Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İhracat Teşvikleri

İhracat TeşvikleriSayfa Sayısı
:  
361
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-297-309-4

18,00 TL

İÇİNDEKİLER


1. BÖLÜM

DIŞ TİCARET POLİTİKASI.1.1. TANIMI VE AMAÇLARI 1
1.2. TÜRLERİ VE ARAÇLARI 4

1.2.1. DOLAYLI ARAÇLAR 4
1.2.2. DOĞRUDAN ARAÇLAR 5
1.2.2.1. Fiyatlar Üzerinde Etkili Olanlar -. 6 .
1.2.2.1.1. Vergiler 6
1.2.2.1.1.1. ihracat Vergisi 6
1.2.2.1.1.2. ithalat Vergisi
(Gümrük Vergileri / Gümrük Tarifeleri) 9
1.2.2.1.1.3. Gümrük Tarife Benzeri Faktörler 14
1.2.2.1.1.3.1. ithalat Teminatları 14
1.2.2.1.1.3.2. Fark Giderici (Telafi Edici) Vergiler.. 14
1.2.2.1.1.3.3. Damping ve Uluslararası Fiyat
Farklılaştırmasına Karşı
Anti-Damping Vergisi 15
1.2.2.1.1.3.4. Çoklu Kur Sistemleri 17
1.2.2.1.2. Sübvansiyonlar 18
1.2.2.1.2.1. ihracat Sübvansiyonu (İHRACAT TEŞVİKİ) 19
1.2.2.1.2.2. ithal-ikame Endüstrilerine Verilen Sübvansiyon.... 19
1.2.2.2. Miktarlar Üzerinde Etkili Olanlar 22
1.2.2.2.1. Kotalar 22
1.2.2.2.1.1. ihracat Kotası (Gönüllü ihracat Kısıtlamaları) 22
1.2.2.2.1.2. İthalat Kotası 23
1.2.2.2.2. Miktarlar Üzerinde Etkili Olan Diğer Tarife-Dışı Faktörler 24
1.2.2.2.2.1. İthalat Yasakları 24
1.2.2.2.2.2. Kambiyo Denetimi (Döviz Kontrolü) 24
1.2.2.2.2.3. Devlet Eliyle Dış Ticaret 26
1.2.2.2.2.4. Görünmez Engeller 26
2. BÖLÜM
İHRACAT TEŞVİKLERİNİN TANIMI,
KAPSAMI VE ÖNEMİ 293. BÖLÜM
DÜNYA′DA UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİNİN
GENEL TÜRLERİ
39
3.1. GÜMRÜK TARİFELERİ 39
3.2. İHRACATTA PRİM SİSTEMİ 40

3.2.1. İHRACATÇININ DÖVİZ TUTMA YETKİSİ 41
3.2.2. DÖVİZ TAHSİSİ 41
3.2.3. ÇOKLU KUR UYGULAMASI 41
3.2.4. İHRACAT BONOLARI VE SERTİFİKALARI 42
3.3. MALİ TEŞVİKLER 42
3.3.1. ANTREPO VE/VEYA SERBEST BÖLGE UYGULAMASI 42
3.3.2. İHRACATTA VERGİ İADESİ, VERGİ İNDİRİMİ VE MUAFİYETİ 45
3.4. FİNANŞAL TEŞVİKLER 46
3.4.1. İHRACAT KREDİLERİ 46
3.4.2. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 46
3.5. DEVLET PAZARLAMA YARDIMLARI 46
4. BÖLÜM
TÜRKİYE′DE UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ 47
4.1. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 47
4.1.1. KAPSAM 48
4.1.1.1, Dahilde işleme izin Belgesi ve/veya Vergi, Resim ve Harç istisnası
Belgesi Olmaksızın Yapılan (kısacası, Belgesiz) İşlemler 49
4.1.1.2. Dahilde işleme izin Belgesi ve/veya Vergi, Resim ve Harç istisnası
Belgesinin Varlığının Zorunlu Olduğu (kısacası, Belgeli) işlemler 50
4.1.1.2.1. ihracat işlemleri 51
4.1.1.2.2. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler 51
4.1.2. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİ 53
4.1.2.1. Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi 53
4.1.2.2. Belge Süresi ve Ek Süreler 56
4.1.2.3. İhracat Taahhüdünün Kapatılması 56
4.1.3. BELGELİ İHRACAT KREDİLERİNDE VERGİ, RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI 57
4.1.3.1. Vergi, Resim ve Harç istisnasının Süresi ve Kapsamı 57
4.1.3.2. ihracat Taahhüdünün Kapatılması 58
4.1.4. BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNDE VERGİ, RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI 59
4.1.4.1. Vergi, Resim ve Harç istisnasının Süresi ve Ek Süreler 59
4.1.4.2. Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı 59
4.1.4.3. ihracat Taahhüdünün Kapatılması 59
4.1.5. VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİNİN İPTALİ 60
4.2. KDV İSTİSNASI (İhracat İstisnası) 60
XII
4.2.1. GENEL BİLGİLER 60
4.2.2. İADENİN USUL VE ESASLARI: 67

4.3. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 70
4.3.1. TANIMI VE AMACI 70
4.3.2. YARARLANMA KOŞULLARI 71
4.3.3. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ 72
4.3.4. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GİRDİNİN İTHALATI VE
NİHAİ MALIN İHRACATI ESNASİNDA GÜMRÜK İDARELERİNCE
YAPILACAK İŞLEMLER 79
4.3.5. DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ 81

4.3.5.1. Şartlı Muafiyet Sistemi 81
4.3.5.2. Geri Ödeme Sistemi 83

4.3.6. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA HESAPLARIN KAPATILMASI 84
4.3.7. DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİNE UYULMAMASI 88
4.4. DEVLET YARDIMLARI 89
4.4.1. AR+GE YARDIMLARI 89
4.4.1.1. Ar+Ge Yardımlarının Verilmesinde Temel Unsur Olan
Teknolojik ilerlemenin Önemi ve Ar+Ge′ye Verilen Önemin Etkisi 89
4.4.1.2. Türkiye′de Ar+Ge Yardımı Esasları ve Süreci 92
4.4.2. ÇEVRE KORUMA YARDIMLARI 96
4.4.3. YURTİÇİ VE YURTDIŞI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ İHTİSAS
FUARLARINA İLİŞKİN YARDIMLAR 96
4.4.4. PAZAR ARAŞTIRMASINA YÖNELİK YARDIMLAR 101
4.4.5. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA İŞLETME VE TANITIM
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARDIMLAR 103
4.4.6. EĞİTİM YARDIMLARI 104
4.4.7. İSTİHDAM OLUŞTURMAYA YÖNELİK YARDIMLAR 106
4.4.8. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMI 106
4.4.9. PATENT, FAYDALI MODEL BELGESİ VE ENDÜSTRİYEL TASARIM 107

4.4.9.1. Kavramlar ve Amaç 107
4.4.9.2. Yardım Biçimleri 108
4.4.10. MARKA TANITIM VE TÜRK MALI İMAJI 110
4.5. İHRACATÇIYA DÖVİZ TUTMA YETKİSİ VERİLMESİ 112
4.6. TÜRK-EXIMBANK UYGULAMALARI 115

4.6.1. TÜRK-EXİMBANK′IN TANIMI VE AMAÇLAR! 115
4.6.2. TÜRK-EXIMBANK′IN FAALİYETLERİ 117
4.6.2.1. Krediler 117
4.6.2.1.1. Kısa Vadeli ihracat Kredileri 117
4.6.2.1.1.1. Sevk Öncesi ihracat Kredileri (ŞÖİK) 118
4.6.2.1.1.1.1. Şevk Öncesi TL Üzerinden
ihracat Kredisi (SÖİK-TL) 119
4.6.2.1.1.1.2. Sevk Öncesi TL Üzerinden
Kalkınmada Öncelikli Yöreler
ihracat Kredisi (SÖİK-KÖY) 121
4.6.2.1.1.1.3. Sevk Öncesi Döviz Üzerinden
ihracat Kredisi (SÖİK-DÖVİZ) 122
4.6.2.1.1.2. Performans TL ve Performans Döviz Kredileri.... 123
XIII

4.6.2.1.1.3. Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ: DTSŞ + SOTŞ)
Kısa Vadeli ihracat Kredisi 126
4.6.2.1.2. Özellikli Krediler 129
4.6.2.1.2.1. Özellikli İhracat Kredisi 129
4.6.2.1.2.2. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik
Teminat Mektubu 129
4.6.2.1.2.3. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi 131
4.6.2.1.2.4. Gemi inşa ve ihracına Yönelik Teminat
Mektubu Programı 132
4.6.2.1.2.5. Kısa Vadeli ihracat Alacakları iskonto
Programı 133
4.6.2.1.2.6. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) 134
4.6.2.1.3. islam Kalkınma Bankası (İKB) Kaynaklı Krediler 135
4.6.2.1.3.1. İhracatın Finansmanı Programı
(Export Financing Scheme - EFS) 135
4.6.2.1.3.2. ihracata Yönelik ithalatın Finansmanı (Import
Trade Financing Operations:ITFO üne) 137
4.6.2.1.4. İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi 139
4.6.2.1.5. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler 140

4.6.2.1.5.1. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 140
4.6.2.1.5.2. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 141

4.6.2.1.5.2.1. Denizyolu 141
4.6.2.1.5.2.2. Karayolu 142
4.6.2.1.5.3. Turizm Pazarlama Kredisi 143
4.6.2.2. Kısa Vadeli ihracat Kredi Sigortası 145
4.6.2.3. Enformasyon Faaliyetleri 161

4.6.2.3.1. Yurt Dışı Enformasyon 161
4.6.2.3.2. Alıcı Firma (ithalatçı) Enformasyonu 162
UYGULAMA ESASLARINDAN ÖRNEKLER 163
YARARLANILAN KAYNAKLAR 359