x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Hükümlülerin Uluslararası Nakli Hukuku Ve Uygulaması ( Açıklamalı - İçtihatlı - Notlu )

Hükümlülerin Uluslararası Nakli Hukuku Ve Uygulaması ( Açıklamalı - İçtihatlı - Notlu )Sayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786055412579

150,00 TL

ÖNSÖZSon dönemde gelişen ulaşım ve iletişim araçları, kişilerin hareketliliğini artırmış, bu durum ulusal sınırların daha serbestçe aşılabilmesi imkânını doğurmuştur. Bu yaygın ve hızlı mobilite ise, devletlerin ve uluslararası toplumun ele alması ve düzenlemesi gereken bir takım hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir.Öte yandan, Avrupa Konseyi bünyesinde, modern ceza politikasının temel önceliklerinden birinin suçluların sosyal rehabilitasyonunun sağlanması olduğu bilinciyle, hükümlülerin cezalarını kendi sosyal çevrelerinde çekmelerini sağlayacak olan hükümlülerin nakli hususunda, katılımı Avrupa kıtası ile sınırlı olmayan bir sözleşme hazırlanmış ve 21. 3. 1983 tarihinde imzaya açılmıştır.Bugün itibarıyla, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı sayısının büyüklüğü ve bu sayının gün geçtikçe artmaya devam edeceği gerçeği karşısında, bu alanda kendisine en sık başvurulan sözleşme olan 1983 Sözleşmesinin başta Avukatlar, hâkim ve savcılar olmak üzere, gerek uygulamacılar, gerek vatandaşlarımız tarafından bilinmesi, bilhassa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunması açısından önem taşımaktadır.
Buna karşılık, 1983 sözleşmesi bakımından merkezi makam olan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki çalışmalarımız sırasında, söz konusu sözleşmenin uygulamada yeterince tanınmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.
Bu düşüncelerle çalışmamızda, hukukumuzun bir parçasını oluşturan ve küresel nitelik taşıyan -Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme- ve -Açıklayıcı Raporu-nun yanı sıra, uygulamadan gelen deneyimimiz yapılan açıklamalarla yansıtılmış, sözleşmenin onay Kanunu, 3002 sayılı Kanun ve konuyla ilgili Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.
İÇİNDEKİLER

Birinci BölümSÖZLEŞMENİN GENEL YAPISI VE TÜRK HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ HUKUKU UYGULAMASI


I. -GENEL OLARAK-1
II. -HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ-4
A. -Naklin Koşulları-4
1. -Hüküm Devletinde Hükmolunan Müeyyideye ve İşlenen Suça Dair Koşullar-4
2. -Hükümlüye İlişkin Koşullar-5
3. -İlgili Devletlere İlişkin Koşullar-6
B. -Hükümlü Naklinin Etkileri-7
1. -Yabancı Müeyyide Üzerindeki Etkileri-7
2. -Müeyyidenin İnfazı Üzerindeki Etkisi-7
III. -TÜRK HUKUKU ve UYGULAMASINDA HÜKÜMLÜ NAKLİ-9
A. -Türk Vatandaşlarının Yurtdışından Türkiye’ye Nakli Süreci-11
1. -Nakil Talebinde Bulunulması-11
2. -Belgelerin Temini-11
3. -Merkezi Makam Tarafından Nakil Talebinin Değerlendirilmesi-12
4. -Adalet Bakanının Oluru-13
5. Yetkili Ankara Mahkemesinin Dönüşüm Kararı-13
6. -Belgelerin İletilmesi ve Tebliğ-13
7. -Seyahat Programı Oluşturulması ve Şahsın Nakli-14
8. -İnfazın Tamamlanması-14
B. -Yabancı Hükümlülerin Türkiye’den Yurtdışına Nakli Süreci-15
C. -Hükümlülerin Nakli İşlemlerinde Masraflar-15İkinci Bölüm


SÖZLEŞME, AÇIKLAYICI RAPOR, ONAY KANUNU, İLGİLİ KANUN VE KONUYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI


I. -HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞME-17
II. -AÇIKLAYICI RAPOR-32
III. -3339 SAYILI HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN-54
IV. -3002 SAYILI TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUN-55
A. -Kanun Metni-55
B. -Madde Gerekçeleri, Komisyon Raporu, Tasarı, Teklif Bilgileri-62
V. -HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR YARGITAY KARARLARI-81KAYNAKÇA-137

EK-I. -HÜKÜMLÜ NAKLİ KONUSUNDA TÜRKİYE′NİN TARAF OLDUĞU İKİLİ SÖZLEŞMELER-139

EK-II. -ADLİ YARDIMLAŞMA ALANINDA TÜRKİYE′NİN TARAF OLDUĞU İKİLİ ANLAŞMALAR-141