Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra ve İflas Hukukunda; İstihkak Davaları

İcra ve İflas Hukukunda; İstihkak DavalarıSayfa Sayısı
:  
598
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-290-1

132,84 TLI- “İcra ve İflâs Hukukunda; İSTİHKAK DAVALARI” kitabının güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 2.baskısında;


Kavram, tanımı, amacı, hukukî niteliği ve özel dava şartları,


İİK m.97’deki istihkak davasının İİK m.228 ve MK m.683’deki istihkak davalarından farklı olduğu, ön sorun-bekletici sorun,


İstihkak davalarının birleştirilmesi ve ayrılması, istihkak ve şikâyet dosyalarının birleştirilemeyeceği,


İstihkak davasına konu olabilecek mallar ve haklar,


Görevli ve yetkili mahkeme, ehliyet, sıfat, davanın tarafları, vekâlet,


İcra mahkemesine hatalı başvuru, icra mahkemesinin başvuruyu yanlış nitelendirmesi ve istihkak davasının konusuz kalması,


Malın, borçlu elinde haciz edilmesi halinde; istihkak iddiası ve davası, yargılama usulü ve ispat yükü,


İstihkak davasının kabul veya reddi,


Karşı dava; Tasarrufun iptali davası,


Malın üçüncü kişi elinde haciz edilmesi halinde; İstihkak iddiasının reddi davası,


İstihkak iddiası ve davasının satışı isteme sürelerine etkisi,


Borçlunun iflâsının davaya etkisi,


Yargılama giderleri,


İstihkak davasının kabulü veya reddi kararının icrası,


Kanun yolları ve usulî kazanılmış hak.


Konuları, 28 paragraf başlığı ve alt başlıklar altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.


 


II- Kitapta uygulamaya ışık tutacak nitelikte ve yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da yer verilmiştir. Tarafımızdan taranan Yargıtay kararlarından kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar kitaba alınmamış, sadece uygulamada ortaya çıkan sorunları çözücü ve ilke kararı niteliğini haiz olanlar ele alınarak tahlili tenkitleri yapılmış, kararlardaki görüşlere katılıp katılmadığımız gerekçesiyle birlikte açıklanmıştır.