Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İçtihatlı ve Uygulamalı Anonim Şirketlerde Tasfiye

İçtihatlı ve Uygulamalı Anonim Şirketlerde Tasfiye

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
393
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-50-5

1,0 / 5 Derecelendirme (1 Oylama)
130,00 TL

ÖNSÖZ

  Ticari faaliyette bulunan bazı şirketler, birtakım sebeplerden dolayı faaliyetlerini sonlandırıp ticari hayattan çekilebilmektedirler. Bu durum; şirketin iflasına karar verilmesi veya işletme konusunun gerçekleşmesi gibi genel sona erme sebepleri ile gerçekleşebileceği gibi, şirket organlarının eksikliği veya fesih gibi özel hallerde de gerçekleşebilmektedir. Ancak bu gibi durumlar şirketlerin hukuki varlıklarını ortadan kaldırmaz. Bunlar yalnızca tüzel kişiliğin hukuken sona erdirilebilmesi için gerekli olan şartların varlığını belli eder. Ancak, bu şartlar sağlandıktan sonra tasfiye süreci başlar. Şirketlerin tüzel kişiliği tasfiye süresince devam etmektedir. Şirketler tasfiyenin tamamlanıp ticaret sicilindeki kayıtlarının silinmesinden sonra tüzel kişiliklerini, yani hukuki varlıklarını kaybederler.   Bu çalışmamızda anonim şirketlerin sona erme ve tasfiye süreçleri incelenmiştir. Ülkemiz mevzuatında sona erme ve tasfiye temel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bazı özel kanunlarda da tasfiyeye ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.   Kitabımız toplam altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anonim şirketler hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde TTK açısından tasfiye işlemleri, üçüncü bölümde KVK açısından tasfiye işlemleri detaylı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde tasfiye memurları ile ilgili düzenlemeler incelenmiştir. Beşinci bölümde tasfiye işlemlerinin diğer kanunlarla olan ilişkisi anlatılmıştır. Altıncı ve son bölümde ise tasfiye işlemlerinin Tekdüzen Hesap Planı açısından muhasebeleştirilmesi anlatılmıştır.   Kitabın basımını gerçekleştiren Vedat Kitapçılık yöneticisi Vedat Canbaş ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Çalışmanın okuyuculara faydalı olmasını dileriz.  

 

Metin AYTULUN

 

M. Vefa TOROSLU

 

İstanbul, Ağustos 2014


 

iÇİNDEKİLER

    ÖNSÖZ................................................................................................. III KISALTMALAR................................................................................ XXI  

 

Birinci Bölüm

 

ANONİM ŞİRKETLER  HAKKINDA

GENEL BİLGİLER

 

    1.1.   ANONİM ŞİRKETİN TANIMI..................................................... 1 1.2.   ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ........................................... 1          1.2.1.   Özel Kanunlara Bağlı Olma Bakımından........................... 2                      1.2.1.1. Özel Kanunlarla Kurulmuş Olan                                    Anonim Şirketler................................................. 2                      1.2.1.2. Özel Kanunlara veya Hükümlere Tabi                                    Anonim Şirketler................................................. 2                      1.2.1.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)........................ 2          1.2.2.   Ortak Sayısı Bakımından................................................... 3                      1.2.2.1. Tek Ortaklı Anonim Şirketler............................... 3                      1.2.2.2. Çok Ortaklı Anonim Şirketler.............................. 3          1.2.3.   Halka Açıklık Bakımından Anonim Şirketler..................... 3                      1.2.3.1. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler............... 4                      1.2.3.2. Halka Açık Anonim Şirketler............................... 4          1.2.4.   Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler.................................... 4                      1.2.4.1. Küçük ve Orta Ölçekli Anonim Şirketler............. 5                      1.2.4.2. Büyük Ölçekli Anonim Şirketler.......................... 5          1.2.5.   Sermaye Sistemi Bakımından Anonim Şirketler................. 5                      1.2.5.1. Esas Sermayeli Anonim Şirket............................. 5                      1.2.5.2. Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirket......................... 5 1.3.   ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU...................................... 6          1.3.1.   Kuruluş Türleri.................................................................. 6          1.3.2.   Kurucular........................................................................... 7          1.3.3.   Kuruluş Süreci................................................................... 7                      1.3.3.1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması........................... 8                      1.3.3.2. Noter Onayı......................................................... 9                      1.3.3.3. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi...................... 10                      1.3.3.4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzni................. 10                      1.3.3.5. Pay Bedellerinin Ödenmesi................................ 10                      1.3.3.6. Kurucular Beyanı.............................................. 11                      1.3.3.7. Ticaret Siciline Tescil ve İlan............................. 13          1.3.4.   Kuruluş İşlemlerindeki Eksiklikler................................... 13                      1.3.4.1. Fesih Davası...................................................... 14                      1.3.4.2. Kanuna Karşı Hile............................................. 14          1.3.5.   Kuruluş Sırasında Yapılan İşlemlerden                      Şirketin Sorumluluğu....................................................... 14          1.3.6.   Kurucuların Sorumluluğu................................................. 14          1.3.7.   Kuruluştan Sonra Devralma (Kanuna Karşı Hile)............ 15 1.4.   ANONİM ŞİRKETLERİN ORGANLARI.................................. 16          1.4.1.   Genel Kurul..................................................................... 16                      1.4.1.1. Genel Kurulun Niteliği....................................... 16                      1.4.1.2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri..................... 17                      1.4.1.3. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırları.................. 19                      1.4.1.4. Toplantı Türleri.................................................. 21                      1.4.1.5. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya                                    Yetkili Olanlar................................................... 24                      1.4.1.6. Toplantıya Çağrının Şekli ve Zamanı................. 25                      1.4.1.7. Genel Kurul Toplantı Gündemi......................... 26                      1.4.1.8. Genel Kurulun Toplanması................................ 26                      1.4.1.9. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsili............ 30                      1.4.1.10.                                Genel Kurulda Karar Alınması 32                      1.4.1.11.                Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 33          1.4.2.   Yönetim Kurulu............................................................... 35                      1.4.2.1.  Yönetim Kurulunun Oluşumu........................... 35                      1.4.2.2. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Şartları................... 35                      1.4.2.3. Yönetim Kurulu Üyeliğin Kazanılması.............. 37                      1.4.2.4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri............. 38             &nb