Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İCRA ve İFLAS HUKUKU ( 2 Cilt Tk. )

İCRA ve İFLAS HUKUKU ( 2 Cilt Tk. )Sayfa Sayısı
:  
946
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-210

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

-İcra Teşkilâtı

- Takip Yolları

- Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

İhtiyatî Haciz

- Takipli ve Takipsiz İflâs

- İflâsın Ertelenmesi -

-Konkordato

- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma

-Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

- İptal Davası

-İcra-İflâs Suçları

 

 

ÖNSÖZ

1-1) Kullanım kolaylığı sağlaması açısından 5. baskıdan itibaren iki cilt ha­linde yayınlamayı uygun gördüğümüz İCRA VE İFLÂS HUKUKU kitabının çok kısa denebilecek bir süre içinde tükenmesi üzerine hazırladığımız elinizdeki 6. baskısında tamamı gözden geçirilip, 01 Haziran 2013 tarihi itibariyle güncel­leştirilerek genişletilmiştir.

2) Kitabın ikinci cildinin sonuna sadece kavramlara ve kanun maddelerine göre arama cetvelleri ile makale, kanun ve kitaplardan oluşan yayın listemiz konulmuş olup, önceki baskılarda yer alan ek metinler çıkarılmıştır.

3) İcra ve İflâs Kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapan fakat ancak belirli bir süre geçtikten sonra yürürlüğe gireceğini kanunun belirttiği maddele­rin, kitabın 5. baskısının yapılmasından sonra geçen süre içinde yürürlüğe gir­dikleri 6. baskıda dikkate alındığı gibi,

Beşinci baskıdan sonra diğer mevzuatta yapılan değişiklikler de kitaba iş­lenmiştir.

4) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği'nde' yapılan değişiklikler kitaba iş­lenmiştir.2

İcra Ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö­netmelik3, m.96 ile İcra Ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ekindeki 1, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 20, 21, 2 l/a, 24, 25, 26, 27, 38, 39 ve 44 numaralı basılı kâğıt örnekleri değiştirilmiş olup, bu yeni basılı kâğıt örnekleri kitaba alınmıştır.

  1. Kitapta mevcut konuların bir kısmı 6. baskıda daha ayrıntılı bir şekilde
    incelenmiş ve önceki baskıda yer almayan yeni konular da kitaba alınmıştır.
  2. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda özellikle 6103, 6217 ve 6352 sayılı
    kanunlarla yapılan değişikliklerin ne şekilde anlaşılıp uygulanmak gerekeceği
    konusunda çözümü gereken birçok hukukî sorun ortaya çıkmıştır.

Uygulamada ortaya çıkan bu sorunlara İstanbul Adliyesindeki ticaret mah­kemeleri ile icra mahkemelerinin re'sen bilirkişi olarak görevlendirmeleri ve ayrıca avukatların başvurusuyla mensubu bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nm görevlendirmesi üzerine uzmanlık alanımız itibariyle getirmeye çalıştığımız çözümlere de kitapta yer verilmiştir. Böylece icra-iflâs hukukuyla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan yeni ve önemli sorunların halli konusunda tarafımızdan yapılan bilimsel çalışmaların gün ışığına çıkarak uygulamacılara yardımcı olması amaçlanmıştır.

7) Yeni tarihli Yargıtay kararlan da taranıp, özellikle ilke niteliğinde olan­lar kitaba alınmak suretiyle önceki basılarda olduğu gibi kitabın, doktrin ve uygulamanın sentezi olma özelliğinin korunmasına dikkat edilmiştir.

II- İcra Hukuku, (4. Baskı, İstanbul 2009) adlı kitaplarını "KİTAP İNCE­LEMESİ" konusu yaptığımız Prof. Dr. M. Kâmil Yıldırım / Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım'm ısrarlı eleştirmelerimiz üzerine adı geçen kitabın 5. baskısının (İstanbul 2012) 29. sayfasında;

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda "iflâs açığı belgesi" mevcut ol­madığını kabul ederek bu ibareyi "iflâsta borç ödemeden aciz belgesi" şeklinde düzelttiklerini memnuniyetle müşahede etmekteyiz.

Ancak, yazarların "İcra Hukuku" adlı kitabının 4. baskısındaki diğer teknik bilgi hataları 5. baskıda da süregeldiğinden bu konulara yönelik eleştirilerimiz de aynen devam etmektedir.4

III- Yetişmem sırasında çok büyük özveride bulunmuş olan rahmetli an­nem ve babam MEDİHA MUSUL ile İHSAN ALİ MUŞUL'un aziz hatırala­rına ithaf ettiğim "İCRA ve İFLÂS HUKUKU" adlı kitabın, güncelleştirilip genişletilmiş 6. Basısının da öğrencilerimize, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.

Kitabın önceki basılarında olduğu gibi 6. Basıya hazırlanmasında da titiz ve sabırlı bir çalışma ürünü olan kontrol ve düzeltmeleriyle değerli katkıda bu­lunan oğlum EMRE MUSUL ile

Baskıyı gerçekleştiren ADALET YAYINEVİ Müdürü Sayın Hakan KARAASLAN başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarına da ayrıca

teşekkür ederim.

01 Ağustos 2013                                            Prof. Dr. Timuçin MUSUL

ÜSKÜDAR - İSTANBUL