Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi ( Vaka Tartışmalı )

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi ( Vaka Tartışmalı )Sayfa Sayısı
:  
836
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-100-5

219,00 TL 

Bu kitap çalışması ile, 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilenUluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi’nintebliğleri yayınlanmıştır. Kongrede; acil tıp ünitesinde yaşanan sorunlar, hekimlerin ve diş hekimlerinin yetki ve sorumlulukları, ötanazi, tıp veyönetim etiği, aile hekimliği hukuku sorunları, hemşirelerin hak vesorumlulukları, psikiyatri uygulamalarında yaşanan sorunlar,  yahova şahitleri özelinde yaşanan kantransfüzyonu ret sorunları gibi konular uzman hukukçu, hekim ve diğer sağlıkmeslek mensupları tarafından vakıalarla tartışıldı. Kongre kitabı, hukuk ve tıpmeslek mensuplarının uygulamada karşılaştığı sorunlarda önemli bir kaynakolacaktır.


İÇİNDEKİLER


SALONLARA GÖRE PROGRAM... XV


İÇİNDEKİLER.. XXIX


SUNUŞ-1.. 1


Prof. Dr.Dr. hc. Hakan HAKERİ- Av. Cahid DOĞAN


SUNUŞ-2.. 3


Prof. Dr.M. İhsan KARAMAN


KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI. 5


Prof. Dr.M. Refik Korkusuz


KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI. 7


Prof. Dr. Dr. hc. Hakan HAKERİ


HAYATIN SONUNDA TEDAVİNİNSINIRLANMASI. 9


Prof. Dr.Hans Lilie


KKTC Hukuku’nda HekiminTazminat Sorumluluğu.. 21


Yrd. Doç.Dr. Şölen Külahçı


Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’nde Doktorların Cezai Sorumlulukları  33


Av. Dr.Özge Bengüsu


HEKİMİN TIBBİ AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI. 37


Araş.Gör. Bahadır DEMİR


İDARİ YARGIDA SAĞLIK HİZMETİNE İLİŞKİN OLARAK 4483 SAYILI KANUNUYGULAMASI  57


Hâkim Dr.Aydın AKGÜL


TIBBİ UYGULAMA HATALARINDANKAYNAKLANAN İDARİ YARGI TAM YARGI DAVALARINDA İŞ GÜCÜ KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİNDEDANIŞTAY KARARLARI’NIN İNCELEMESİ. 85


Doç. Dr.Serkan ÇINARLI/Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN/Dr. Orhan MERAL


HASTANIN KUSURUNUN HEKİMİNSORUMLULUĞUNA ETKİSİ (MAĞDURUN KUSURU-MÜTERAFİK KUSUR)  93


Doç. Dr.Erdal YERDELEN


 


TIBBİ MÜDAHALELERDEMAHREMİYET VE CEZA SORUMLULUĞU.. 109


Yrd. Doç.Dr. Murat AYDIN


SAĞLIK ÇALIŞANI  MALPRAKTİSTE HANGİ HALLERDE CEZA ALIYOR,HANGİ HALLERDE CEZAEVİNE GİRİYOR?  121


HasanTahsin GÖKCAN


ÖZEL HASTANE veHEKİMLERİN,  HASTAYI AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜ ve 02.07.2014 TARİHLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI İNCELEMESİ. 129


AV./ARB. GültezerHATIRNAZ EROL


KAMUHASTANELERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN TIBBİ  


ORGANİZASYONDANKAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞU.. 147


Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan HIZAL/ Yrd. Doç. Dr.Sesim SOYER GÜLEÇ/


 Prof. Dr. Pervin Somer


TIP HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ. 167


Prof.Dr.Erdem ÖZKARA


GÜNCELBİR OLGU ÜZERİNDEN HEKİMLERİN BELGEDE SAHTECİLİK  


SUÇU.. 173


NurhanDEMİRHAN


BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDAHAKSIZ FİİLE MARUZ KALAN HEKİM VE HEKİM YARDIMCILARININ TAZMİNAT HAKKI (VAKAÖRNEKLİ). 195


Yrd. Doç.Dr. Ömer ERGÜN


ÇEŞİTLİ ANAYASALARDA SAĞLIKHUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.. 207


Prof. Dr.Dr. h.c. Yener ÜNVER


İslam ve Osmanlı HukukunaGöre Tıbbî Müdahaleye Rıza İslam ve Osmanlı Hukukuna Göre Tıbbî MüdahaledeHukuka Uygunluk Şartları. 229


Arş. Gör.Süleyman Emre ZORLU


KLİNİKARAŞTIRMALARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞADIĞI  


SORUNLAR.. 247


Doç. Dr.Hanefi ÖZBEK


TÜRKİYE’DE KLİNİKARAŞTIRMALARDA ETİK KURULLARIN ROLÜ.. 253


Yrd.Doç.Dr.MineKasapoğlu Turhan


KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİTEMELLERİ. 265


Av. BilgeAYDIN


İLAÇ HUKUKUNA GİRİŞ ve İLAÇÜRETİCİSİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU.. 273


Prof. Dr.Hasan PETEK


ECZACILARIN HUKUKİSORUMLULUĞU.. 309


Doç. Dr.Yıldız ABİK


ECZACILARIN  REÇETELİ İLAÇLARIN  KULLANILMASI  VE YAN ETKİLERİ BAKIMINDAN  HASTANIN AYDINLATILMASINDA  HUKUKİ  SORUMLULUKLARI. 365


LLM.Av.Ecz.Rezzan Günday


DİŞHEKİMLİĞİNDE TIBBİMÜDAHALE 375


Uzm. Dr.Gamze BULUT


DİŞ HEKİMLİĞİNDE TIBBİUYGULAMA HATALARI. 385


Dt. KenziÖzge İlbaş


HASTAHAKLARI BAĞLAMINDA PSİKİYATRİ HASTALARINDA  


AYDINLATMAVE RIZA.. 389


Av. BernaÖzpınar Gümrükçüoğlu


PSİKİYATRİDE HEKİMİN SIRSAKLAMA BORCU.. 401


Yrd. Doç.Dr. Yasemin DURAK


PSİKİYATRİ HASTALARININ ZORLA HASTANEYE YATIRILMASINDA 


HUKUKİ SORUNLAR.. 431


Stj. Av.Begüm KOCAMAZ


VASİNİN RIZASI VE MAHKEMEKARARI, AKIL HASTALIĞI OLAN KİŞİYİ  ORGANVERİCİSİ YAPABİLİR Mİ?  443


Av.Mithat KARA


ACİL TIP UYGULAMALARINDAAYDINLATMA VE RIZA.. 453


Av. PınarAksoy Gülaslan


POLİKLİNİKHEKİMİ İLE ECZACI İLİŞKİSİNİN ACİL SERVİSTEKİ HASTAYA YANSIMASININ ETİKOLEGALAÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 469


Arş. Gör. Dr. Arif Hüdai KÖKEN/Arş. Gör. Av. Çağrı Zeybek ÜNSAL/


Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR


ACİL HEKİMLİĞİNDE ADLÎGÖREVLER ve HUKUKÎ SORUNLAR.. 477


Uzm. Dr.Aslıhan TEYİN/ Doç. Dr. Serkan ÇINARLI


 


 


ACİL HEKİMLİĞİNDE GÖREVLERÇATIŞMASI. 485


Dr. BanuKarakuş YILMAZ


İNTÖRN HEKİMLER VE DİĞERSTAJYER SAĞLIK PERSONELİNİN TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMA YETKİSİ  489


Arş. Gör.Gökhan AVCI/ Arş. Gör. Kübra YILMAZ AVCI


HEMŞİRELİKTE  AYDINLATILMIŞ RIZA.. 505


Av. CahidDOĞAN


HEMŞİRELERİN HUKUKÎSORUMLULUĞU.. 531


Doç. Dr.Hayrunnisa ÖZDEMİR


YARGILAMADA ASİSTANHEKİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARININ TESPİTİNİN ÖNEMİ  597


Yrd. Doç.Dr. Sevinç Arslan HIZAL/ Av. Abdullah HIZAL


Hemşireler Bakımından HatalıMesleki Uygulamaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri  607


Öğr. Gör.Dr. Havva KARADENİZ


KAN NAKLİNİ REDDEDEN YEHOVAŞAHİTLERİNE MÜDAHALE  


EDİLEBİLİR Mİ?. 619


Yrd.Doç.Dr.İpekSevda SÖĞÜT


YARGI KARARLARI IŞIĞINDA AİLEHEKİMLİĞİ NÖBETLERİ. 639


Av. EzgiKızılkaya DOĞRU


AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ VEOTOPSİ NÖBETİ UYGULAMALARI. 657


Av.Pervin YILDIZ


Aile Hekimliği UygulamasındaPerformans Cezaları ve Hukuki Boyutu   669


Dr. HakanUzun/ Av.Arda Aşık


21. DÜNYA TIP HUKUKU KONGRESİİZLENİMLERİ. 675


Prof. Dr.Dr. h.c. Hakan HAKERİ


ÖRGÜTLERDE YÖNETİM ETİĞİ VEETİĞİN KURUMSALLAŞMASI. 679


İlknurSAYAN/ GüngörKARACA


EKONOMİ TEORİSİ BAKIŞAÇISINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ETİK.. 693


Yrd.Doç.Dr.FilizTEPECİK


 


ÖTANAZİ VE ÖLME HAKKI. 721


Yrd. Doç. Dr. Erika Biton Serdaroğlu


ÖTANAZİ. 741


Arş. Gör.Akif MUTAF


Hekimin Hekim Seçmesi. 775


Prof. Dr.Barbaros DOKUMACI


Tıpöğrencilerinin tıbbi uygulama hatalarına karşı bilgi  


tutumve davranışları. 779


TurgutEKİCİ/ MuratAKSOY


ESTETİK CERRAHİDE HUKUKİSORUMLUKLAR VE ESER SÖZLEŞMESİ. 785


Prof.Dr.AtillaARINCI


DİSİPLİN SORUMLULUĞU: TIPMESLEKLERİ ÖZELİNDE.. 799


AV./ARB.NESRİN ÖZKAYA


POSTER SUNUMLARI. 819


YEHOVA ŞAHİTLERİNİN KAN NAKLİREDDİNİN ŞEKLİ VE ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞ İSTEKLERİNİN OLGU ÖRNEKLERİYLEDEĞERLENDİRİLMESİ (Poster Bildiri). 819


YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL


KÜRTAJDA EŞ RIZASININ HEKİMİNCEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ  


(PosterBildiri). 823


YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL


HEMŞİRELERİN HASTASAVUNUCULUĞU GÖREVİ OLGU ÖRNEĞİ  


(PosterBildiri). 827


YakupGökhan DOĞRAMACI/Zehra Zerrin ERKOL


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHEKİM VE HEMŞİRE MALPRAKTİS VE ADVERS ETKİ BİLDİRİM SİSTEMİ VE VERİLERİ (PosterBildiri). 831


YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL