Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İlmi Makalelerim - II -

İlmi Makalelerim - II -Sayfa Sayısı
:  
1356
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖZGEÇMİŞİM


Beş yaşından 11 yaşına kadar din dersleri aldıktan sonra 1932 yılında Kayseri′ye bağlı Pınarbaşı İkinci Mektebinde İlkokula başladım.

KIZ MEKTEBİ diye de anılan bu okulda ilk öğretmenim uzun boylu ve yakışıklı ZEKİ beydi. Ruşen adlı bir oğlu
da vardı, soyadını hatırlamıyorum Allah rahmet etsin. İlkokulun birinci ve ikinci sınıfını Kız Mektebinde pekiyi
derece ile geçtikten sonra Birinci İlkokul diye anılan diğer okula havale edildim. Beş yıllık İlkokulun son üç sınıfım
bu okulda birincilikle tamamladım ve 1937 Mayısında mezun oldum. Son üç sınıfta öğretmenim Pınarbaşı eşrafından
KIZILIRMAK ailesine mensup olup, bir doktorla evli bulunan çok zeki ve güzel MELİHA ERBOG hanımdı.
Çalışkan olduğumdan beni çok gözeten merhum Meliha Hanım leyli meccani (parasız yatılı) lise imtihanlarını
kazanabileceğimi sürekli söylemiş ve beni bu imtihana şarflandırmıştır. Köy Enstitüleri gezici başöğretmeni merhum
ağabeyim EMİR DOMANİÇ′in himayesinde Pınarbaşı Ti diğer dört arkadaşım Ziya POLAT, Kadir TUNCA, Cahit
ONUR ve Mustafa ONURTa birlikte 2 Eylül 1937 tarihinde Kayseri Lisesi′nde leyli meccani imtihanına girdim
ve Kadir TUNCA ile birlikte Galatasaray Lisesinde yatılı olarak okudum ve bu lisenin LATİNCE (Klasik) bölümünden
1945 yılında mezun oldum. Bu tahsilimi ve Galatasaray Lisesini merhume hocam MELİHA ERBOG′a borçluyum,
ruhu şad olsun.

,
KAFKASYATı KABARTAY Çerkeslerine mensup HAYRİ DOMANİÇ ve ailesinin şeceresi ile ailenin Türkiye′ye geliş tarihçesi şöyledir:


1) Doğum tarihi bilinen ilk dedeler dedesi, 1672 Kafkasya doğumlu BELETOKO,


2) Beletoko′nun oğlu olması gereken 1707 Kafkasya doğumlu DUMENIŞ,


3) 1742 Kafkasya doğumlu ADİL DUMENIŞ,


4) 1774 Kafkasya doğumlu ASHAD DUMENIŞ,


5) 1804 Kafkasya doğumlu ZEKREY (ZEKERİYA) DUMENIŞ,


6) Efsane ŞEYH ŞAMİL′in otuz yıl kadar savaştıktan ve 26.8.1859 tarihinde Rusya′ya teslim olmasından sonra, DUMENIŞ HABLE = DOMANİÇ KÖYÜ′nden ayrılan ve 19 yaşında iken babası HACI ZEKERİYA ile birlikte 1867 yılında Osmanlı İmparatorluğuna göç edip, o zaman Sivas′a bağlı Aziziye İlçesine ve dört köyüne yerleşen 1848 doğumlu Domaniçzade MAHMUT EFENDİ.


7) 1921 Azizeye doğumlu yedinci kuşak HAYRİ DOMANİÇ altıncı kuşak olup, dört hanımla evlenen Mahmut Efendinin onbeş çocuğunun sonuncusudur.


MAHMUT Efendinin ilk eşi SEFERHAN hanımdan olan çocukları, Fatimet, Mevlüt, İbrahim, Ayşe, Ali, Hamit, İsmail, Emir Domaniç adlı 8 kişidir.

İkinci eşi HANSARAY hanımdan olan çocukları, Suriye, Mecit, Ali Rıza, İsa, Ziya Domaniç′tir. Domaniçzade Mahmut Efendinin üçüncü eşi HABİBE hanımdan çocuğu olmamıştır. Mahmut Efendinin son eşi NAZİFE YETER hanımdan olan çocukları Zeki ile HAYRİ DOMANİÇ′tir. Çerkesce DUMENIŞ (DUMANIŞ) aile adı nedeni ile önceleri Sivas′a bağlı iken sonra Kayseri iline bağlanıp Cumhuriyet Devrinde PINARBAŞI adını alan Aziziye′de yerli halk tarafından DUMANİÇZADE olarak isimlendirilen Mahmut Efendi Rusça ve İslam tahsili yapmış aydın bir genç olarak önce babası Zekeriya beyle birlikte Pınarbaşı′nın ALAMESCİT köyüne yerleşmiştir. 1870′li yıllarda Hacca giden ve geri dönmeyen Zekeriya beyden sonra ailenin başına geçen Mahmut Efendi Pınarbaşı′nda halen ailenin malı olan 15 odalı bir konak yaptırmış ve ayrıca bu aile ilçeye bağlı BÜYÜKKABAKTEPE, KIZILÇİFTLİK ve YUKARIBEYÇAYIR köylerinde de evler yaptırmış ve altıbin dönümü aşan tarım arazileri edinmiştir. Aziziye (Pınarbaşı) ilçesine bağlı VİRANŞEHİR Nahiye Müdürü iken, Padişaha yazdığı mektupla "ÇERKESLERDE MEVCUT KÖLELİĞİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN"un çıkarılmasına sebep ve etken olan,

- 1921 - 1924 yıllarında AZİZİYE (PINARBAŞI) İlçesi Belediye Başkanlığı yapan,


- Resmi görevleri dışında at ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ticareti, ihaleyle verilen Öşür Vergisi müteahhitliği yapan, Pınarbaşı ve 4 köyünde aynı zamanda zirai ve ticari faaliyette bulunan,


- Bebekken ölmüş altı çocuktan sonra FATMA, AYŞE, HAMİT, MECİT, İSMAİL, İSA, EMİR, ZEKİ ve HAYRİ isimli 15 çocuk sahibi olan ve "tüm çocuklarını okutmuş" diye parmakla gösterilen,


- Çukurova ve Uzunyayla′da sürekli atla gezen ve kış kıyamette birisinin kapısı çalmırsa "bu havada gelebilecek olan ya kurttur, ya da DOMANİÇ MAHMUTTUR" dedirten,


- Ve 1934 tarihli Soyadı Kanunundan sonra DUMANİÇ (DOMANİÇ) soyadını alan Mahmut Efendi 6.7.1937 tarihinde 90 yaşında, Çukurova′dan at sırtında çok sağlıklı bir şekilde YUKARIBEYÇAYIR köyüne dönüp, ertesi günü 20 kilometre mesafedeki diğer köyü ALAMESCİT′e atla gitmiş, orada rahatsızlanmış 7.7.1937 günü vefat etmiş ve bu köyde toprağa verilmiştir.


Mahmut Efendi ile ilk eşi SEFERHAN Hanım, ikinci eşi HANSARAY Hanım, üçüncü eşi HABİBE Hanım ve dördüncü eşi NAZİFE YETER hanımla müteveffa ondört çocuğuna ve torunlarına Allah′tan rahmet dilerim.


HAYRI DOMANİÇÖNSÖZ

İLMİ MAKALELERİM II

İlmi Makalelerimin başlıcalarmdan oluşan I. bölümü 2004 yılında Beta Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Arıkan Yayımevinin yayımlamayı yüklendiği II. İLMİ MAKALELERİM Kitabı da I. Makalelerimde olduğu gibi, Anayasa′nın bir çok kuralları ile özellikle tüm maddeleri geçersiz banka kredi mukaveleleri, tüm maddeleri 90 sa¬yılı KHK.nm emredici hükümlerine aykırı ve toptan geçer¬siz faktoring sözleşmeleri, Sosyal Sigortalar ile ilgili bazı konular, Uzan Kanunlan diye tanınan ve kusurlu sorum¬luya ilaveten kusursuz, kusuru da aranmayan eş ve kü¬çük çocuklarını, kan kayın hısımlarını, evlatlıklarını da sorumlu tutan 4969 ve 5020 sayılı Kanunlar konusunda görüş ve ihtarlar da yer almaktadır.

Geçici 11. madde ile Uzan Kanunlarını yürürlükte tu¬tan 19.10.2005 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanunu¬nun yayınlanmasından kısa bir zaman sonra yürürlüğe giren, 8.3.2006 tarih ve 5472 sayılı Kanunun 2. maddesi¬nin Ana-yasa′ya aykırı olduğu ve yasama organının acele¬ye getirdiği bu kanunları Anayasa′ya aykırı olmayacak şe¬kilde özen göstermediği konusu da incelenmiştir.

Kredi alacaklarını tahsil edememesi nedeni ile faaliye¬ti durdurulan bankaların TMSF′ a (fona) intikal eden ala¬caklarını, 2003 yılında çıkarılan kanunlarla 6183 sayılı Kanuna tabi vergi alacağı sayan ve dolayısiyle bu tür ver¬giden borçlu olarak nitelenip, Pasaport Kanununun 22.


maddesi gereğince dış seyahatleri engellenen kimselerin, Anayasa′nm 23. maddesinde yazılı seyahat hürriyetleri¬nin haksız olarak yok edildiğine dair ayrıntılı inceleme de bu ikinci kitapta yer almış, bazı idari mahkeme davaları¬na da delil olarak sunulmuştur.

14.7.1867 tarihli kanunlarla ilk defa yüzde beş-on gi¬bi bir faiz ve tazminat hakkı ile yetinildiği ve çek keşideci-sinin dolandırıcılık gibi bir kötü niyeti olmaksızın çekin karşılıksız kalması halinde bir hapis cezası düşünülmedi¬ği ve bundan doğacak kazançlarını artırmak isteyen ve Türk Ekonomisine, emredici hükümlere aykırı kredi söz¬leşmeleri dahil pek çok yönden zarar veren bankaların gi¬rişimi ile 1983 yılında, bağışlanmış veya borç verilmiş bir parayı içerse bile, ödenmeyen çeklere 1 yıldan 5 yıla ka¬dar hapis veren 3167 sayılı Çek Kanununun düzeltilmesi için BDDK ile ilgili bakanlıklara verilen kanun tasarıları da bu ikinci kitapta yer almaktadır.

I. cilt İLMİ MAKALELERİM kitabında olduğu gibi bu ikinci ciltte de, incelemelerin başlıca konuları, inanılmaz derecede yanıltıcı devlet hatalarıdır.

Devletin yasama ve yürütme organlarının sürekli zen¬gin vakıflarının yanında yer alması, ormanları vakıflara peşkeş çeken kanunlar ve idari kararların iptalini ve bu konudaki mücadeleleri özetleyen Vakıf Üniversiteleri Ki¬tapçığının birinci sahifesinde açıklanmıştır ve aşağıdaki gibidir.

" Anayasa′nm 130. maddesine göre -kazanç amaçlı ol¬maması - gereken vakıf üniversitelerini kazanç kapısı edi¬nen tacirlerin kurduğu vakıf üniversiteleri ile vakıf üniver¬sitelerinin Devlet ormanlarına ve hazineye verdiği zararlar konusunda özet mücadeleler tarihi ve vakıfların defalarca Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiğini tesbit eden yargı kararları,


Devlet hazinesinden inanılmayacak kadar çok hileli yollarla haksız kazançlar amaçlayan tacir vakıfları ile mü¬cadelede:

- Çok üzücü bir yön, yasama ve yürütme organlarının daima haksız tacir vakıflarının yanında davalı olması,

- Sevindirici bir yön de, tacir vakıflara özellikle Devlet ormanlarını peşkeş çeken bakanlık ve başbakanlık karar¬ları ile kanunların iptali için siyasi parti ve mühendis oda¬larının bulunması, savaşması, idare mahkemesi ile Da¬nıştay′ın ve özellikle Anayasa Mahkemesinin haksızlıkları adil kararlarla tesbit edip Devleti korumasıdır."


Şoföründen Cumhurbaşkanına kadar Devlet idarecile¬rinin sorumluluğunu erteleyen veya engelleyen Anaya-sa′nın 40, 83, 104, 125 ve 129. maddeleri ile Devlet Me¬murları Kanununun 13. maddesi ve dünya mevzuatına aykırı olarak, karşılıksız çeklere 1 yıldan 5 yıla kadar ha¬pis ve ödenmeyen çek tutarında para cezası öngören, ban¬kaların haksız ürünü karşılıksız çekler de, önce Manisa Barosu Dergisinde, 2005 yılında 175 sahifelik bir kitapçık halinde yayımlanmış ve bu II. İLMİ MAKALELERİM kitabı¬na da alınmıştır. Karşılıksız çeklere hapis cezası verilme¬sinin Anayasa′nm 38. maddesinde yer alan ve " hiç kimse parasal borcunu ödememesi nedeni ile hürriyetinden yok¬sun bırakılamaz." diyen kurala aykırı olduğu bir çok mah¬keme tarafından Anayasa Mahkemesine duyurulmuş, an¬cak ya bankaların etkisinde kalan yahut çek konusunda asgari bilgiden yoksun bulunan Anayasa Mahkemesi ′ çek bir ödeme aracıdır, sözleşme değildir, bu nedenle kar¬şılıksız çeke hapis cezası verilmesi Anayasa′nm 38. mad¬desine aykırı sayılmaz." şeklinde çok komik bir karar ver¬miştir.

"Çekin bir ödeme aracı olduğu, dolayısiyle bir akit ve bir sözleşme niteliğinde bulunmadığı" gerekçesi ile karşı¬lıksız çeklere hapis cezası öngören kanunların Anayasa′ya


aykırı olmadığını kesin hüküm halinde kararlaştıran Ana¬yasa Mahkemesi′ni çok hazin bir şekilde yalanlayan ve çe¬kin bir sözleşme olduğunu kanıtlayan iki önemli kanun maddesi şöyledir:

A-Çeki tarif eden Ticaret kanununun 692. maddesine göre, çek bir havale emridir.

B-BK. 557. maddesine göre ise," havale bir akittir"

Şu halde çek bir akittir ve sözleşmedir. Anayasa Mah¬kemesi çok büyük bir yanılgı içindedir.

Yılda yüzbinleri aşan karşılıksız çeklerin keşidecilerine verilen ve çek bedelini aşmayan para cezası ile en az bir yıllık hapis cezası, Anayasa Mahkemesi′nin komik hata¬sından kaynaklanmaktadır ve HMUK. 573. maddesine gö¬re Anayasa Mahkemesi üyeleri gibi Anayasa′nın 40 ve 125. maddeleri gereğince Devlet de karşılıksız çek nedeni ile para ve hapis cezası görenlere karşı sorumludur. Fakat bu sorumluluğu kavrayacak, yasal dayanaklarını tespit edecek, çeke hapis cezası veren kanunları düzeltecek Devlet organlarında yetişmiş eleman yoktur. Bu konu da II. Kitapta yer alan önemli bir incelemedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kurulun¬da, 1967 yılı mayısında, Doç.Dr. Hayri Domaniç′i Profe¬sörlüğe yükselten Profesörler Kurulu Kararı da çok dü¬şündürücü yanı olması nedeni ile önce ayrı bası kitap ha¬linde yayımlanmış, sonra daha kalıcı olması temennisi ile II.İLMİ MAKALELERİM kitabına alınmıştır.

Profesörler Kurulu kararının çok düşündürücü ve bir bakıma gülünç yanı, Doç.Dr. Hayri Domaniç′in profesör¬lüğe yükseltilmesine şiddetle karşı çıkan beş kişiden biri¬nin, içtihatlı ticaret kanunu kitabından, Domaniç′in bir çok kararları kendi kitabına aktardığını iddia eden Prof.Dr. Sami Okay olması ve diğer dördünün de Doma¬niç′le anlaşmazlığı olan kişiler olmasıdır.


Davacı Sami Okay′m, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mah-kemesi′nde açtığı tazminat davasında, mahkemenin Do¬maniç′e düşman üç kişiyi bilirkişi tayin etmesi, Doma¬niç′in itirazı üzerine bilirkişilikten çekilen Prof.Dr. Posta-cıoğlu′nun yerine, Sami Okay′m Hatay′lı hemşehrisi haki¬min, Domaniç′in beşinci düşmanını bilirkişi tayin etmesi¬dir.

FSEK. gereğince Yargıtay kararlarının kitaplarda zik¬redilmesinin serbest olduğu gerekçesi ile Sami Okay da¬vayı kaybetmiştir.

Kur′an-ı Kerimin çok düşündürücü ve ibret verici ayet¬lerinden bazı özetlerin bu kitapta yer alması da uygun bu¬lunmuştur.

Tarihte benzeri bulunmayan Atatürk İnkilâp Kanunla¬rının gözden geçirilmiş 5. basısı da bu ikinci ciltte yer al¬mıştır.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının, Fransa′da 1948, İsviçre′de 1971 yıllarında verilmiş olmasına karşılık, Tür¬kiye′de 1934 yılında tanınmış olması gibi övünülecek pek çok tarafı olan İnkilâp Kanunları ve bu kanunların yapım¬cısı Mustafa Kemal Atatürk hakkında, Avrupa′dan Çin′e kadar geniş bir coğrafyada çok çeşitli milletler ve devlet adamları tarafından söylenen anlamlı sözlerden örnekler de, İnkilâp Kanunları bölümüne eklenmiştir.

II. cildin sonlarına, Kayseriye bağlı Pınarbaşı İlçesinin, ırmaklarla çevrili ve cennet gibi güzel YUKARIBEYÇAYIR Köyünde, kendi düşüncesine göre ev sahipliği ve ağalık yapan ağabeyim merhum Zeki Domaniç′in, kış eğlencele¬ri arasında yer alan düşündürücü köy şakaları ve şaka¬laşmaları ile bu güzel espriyi tamamlayan Çoban Deli Ali şiiri de eklenmiştir.

1937-1945 yıllarında Galatasaray Lisesinde leyli mec¬cani (parasız yatılı) okuyan Hayri Domaniç′in, mecburi


hizmette bulunacağını, aksi halde okul masraflarını öde¬yeceğini yüklendiği TAAHHÜTNAME de hatıra olarak ikin¬ci cilde ilave edilmiştir. Bu taahhütnameyi Hayri Doma¬niç′in kefili olarak imza eden, Pınarbaşı Kayaönü Mahal¬lesinden merhum Kazım Kızılırmak ile Pazarsu Köyünden eniştem merhum Ömer Tok′a şükranlarımı sunar ve tan¬rıdan rahmet dilerim.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Tülin Bahadır′m 21.05.1966 tarihli olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi son sınıf öğrencilerinin yıllık Guguk Dergisinde yayınlanan övgü şiiri de cildin sonlarına eklenmiş, hak et¬se de etmese de Hayri Domaniç′e yapılan bu övgüleri, 20.07.2007 ve 07.04.2008 tarihlerinde yenileyen ve Şina-si Şen tarafından imzalanan şiir de son satırları oluştur¬muştur.

İnceleme ve yararlanma kolaylığı sağlamak amacıyla, Hayri Domaniç′in 1951 yılında başlayan asistanlığından itibaren bu ikinci cildin Arıkan Yayınevinde dizildiği 2008 mayısına kadar yayınladığı tüm kitaplarla belli başlı ma¬kalelerin tamamının ad ve konuları da kitaba eklenmiştir.

İlmi çalışmalarımı sürekli destekleyen eşim Av. Sevgi Bilsay Domaniç, II. cildin içeriği bilimsel yayınların hazır¬lanmasında ve yayınlanmasında büyük emeği geçen Sa¬yın Sevgi Irmak, Sayın Hamiyet Arıkan ve yeğenim Av.Mustafa Domaniç ile dizgi ve sayfa düzenini yapan Öz¬lem Kelebek′e ve Arıkan Yayınevi temsilcisi Rahmi Arı-kan′a teşekkür ederim.

5 Mayıs 2008

İstanbul
Hayri Domaniç
Tel: 0212 249 40 53

Fax: 0212 244 54 52


İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

1. AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, 1


2. GEÇERSİZ BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ İLE FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNDEN BİRER ÖRNEK
İLE GEÇERSİZLİK NEDENLERİ 55
I. BÖLÜM - GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ


3. II. BÖLÜM - BİRBİRİNİN AYNI OLAN TÜM BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN TÜMÜ EMREDİCİ KURALLARA AYKIRI VE GEÇERSİZDİR 135


4. III. BÖLÜM - EMREDİCİ HÜKÜMLERE AYKIRI OLUP-5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 76, 80 VE 90. MADDESİ İLE ANAYASA′NIN 48 VE 167. MADDELERİNE GÖRE BU KANUNSUZLUKLARI DENETLEYİP ENGELLEMEYEN DEVLETİN DE PARASAL VE CEZAİ SORUMLULUĞUNA YOL AÇABİLECEK DERECEDE HATALI OLAN FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNDEN DE
BİR ÖRNEK FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ 199


5. IV. BÖLÜM - EMREDİCİ HÜKÜMLERE AYKIRI OLUP 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 76, 80 VE 90. MADDESİ İLE ANAYASA′NIN 48 VE 167. MADDELERİNE GÖRE BU KANUNSUZLUKLARI DENETLEYİP ENGELLEMEYEN DEVLETİN DE PARASAL VE CEZAİ SORUMLULUĞUNA YOL AÇABİLECEK DERECEDE HATALI OLAN FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ HÜKÜMLERİ İLE YASAL SEBEPLERİ AŞAĞIDADIR 221


6. V. BÖLÜM - ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2737. HUKUKİ GÖRÜŞ

285


8. İLK DEFA, 6.3.1981 TARİHLİ VE 2422 SAYILI KANUNUN
EK 5. MADDESİYLE 506 SAYILI SSK KANUNUNA İLAVE
EDİLEN, DAHA SONRA 20.6.1987 KABUL VE 9.7.1987
YÜRÜRLÜK TARİHLİ VE 3395 SAYILI KANUNUN
15. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN VE EK 24/L
NUMARASINI ALAN, SON OLARAK 1.6.1994 TARİHLİ
VE 3995 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİYLE DE
DEĞİŞTİRİLEN SOSYAL YARDIM ZAMLARININ
YÜKÜMLÜSÜNÜN TAYİNİ 3439. 1.11.2005 TARİHLİ MÜKERRER RESMİ GAZETEDE
YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5411 SAYILI
BANKACILIK KANUNU′NA 8.03.2006 TARİH VE 5472
SAYILI KANUNUN 2. MADDESİ İLE EKLENEN VE
GERİYE DÖNÜK OLARAK BAZI VERGİLERİ İÇEREN
GEÇİCİ 24. MADDENİN ANAYASA′NIN 38 VE 73.
MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞU KONUSUNDA
HUKUKİ GÖRÜŞTÜR 421


10. TANRI′NIN VARLIĞINA VE KAİNATI YARATIP İDARE ETTİĞİNE MİLYONLARCA DELİL VARDIR. ATEİSTLER DAHİL, KİMSENİN İTİRAZ EDEMEYECEĞİ TANRI ALAMETLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ AŞAĞIDADIR 429


11. TÜM SEMAVİ DİNLERDE OLDUĞU GİBİ KUR-AN′I KERİM′in de TÜRKÇE YAZILIP OKUNMASI VEYA EN AZINDAN, ATATÜRK CUMHURİYET DEVRESİNDE OLDUĞU GİBİ HEM ARAPÇA, HEM DE TÜRKÇE YAZILIP OKUNMASI, KUR-AN′I KERİM′in de EMRİ GEREĞİDİR 451


12. ANAYASA′NIN 84/1. MADDESİNİN YORUMU 469


13. ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI 477


14. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU′NA (TMSF) İNTİKAL EDEN TİCARİ BANKALARA KREDİ BORÇLULARINA PASAPORT KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE DIŞ ÜLKELERE SEYAHAT YASAĞI KONMASI ANAYASA′NIN 23, 38 VE 47. MADDELERİ İLE TİCARET KANUNUNUN 4
VE 5. MADDELERİNE AYKIRIDIR 529


15. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN
2003/1342 SAYILI DAVA DOSYASINDA GÖRÜLMEKTE
OLAN DAVA İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞ 547


16. Sayın BEYOĞLU 7. NOTERLİĞİNE, 571


17. 5021 SAYILI KANUNLA FON′UN YÜKLENDİĞİ İMAR BANKASI MEVDUAT BORCUNUN ZİMMET DEĞİL FAALİYET ZARARI OLDUĞUNA DAİR 2004 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BİLİRKİŞİ RAPORLARINA CEVAPTIR 599


18. BEYOĞLU 39. NOTERLİĞİ′NE 645


19. ANAYASA′NIN 130. MADDESİNE GÖRE "KAZANÇ AMAÇLI OLMAMASI" GEREKEN VAKIF ÜNİVERSݬTELERİNİ KAZANÇ KAPISI EDİNEN TACİRLERİN KURDUĞU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN DEVLET ORMANLARINA VE HAZİNEYE VERDİĞİ ZARARLAR KONUSUNDA ÖZET MÜCADELELER TARİHİ VE VAKIFLARIN DEFALARCA ANAYASA VE YASALARA AYKIRI HAREKET ETTİĞİNİ TESPİT EDEN YARGI KARARLARI 691


20. T.C. DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No: 2006/2391 843


21. RESMİ MEVDUATA DÜŞÜK FAİZ UYGULAMASINDA HATALAR 861


22. MANİSA BAROSU DERGİSİ′nin 85. SAYISINDA ORMANLARA YAPILAN BİNALARIN, ANAYASA VE ORMAN KANUNU GEREĞİNCE DEVLETE AİT OLDUĞUNU SAVUNAN HAYRİ DOMANİÇ′in ELEŞTİRİLERE CEVABIDIR 881


23. BANKALARIN HORTUMLANMASINI ÖNLEYECEK YASA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN DEVLETE MÜRACAAT DİLEKÇESİ 901


24. ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ Çeşitli İşlemlere dair ÖRNEKLER 951


25. PROF. DR. HAYRİ DOMANİÇ′İN PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLMESİ, MÜZAKERELER, MUHALEFET SEBEPLERİ 1089


26. DOÇ. DR. HAYRİ DOMANİÇ′İN PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLMESİ KONUSUNDAKİ MÜZAKERELER, MUHALEFET SEBEPLERİ, MUHALEFETE CEVAPLAR
VE DİĞER İLGİLİ NOT VE MEKTUPLAR 1091


27. YILLARIN POLİTİKACISI KAMRAN İNAN′DAN
22 TEMMUZ ANALİZİ 1193


28. OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURUCUSU İLK PADİŞAH OSMAN BEYİN TAVSİYELERİ 1201


29. "Muhteşem Süleyman" - "Cengiz Han" - "Haçlı Seferleri"-"Büyük İskender" - "Timur" Eserlerinin Sahibi Amerikalı Yazar Herold Lamb′in Deyimi İle "Son Yüzyılların En Büyük Adamı Atatürk"ün Önderliğinde Gerçekleştirilen Güvenlik Kararları İle, Türkiye′ye Muasır Medeniyet Yollarını Açan Başlıca İnkılap Kanunları ve Anayasal Güvencesi 1207


30. ATATÜRK′Ü TANIMAYAN YOK 1243


31. ATATÜRK NİYE BÜYÜKTÜR 1245


32 OSMANLI İMPARATORLUĞU′NUN SÖZDE ERMENİ
SOYKIRIMI YAPTIĞINI KANUNLAŞTIRAN FRANSA′YA
CEVAPLARLA KARŞI TEDBİR ÖNERİMİZ 1249


33. ANARŞİK OLAYLARIN SEBEBİ, ÜNİVERSİTE
ÖZERKLİĞİ DEĞİLDİR 1273


34. YENİ POLİTİKACILARA AÇIK MEKTUP 1281


35. TÜRKİYE′Yİ BÖLMEK, ZAYIF DÜŞÜRMEK VE HATTA HARİTADAN SİLMEK AMACINA YÖNELİK DIŞ SALDIRI VE İÇ HIYANETE KARŞI TÜRKİYE′CE ALINMASI ZORUNLU TEDBİRLER 1285


36. CEBİMİZDEKİ EL 1291


37. Sayın TBMM. BAŞKANLIĞI′NA, Sayın T.C. BAŞBAKANLIĞA, Sayın ADALET BAKANLIĞINA
ve Sayın Diğer İlgililere Hatırlatıcı Notlar 1295


38. ÖNSÖZ VE ÖNERİLER 1301


39. 2008 Mayıs Basınından Türk Milletine ve Gençliğine
Uyarıcı Kötü Bir haber ve Tedbir- Temenniler 1311


40. İLAHİ BOYUN DEVRİLE ALİ 1315


41. HAYRİ DOMANİÇ HOCAMIZ 1318


42. PROF. DR. HAYRİ DOMANİÇ′İN ÖZGEÇMİŞİ 1321


43. PROF. DR. HAYRİ DOMANİÇ′İN YAYINLARI 1325


44. MADDE FİHRİSTİ 1337