Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Kanunu Şerhi ( 3 Cilt Takım )

İcra ve İflas Kanunu Şerhi ( 3 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
5375
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-86-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...«ÜÇÜNCÜ BASKI»NIN ÖNSÖZÜ 


4949 sayılı "İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 30.07.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kanunun yürür­lüğe girmesinden sonra; 5092, 5219, 53U, 5358, 5582, 6100, 6103, 6217'de 6352 sayılı Kanunlarla İcra ve İflâs Kanunumuzun çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştı.


 


4949 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlamaya başladığımız -(8) misli genişletilmiş- "Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve iflas Kanunu Şerhi"isimli eserimizi hazırlamaya başlamış ve bu çalışmalarımız Mayıs/2010 tarihinde (13.) cildin yayımlanması ile tamam­lanmıştı.


 


Adı geçen eserimizde "MADDE METİNLERİ'ndcn sonra "BİBLİYOGRAFYA", GEREKÇE", '"AÇIKLIMA" ve "İÇTİHATLAR" ile "MÜTALAA ve GENELGELER" bölüm­lerine yer verilmişti.


 


Temmuz/2010 tarihinde, (13) ciltlik adı geçen eserimizin sadece "MADDE ME­TİNLERİ" c -güncellenmiş- "AÇIKLAMA" bölümlerinin yer aldığı (2 ciltlik) İcra ve İflâs Kanunu Şerhi  “El  Kitabı" yayımlanmıştı.


 

Ekim/2012 tarihinde de, bu (son) eserin -6352, 6102, 6103, 6098 ve 6100 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliklere uyumlu hale getirilerek yeniden hazırlanmış- 2. baskısı yayımlanmıştı.

 


Nihayet, Haziran/2014 tarihinde; İcra ve İflâs Kanununda yapılmış olan son deği­şiklikler gözönünde bulundurularak verilmiş 2014 yılına ait içtihatlara da atılla bulunula­rak (3) cilt halinde "İcra ve iflâs Kanunu Şerhi" ismiyle bu eser yayımlanmıştır. (3) cilt­lik bir "El Kitabı" düşünülemeyeceğinden, önceki baskılardaki -kitabın ismindeki- "El Kitabı" eki kaldırılmıştır...


 


Bu eserde, sadece atıf yapılan içtihatların özetlerine yer verilmiş —eserin sayfa sayışım artırıp maliyetini ve satış fiyatını yükseltmemek için- içtihatların tam metinleri esere konulmamıştır. Bu içtihatların tam metinlerine ulaşmak isteyen okuyucularımız www.e-uyar.com isimli internet sitemize üye olabilirler. Bu suretle, hem eserde atıf yapılan içtihatlara ve hem de eser basıldıktan sonra verilmiş olan yeni içtihatlara, sü­rekli yenilenen internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilirler.


 


Okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla; eserimizde yer verdiğimiz içtihat özetle­rinde geçen -HUMK., BK., TTK. gibi- yürürlükten kalkmış olan kanun maddelerinin bu­gün yürürlükte olan karşılıklarına parantez içinde -örneğin; BK. mad. 18 (şimdi; TBK. mad. 19) ş e k 1 i n d e- yer verilmiştir.


 


Eserden daha ivı yararlanmayı sağlayabilmek için, eserin sonuna konulan ayrıntılı "KÎVRAMLAR4 GÖRE ARAMA CETVELİ" w "KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ'nin düzenlenmesinde ve değişen Kanunlarla getirilen yeniliklerin esere iş­lenmesinde emeği geçen genç meslektaşlarımız sayın Av. Özge Genç Uyar ile Av. Ful­den Ok Koyuncu'va teşekkür ederiz.


 


Eserin tüm bilgisayar yazılımını gerçekleştiren sayın (Şule Bilir ile sayın Cahit De-ğirmenci'ye, eserin basımını -görüldüğü şekilde- gerçekleştiren Erek Ofset çalışanları ile eseri yayımlayan -başta Menderes Yavuz olmak üzere- Bilge Yayınevi mensuplarına teşekkür ederiz.


 


    En iyi dileklerimizle...


    Eylül/2014


                        Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar