Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

İhale ve İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

İhale ve İhaleye Fesat Karıştırma SuçlarıSayfa Sayısı
:  
271
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-79-2

43,00 TL

İKİNCİ BASI'YA ÖNSÖZ

  Çalışmanın 1. baskısından sonra geçen sürede Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler ve yüksek mahkemelerce verilen içtihatlar ışığında, yeniden basılması durumu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Kamu İhale Kanu­nundaki son değişiklikler incelenmiş ve Yargıtay ile Danıştay'ın kararlanyla ilgili içtihatları da metnin sonuna eklenmiştir. Ayrıca, İcra-İflâs Kanunun­daki ihale ile ilgili düzenleme de ele alınıp incelenmiştir. Bu bası'nın hazır­lanmasında emeği unutulmayacak sayın Av. Funda Öztürk'e teşekkürlerimi sunarım. Faydalı olması dileği ile.

Saygılarımla...

Temmuz 2014

Mustafa DANIŞMAN

Emekli Hâkim

 


İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM İHALE

 1. Amaç.................................................................................................... 13
 2. Kapsam................................................................................................ 14
 3. İhale..................................................................................................... 14
 
 1. Tanımı........................................................................................... 14
 2. İhale Yapma Yetkisi...................................................................... 15
 3. İhale ile İlgili Tanımlar.................................................................... 15
 4. İhale Konusu................................................................................. 17
 5. İhale Usulleri.................................................................................. 17
 6. İhale Süreci................................................................................... 18
 7. Yasak Fiil ve Davranışlar............................................................... 20
DANIŞTAY İÇTİHATLARI....................................................................... 21

İKİNCİ BÖLÜM İHALE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

1-    İhaleye Fesat Karıştırma Suçlan........................................................... 65

 1. Türk Ceza Kanununun 235/2-a maddesi......................................... 70
 2. Hileli Davranışlar............................................................................ 73
 3. Zarar............................................................................................. 73
 4. Menfaat Temini.............................................................................. 73
 5. Diğer Haller................................................................................... 73
 6. Teşebbüs....................................................................................... 74
 7. İştirak............................................................................................ 74

2-     Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu..................................................... 74

 1. Hileli Filler..................................................................................... 76
 2. Menfaat Temini.............................................................................. 78

3-     İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından 765 sayılı TCK ile

5237 sayılı TCK Karşılaştırılması........................................................... 78 YARGITAY İÇTİHATLARI....................................................................... 83

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İCRA İFLÂS KANUNUNDAKİ DÜZENLEME

 1. Genel Olarak...................................................................................... 141
 2. İcra İflâs Kanunundaki İhaleler............................................................ 141
 
 1. Haciz Yolu ile Takip.................................................................... 141
 2. Paraya Çevirme........................................................................... 142

aa) Taşınırların Satışı.................................................................... 142

bb) Taşınmaz Satışı...................................................................... 143

c)     İflâs............................................................................................. 144

aa) Paraya Çevirme..................................................................... 144

bb) Konkordato.......................................................................... 144

3-     Cezai Hükümler.................................................................................. 144

KAMU İHALE KANUNU (4734)............................................................ 151

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU (4735)............................... 223 DEVLET İHALE KANUNU (2886)