Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İMKB de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının Topsıs Yöntemi İle Analizi

İMKB de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının Topsıs Yöntemi İle AnaliziSayfa Sayısı
:  
94
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-237-8

20,00 TL

1.GİRİŞEnerji, çağdaş toplumların yaşamında vazgeçilmez bir yer almakta ve toplum yaşamını önemli ölçüde ve doğrudan etkileyen temel öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum yaşamının her zerresine girmeyi başaran enerji, her geçen gün talepte hızlı artış yaşanmasına yol açarken, enerji kaynaklarının aynı oranda azalmasına da neden olmaktadır. Enerji kaynaklarındaki azalış, enerji sektörünün özellikle kaynakların arttırılması, verimliliğin çoğaltılması gibi konuların çözümü için enerji şirketlerinin yeni arayışlar içine girmesini gerektirmiştir.


Enerji kaynaklarında meydana gelen azalma; dünya kamuoyunun enerji üretimi ve tüketiminde daha hassas davranmasına neden olurken, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin de daha çevreci politikalar izleyerek, kaynak üretim ve kullanım stratejileri geliştirmelerini sağlamıştır. Hükümetlerin uyguladıkları çevre politikalarının ve tüketicilerin çevreye karşı duyarlılıkları, enerji şirketlerinin tüketicileri için daha kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve özellikle çevreyle uyumlu üretim yapmalarını sağlamaktadır.


Enerjinin gündelik yaşamdaki yerinin ve etkinliğini artması; enerji sektörünün iş hacmini çoğaltırken, yapısını da daha dinamik hale dönüştürmektedir. Ayrıca bu durum enerjinin ekonomiler içindeki payını ve önemini arttırmakta ve ülkelerin uluslararası ilişkilerine doğrudan veya dolaylı olarak etkide bulunmaktadır.


Türkiye′de rekabetçi, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası oluşturmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Böylece, enerji piyasası, kurumsallaşmasını tamamlayarak, piyasanın düzenlenmesini ve denetlemesini organize bir yapı içinde gerçekleştirme imkanı elde etmiştir. Ülkemizde enerji piyasası ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. Ancak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, piyasadaki yeni gelişmeleri ve rekabet koşullarını düzenleyecek yeni tedbirleri almaya ve yeni yasal değişiklikleri yapmaya devam etmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, gerçekleştirdiği faaliyetleri ile enerji sektörünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.Küreselleşen dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye′de de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 2008 yılında dünyadaki küresel finansal krizin etkisi ile olumsuz gelişmeler yaşanırken, ülkemizde; 6 milyar doların üzerinde özelleştirme, şirket satın almaları ve birleşmeleri gerçekleştirilmiştir. Enerji sektörümüz 2008 finansal krizinden minimum düzeyde etkilenmeyi başararak, doğrudan enerji yatırımlarına devam etmektedir.Türk elektrik piyasasında özelleştirme öncesi ve sonrasına ilişkin gerekli tüm ikincil mevzuat değişiklikleri yürürlüğe koyularak, özelleştirme prosedürleri tamamlanmış ve elektrik sektörüne yatırım yapacak yerli ve yabancı şirketleri elektrik piyasasına çekmeyi başarmıştır. 2009 yılının başı itibariyle özel sektör yatırımları %2′den %25*e yükselmiştir.


Türk doğal gaz piyasasında, 2003 yılında hızlı yatırım seferberliğine başlanmış ve bugün ülkemizde yaklaşık 13 milyon konutun şebeke altyapısı tamamlanmış ve böylece yaklaşık 40 milyon kişinin doğal gaz kullanmasına imkân verecek altyapı tesis edilmiştir. 2008 yılında doğalgaz piyasasında 12 bölgeye doğal gaz verilmeye başlanmış, 3 bölgede dağıtım ihalesi ilanına çıkılmış ve 2009 yılı başı itibariyle 4 milyar nr′lük doğal gaz ithalatı özel sektör tarafından fiilen yapılmıştır.


Türkiye Petrol ve LPG Piyasası"nda 2008 yılı işlem hacmi. 75 milyar TL′yi aşmıştır. 2008 yılında dünya ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma; yılın ilk yarısında fiyatları 140 dolar seviyesine çıkarırken, yılın ikinci yarısından itibaren küresel fınansal krizin de etkisi ile 40-50 dolar seviyelerine kadar düşürmüştür. Ham petrol fiyatlarındaki meydana gelen hareketlilik, sektörel rekabetin sorgulanmasına ve sektörel rekabetin arttırılması için somut adımlar atılmasına yol açmıştır.


Çalışmamızda 2005-2009 döneminde İMKB′de işlem gören enerji şirketlerinin mali performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilerek, şirketlerin derecelendirilmesi yapılmaktadır. Araştırma kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu′nun yapısı ve işleyişi; elektriğin, doğal gazın ve petrolün tarihçesi; Elektrik Piyasası, Doğal Gaz Piyasası ve Petrol Piyasası′ndaki yasal düzenlemeler ve sektörel gelişmeler incelenmiş ve şirketlerin mali performansları çoklu karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS yöntemi ile ampirik olarak araştırılmaktadır.


Araştırmamız Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Elektrik Piyasası. Doğal Gaz Piyasası, Petrol Piyasası ve İMKB′de işlem gören enerji şirketlerinin mali performansları TOPSIS yöntemi ile analizinde; litaratür, kullarılan veri seti, araştırma yöntemi, araştırma sonuçlarının yer aldığı başlıklar altında incelenmektedir.
İÇİNDEKİLER


1. GİRİŞ 1


2. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 3


2.1. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU′NUN YAPİSİ 4
2.1.1. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU 4
2.1.2. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU′NDA BAŞKANLİK 7
2.1.3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU′NUN
HİZMET BİRİMLERİ 8


3. ELEKTRİK PİYASASI .". 9


3.1. ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 9
3.1.1. DÜNYA′DA ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 9
3.1.2. TÜRKİYE′DE ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 14
3.2. TÜRK ELEKTRİK PİYASASFNDAKİ YASAL DÜZENLEMELER 16
3.2.1. ELEKTRİK PİYASASl′NDA YAPILAN TEMEL YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 16
3.2.2. ELEKTRİK PİYASASl′NDA YAPİLAN EK YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 19
3.3. TÜRK ELEKTRİK PİYASASI′NDAKİ SEKTÖREL GELİŞMELER 21
4. DOĞAL GAZ PİYASASI 27


4.1. DOĞAL GAZİN TARİHSEL GELİŞİMİ 27
4.1.1. DÜNYA′DA DOĞAL GAZIN TARİHSEL GELİŞİMİ 27
4.1.2. TÜRKİYE′DE DOĞAL GAZIN TARİHSEL GELİŞİMİ 28
4.2. TÜRK DOĞAL ĞAZ PİYASASINDA YAPILAN YASAL
DÜZENLEMELER 28
4.2.1. DOĞAL GAZ PİYASASl′NDA YAPILAN TEMEL YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 29
4.2.2. DOĞAL GAZ PİYASASl′NDA YAPILAN EK YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 29
4.3. TÜRK DOĞAL GAZ PİYASASENDAKİ SEKTÖREL GELİŞMELER 30


5. PETROL PİYASASI 35


5.1. PETROLÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 35
5.1.1. DÜNYA′DA PETROLÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 35
5.1.2. TÜRKİYE′DE PETROLÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 37


TÜRK PETROL PİYASASENDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 39
5.2.1. PETROL PİYASASİ′NDA YAPILAN TEMEL YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 39
5.2.2. PETROL PİYASASİ′NDA YAPILAN EK YASAL
DEĞİŞİKLİKLER 40
TÜRK PETROL PÎYASASI′NDAKİ SEKTÖREL GELİŞMELER 41
...42 ...42
5.3.1. ÜRETİM FAALİYETLERE
YURTİÇİ RAFİNAJ FAALİYETLERİ.
5.3.1.2. İŞLETME FAALİYETLERİ 45
5.3.1.3, MADENÎ YAĞ ÜRETİM FAALİYETLERİ 45
5.3.2.
TİCARİ FAALİYETLER 45
5.3.2.1. DAĞITIM FAALİYETLERİ 45
5.3.2.1.1. DAĞITICI İTHALATLARI 46
5.3.2.1.2. DAĞITICILARIN YURTİÇİ SAİTŞLARI 48
HİZMET FAALİYETLERİ 48
5.3.3.1. DEPOLAMA FAALİYETLERİ 48
5.3.3.2. TAŞIMA FAALİYETLERİ 51
5.3.4.
FİYAT HAREKETLERİ 52
5.3.4.1. AKARYAKİT TOPTAN FİYATLARI 52
5.3.4.2. AKARYAKIT DAĞITIM FİYATLARI 53
5.3.4.3. AKARYAKIT BAYİ FİYATLARI 55


6. İMBD′DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN MALİ
PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 57


6.1. LİTERATÜR 57
6.2. VERİ SETİ... 60
6.3. ARAŞTİRMA YÖNTEMİ 60
6.3.1. TOPSIS YÖNTEMİ 62
6.4. ARAŞTİRMA SONUÇLARI 66
6.4.1. 2005 DÖNEMİ TOPSIS YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 67
6.4.2. 2006 DÖNEMİ TOPSIS YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 71
6.4.3. 2007 DÖNEMİ TOPSIS YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 75
6.4.4. 2008 DÖNEMİ TOPSIS YÖNTEMİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 79
6.4.5. 2009 DÖNEMİ TOPSIS YÖNTEMİ ARAŞTİRMA SONUÇLARI 83

SONUÇ 89

KAYNAKÇA 91

DİĞER KAYNAKLAR 93