Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (136)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ( Fransa-Türkiye Mukayeseli Bir Deneme )

İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ( Fransa-Türkiye Mukayeseli Bir Deneme )Sayfa Sayısı
:  
544
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4590-9

115,00 TL

 

Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım

atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi uyarınca 1925 yılında yürürlüğe giren 669 sayılı Şuray-ı

Devlet Kanunu mucibince Danıştay'ın 1927 yılında fiilen görev yapmaya başlamasıyla olmuştur. Bu tarihten günümüze kadar

Danıştay (idarî yargı yerleri) idarenin yargısal denetiminde önemli bir görev icra etmiştir.

1868 yılında Şuray-ı Devlet kurulurken Fransız hukukundan esinlenilmiştir. 1925 tarihli 669 sayılı kanun yapılırken de Fransız

hukukundan etkilenilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar idare hukuku ve idarî yargılama hukuku alanındaki gelişmeler,

Fransız idare hukuku ile etkileşim içinde meydana gelmiştir. Bu etkileşim halen de devam etmektedir. Bu eserde idari yargı

kararlarına karşı başvuru yolları konusu, Fransa ile mukayeseli bir şekilde ele alınmaktadır. Böylece ülkemizdeki gelişmeler

ile Fransa'da ki gelişmeleri karşılaştırmak mümkün olacaktır.

Kararlara karşı başvuru yolları (kanun yolları), yargılama hukukunun önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, ülkemizde bu

alandaki çalışmalar çok az sayıdadır. Eserin bu boşluğu bir nebze olsun dolduracağını düşünerek kaleme almış bulunuyoruz.

Faydalı olur ümidiyle.

Konu Başlıkları
    Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargının Gelişimi
    Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargı Teşkilâtı
    Fransa'da Kararlara Karşı Başvuru Yolları
    Türkiye'de Başvuru Yollarının Tarihi Seyri
    Türkiye'de Kararlara Karşı Başvuru Yolları