Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri

İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet TakdiriSayfa Sayısı
:  
329
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0550-4

70,00 TL
GİRİŞ


 


I. BÖLÜM


KIYMET TAKDİRİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER


I.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı ve Terminoloji


 


A.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı


 


B.İcra Hukuku Bakımından Kıymet Takdiri Kavramı


 


II.Kıymet Takdirinin Temel Haklar ve İcra Hukukuna İlişkin İlkeler


 Kapsamında Değerlendirilmesi


 


A.Kıymet Takdirinin Temel Haklarla İlişkisi


 


B.İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde


Kıymet Takdiri


 


1.Genel Olarak


 


2.Temel Yargılama İlkelerinin Yansıması Olan İlkeler Çerçevesinde Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi


 


a.Tasarruf İlkesi ve Kıymet Takdiri


 


b.Doğrudanlık İlkesi ve Kıymet Takdiri


 


c.Takip Ekonomisi ve Kıymet Takdiri


 


d.Aleniyet İlkesi ve Kıymet Takdiri


 


e.Hukukî Dinlenilme Hakkı ve Kıymet Takdiri


 


f.Doğruyu Söyleme ve Dürüstlük Kuralı ile Kıymet Takdiri


 


3.İcra Hukukunun Kendine Özgü İlkeleri Çerçevesinde


Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi


 


C. İcra Hukukunda Menfaat Dengesi Çerçevesinde Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi


 


III.Kıymet Takdirinin İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenişi49


 


IV.Karşılaştırmalı Hukukta Kıymet Takdirinin Düzenlenişi


 


V.Kıymet Takdirinin İşlevi


 


A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdirinin İşlevi


 


B.Satış Aşamasında Kıymet Takdirinin İşlevi


 


VI.Kıymet Takdirinin Konusu


 


A.Genel Olarak


 


B.Taşınır Mallar


 


C.Taşınmaz Mallar


 


1.Genel Olarak


 


2.Arazi


 


a.Arazi ve Üzerindeki Malların Hukukî Durumu


 


b.Bütünleyici Parça ve Eklentilerin Hukukî Durumu


 


c.Teşvikli Mallara İlişkin Özel Durum


 


3.Tapu Kütüğüne Ayrı Sayfa Kaydedilen Bağımsız ve


Sürekli Haklar


 


4.Kat Mülkiyetine Kayıtlı Bağımsız Bölümler


 


D.Özel Durumlar


 


1.Bütün Olarak Paraya Çevrilecek Mallar


 


2.Madenler


 


3.Sivil Hava Araçları


 


4.Gemiler


 


5.Aile Yurdu


 


6.Tapu Tahsis Belgesine Sahip Taşınmazlar


 


VII.Hacizde Tertip ve Kıymet Takdiri


 


VIII.Aşkın Haciz ve Kıymet Takdiri


 


IX.Kıymet Takdiri İşleminin Hukukî Niteliği


 


II. BÖLÜM


KIYMET TAKDİRİNİN YAPILIŞI


I. Kıymet Takdirinde Görevli ve Yetkili Organlar


 


A.Asıl Görevli Organ İcra Dairesi


 


B.Yetkili İcra Dairesi


 


II. Kıymet Takdirinin Yapılma Zamanı


 


III. Kıymet Takdirinde Talep


 


A.Genel Olarak


 


B.Haciz Aşamasında Talep


 


C.Satış Aşamasında Talep


 


IV.Kıymet Takdirinde Takdir Hakkı ve Kapsamı


 


V.Kıymet Takdirinde Esas Alınabilecek Temel Kriterler


 


A.Genel Olarak Taşınmaz Değerlemesinde Temel Alınacak Kriterler


 


B.İcra Hukuku Anlamında Kıymet Takdirinde Temel Alınacak Kriterler


 


VI. Kıymet Takdiri ve Mükellefiyetler Listesi


 


VII.Kıymet Takdiri ve İcra Sözleşmesi


 


VIII.Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak ve Tutanağın Hukukî Niteliği


 


A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak


 


B.Satış Aşamasında Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak


 


IX.Kıymet Takdirinde Bilirkişiye veya Yetkili Kuruluşlara


 Başvurulması


 


A.Bilirkişi Aracılığıyla Kıymet Takdirinin Yapılması


 


1.Bilirkişinin Görevlendirilmesi


 


2.Bilirkişinin İnceleme ve Kıymet Takdirini Yapması


 


B.Yetkili Kişi ve Kurumlar Aracılığıyla Kıymet Takdirinin Yapılması


 


1.Görevlendirilecek Yetkili Kişi ve Kurumlar


 


2.Yetkili Kişi ve Kurumların İnceleme ve Kıymet Takdirini Yapması


 


X.Kıymet Takdiri Giderleri


 


A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdiri Giderleri


 


1.Bilirkişi Giderleri


 


2.Keşif Giderleri


 


B.Satış Aşamasında Kıymet Takdiri Giderleri


 


1.Genel Olarak


 


2.Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar ile


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar ve Konkordatoda Rehinli Taşınmazların Bakımından


 


XI.Kıymet Takdiri Raporunun Tebliği


 


A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdirinin


(Kıymet Takdiri Raporunun) Tebliği


 


B.Satış Aşamasında Kıymet Takdirinin


(Kıymet Takdiri Raporunun) Tebliği


 


XII.Kıymet Takdirinin Kesinleşmesi


 


A.Kıymet Takdirinin Kesinleşmesinin Anlamı


 


B.Kesinleşen Kıymet Takdirinde Süre


 


1.Süreye İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


 


2.Süre Dolmadan Yeniden Kıymet Takdirinin İstenmesi


 


XIII.Kıymet Takdirinin Sonuçları


 


III. BÖLÜM


KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ İMKANLARI


I.Genel Olarak


 


II.Kıymet Takdirine Karşı Şikâyet Öncesi İcra Dairesine Başvuru


 İmkânlarının Değerlendirilmesi


 


III.Kıymet Takdirine Karşı Şikâyet Yoluna Başvuru


 


A.Görevli ve Yetkili Merci


 


1.Haciz Aşamasında


 


2.Satış Aşamasında


 


B.Başvuru Süresi


 


1.Haciz Aşamasında


 


2.Satış Aşamasında


 


C.Şikâyet Yoluna Başvurabilecek Kişiler


 


1.Haciz Aşamasında


 


2.Satış Aşamasında


 


D.Şikâyet Sebepleri


 


E.Yargılama Usûlü


 


F.Karar ve Kararın Sonuçları


 


1.Haciz Aşamasında


 


2.Satış Aşamasında


 


IV.Kıymet Takdiri Hakkında İhalenin Feshi Yoluna Başvuru


 


A.Genel Olarak


 


B.Görevli ve Yetkili Merci


 


C.Başvuru Süresi


 


D.İhalenin Feshi Yoluna Başvurabilecek Kişiler


 


E.Yargılama Usûlü


 


1.Başvuru


 


2.Yargılama ve İnceleme


 


3.Kıymet Takdiri Konusunda Daha Önce Şikâyet Yoluna Başvurulup Başvurulmamasının İhalenin Feshinde Değerlendirilmesi


 


F.Karar ve Kararın Sonuçları


 


V.Kıymet Takdirine Karşı Tazminat Sorumluluğu


 


A.Genel Olarak


 


B.Maddî Tazminat


 


1.Hukuka Aykırı Fiil


 


2.Kusur


 


3.Zarar


 


4.Uygun İlliyet Bağı


 


C.Manevî Tazminat


 


VI.Kıymet Takdirine Karşı Anayasa Mahkemesine


 Bireysel Başvuru


 


SONUÇ


 


 


 


KAYNAKÇA


 


 


 


İLGİLİ YAYINLAR