Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

III.Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu - ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi )

III.Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu - ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi )Sayfa Sayısı
:  
322
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5263-10-2

37,80 TL

- Protokol Konuşmaları –
Sayın Bakanım, Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektör, Değer¬li öğretim üyeleri, konuklar ve sevgili öğrenciler.


Üniversitemizde yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak düzenlediğimiz III. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumuna hoş geldiniz.


Sağlık, genel olarak pahalı ve sunumu kaliteli olması gereken önemli bir hizmettir. Sağlık harcamaları küresel olarak 2009 yılında 5.460 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye′de Gay¬ri Safi Milli Hâsıla′mn % 5,7 si sağlık harcamalarına gitmektedir. Gi¬derek artan sağlık harcamaları, sağlığın sadece sağlık personelinin işinin olmadığının anlaşılması, birçok bilim alanında sağlıkla ilgili çalışmaların gelişmesine yol açmıştır. Bunlardan biri de "Sağlık Hu¬kuku" dur.


Sağlık Hukuku; sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişi¬ler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, sorumlu en üst dü¬zey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişi¬ler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hu¬kuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır.


Türkiye′de hasta hakları konusunda yapılan çalışmalar giderek daha etkin bir düzeydedir, ancak yeterli değildir. KKTC′de ise has¬ta hakları konusu henüz yasal olarak kabul edilmemiştir. Bu neden¬le her iki ülkede de sağlık alanında çeşitli olumsuzluklar yaşan¬maktadır.


Adada geleneksel hale dönüşen Sağlık Hukuku Sempozyu-mu′nun III üncüsünü düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi, bu yıl da çalışmalarımızda öncü görev yapan, T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri değerli arkadaşım Av. Cahid Do-ğan′a çok teşekkür ediyorum. Onun destekleriyle bu sempozyumu da düzenledik. Sempozyumun kitapları da Sn. Doğan′ın çabalarıyla basıldı ve hem Üniversitelerde hem de uygulamalarda değerli bir kaynak olarak kullanılıyor.


Bugün ve yarın Üniversitemizde düzenlediğimiz III. Sağlık Hak¬kı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu′nda, dört oturumda geniş anlam¬da sağlık hakkının; hasta güvenliği, seyahat hakkı, çevre hakkı, gü¬venli su hakkı, konut hakkı gibi yeni bazı konularını tartışılacaktır.


Yine sempozyumun düzenlemesinde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da desteklerini esirgemeyen, KKTC Tabipler Birliği ve Baroya şükranlarımı sunuyorum. Sempozyuma izin ve mali destek veren Sayın Mütevelli heyeti başkanı Mehmet ZAFER ve Rektörüm Prof. Dr. Ahmed Bülent Göksel′e, düzenleme çalışmalarını titizlikle yürü¬ten Halkla İlişkiler Müdiresi İsmet Yücefer ve VVebmaster Ozkader Devecioğlu′na Sekreterimiz Nilşen Maraşlı Çaktu ve Feride Erbayrak′a, Sempozyuma mali katkı sağlayan başta Neral Turizm olmak üzere, Aveon Turizm ve Vahap Özkan beye ve Sağlık Yöneti¬mi Bölümü öğrencilerime teşekkür ediyorum.


Değerli fikirlerini bizlerle paylaşacak olan Türkiye′den sempoz¬yum için gelen katılımcılarımız ve adadan bilimsel destek veren dost¬larımıza ve sempozyumu şereflendiren sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Nilgiin SARP
Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan
İÇİNDEKİLERPROTOKOL KONUŞMALARI-1 - 5

CEZA MUHAKEMESİNDE HEKİMİN BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ
(Prof. Dr. Mahmut KOCA) -7 - 19

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TURİST SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TURİST SİGORTASI
(Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHCI SERENGİL) -21 - 32

TURİST SAĞLIĞI HUKUKU
(Uz. Dr. Bülent DİZDARLI) -33 - 35

TÜRKİYE’DE TURİST HAKLARI VE SAĞLIĞININ KORUNMASI
(Öğr. Gör. Cengiz DOĞAN) -37 - 60

ÇEVRE SAĞLIK EKSENİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
(Prof. Dr. Ayşen TÜRKMAN, Yrd. Doç. Dr. Şükrü ASLAN) -61 -68

İNSAN HAKKI OLARAK KONUT HAKKI
(Öğr. Gör. Cemaliye SUNALP) -69 - 74

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE HAKKI
(Çevre Mühendisi Yasemin ÇOBANOĞLU) -75 - 85
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDESU TASARRUFU VE SU KULLANIMI
(Yrd. Doç. Dr. Hatice Ataçağ ERKURT) -85 - 103

TIBBİ GENETİK VE HUKUK
(Prof. Dr. Hakan HAKERİ) -105 - 117

ACİL TIP VE HASTA GÜVENLİĞİ
(Av. Cahid DOĞAN) -119 - 192

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM ETİĞİ
(Prof. Dr. Nilgün SARP) -193 - 229

HASTA HAKLARI EKSENİNDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ
(Emete İMGE) -231 - 237

SAĞLIK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU
(Prof. Dr. Halil KALABALIK) -239 - 325