Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İlmi Makalelerim -I-

İlmi Makalelerim -I-Sayfa Sayısı
:  
808
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-409-x

65,00 TL

ÖZGEÇMİŞİM


Beş yaşından 11 yaşma kadar din dersleri aldıktan sonra 1932 yılında Kayseri′ye bağlı Pınarbaşı İkinci Mektebinde İlkokula başladım.


KIZ MEKTEBİ diye de anılan bu okulda ilk öğretmenim uzun boylu ve yakışıklı ZEKİ beydi. Ruşen adlı bir oğlu da vardı, soyadını hatırlamıyorum Allah rahmet etsin. İlkokulun birinci ve ikinci sınıfım Kız Mektebinde pekiyi derece ile geçtikten sonra Birinci İlkokul diye anılan diğer okula havale edildim. Beş yıllık İlkokulun son üç sınıfını bu okulda birincilikle tamamladım ve 1937 Mayısında mezun oldum. Son üç sınıfta öğretmenim Pınarbaşı eşrafından KIZILIRMAK ailesine mensup olup, bir doktorla evli bulunan çok zeki ve güzel MELİHA ERBOG hanımdı. Çalışkan olduğumdan beni çok gözeten merhum Meliha Hanım leyli meccani (Parasız yatılı) lise imtihanlarını kazanabileceğimi sürekli söylemiş ve beni bu imtihana şartlandırmıştır. Köy Enstitüleri gezici başöğretmeni merhum ağabeyim EMİR DOMANİÇ′in himayesinde Pınarbaşı′lı diğer dört arkadaşım Ziya POLAT, Kadir TUNCA, Cahit ONUR ve Mustafa ONUR′la birlikte 2 Eylül 1937 tarihinde Kayseri Lisesi′nde leyli meccani imtihanına girdim ve Kadir TUNCA ile birlikte Galatasaray Lisesinde yatılı olarak okudum ve bu lisenin LATİNCE (Klasik) bölümünden 1945 yılında mezun oldum. Bu tahsilimi ve Galatasaray Lisesini merhume hocam MELİHA ERBOG′a borçluyum, ruhu şad olsun.


KAFKASYA′lı KABARTAY Çerkeslerine mensup HAYRİ DOMANİÇ ve ailesinin şeceresi ile ailenin Türkiye′ye geliş tarihçesi şöyledir:


1) Doğum tarihi bilinen ilk dedeler dedesi, 1672 Kafkasya doğumlu BELETOKO,

2)Beletoko′nun oğlu olması gereken 1707 Kafkasya doğumlu DUMENIŞ,


3) 1742 Kafkasya doğumlu ADİL DUMENIŞ,

4) 1774 Kafkasya doğumlu ASHAD DUMENIŞ,


5) 1804 Kafkasya doğumlu ZEKREY (ZEKERİYA) DUMENIŞ,


6) Efsane ŞEYH ŞAMİL′in otuz yıl kadar savaştıktan ve 26.8.1859 tarihinde Rusya′ya teslim olmasından sonra, DUMENIŞ HABLE = DOMANİÇ KÖYÜ′nden ayrılan ve 19 yaşında iken babası HACI ZEKERİYA ile birlikte 1867 yılında Osmanlı İmparatorluğuna göç edip, o zaman Sivas′a bağlı Aziziye İlçesine ve dört köyüne yerleşen 1848 doğumlu Domaniçzade MAHMUT EFENDİ,

7) 1921 Azizeye doğumlu yedinci kuşak HAYRI DOMANİÇ altıncı kuşak olup, dört hanımla evlenen Mahmut Efendinin onbeş çocuğunun sonuncusudur.


MAHMUT Efendinin ilk eşi SEFERHAN hanımdan olan çocukları, Fatimet, Mevlüt, İbrahim, Ayşe, Ali, Hamit, İsmail, Emir Domaniç adlı 8 kişidir.

İkinci eşi HANSARAY hanımdan olan çocukları, Suriye, Mecit, Ali Rıza, İsa, Ziya Domaniç′tir. Domaniçzade Mahmut Efendinin üçüncü eşi HABİBE hanımdan çocuğu olmamıştır. Mahmut Efendinin son eşi NAZİFE YETER hanımdan olan çocukları Zeki ile HAYRİ DOMANİÇ′tir. Çerkesce DUMENIŞ (DUMANIŞ) aile adı nedenile önceleri Sivas′a bağlı iken sonra Kayseri iline bağlanıp Cumhuriyet Devrinde PINARBAŞI adını alan Aziziye′de yerli halk tarafından DUMANIÇZADE olarak isimlendirilen Mahmut Efendi Rusça ve İslam tahsili yapmış aydın bir genç olarak önce babası Zekeriya beyle birlikte Pmarbaşı′nm ALAMESCİT köyüne yerleşmiştir, 1870′li yıllarda Hacca giden ve geri dönmeyen Zekeriya beyden sonra ailenin başına geçen Mahmut Efendi Pmarbaşı′nda halen ailenin malı olan 15 odalı bir konak yaptırmış ve aynca bu aile ilçeye bağlı BÜYÜKKABAKTEPE , KIZILÇİFTLİK ve YUKARIBEYÇAYIR köylerinde de evler yaptırmış ve altıbin dönümü aşan tarım arazileri edinmiştir.


Aziziye (Pınarbaşı) ilçesine bağlı VİRANŞEHİR Nahiye Müdürü iken, Padişaha yazdığı mektupla "ÇERKESLERDE MEVCUT KÖLELİĞİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN"un çıkarılmasına sebep ve etken olan,

- 1921 - 1924 yıllarında AZİZİYE (PINARBAŞI) İlçesi Belediye Başkanlığı yapan,


- Resmi görevleri dışında at ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ticareti, ihaleyle verilen Öşür Vergisi müteahhitliği yapan, Pınarbaşı ve 4 köyünde aynı zamanda zirai ve ticari faaliyette bulunan,


- Bebekken ölmüş altı çocuktan sonra FATMA, AYŞE, HAMİT, MECİT, İSMAİL, İSA, EMİR, ZEKİ ve HAYRI isimli 15 çocuk sahibi olan ve "tüm çocuklarını okutmuş" diye parmakla gösterilen,


- Çukurova ve Uzunyayla′da sürekli atla gezen ve kış kıyamette birisinin kapısı çalınırsa "bu havada gelebilecek olan ya kurttur, ya da DOMANİÇ MAHMUTTUR" dedirten,


- Ve 1934 tarihli Soyadı Kanunundan sonra DUMANİÇ (DOMANİÇ) soyadını alan Mahmut


- Efendi 6.7.1937 tarihinde 90 yaşında, Çukurova′dan at sırtında çok sağlıklı bir şekilde YUKARIBEYÇAYIR köyüne dönüp, ertesi günü 20 kilometre mesafedeki diğer köyü ALAMESCİTe atla gitmiş, orada rahatsızlanmış 7.7.1937 günü vefat etmiş ve bu köyde toprağa verilmiştir.


Mahmut Efendi ile ilk eşi SEFERHAN Hanım, ikinci eşi HANSARAY Hanım, üçüncü eşi HABİBE Hanım ve dördüncü eşi NAZİFE YETER hanımla müteveffa ondört çocuğuna ve torunlarına Allah′tan rahmet dilerim.


HAYRİ DOMANİÇ


ÖNSÖZ


1950 yılının başlarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Kürsüsüne Asistan adandım. HUMK. 237′ye dayalı KE¬SİN HÜKÜM doktora tezim bu kürsüde tamamlanmıştır. 14.5.1954 tarihinde başlayan yedek subaylık görevim tamamlandıktan sonra Usul Kürsüsünde kad¬ro bulunmadığından Kara Ticaret Kürsüsünde Asistanlığa devam ettim. Usul Kürsüsünde hocam merhum Ord. Prof. Mustafa Reşit BELGESAY ile Doç. Dr. İl¬han E. POSTACIOĞLU ve Doç. Dr. Necmettin BERKİN′den ilmi bakımdan yarar¬landım.


Ticaret Hukuku Kürsüsünde de Ord. Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİŞ′in ve özel¬likle Ord. Prof. Dr. Halil ARSLANLI′nın çok mükemmel ilmi eserlerinden yarar¬landım.


Her iki kürsü de uygulama ile ilgili olup hocalarım da Avukat veya ilim ada¬mı sıfatile uygulamada etkin olduklarından, diğer asistanlar gibi ben de bu pra¬tik çalışmalardan faydalandım. Çok şey borçlu olduğum merhum ve muhterem Hocalarıma rahmet dilerim.


Sayısız Usul ve İcra Hukuku şerhlerine ilaveten Devletler Hususi Hukuku, Medeni Hukuk, hatta Roma Hukuku gibi çok değişik alanlarda kitaplar ve ma¬kaleler yazan Ord. Prof. Mustafa Reşit BELGESAY ile Türk Ticaret Hukukunun temel eserlerini memlekete hediye eden Ord. Prof. Dr. Halil ARSLANLI′yı örnek alarak ben de ana uzmanlık dalım Kara Ticaret Hukuku dalında yazdığım yedi-bin sayfaya yakın şerhlerden başka Borçlar Kanununun çeşitli maddeleri ile 105. Maddesine dayalı MUNZAM TAZMİNAT adlı kitabımın son üçüncü basısını 1998 yılında yaptırabildim.


1952 yılından bu yana sürekli meşgul olduğum Avukatlık icabı birçok memleket işini yakından izlediğimden ilmi çalışmalarım Vergi Hukuku, Anayasa ve Ceza Hukuku gibi çok değişik alanlara da yayıldığı gibi tarih ve sosyal bilim¬lere de sarkmıştır.


Bu kitapta yer alan ilmi çalışmalarımın kapsadığı alanlar ve hukuku daya¬naklarının özeti şöyledir:

A- ANAYASA KONUSUNDA:

1) Hukuk Devletini düzenleyen 3-11. Maddeler,

2) Mülkiyet Hakkını düzenleyen 35. Madde ile Hak arama Hürriyetini düzen¬leyen 36. Madde,


Daha ağır cezalar getiren kanunların daha önceki suçlara uygulanamaya¬cağı ile "Cezalar şahsidir" diyen 38. Madde,

3) Çalışma Hakkını ve Ödevini açıklayan 48 ve 49. Maddelerle Aileyi Koruyan 41. Madde,

4) Vatandaşların "mali gücüne göre vergi" vermesi gerektiğini düzenleyen


73. Madde ile Dilekçe Hakkını tanzim eden 74. Madde,

5) Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazlığını düzenleyen 83. Madde ile Mil¬letvekilliği üyeliğinin düşme sebeplerini saptayan 84. Madde,


6) Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulunu düzenleyen 108. Madde ile bu konuda ayrıntıları düzenleyen 2343 Sayılı Kanun,


7) Devlet memurlarının görevlerini yaparken verdiği zararlardan doğrudan Devleti sorumlu tutan ve memurların doğrudan dava edilmesini engelleyen 40, 125 ve 129. Maddelerle, bu konuya ilgilendiren Devlet Memurları Kanu¬nu ve Bankalar Kanununun 24. Maddesi,


8) Yargı yetkisini "bağımsız mahkemelere" veren 9. Madde ile "mahkemele¬rin bağımsızlığını" düzenleyen ve "Yasama ve Yürütme organı ile İdare′-nin mahkeme kararlarını değiştiremeyeceğini" ve hatta "yerine getiril¬mesini geciktireme" yeceğini emreden 138. Madde ve bu sağlam Anayasal güvenceli mahkemelerin de "her türlü kararlarını gerekçeli olarak yaz¬ma" sorumluluğunu açıklayan 141. Madde, bunlara ilaveten hakimlerin sorumluluk sebeplrini düzenleyen HUMK. 573. Madde,


9) " Ülke ekonomisi ile piyasaların denetimini" Devlete yükleyen Anayasa¬nın 166 ve 167. Maddeleri,


10) "Ormanların korunması ve geliştirilmesini" Devlete yükleyen ve orman suçlarının affedilemeyeceğini düzenleyen Anayasanın 169. Maddesi ile "or¬man köylülerinin korunması"nı emreden 170. Madde ve bu Anayasa hü-kümlerile ilgili Orman ve Ceza Kanunları,


11) İlk cümlesinde " Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uy¬garlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik
^^^•^^a^H^Erc^ss^t^jssaa^S!^

"1.3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisai 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Ka¬nun;


3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Tür¬belerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair Kanun,


4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul dilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hük¬mü;


5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;


6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;


7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi La¬kap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;


8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyileme¬yeceğine Dair Kanun;" u kapsamına alan Anayasanın 174. Maddesi,


B- KAMUYU DOĞRUDAN İLGİLENDİRMESİ NEDENİLE VERGİ HUKUKU DA ÇOK İNCELENMİŞTİR.


Gereği gibi İdarece denetlenmemesi nedenile her yıl artarak devam eden vergi kaçakçılığının önlenmesi çareleri araştırılmış, enflasyona endeksli katla¬malı faiz önerilmiş, 1994 ekonomik krizinden sonra yıldan yıla katlanarak 2003 sonunda 400 katrilyon lirayı aşan iç ve dış borçların topluca ödenip hem Devle¬ti tüm gelirlerini yutan faizlerden kurtarmak, hem Devlet borç senetlerine yatan sermayeyi işe ve aşa yönlendirmek amacile 1994 - 2003 arasında, "Zenginleri¬mizin canını yakmayacak ve SADECE DEVLET BORÇLARINA ÖDENECEK bir SERVET VERGİSİ" altı defa çeşitli dergilerde yayımlanmış ve ilanlar yolu ile de duyurulmuştur. Halâ Devletin Dünya standartlarını çok aşan borçlardan kurtulması, işsizliğin azaltılması ve çok bozuk gelir dağılımının düzeltilmesi için iki üç yıla yayılacak ve zenginlerimizin canını yakmayacak bir Servet Vergisinin en uygun yol olduğu görüşündeyim.


- Ve de devamlı olarak tekrar ediyorum ki:


" Servet Vergisine karşı çıkacakların, 1994 yılında 9 Trilyon lira iken 2003 sonunda 400 Katrilyon lirayı bulan ve sadece faizleri Devletin tüm yıl¬lık gelirlerini aşan iç ve dış borçlardan kurtaracak başka çareleri düşünen¬lerin, tavsiyelerini gerekçeli olarak yazmasını ve 0212/ 244 54 52 numara¬ya fakslamasını rica ederim."


C- Özellikle rakip ve düşman Devletlerle bunların maşası durumundaki ba¬zı çevrelerce yanlış yorumlanan ve birçok günahsızın işinden ve yerinden yok¬sun kalmasına neden olan;


- Sözde Ermeni Soykırımı,
-
- Köy Enstitüleri,
-
- 68 Kuşağı,


- 27 Mayıs Askeri Darbesi,


gibi kritik konular da incelenmiş ve birkaç defa yayımlanmıştır.


D- Milletlerarası birçok antlaşmalarla müşterek prensipleri saptanan İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ düzenleyen TCK. 312 ile 176 ve 178. Maddeler de ince¬lenen konulardandır.


D- Doğası bakımından daha kuvvetli olarak yaratılan erkeklerin İLK ÖZEL MÜLKLERİ arasında yer alan kadınların, zamanla nasıl insan yerine konduğu ve 1926 tarihli Medeni Kanunla erkekle eşit hale getirildiği de incelemeler ara¬sındadır.


"Dünyada Kadınlar Günü" ile ilgili olarak 9 Mart 2004 tarihli Hürriyet Ga-


zetesinde köşe yazan Bekir COŞKUN, adını vermediği bir tarikatın rehber kita¬bına göre:


" Cennette bir adam 4000 bakire, 8000 dul, 200 huri ile evlendirilebi-lir...."


Abartılı bir örnek olmakla beraber, kadını ilk mülk sayan tarihle örtüştüğü de görülür.


E- Özellikle büyük bankaların emredici hükümlere aykırı girişimlerinin ürünü olan ve:


- Birbirinin on katı veya onda biri kadar olan faiz karmaşası,


- Kredi borçlularım her türlü savunmadan yoksun bırakıp hem borçluların hem de bankaların batıp Devlete yük olmasına neden olan Hatalı Kredi Sözleş¬meleri de,


hem çeşitli dergilerde yayınlanmış, hem Dilekçe Hakkını düzenleyen Ana¬yasanın 74. Maddesine göre resmi görevlilere duyurulmuştur.


Bu incelemenin son geliştirilmiş örneği de bu kitapta da yer almıştır.


G- 4.7.2003 tarihinde BDDK. emrine alman İmar Bankası sorumlularını ce¬zalandırmak için 12.8.2003 / 27.12.2003 arasında çıkarılan ve sadece kusurlu kimselerin sorumlu tutulabileceğini emreden BK. 1-66 ile Anayasanın 38, 40, 41, 125 ve 129. Maddelerine ilaveten İ.Ö. 1958 ′de yazıldığı bilinen HAMURABİ KANUNLARINA da aykırı olarak, sorumlunun "Kusursuz eş ve çocukları ile" diğer akrabalarını da sorumlu tutan 4969 ve 5020 sayılı Kanunların kanun ni¬teliğinden yoksun olduğu da, hem 50 sayfalık bir kitapçıkla Yasama Organına duyurulmuş, hem 70 sayfalık bir inceleme halinde bu kitapta yer almıştır.


4969 ve 5020 sayılı Kanunların Anayasanın çeşitli hükümlerile Milletlera¬rası sözleşmelere ve yüzden fazla diğer emredici hükümlere aykırı olduğunu özetleyen 25 sayfalık yukarıdaki görüşler Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi¬nin 14.5.2004 tarihli ve 2004/166 dosya numaralı dilekçesile Anayasa Mahke¬mesine duyurulmuş ve emredici hükümlere aykırı kuralların iptali istenmiştir.


4969 ve 5020 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinin Anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde vurgulayan Ba¬kırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu dilekçesi kitabımızın 467. Sayfası ve devamında yayımlanmıştır.


H- Yine bankaların haksız kazanç sağlamak amacile, 1865 tarihli ilk Çek Kanunu yapan ve Fransa ile diğer belli başlı 20 Devletin kanununda bulunma¬yan Türk Çek Kanunlarının hatalı olduğu ve aynca, Türk Kanununun tercüme edildiği İsviçre İcra Kanununda bulunmadığı halde, 1985 ve 1988 yıllarında borçlulara 10 günden üç yıla kadar hapis cezası öngören kanunlar da hem bir¬kaç dergide yayımlanmış, hem bu kitaba alınmıştır.


I- İktisadi Devlet teşekküllerinin, hatalı Devlet yöneticilerile işbirliği yapan özel şirketler tarafından nasıl kötüye kullanıldığı ve Devletin borçlanmasına ne¬den olduğu ile kurtuluş çareleri de 1970′den bu yana defalarca yayımlanmış, Devlet İdaresine duyurulmuş ve bu kitapta da yayımlanmıştır. 1970′ten beri bir-

IX
kaç defa yayımlanan bu eleştiriler değerlendirilip zarar eden Devlet işletmeleri satılsa idi, bugün yıllık vergilerin tamamını faizlere ödeyen Devlet borçları bu ka¬dar olmaz ve 2003 yılında yapıldığı gibi, Dünyanın en kazançlı şirketlerinden bi¬ri olan TÜPRAŞ yok pahasına satılmazdı.


J- İdarenin başarısızlığı nedenile esasen ölçülerimiz bozuk olduğu gibi ölçü¬lerimiz uysa dahi Hıristiyan Kulübü AB′nin Türkiye′yi almayacağı da hem üç de¬fa yayımlanmış, hem de bu kitaba alınmıştır.


K- 2003 yılında tespit edilen asgari işçi ücretlerinin yetersiz olduğu ve bu asgari ücretlerden vergi kesilmesinin "Mali güce göre vergi" alınacağını emre¬den Anayasanın 73. Maddesine aykırı olduğu da Maya Dergisi′nde yayımlanmış ve bu kitaba da alınmıştır.


L- Çeşitli İnsan Haklarını Düzenleyen:


1) 10 Aralık 1948 tarihinde NEW YORK′ta imzalanan, "Birleşmiş Milletler İn¬san Hakları Evrensel Beyannamesi",


2) 4 Kasım 1950 tarihinde ROMA′da imzalanan "Avrupa İnsan Hakları ve Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme",


3) 20 Mart 1952 tarihinde PARİS′te imzalanan; "İnsan Hakları ve Ana Hürri¬yetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi",


4) "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza ve Muamelelerin Ön¬lenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi",


5) 22.11.1984 tarihinde STARSBOUR′da imzalanarak 1988′de yürürlüğe gi¬ren, "1950 tarihli Sözleşmeye Ek 7 no.lu Protokol" a da,


yukarıda yazılı incelemelerimin birçoğunda yollama yapılmıştır.

Tüm diğer ilmi çalışmalarımda olduğu gibi bu kitapta yayımlanan inceleme¬lerimde de en önemli yardımcım ve Genel Müdürüm olan sayın SEVGİ IRMAK ile yeğenim Av. MUSTAFA DOMANİÇ ile diğer birçok kitabımda olduğu gibi bu son kitabımın da MADDE FİHRİSTİNİ hazırlayan Av. Zeynep Yıldız ERGİNER′e teşek¬kürler borçluyum.

Sürekli danışıp hukuki görüşlerini aldığım ve tüm ilmi çalışmalarda beni destekleyen eşim Av. SEVGİ BİLSAY DOMANİÇ′e de teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu kitabı yayımlayan BETA Anonim Şirketi ile yönetim kurulu baş¬kanı sayın Rahmi ARKAN ve dizgileri yapan Yeter ŞAHİN′e teşekkür ederim.

İstanbul-Gümüşsuyu

10.5.2004

HAYRI DOMANİÇ

İÇİNDEKİLER


1- CUMHURİYET HALK PARTİSİ′NE ÖVGÜLER
BÜYÜK ÖLÇÜDE HATALIDIR i"14


2- KARŞILIKSIZ KALAN ÇEKLERİN DÜZENLEYİCİLERİNE BİR YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI UYGULAYAN 3167 SAYILI ÇEK KANUNU KONUSUNDA DEVLETİN HATALARI 15-19


3- BİRİKMİŞ VEYA YILLIK KURUM KAZANÇLARININ SERMAYEYE
İLÂVE EDİLMESİ GELİR VERGİSİ NEDENİDİR ..20-24


4- VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ ÇARELERİ 25-30


5- OSMANLI İMPARATORLUĞU′NUN 701. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİLE Kurucu İlk Padişah OSMAN BEYİN TAVSİYELERİ ....31-32


6- OSMANLI İMPARATORLUĞU′NUN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI YAPTIĞINI KANUNLAŞTIRAN FRANSA′YA CEVAPLARLA KARŞI
TEDBİR ÖNERİMİZ 33-46


7- EKONOMİK KRİZİ YENMEYE ÇALIŞAN HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP
ENFLASYONU AZDIRAN, YABANCI PARA DEĞERİNİ ANORMAL
YÜKSELTEN EKONOMİK KRİZİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN EVVELA
EKONOMİK KRİZİN NEDENLERİNİN SAPTANMASI, SONRA DA BU
SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRACAK TEDBİRLERİN ARANMASI
GEREKİR 47~57


8- KÖY ENSTİTÜLERİ KONUSUNDA YANILGILAR 58-65


9- 4721 SAYILI YENİ MEDENİ KANUNUN KADIN HAKLARINA GETİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELER VE KADIN HAKLARI TARİHİ 66-77


10-TÜRKİYE′NİN (AB) AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY OLMA ŞARTLARININ
TARTIŞILMASI 78"8E

XII
11- DEVLET ORGANLARININ KURALLARLA BAĞLILIĞI
PRENSİBİNDE TARİHÇE 86-91


12- 3 KASIM 2002 TARİHİNDE SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNE DE
UYGULANANAN 3625 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU KONUSUNDA
ELEŞTİRİLER 92-104


13-ADALETSİZLİKLERE VE DAVALARIN ARTMASINA NEDEN OLAN
FAİZ KARMAŞASININ KALDIRILMASI KONUSUNDA
GÖRÜŞLERİM 105-111


14-BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE AĞIR HATALAR 112-117


15-27 MAYIS, OLUMSUZ NETİCELERİ HALA SÜREN
AĞIR BİR HATADIR 118-124


16-ORMANLARA YAPILAN BİNALAR YENİ BİR KANUNA GEREK
KALMAKSIZIN ANAYASA′NIN 169. MADDESİ İLE ORMAN
KANUNUNA GÖRE DEVLETİNDİR 125-129


17-ÖDENMEYEN ÇEKLERİ İMZALAYANLARA 1-5 YIL HAPİS CEZASI
ÖNGÖREN 3167 SAYILI KANUNLA BU KANUNU DAHA AĞIR
CEZALARLA YENİLEYEN 4814 SAYILI VE 26.2.2003
TARİHLİ KANUN 130-154


18-ASGARİ İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN VERGİ KESİLMESİ "MALİ GÜCE GÖRE
VERGİ" EMREDEN ANAYASANIN 73/1. MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU
GİBİ, MİKTARI NE KADAR OLURSA OLSUN DEVLET KAĞITLARI
FAİZLERİNİN VERGİSİZ OLMASI, MİLYARLAR VE TRİLYONLARCA
MEVDUAT FAİZLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE AZAMİ % 22 VERGİ
KESİNTİLERİYLEYETİNİLMESİ, BAZI ÜCRETLERİN BEŞ
ON MİLYAR LİRALIK BÖLÜMLERİNİN VERGİSİZ OLMASI DA,
ASGARİ ÜCRETLERİN YARISINA YAKIN BİR BÖLÜMÜNÜN VERGİ VE
SİGORTA PRİMİ OLARAK KESİLMESİNİN HAKSIZ VE
ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU KANITLAMAKTADIR 155-165


19-OSMANLI İMPARATOIRLUĞUNUN KALKINMIŞ AVRUPADAN
SATIN ALMAK ZORUNDA KALDIĞI SANAYİ MALLARININ YERİNE
ÜRETİM YAPMAK ÜZERE DEVLET SERMAYELİ KURULAN İKTİSADİ
DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN BAŞARILI VE BAŞARISIZ
OLDUĞU KONULAR 166-171


20-DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ İle
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HUKUKTA SINIRLARI 172-178

XIII

21-TÜRKİYE′NİN DE TARAF OLDUĞU MİLLETLERARASI ANLAŞMALARA
AYKIRI BAZI KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA
GEREKÇELER 179-231


22-" MUHTEŞEM SÜLEYMAN" - " CENGİZ HAN" - "HAÇLI SEFERLERİ" -
" BÜYÜK İSKENDER" - " TİMUR" ESERLERİNİN SAHİBİ AMERİKALI
YAZAR HEROLD LAMB′İN DEYİMİLE "SON YÜZ YILLARIN EN BÜYÜK
ADAMI ATATÜRK" ′ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
GÜVENLİK KARARLARİLE, TÜRKİYE′YE MUASIR MEDENİYET
YOLLARINI AÇAN BAŞLICA İNKİLAP KANUNLARI VE
ANAYASAL GÜVENCESİ 232-253


23-YÖNETİCİLERLE HAKİM ORTAKLARIN BANKALARA VERDİĞİ
ZARARDAN 254-301


24-DEVLET DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE
SORUMLULUKLARI 302-306


25-DEVLET ORGANLARI İLE ÜYELERİNİN KİŞİSEL SORUMLULUGUNUDA
GEREKTİREN HATALARDAN ÖRNEKLER 307-337


26-YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ TARİFİ, TARİHÇESİ, KAPSAMI VE
İSTİSNALAR 338-364


27-POLİTİKACILARLA BİR BÖLÜM AYDINLARIMIZIN HATALI
YÖNLENDİRMESİ NETİCESİNDE FEDA EDİLEN 68 KUŞAĞINA
YAZIK OLMUŞTUR 365-378


28-Prof.Dr. TAHİR ÇAĞA Armağanına:
TARİHTE DİNLER VEYA DİNLER TARİHİNDEN BAZI KESİTLER 379-402


29-HARP HALİNDE VERİLEN ŞEHİT KADAR HER YIL ÖLÜMLERE NEDEN
OLAN TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEYEN DEVLETİN HATALARI VE
BİR KANUN TASARISI 403-406


30-3095 SAYILI FAİZ KANUNUNUN 1, 2 ve 4. MADDELERİNİ İPTAL EDEN
ANAYASA MAHKEMESİ′NİN 15.12.1998 TARİHLİ VE E. 1997/34, K.
1998/79 SAYILI KARARININ NETİCELERİLE DEVLETİN
UZUN ZAMANDIR FAİZ KANUNUNDA, ANAYASA MAHKEMESİ′ NİN
2, 5 ve 10. MADDELERİNİN EMRİ DOĞRULTUSUNDA HAKSIZLIKLARI
ENGELLEYEN KANUNLAR YAPMADIĞINI VURGULAYAN KARAR
GEREKÇESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR 407-442


31-5020 SAYILI KANUN, KANUN NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE ANAYASAYA
AYKIRIDIR 443-472

XIV
32-DİLEKÇE HAKKINI DÜZENLEYEN ANAYASANIN 74. MADDESİ İLE
BU KONUYA ÖZEL 2443 SAYILI KANUNA MÜSTENİDEN 473-506


33-1988 YAYIMI ANONİM ŞİRKETLERİN KİTABIMIN ÖNSÖZÜNDE
HUKUKÇULARA TAVSİYELERİM 507-509


34- Ord. Prof. Dr. HALİL ARSLANLI Armağınına
ANONİM ŞİRKET ANA MUKAVELELERİNE YAZILMASI
GEREKLİ VE MÜMKÜN UNSURLAR 510-592


35- "TÜRKİYE ÇERKESLERİNDE KÖLELİĞİN KALDIRILMASI VE DUMENİŞZADE MAHMUT EFENDİNİN ETKİSİ" 593-598


36- BANKALARIN İFLAS YOLU İLE TAKİBİ" 599-621


37- HAYRİ DOMANİÇ VE SERVET ARMAĞAN İMZALI
10.12.2003 TARİHLİ DİLEKÇE 622


38- VERGİ KANUNU YAPIMINDA VE UYGULAMASINDA HATALAR 623-666


39- TÜRKİYE İMAR BANKASI OLAYINDA MEVDUAT VE HAZİNE BONOSU SAHİPLERİ İLE DİĞER HAK ARAYANLARIN YARARLANABİLECEĞİ
TİP DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 667-693


- Hazine Bonosu alacaklarının Devleti dava etmek için yararlanabileceği dilekçe örneği
- Off-Shore banka mevduatı olanlara özel ihtar örneği
- İmar Bankasındaki mevduatı taksite bağlanan kimselerin ibraya rağmen haklarını muhafaza için noterlere vereceği gizli beyan dilekçesi
- Mevduatı olan kimselerin yararlanabileceği yasal yollar40- DİRENCEYE UĞRAYAN KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNE BK. 105 TAZMİNATINI UYGULAMAYAN YARGITAY 5. 18. HUKUK DAİRELERİNİN İDARE YANLISI KARARLARINDAN DOĞAN ÇEŞİTLİ SORUMLULUKLAR VE BAŞKA YASAL YOLLAR 694-730


41- 8.10.1999 Tarihli ve 1997 E. 2 SAYILI HATALI YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI 731-738


42- BK. 105 KONUSUNDA OLUMLU VE DOĞRU YARGITAY
KARARLARI 739-744


43-BANKALARIN HORTUMLANMASINI ÖNLEYECEK YASA DEĞİŞİKLİKLERİ
İÇİN DEVLETE MÜRACAAT DİLEKÇESİ 745-778KANUNLAR VE MADDELER FİHRİSTİ

779-808