinin Giderilmesi 153

-Bononun Geçerliliği 153

-Pul Üstündeki İmza (Iik. 68, 72, 818 Sa. Ka. 13 Ttk. 688) 153

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 10.10.1992 Tarih, Esas: 1991/11-398,

Karar: 1992/487 153-Yeni Bilirkişi Raporu 157

-Yargılamanın Yenilenmesi (1412 Sa. Ka. 327, 343) 157

Yargıtay 9. Ceza Dairesi; 05.02.1980 Tarih, Esas: 1980/317,

Karar: 1980/272 157

-Bedelin Yazı İle Yazılacak Kısmı Boş Olarak Verilen

Bîr Kambiyo Senedinde Rakamla Yazılan Bedel

Kısmında Bîr Tahrifat Söz Konusu Olduğu 158

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 09.04.1990 Tarih, Esas: 1990/2922,

Karar: 1990/3136 158

-İmzanın Üstünü Doldurmak 159

-Adlı Tıp Kurumu Raporunun Bağlayıcı Olmaması

(Iık. M. 63) 159

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; 19.10.1998 Tarih, Esas: 1998/6556,

Karar: 1998/7982 159

-İmzalı Ve Yazısız Senedi Verenin Zararına Kullanmak

(765 Sa. Ka. 509) 161

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 04.06.1984 Tarih, Esas: 1984/6-16,

-Karar: 1984/203 : 161

-Senet Metninde Tahrifat 163

Senet Üzerinde Tahrifat - Tahrifat İddiası İddianın

Bilirkişi İncelemesi Gerektirmesi (1ik. 168, 275) 163

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi; 16.03.2006 Tarih, Esas: 2006/1881,

Karar: 2006/5468 163

- Resmi Evrakta Sahtecîllk 164

Borcu Ödemeyi İstemek Davacının Şikayetinden

Vazgeçmesi 164

-Bilirkişi Raporu (765 Sa. Ka. 339, 1412 Sa. Ka. 73) 164

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 25.03.2003 Tarih, Esas: 2002/6-327,

Karar: 2003/51 164

-Tetkik Merciinde Alınan Bilirkişi Raporunun

Bağlayıcılığı (Iık. 72) 167

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 04.12.1986 Tarih, Esas: 1986/5731,

Karar: 1986/6496 167-İcra Tetkik Merciinde Alınan Bllîrkîşî Raporu 168

-İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı 168

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 06.02.1990 Tarih, Esas: 1989/635

Karar: 1990/666 168

-Sahtecilik Konulu Ceza Davasının İcra Takibine Etklsl... 169

-Hukuksal Literatür 169

-Senet, Blr Kimsenin Vücuda Getirdiği Ve Kendi

Aleyhine Delll Teşkil Eden Yazılı Belge Olması 170

-Kambiyo Senetlerinin Medeni Usul Hukukunda

Adı Senet Kabul Edilmesine Rağmen Ceza

Hukukunda Resmi Varaka Hükmünde Olması 170

-Sahtelik İddiası, İcra Tetklk Merciinin Sahtelik İddiasını İncelemesi -Hakkındaki Yetkisinin Genel Mahkemeye Göre Kısıtlı Olması

(1086/M. 298, 314, 38, 309, 317, 2004/M. 16, 765/M. 349) 170

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 22.01.2003 Tarih Esas: 2003/12-3,

Karar: 2003/28 170

-Dava Görülürken Vekaletnamenin Sahteliği

İddiasıyla Yürütülen Savcılık Soruşturması

Akıbetinin Araştırılması Temsil Yetkisiyle Ilgîlı

Blr Durum Olduğundan Ön Mesele Sayılıp Sonucun

Beklenmesi 173

-Bekletici Mesele 173

-Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi; 10.04.2003 Tarih, Esas: 2003/4067

Karar: 2003/5161 173

-İmzanın Şikayetçiye Alt Olmadığı Açıkça

Anlaşıldığında Blllrkişl İncelemesi

Yapılamayacağı (765/M. 342, 345) 173

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 27.05.1997 Tarih, Esas. 1997/6-67,

Karar 1997/119 173

-Sanığın Haricen Bilirkişilere Yaptırdığı İncelemeler

Sonucu Elde Ettiği Raporlara Göre, Çekin Arka

Yüzündeki Yazının Ve İmzanın Sanığın Eli Ürünü

Olmadığı Belirtilmiş İse De, Fotokopi Üzerinde

Yaptırılan İncelemenin Sağlıklı Sonuçlar

Veremeyeceği (765 S. K. M. 342) 175

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu: 06.05.1997 Tarih, Esas: 1997/6-63

Karar: 1997/96 175

-Fotokopi Üzerinde İmza İncelemesi Yapılarak Sağlıklı

Blr Sonuca Varılamaz 177

-Belgelerin Asılları Celb Edildikten Adlı Tıp Kurumu

Başkanlığından Veya Konusunda Uzman Üç Klşllîk

Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Varılacak

Uygun Sonuca Göre Bîr Karar Verilmelidir

(2004 S. K. M. 72, 72/4) (1086 S. K. M. 275) 177

-Yargıtay 19. Hukuk Dairesi; 16.06.2005 Tarih, Esas: 2004/11642

Karar: 2005/6794 177

-Resmi Evrakta Sahtecilik 178

-Soruşturmanın Genişletilmesi (765 Sa. Ka. 31,33, 342, 349)... 178

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 12.10.2004 Tarih, Esas: 2004/6-171,

Karar: 2004/195 178

-Rapor Tahrifat Yapıldığı İddiasını Teyld Edlcl

Niteliktedir 180

-Bu Durumda Yargılama Işln Sağlıklı Çözüme

Ulaştırılması Sınırlı Yetkili Mercide Değil

Mahkemede Yapılmalıdır (Ilk. M. 4) 180

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 31.10.1990 Tarih, Esas: 1990/12-385,

Karar: 1990/531 180

-Çekte Keşide Tarihînin Değiştirilmesi 182

Çekteki Keşide Tarihinde Tahrifat İddiası

Araştırılmalı, Tahrifat Öncesi Gerçek Keşide

Tarlhl Belirlenip Buna Göre İbraz Süresinin Geçlp

Geçmediği Belirlenmelidir (3167 Sayılı Kanun 16,

-Ttk. M. 692, 693, 708, 720) 182

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi; 14.02.2006 Tarih Esas: 2006/582,

Karar: 2006/2408 182

-Resmi Belgede Sahtecilik 182

-Ağır Hapis Cezası (765 S.K. M. 342, 347, 647 S.K. M. 4) 182

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 01.01.2004 Tarih, Esas: 2004/6-52,

Karar: 2004/86 182

- İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspatı Külfet! 189

- Ceza Davası, Bekletici Mesele 189

Hukuk Ya Da Ceza Mahkemesinde Dava Açılmış Ve

O Davada Mahkemece Sahteliği İddla Edilen Senet

Dava Sonuçlanıncaya Kadar Hiçbir İşleme Dayanak

Yapılamaz 189

- İmzaya İtiraza İlişkin Davanın Görülmesi Aşamasında

Ceza Davası Da Açılmış İse, Ceza Davasının

Sonuçlanması, Bu Dava Yönünden Bekletici

Sorun Yapılmalıdır 189

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 06.02.2008 Tarih, Esas: 2008/12-77,

Karar: 2008/90 189

-Adlı Tıp Kurumu Fizik Îhtlsas Dairesi İle Jandarma

Krimınal Laboratuvarı Raporları Arasında Çelişki

Bulunması 196

-Senet Üzerindeki İmzanın Borçluya Alt Olup

Olmadığına Dalr, Adlı Tıp Kurumu Fizik İhtisas

Dairesi Başkanlığı Raporu İle Van Jandarma

Krimınal Laboratuarı Raporu Arasındaki Çelişki

Giderilmeden Hüküm Tesisi İsabetsizdir 196

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi; 14.06.2007 Tarih, Esas: .2007/9441,

Karar: 2007/12080 196

-Türk Harflerinin Kabul Ve Tatbiki Hakkında

Kanun 197

-Adlı Tıp Kurumu Kanunu 199

- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 213

-Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ve Jandarma

Bölge Krtminal Laboratuvar Amirlikleri Kuruluş,

Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği 221

-Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Ve Bölge

Krimınal Polis Laboratuarları Teknik Hlzmet

Yönetmeliği 226

"