Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

İdare Hukuku Ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar ( İçtihatlı )

İdare Hukuku Ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar ( İçtihatlı )Sayfa Sayısı
:  
1439
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-106-358-4

65,00 TL

BESİNCİ BASKIYA ÖNSÖZBasısını yaptığımız eserin ilk basımından itibaren eserin hazırlanması için yapılan bütün çalışmaların anabilim dalı çalışma arkadaşım Doç. Dr. Kahraman Berk\′e ait olduğunu ifade etmek istiyorum. Elinizde bulunan son basıda da bu durum değişmediğinden Sayın Berk\′e bu eserin hazırlanması için gösterdiği yoğun çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.


Prof. Dr. Zehreddin ASLAN

Üniversite, 01.06.2011

Her baskıda kitabı daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Umarım olmuştur. Gösterilen ilgiye çok teşekkür ederiz. Tüm yorgunluğumun kitabı elime alınca geçeceğini zannediyorum. 6. basıda daha verimli bir kitapta buluşmak üzere, bu vesileyle;


Üzerimde emeği olan tüm Hocalarıma,


(Şimdilik) Asistan Yasin Yerebasmaz\′a,


Alfa çalışanlarına, özellikle tüm kaprisimi çeken Ata Sıralar\′a,


Bana hep doğru yolu gösteren Gürol Baba\′ya, dostum İhsan Gülay\′a ile İsmail Başkan\′a ve Sayın Rektörüm Prof. Dr. Yunus Söylet\′e,


Ve Ayşem bu sana:


Hep yanımda olan, müşterek zamanımızı kitaba (çalışmalarıma) ayırdı¬ğımda ses çıkarmayan hayat arkadaşıma,


Sağol,


Her zaman gönül kapımın açık olduğu önce öğrencim sonra meslektaşım olanlara/olacaklara,


Bir asistanken kitabına ismimi koyma nezaketi gösteren Sayın Aslan\′a,


Yine ve yeniden hep olacak, büyük ve gerçek aşkım kızlarıma,


Ve satırlara sığdıramadığım ama aklımda olan dostlarıma,çok teşekkür ederim.
Kahraman BERK


Beşiktaş Belediyesi, 01.06.2011

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar ix
Önsöz xi
1982 Anayasası …………………..1
Danıştay Kanunu , 71
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 113
İdarî Yargılama Usulü Kanunu 127
Türk Borçlar Kanunu 831
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu iîe 1086 Sayılı Hukuku Usulü
Muhakemeleri Kanununun İdari Yargılama Usulü ile İlgili Hükümleri 837
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun....883
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 917
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 931
Tebligat Kanunu 959
Milletlerarası Tahkim Kanunu 975
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken
İlkelere Dair Kanun 991
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 997
İl İdaresi Kanunu 1013
İl Özel İdaresi Kanunu 1033
Belediye Kanunu 1059
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1099
Köy Kanunu 1119
İmar Kanunu 1141
Kamulaştırma Kanunu 1167
Kamu İhale Kanunu 1191
Devlet İhale Kanunu 1247
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1277
Kabahatler Kanunu 1291
Devlet Memurları Kanunu 1307
Emniyet Teşkilatı Kanunu 1417
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 1423