Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması

İdari Yargıda Yürütmenin DurdurulmasıSayfa Sayısı
:  
153
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4528-2

57,90 TLYürütmenin durdurulması, idarenin yetkilerini hukuka aykırı bir şekilde kullanması durumunda açılan bir iptal davasında, işlemin icrai niteliği ve dava sürecinde işlemin yürütülmesinin kendiliğinden durmaması nedeniyle iptal davasının önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel, meşru ve aktüel bir menfaati idari işlemle zedelenen kimse, bu işleme karşı açtığı iptal davasında öncelikli idari yargı yerinin vereceği yürütmenin durdurulması kararıyla korunmasını bekler. Çünkü icrai işlemlerin idarece resen icra edilmesinin önlenebilmesi ancak idare yargıcının vereceği bir yürütmenin durdurulması kararı ile mümkün olabilir. Aksi takdirde açıkça hukuka aykırı olan bir işlemin, dava sonunda idari yargı mercilerince iptal edilinceye kadar uygulanabilmesi mümkün olabilecek ve sonrasında belki de kararın uygulanması imkansız veya faydasız hale gelebilecektir.


 


Yürütmenin durdurulması kurumu idari yargıda kişilerin temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kamu yararı arasında adil bir dengenin sağlanmasını gerçekleştiren en ivedi ve etkili yoldur. Böyle bir yetkinin kullanılmaması idare karşısında savunmasız olan vatandaşın ivedi olarak korunması gereken hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmaması sonucunu doğuracaktır. Bu açıdan yürütmenin durdurulması, temel hak ve özgürlüklerinin etkili bir korumasında etkili bir araç olmakta; idarenin hukuka ve kanuna aykırı işlemlerde bulunmasını ve onu yürütmesini önlemek amacını gütmektedir. Yürütmenin durdurulması kararıyla birey ve toplulukların özgürlüklerini tehdit eden idari işlemlerin iptal davası sonuçlanıncaya kadar askıya alınması sağlanmakta ve idarenin yargısal denetimini etkili kılmaktadır.


 


Konu Başlıkları


Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Varoluş Nedenleri


Yürütmenin Durdurulması Kurumunu Doğuran Nedenler


Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Önemi ve Yararı


Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği


Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar


Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması


Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması


Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması


Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz


Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları ve Yerine Getirilmesi


Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesinden Doğan Sorumluluk