Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (117)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı ( Açıklayıcı Notlarla )

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı ( Açıklayıcı Notlarla )Sayfa Sayısı
:  
441
Kitap Ölçüleri
:  
16x0 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-146-004-8

48,60 TL

ÖNSÖZYargıtay Daireleri arasındaki iş bölümü davada uygulanan maddi hukuk kurallarına göre yapıldığı (usul hukuku hükümleri ise bütün Yargıtay Daireleri tarafından uygulandığı) için, usul hukuku alanında kazai içtihatların oluşturulması ve içtihat birliğinin sağlanması daha fazla çabayı gerektirmektedir. Bu çabanın başarılı olması için, çeşitli Yargıtay Dairelerinin çeşitli usul hukuku konuları ile ilgili içtihatlarına topluca ulaşılabilmesi önem taşımaktadır. Bu ihtiyaç, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili içtihatların oluşmaya başladığı içinde bulunduğumuz dönemde daha çok hissedilmektedir.
Bu düşüncelerle, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili kararların basılı ve elektronik ortamdaki içtihat derlemelerinde yayımlanmaya başladığı bu günlerde, yeni kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ilk yüz kararı bir arada ve açıklayıcı, eleştirel kısa notlarla yayımlamayı yararlı gördüm.
Birkaç haftalık çalışma sonucunda, değerli kürsü arkadaşlarım Y. Doç. Dr. Efe Dırenisa ve Araş. Gör. Tülay Özer ile birlikte tespit ettiğimiz 143 tane kararı yayımlanabilir buldum. Kuşkusuz, bu 143 karar, yeni usul kanunu ile ilgili ilk 143 karar değil, bizim tespit edebildiğimiz ilk 143 karardır. Kararları araştırırken çeşitli yayınlar yanında UYAP ve adalet. org internet sitelerinden de yararlandık ve her birinin kaynağını belirttik.Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili tespit edebildiğimiz ilk 143 kararı, Araş. Gör. Tülay Özer konularına göre tasnif etti ve arama cetvellerini hazırladı. Ben de kararlardan önemli gördüklerimi seçmek, özetlerini gözden geçirmek ve kısa -açıklayıcı notlar- yazmak işini gerçekleştirdim.
Kitabın hazırlanmasına emeği geçen Yard. Doç. Dr. Efe Dırenisa’ya ve ilginç kararlarla katkıda bulunan Araş. Gör. Dr. Evren Kılıçoğlu’na teşekkür ederiz. Karar metinlerinin bir kısmının yeniden dizilmesini ve Yayınevine gönderilen ilk müsveddenin hazırlanması işini özenle gerçekleştiren Esra Koç’a; değerli yayıncı Hakan Karaaslan başta olmak üzere, müsveddeyi özenle yayına hazır hale getiren Adalet Yayınevi’ne de teşekkür borçluyuz.
Kararlar yayımlanırken, taraflara ait isim ve unvanlar metinlerden çıkartılmış; kararların oluşmasında emeği olan Üye ve Tetkik Hâkimlerinin isimleri ise muhafaza edilmiştir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili ilk içtihatları topluca gözden geçirmek, Yargıtay’ın yeni kanunları doğru uygulamak konudaki çaba ve titizliğini göstermesi bakımından memnuniyet vericidir. Bu mütevazı çalışma, aynı dönemde yürürlüğe giren üç temel kanunun yeniliklerini uygulamakla görevli olanların çalışmalarına küçük bir katkı yaparsa, amacına ulaşmış olacaktır.

İÇİNDEKİLER :
A. -GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ (m. 1 - m. 23)-1
1 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (14. 11. 2011, E. 2010/17523, K. 2011/18380)-1
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, yetkisizlik kararı, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, davanın açılmamış sayılması. -1
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 193; HMK m. 20, 150, 448. -1
2 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (27. 12. 2011, E. 2011/12203, K. 2011/23747)-2
Anahtar Kelimeler: Görev, görevin belirlenmesi ve niteliği, sulh hukuk mahkemelerinin görevi, görevsizlik kararı. -2
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 1, 2; TMK m. 405, 419, 462; AileMahK m. 4. -2
3 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (13. 10. 2011, E. 2011/1085, K. 2011/15751)-3
Anahtar Kelimeler: Görev, görevsizlik kararı, sulh hukuk mahkemelerinin görevi, asliye hukuk mahkemelerinin görevi. -3
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 4; TMK m. 618. -4
4 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (01. 02. 2012, E. 2011/4983, K. 2012/1895)-4
Anahtar Kelimeler: Görev, görevin belirlenmesi ve niteliği, sulh hukuk mahkemelerinin görevi, görevsizlik kararı. -4
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 1, 2, 297; TMK m. 118-395; AileMahK m. 4. -4
5 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (04. 10. 2011, E. 2011/13202, K. 2011/14736)-7
Anahtar Kelimeler: Görev, görevin belirlenmesi ve niteliği, dava konusunun değeri, hâkimin davayı aydınlatma ödevi. -7
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 8, 75, 179; HMK m. 4, 31, 119. -8
6 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (01. 11. 2011, E. 2011/11076, K. 11468)-9
Anahtar Kelimeler: Yetki itirazı, yetki itirazının ileri sürülmezi, ilk itirazlar, kamu düzeni. -9
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 187; HMK m. 19, 114, 116. -9

7 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (20. 10. 2011, E. 2011/759, K. 2011/5271)-10
Anahtar Kelimeler: Görev, asliye hukuk mahkemelerinin görevi, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -10
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 1, geçici m. 1; BK m. 18. -10
8 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (06. 12. 2011, E. 2011/7258, K. 2011/6711)-12
Anahtar Kelimeler: Görev, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, yargılama giderleri, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -12
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 331. -12
9 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (16. 01. 2012, E. 2011/3032, K. 2012/75)-13
Anahtar Kelimeler: Görevsizlik kararı, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, gerekçeli karar. -13
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 1; BK m. 18; TBK m. 19. -14
10 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (27. 12. 2011, E. 2011/52966, K. 2011/49941)-15
Anahtar Kelimeler: Görevsizlik kararı, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, iş mahkemelerinin görevi, gerekçeli karar, düzelterek onama. -15
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 20, 331, 370; eİşK m. 14; İşK m. 17, 41, 46, 47, 57; İşMahK m. 1. -16
11 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (17. 11. 2011, E. 2011/13439, K. 2011/13799)-18
Anahtar Kelimeler: Görev, yargı yolu, görevsizlik kararı. -18
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 1; TapuSicT m. 87. -18
12 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (30. 11. 2011, E. 2011/9951, K. 2011/11445)-19
Anahtar Kelimeler: Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler, yetkisizlik kararı. -19
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 20-23. -19
13 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (12. 12. 2011, E. 2011/10387, K. 2011/12745)-20
Anahtar Kelimeler: Yetki, yetkili mahkeme, vakıflara ilişkin davalarda yetki. -20
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 9; HMK m. 6, eVakıfK m. 6, 7; VakıfK m. 3. -21
14 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2011/1601, K. 2011/1260)-22
Anahtar Kelimeler: Görev, yetki, yetki itirazı, görev itirazı, görev ve yetki itirazının incelenmesi. -22
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 17, 428; HMK m. 114, 115, 116, 117. -22
15 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (17. 01. 2012, E. 2011/3148, K. 2012/66)-23
Anahtar Kelimeler: Yetki, kesin yetki, icra takibine itiraz, yetkili mahkeme, şubeler ve tüzelkişiler arasındaki davalarda yetki, kamu düzeni. -23
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 17; HMK m. 14, TMK m. 51. -23
16 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (18. 10. 2011, E. 2011/1068, K. 2011/1108)-25
Anahtar Kelimeler: Yetki, kesin yetki, şubeler ve tüzelkişiler arasındaki davalarda yetki. -25
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 428; HMK m. 5, 6, 14. -25
17 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (17. 01. 2012, E. 2011/4052, K. 2012/68)-27
Anahtar Kelimeler: Yetki, kesin yetki, şubeler ve tüzel kişiler arasındaki davalarda yetki, ikametgâh. -27
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 17; HMK m. 14; TMK m. 51. -27
B. -YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER (m. 24 m. 33)-29
18 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (15. 11. 2011, E. 2010/18753, K. 2011/18583)-29
Anahtar Kelimeler: Hâkimin taleple bağlılığı, boşanma davası, nafaka talebi. -29
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 24, 26; TMK m. 197. -29
19 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (04. 10. 2011, E. 2010/11100, K. 2011/14833)-30
Anahtar Kelimeler: Hâkimin taleple bağlılığı, nüfus sicilinin düzeltilmesi, cinsiyet değişikliği. -30
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 74; HMK m. 26; TMK m. 40. -30
20 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (27. 03. 2012, E. 2012/1804, K. 2012/4862)-31
Anahtar Kelimeler: Hukuki dinlenilme hakkı, basit yargılama usulü. -31
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 27, 320; İİK m. 18, 70. -31
21 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (13. 10. 2011, E. 2011/3738, K. 2011/5974)-32
Anahtar Kelimeler: Hâkimin taleple bağlılığı, mirasçılık belgesi, basit usul, duruşmasız olarak karar verilmesi. -32
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 24, 147. -33
22 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (27. 10. 2011, E. 2011/848, K. 2011/5509)-34
Anahtar Kelimeler: Hâkimin davayı aydınlatma ödevi, taraflarca getirilme ilkesi, taleple bağlılık ilkesi, hukukun uygulanması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler. -34
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 4, 20, 23, 25, 26, 33; TMK m. 682, 683, 982-987. -34

23 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (21. 12. 2011, E. 2009/29770, K. 2011/48974)-36
Anahtar Kelimeler: Hâkimin davayı aydınlatma ödevi, tanık, tanığın mahkemede dinlenilmesi, tanığın dinlenilme şekli. -36
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 31, m. 240 265. -36
24 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (24. 01. 2012, E. 2010/11457, K. 2012/929)-38
Anahtar Kelimeler: Hâkimin davayı aydınlatma yükümlülüğü, yerleşim yeri, ispat yükü, hukuki dinlenilme hakkı. -38
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 6, 27, 29, 31; SSGSSK m. 35, 56, 59, 96, 97; eSSK m. 68, 99; BağKurK m. 43; AY m. 2, 5, 10, 20, 60, 65; EmekliSandK m. 71; İşK m. 32, 100; TMK m. 2, 6, 19, 20; 5454 s. Kanun m. 1, 77; eBK m. 93; NüfusHizK m. 3; SeçimK m. 28, 45; AİHS m. 8, 14. -38
25 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (29. 11. 2011, E. 2011/14935, K. 2011/16540)-54
Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden araştırma ilkesi. -54
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 24 - 33; eSSK m. 2, 3, 6, 79, 108; SSGSSK m. 8, 86. -54
26 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (20. 10. 2011, E. 2011/1570, K. 2011/1214)-58
Anahtar Kelimeler: Hâkimin taleple bağlılığı, zamanaşımı, kooperatif genel kurulunun dava açma yetkisi. -58
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 26; HMK m. 26; TMK m. 40. -58
C. -HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (m. 46 m. 49)-61
27 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (27. 04. 2011, E. 2011/1-46, K. 2011/220)-61
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası. -61
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 573, m. 576; HMK m. 46, m. 49; HSK m. 93; 6110 s. Kanun m. 12, geçici m. 2. -61
28 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (29. 06. 2011, E. 2011/4-220, K. 2011/459)-65
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası, davanın ihbarı. -65
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 573, m. 576; HMK m. 46, m. 49; HSK m. 93; İİK m. 72, 150; AY m. 2, 9, 10, 138; CMK m. 194; 6110 s. Kanun m. 12, geçici m. 2. -66
29 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (06. 07. 2011, E. 2011/2-109, K. 2011/481)-81
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası, davanın ihbarı, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -81
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 573, m. 576; HMK m. 46, m. 49; HSK m. 93; İİK/72, 150; AY m. 2, 9, 10, 138; CMK m. 194; 6110 s. Kanun m. 12, geçici m. 2. -81
30 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (14. 03. 2012, E. 2012/4-48, K. 2012/133)-94
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası, davanın ihbarı. -94
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 573, HMK m. 46, m. 49; m. 576; HSK m. 93; İİK m. 72, 150; AY m. 2, 9, 10, 138; CMK m. 194; 6110 s. Kanun m. 12, geçici m. 2. -94
31 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (30. 11. 2011, E. 2011/4-836, K. 2011/718)-114
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası, davanın ihbarı. -114
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 573, m. 576; HMK m. 46, m. 49; HSK m. 93; İİK m. 72, 150;. AY m. 2, 9, 10, 138; CMK m. 194; 6110 s. Kanun m. 12, geçici m. 2. -114
32 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (06. 07. 2011, E. 2011/6193, K. 2011/7910)-117
Anahtar Kelimeler: Hâkimin sorumluluğu, Devlet aleyhine açılacak tazminat davası, görev, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -117
İlgili Kanun Hükümleri HUMK m. 573, m. 576; HMK m. 46, m. 49; HSK m. 93. -117
D. TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (m. 50 70)-119
33 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (07. 12. 2011, E. 2011/1-631, K. 2011/745)-119
Anahtar Kelimeler: Dava ehliyeti, taraf ehliyeti, taraf sıfatı, dava şartı, dava şartı noksanlığı. -119
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 59, 61, 74; HMK m. 50-56, 71, 83; TMK m. 683, 992; KadastroK m. 31; AvK m. 35. -119
34 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (03. 10. 2011, E. 2011/8715, K. 2011/9655)-126
Anahtar Kelimeler: Dava ehliyeti, taraf ehliyeti, dava şartı, dava şartı noksanlığı. -126
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 38; HMK m. 50, 52, 114, 115; TMK m. 462, 640. -126
35 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (02. 02. 2012, E. 2012/721, K. 2012/758)-128
Anahtar Kelimeler: Dava ehliyeti, taraf ehliyeti, dava şartı, dava şartı noksanlığı. -128
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 38; HMK m. 50, 52, 114, 115; KöyK ek madde 13. -128
36 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (06. 10. 2011, E. 2010/12804, K. 2011/15146)-130
Anahtar Kelimeler: Dava ehliyeti, taraf ehliyeti, dava şartı, dava şartı noksanlığı. -130
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 42; HMK m. 114, 115; TMK m. 405. -130
37 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (21. 11. 2011, E. 2011/1860, K. 2011/6048)-131
Anahtar Kelimeler: Davayı kabul, dava takip yetkisi, elbirliği halinde mülkiyet. -131
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 92; HMK m. 308; TMK m. 640, 701, 702, 703, 713. -131
38 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (13. 02. 2012, E. 2011/52279, K. 2012/3146)-134
Anahtar Kelimeler: Dava sırasında taraflardan birinin ölümü, mecburi dava arkadaşlığı, mirasçıların takip ehliyeti. -134
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 55, 77; TMK m. 28. -134
39 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2011/11992, K. 2011/14535)-135
Anahtar Kelimeler: Mecburi dava arkadaşlığı, hizmet tespit davası. -135
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 59, 60, 124; SSGSSK m. 86. -135
40 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (31. 10. 2011, E. 2010/5767, K. 2011/6354)-137
Anahtar Kelimeler: Taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava şartı. -137
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 50, 51, 56, 114; TMK m. 9, 405. -137
41 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (31. 01. 2012, E. 2011/16001, K. 2012/673)-138
Anahtar Kelimeler: Dava sırasında taraflardan birinin ölümü, mecburi dava arkadaşlığı, mirasçıların takip ehliyeti. -138
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 55, 77; TMK m. 28. -139
42 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (02. 04. 2012, E. 2012/4977, K. 2012/4915)-142
Anahtar Kelimeler: İhtiyari dava arkadaşlığı, ihtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu, vekâlet ücreti. -142
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 57, 58. -142
43 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (06. 10. 2011, E. 2011/837, K. 2011/2456)-145
Anahtar Kelimeler: Tarafta iradi değişiklik, taraf sıfatı. -145
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 124; İşK m. 18, 19, 25. -145
44 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (24. 01. 2012, E. 2011/5173, K. 2012/485)-147
Anahtar Kelimeler: Taraf sıfatı, sıfat yokluğu, taraf teşkili, tarafta iradi değişiklik, mecburi dava arkadaşlığı, vekâlet ücreti, dürüstlük kurallarına aykırılık nedeniyle yargılama giderlerinden sorumluluk. -147
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 27, 29, 50-56, 124, 327; İşK m. 2. -147
E. DAVAYA VEKÂLET (m. 71 m. 83)-151
45 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (23. 11. 2011, E. 2011/19, K. 2011/800705)-151
Anahtar Kelimeler: Vekâletname, vekâletnamenin ibrazı, vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması. -151
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 434; HMK m. 76, 77. -151
F. -DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR (m. 114 m. 117)-155
46 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (17. 10. 2011, E. 2010/15097, K. 2011/15909)-155
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, diğer kanunlarda yer alan dava şartları, dava şartı noksanlığı, dava şartlarının incelenmesi. -155
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 427; HMK geçici m. 3; TMK m. 166; 6217 s. Kanun m. 3. -155
47 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2010/16116, K. 2011/16744)-156
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, yetki itirazı, yetki itirazının ileri sürülmesi, yetkisizlik kararı, ilk itirazlar. -156
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 187, 195; HMK m. 116, 126, 448. -156
48 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (22. 11. 2011, E. 2010/19342, K. 2011/19380)-157
Anahtar Kelimeler: Yetki itirazı, yetki itirazının ileri sürülmesi, yetki itirazının reddi, yetkisizlik kararı, ilk itirazlar. -157
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 187, 190, 196; HMK m. 116, 117. -157
49 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (15. 12. 2011, E. 2011/21381, K. 2011/22264)-158
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, yetki itirazı, yetki itirazının ileri sürülmesi, ilk itirazlar. -158
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 164, 187, 195; HMK m. 19, 116, 117, 448. -158
50 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (06. 02. 2012, E. 2010/17847, K. 2012/2064)-159
Anahtar Kelimeler: Dava şartları, ön sorun, dava şartlarının incelenmesi, ön sorunların incelenmesi. -159
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 56, HMK m. 114, 115, 163, 164; TMK m. 405, 462. -159
51 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (17. 01. 2012, E. 2011/54610, K. 2012/683)-160
Anahtar Kelimeler: Dava şartları, yargı yolu, görev uyuşmazlığı, yargılama giderleri, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler. -160
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 7; HMK m. 20, 21, 114, 115, 331; İYUK m. 9-14; AY m. 158. -160
52 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (23. 01. 2012, E. 2011/51613, K. 2012/1076)-162
Anahtar Kelimeler: Tespit davası, hukuki yarar, belirsiz alacak ve tespit davası, dava şartları. -162
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 106, 107, 114, 115. -163

53 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (13. 10. 2011, E. 2011/290, K. 2011/1065)-165
Anahtar Kelimeler: Dava şartları, sorumluluk davası, sonradan tamamlanabilen dava şartı. -165
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 39, 40; HMK m. 115; eTTK m. 341; KoopK m. 98. -165
G. -DAVANIN AÇILMASI (m. 118 125)-169
54 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (03. 10. 2011, E. 2011/10715, K. 2011/9651)-169
Anahtar Kelimeler: Dava konusunun devri, tapu iptali. -169
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 186; HMK m. 125. -169
55 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (27. 02. 2012, E. 2012/1757, K. 2012/5742)-170
Anahtar Kelimeler: Kısmi dava, belirsiz alacak ve tespit davası, dava şartı, hukuki yarar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı-170
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 107, 109, 114, 115, 119; İşK m. 8, 25, 67. -170
56 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (20. 03. 2012, E. 2011/53487 K. 2012/7270)-176
Anahtar Kelimeler: Dava şartları, gider avansı, delil ikamesi için avans, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -176
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 114, 115, 120, 324, 325, 448, 450, geçici m. 1, geçici m. 2; İşK m. 32, 41, 51. -177
57 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (04. 10. 2011, E. 2010/3196, K. 2011/13049)-187
Anahtar Kelimeler: Dava takip yetkisi, tarafta iradi değişiklik. -187
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 50, 51, 52, 124; eSSK m. 2, 4, 79. -187
58 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (23. 01. 2012, E. 2011/10958, K. 2012/420)-189
Anahtar Kelimeler: Tarafta iradi değişiklik. -189
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 124. -189
59 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (13. 12. 2011, E. 2011/4205, K. 2011/7310)-190
Anahtar Kelimeler: Taraf teşkili, taraf sıfatı, hukuki dinlenilme hakkı, mecburi dava arkadaşlığı, taraf değişikliği. -190
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 27, 59, 124, 327; İşK m. 2; AİHS m. 6. -190
H. -TAHKİKAT VE TAHKİKAT SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR (m. 143 m. 183)-195
60 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (24. 11. 2011, E. 2010/18530, K. 2011/19756)-195
Anahtar Kelimeler: Karşı dava, davaların birleştirilmesi, davaların ayrılması. -195
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 45, 203; HMK m. 133, 166. -195
61 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (10. 10. 2011, E. 2010/7154, K. 2011/5892)-196
Anahtar Kelimeler: Davaların birleştirilmesi, kadastro tespiti, usul ekonomisi ilkesi. -196
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 45; HMK m. 166; KadastroK m. 14, 46. -196
62 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (04. 10. 2011, E. 2010/3109, K. 2011/13005)-198
Anahtar Kelimeler: Davaların birleştirilmesi, delillerin değerlendirilmesi, delillerin incelenmesi, usul ekonomisi ilkesi. -198
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 30, 57, 59, 166. -198
63 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (26. 01. 2012, E. 2012/234, K. 2012/869)-199
Anahtar Kelimeler: Davaların birleştirilmesi, davaların ayrılması. -199
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 166, 167; TMK m. 747. -199
64 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (14. 02. 2012, E. 2012/1343, K. 2012/1939)-201
Anahtar Kelimeler: Davaların birleştirilmesi, temyiz. -201
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 168. -201
65 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (28. 03. 2012, E. 2012/1190, K. 2012/2082)-202
Anahtar Kelimeler: Davaların birleştirilmesi, davalar arasında bağlantı. -202
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 45; HMK m. 166. -202
66 Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (24. 05. 2012, E. 2012/30095, K. 2012/4455)-204
Anahtar Kelimeler: Tahkikatın sona ermesi, sözlü yargılama. -204
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 184. -204
67 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (18. 10. 2011, E. 2011/1292, K. 2011/1156)-205
Anahtar Kelimeler: Karşı dava, davanın takipsiz bırakılması, davanın açılmamış sayılması. -205
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 409; HMK. 150. -205
I. -ISLAH (m. 176 m. 182)-207
68 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (12. 10. 2011, E. 2011/4-504, K. 2011/606)-207
Anahtar Kelimeler: Islah, ıslahın etkisi, müddeabihin ıslah yolu ile artırılması, hakimin taleple bağlılığı, yargı yolu. -207
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 74, 83, 87; HMK m. 26, 176-183, geçici m. 1; 5283 s. Kanun m. 1, 4, 10; İYUK m. 2, AY m. 125. -207
69 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (20. 10. 2011, E. 2011/9665, K. 2011/10848)-215
Anahtar Kelimeler: Islah, ıslahın etkisi, zamanaşımı. -215
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 176-183; eBK m. 45. -215
70 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (03. 11. 2011, E. 2011/10614, K. 2011/11538)-218
Anahtar Kelimeler: Islah, ıslahın etkisi, ıslahın kapsamı, zamanaşımı. -218
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 83, 187, 440-442; HMK m. 180. -218
71 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (05. 12. 2011, E. 2010/10984, K. 2011/12929)-220
Anahtar Kelimeler: Islah, ıslahın kapsamı, ıslahın etkisi. -220
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 176-183. -220
J. -İSPAT VE DELİLLER (m. 187 m. 293)-225
72 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (03. 10. 2011, E. 2011/8570, K. 2011/9740)-225
Anahtar Kelimeler: Deliller ve ispat, yemin. -225
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 337 vd. , 428; HMK m. 228, geçici m. 3. -225
73 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (29. 11. 2011, E. 2010/19402, K. 2011/20209)-227
Anahtar Kelimeler: Tanık, tanıklara itiraz, tanıklıktan çekinme, tedbir nafakası. -227
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 248, 255; TMK m. 169, 185, 186. -227
74 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (22. 11. 2011, E. 2010/18624, K. 2011/19304)-228
Anahtar Kelimeler: Tanık, hukuki dinlenilme hakkı, delillerin incelenmesi ve istinabe, delillerin değerlendirilmesi. -228
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 27, 197, 198, 240-265. -228
75 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (12. 12. 2011, E. 2011/7448, K. 2011/6865)-229
Anahtar Kelimeler: Keşif, keşfin yapılması, tanıkların dinlenmesi, tanığın davet edilmesi. -229
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 243, 244, 259, 290; TMK m. 261, 701, 702. -229
76 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (16. 01. 2012, E. 2009/31039, K. 2012/173)-231
Anahtar Kelimeler: Yeminin konusu, yemin konusunun açıklattırılması, yemin tutanağının düzenlenmesi, yalan yere yemin iddiası. -231
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 225-239. -231
77 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (30. 01. 2012, E. 2012/493, K. 2012/983)-234
Anahtar Kelimeler: Keşif, tanığın davet edilmesi, tanığın dinlenilmesi, hukuki dinlenilme hakkı, taraf teşkili. -234
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73, 364; HMK m. 27, 290; TMK m. 747. -234
78 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (16. 01. 2012, E. 2011/4118, K. 2012/41)-235
Anahtar Kelimeler: Bilirkişi, bilirkişi raporunun verilmesi, bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor. -235
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 281; HMK m. 279, 280. -236
79 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2011/1590, K. 2011/1246)-236
Anahtar Kelimeler: Bilirkişi, bilirkişi raporunun verilmesi, bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor. -236
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 266, 273. -236
K. -HÜKÜM (m. 294 m. 303)-239
80 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (05. 10. 2011, E. 2011/20-607, K. 2011/604)-239
Anahtar Kelimeler: Direnme kararı, usuli kazanılmış hak. -239
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 381, 388, 389; HMK m. 294, 297, 298; CMK m. 34, 223, 230, 231, 232; CUMK m. 261, 268. -239
81 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (07. 12. 2011, E. 2011/15-708, K. 2011/737)-242
Anahtar Kelimeler: Kısa karar, gerekçeli karar, direnme kararının yasal içeriği, kısa kararda hüküm fıkrası oluşturulmaması, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki bulunması. -242
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388; HMK m. 297; AY m. 141. -242
82 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (21. 12. 2011, E. 2011/12133, K. 2011/13384)-245
Anahtar Kelimeler: Dava sebebi, kesin hüküm. -245
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 303. -245
83 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (05. 10. 2011, E. 2011/14113, K. 2011/14789)-248
Anahtar Kelimeler: Hüküm, ıslah. -248
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388; HMK m. 176-183, 297. -248
84 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (23. 01. 2012, E. 2011/3963, K. 2012/1020)-249
Anahtar Kelimeler: Hükmün verilmesi, hükmün tefhimi, gerekçeli karar. -249
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 249, 298. -249
85 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2011/10449, K. 2011/16224)-250
Anahtar Kelimeler: Terditli dava, hüküm, hükmün verilmesi, hükmün kapsamı. -250
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 297; HMK m. 111, 206. -250
86 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (17. 11. 2011, E. 2011/5130, K. 2011/6917)-251
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün verilmesi, hükmün tefhimi, hükmün kapsamı, kısa karar, gerekçeli karar, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki bulunması, hâkimin taleple bağlılığı. -251
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 74, 382; HMK m. 26, 294, 297. -251
87 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (08. 12. 2011, E. 2011/4241, K. 2011/7811)-252
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün verilmesi, hükmün tefhimi, hükmün kapsamı, düzelterek onama. -252
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388, 389; HMK m. 297. -253
88 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (17. 4. 2012, E. 2012/13503, K. 2012/13107)-254
Anahtar Kelimeler: Kısa karar, gerekçeli karar. -254
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 297, 298, 321. -254
89 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (04. 10. 2011, E. 2010/1051, K. 2011/13101)-258
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün kapsamı, hükmün verilmesi, hükmün tefhimi. -258
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388; HMK m. 297; KTK m. 98, 99, 108; KarayollarıTrafikGarantiFonuYön m. 12, 13, 14. -258
90 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (27. 10. 2011, E. 2011/12977, K. 2011/14778)-259
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün verilmesi, hükmün tefhimi, hükmün kapsamı. -259
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 381, 388; HMK m. 294, 297. -259
91 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (29. 03. 2011, E. 2011/1338, K. 2011/3987)-261
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün kapsamı, hükmün verilmesi, hükmün tefhimi. -261
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 381, 388, 389. -262
92 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (30. 01. 2012, E. 2011/9776, K. 2012/703)-263
Anahtar Kelimeler: Hükmün kapsamı, bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporunun verilmesi. -263
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 297. -264
93 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (20. 10. 2011, E. 2011/404, K. 2011/1201)-265
Anahtar Kelimeler: Direnme kararının yasal içeriği, kısa kararda hüküm fıkrası oluşturulmaması, kısa karar, gerekçeli karar. -265
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388, 389; HMK m. 297, 298; İİK. m. 206; AY m. 141. -265
94 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (27. 10. 2011, E. 2011/2893, K. 2011/1364)-267
Anahtar Kelimeler: Hüküm, kısa karar, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki, kanun yararına bozma. -267
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388 427; HMK m. 297, 298. -267
95 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (16. 01. 2012, E. 2011/4069, K. 2012/44)-268
Anahtar Kelimeler: Kısa karar, gerekçeli karar, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki bulunması. -268
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388; HMK m. 298. -268
L. -DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ (m. 307 m. 315)-271
96 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (19. 10. 2011, E. 2011/5-636, K. 2011/637)-271
Anahtar Kelimeler: Davayı kabul, kamulaştırma bedelinin kabulü. -271
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 92, 93; HMK m. 308, 309; KamulaştırmaK m. 8, 10, 27. -271
97 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (22. 02. 2012, E. 2011/2-733, K. 2012/87)-276
Anahtar Kelimeler: Davadan feragat, temyiz, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -276
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 79, 83, 91, 92, 93, 95, 427; HMK m. 24, 152, 153, 307, 308, 448; TMK m. 164, 165. -276
98 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (01. 11. 2011, E. 2011/11861, K. 2011/16956)-284
Anahtar Kelimeler: Davadan feragat, feragatin sonuçları, kesin hüküm. -284
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 95; HMK m. 311. -285
99 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (29. 12. 2011, E. 2011/17822, K. 2011/21148)-285
Anahtar Kelimeler: Davadan feragat, feragatin sonuçları. -285
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 150, eSSK m. 6, 79, 10; SSGSSK m. 7, 86. -286
M. -YARGILAMA GİDERLERİ, HARÇLAR VE ADLİ YARDIM (m. 323 m. 340)-289
100 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (12. 10. 2011, E. 2011/9-509, K. 2011/626)-289
Anahtar Kelimeler: Vekâlet ücreti, yargılama giderleri. -289
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 388, 389, 416, 423; HMK m. 71- 83, 297, 323, 326, 332; AvK m. 169. -289
101 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (23. 11. 2011, E. 2011/6-537, K. 2011/698)-292
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün verilmesi, yargılama giderleri, vekâlet ücreti, gerekçeli karar, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki bulunması. -292
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 417, 423; HMK m. 294, 297, 298, 323, 326, 331, 332. -293
102 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (30. 11. 2011, E. 2011/5-619, K. 2011/716)-299
Anahtar Kelimeler: Direnme kararının temyizi, harç ödenmesi, temyiz harcı, harç mahsubu, harcın tamamlatılması, -299
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 434; HMK m. 344; 492 s. HarçK m. 1, 2, 8. -299
103 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (02. 02. 2012, E. 2011/12642, K. 2012/767)-306
Anahtar Kelimeler: Yargılama giderleri, yargılama giderlerinin kapsamı, yargılama giderlerinden sorumluluk, davayı kabul, feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri. -306
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 94; HMK m. 308, 312, 323, 326. -307
104 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (14. 11. 2011, E. 2011/12662, K. 2011/11835)-309
Anahtar Kelimeler: Görevsizlik kararı, görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, yargılama gideri, vekâlet ücreti. -309
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 370; HMK m. 331, 401, 448, 450, 451. -309
105 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (03. 10. 2011, E. 2011/793, K. 2011/4779)-310
Anahtar Kelimeler: Harçlar Tarifesi, davadan feragat, ilam harcı, karar harcı, harcın iadesi, düzelterek onama. -310
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 370; HarçK m. 22, 31. -310
106 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (26. 10. 2010, E. 2009/10000, K. 2010/30626)-311
Anahtar Kelimeler: Temyiz harcı, başvuru harcı, adli yardım, adil yargılanma hakkı. -311
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 434; HMK m. 344, geçici m. 3; AİHS m. 6. -312
107 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (13. 09. 2011, E. 2011/41714, K. 2011/30113)-315
Anahtar Kelimeler: Davaya son veren taraf işlemleri, yargılama giderleri, vekâlet ücreti, düzelterek onama. -315
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 297, 323, 329, 330; eBK m. 43, 44, 161, 325; AvK m. 164, 169; AAÜT. m. 1, 3, 6. -315
108 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (24. 10. 2011, E. 2011/47206, K. 2011/39092)-318
Anahtar Kelimeler: Belirsiz alacak ve tespit davası, kısmi dava, yargılama giderleri, vekâlet ücreti, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -318
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 107, 109, 323, 326; MemurK m. 4/B ; 6772 s. Kanun m. 1. -318
109 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (19. 01. 2012, E. 2009/31397, K. 2012/984)-324
Anahtar Kelimeler: Davayı kabul, davadan feragat, feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri. -324
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 85, 88, 89, 312; 323, 326. -324
110 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (23. 01. 2012, E. 2012/51613, K. 2012/1076)-334
Anahtar Kelimeler: Belirsiz alacak ve tespit davası, kısmi dava, yargılama giderleri, vekâlet ücreti, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -334
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 106, 107, 114, 115, 448. -334
111 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (27. 12. 2011, E. 2011/18171, K. 2011/20469)-336
Anahtar Kelimeler: Vekâlet ücreti, davanın konusuz kalması, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, düzelterek onama. -336
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 94, 253, 271, 278, 313, 418, 423, 438; HMK m. 213, 245, 253, 269, 312, 323, 327, 372; TMK m. 2, 3. -336
112 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (29. 12. 2011, E. 2011/13383, K. 2011/20959)-338
Anahtar Kelimeler: Vekâlet ücreti, usul ekonomisi, dürüstlük kuralı. -338
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 423; HMK m. 29, 30, 323, 332; TMK m. 2, 3; eSSK Ek m. 5; 1136 s. Av. K. m. 2, AAÜT m. 3, 164; AY m. 141. -338
113 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (27. 02. 2012, E. 2012/2825, K. 2012/3173)-341
Anahtar Kelimeler: Yargılama giderleri, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, esastan sonuçlanmayan davada yargılama giderleri, düzelterek onama. -341
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 20, 331. -341
114 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (22. 11. 2011, E. 2010/12693, K. 2011/10952)-342
Anahtar Kelimeler: Vekâlet ücreti, sigorta şirketinin vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinden sorumluluğu, düzelterek onama. -342
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 432, 438; HMK geçici m. 3. -342
N. -TEMYİZ (m. 361 m. 373; 5236 s. Kanun Değişikliğinden Önceki Temyiz Hükümleri)-345
115 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (12. 10. 2011, E. 2011/3-578, K. 2011/629)-345
Anahtar Kelimeler: Temyiz, çekişmesiz yargı, bozma kararı, direnme kararı, uyma kararı, kamu düzeni. -345
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 363, geçici m. 3. -345
116 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (19. 10. 2011, E. 2011/1358, K. 2011/4639)-348
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, temyiz sınırı, karar düzeltme sınırı, kısmî kabul. -348
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 427, 454; HMK m. 450, geçici m. 3; 6217 sayılı Kanun m. 30. -348
117 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (14. 12. 2011, E. 2011/12-843, K. 2011/785)-353
Anahtar Kelimeler: Temyiz, temyiz harcı, temyiz dilekçesinin verilmesi. -353
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 434; HMK m. 344, geçici m. 3; HukukTicaretYİYön m. 6, 7, 8, 25, 53; 492 s. HarçK m. 8. -353
118 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (20. 10. 2011, E. 2011/12256, K. 2011/14257)-357
Anahtar Kelimeler: Temyiz, ihtiyati tedbir talebi, ihtiyati tedbir talebinin reddi kararının temyizi, gerekçeli karar. -357
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 101, 427; HMK m. 389, 391, geçici m. 1, AY m. 141. -357
119 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (30. 01. 2012, E. 2012/327, K. 2012/1023)-358
Anahtar Kelimeler: Temyiz, ihtiyati tedbir talebi, ihtiyati tedbir talebinin reddi kararının temyizi, gerekçeli karar. -358
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 101, 427; HMK m. 389, 391, geçici m. 1; AY m. 141. -358
120 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (17. 01. 2012, E. 2011/15429, K. 2012/323)-360
Anahtar Kelimeler: Hüküm, hükmün tavzihi, tavzih talebi ve usulü. -360
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 305, 306. -360
O. -ÇEKİŞMESİZ YARGI (m. 382 m. 388)-363
121 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (12. 03. 2012, E. 2012/2846, K. 2012/3570)-363
Anahtar Kelimeler: Çekişmesiz yargı, çekişmesiz yargı işleri, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme. -363
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 114, 115, 382, 383; TapuST m. 25. -363
122 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (21. 11. 2011, E. 2011/12469, K. 2011/12751)-365
Anahtar Kelimeler: Çekişmesiz yargı, çekişmesiz yargı işleri, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -365
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 114, 115, 382, 383. -365
123 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (02. 12. 2011, E. 2011/13181, K. 2011/16340)-367
Anahtar Kelimeler: Görev, çekişmesiz yargı işleri, ticaret mahkemelerinin görevi, sulh hukuk mahkemelerinin görevi. -367
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 382, 383; e TTK m. 4, 5, 669, yTTK m. 757. -368
124 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (30. 12. 2011, E. 2011/13317, K. 2011/13407)-369
Anahtar Kelimeler: Çekişmesiz yargı, çekişmesiz yargı işleri, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, yargı yerinin belirlenmesi, ergin kılınma. -369
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 21, 22, 382, 383; TMK m. 12. -369
P. -GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ (m. 400 m. 406)-371
125 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (10. 01. 2012, E. 2012/436, K. 2012/7)-371
Anahtar Kelimeler: İhtiyati tedbir, ihtiyati tedbir talebinin reddi, ispatın konusu, ispat yükü. -371
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 74, 83, 87; HMK m. 341, 389, 390. -371
126 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (27. 04. 2012, E. 2012/5543, K. 2012/4817)-373
Anahtar Kelimeler: İhtiyati tedbir talebi, kısmi dava. -373
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 101; HMK m. 389, 390, 391, 399. -373
127 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (13. 03. 2012, E. 2012/1742, K. 2012/1778)-375
Anahtar Kelimeler: İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbirde kanun yolları, HMK’nun zaman bakımından uygulama alanı. . -375
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 389, 390, 391; İİK m. 252, 257. -376
128 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (08. 02. 2012, E. 2011/14597, K. 2012/942)-378
Anahtar Kelimeler: İhtiyati tedbir kararı, ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz, temyiz, HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı. -378
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 389, 393, 394, 448; TMK m. 705. -379

129 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (25. 10. 2011, E. 2011/47825, K. 2011/41222)-380
Anahtar Kelimeler: İhtiyati tedbir, ihtiyati tedbir talebinin reddi. -380
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 74, 83, 87; HMK m. 341, 389, 391, geçici m. 3. -381
R. -HMK’NIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI-385
130 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (25. 10. 2011, E. 2010/16116, K. 2011/16744)-385
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, yetki itirazı. -385
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 187, 195; HMK m. 448, geçici m. 3. -385
131 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (03. 10. 2011, E. 2010/11101, K. 2011/14557)-386
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, temyiz. -386
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 427, 454; HMK m. 361, 362, geçici m. 3. -386
132 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (27. 12. 2011, E. 2011/7496, K. 2011/7761)-387
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, yargılama giderleri, vekâlet ücreti. -387
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 1; HMK m. 331. -388
133 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (27. 03. 2012, E. 2012/4570, K. 2012/4688)-389
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, davanın açılmamış sayılması, hizmet tespit davası, hukuki güven ilkesi. -389
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 409; HMK m. 316, 320. -389
134 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (16. 04. 2012, E. 2012/7148, K. 2012/6338)-395
Anahtar Kelimeler: HMK’nın zaman bakımından uygulama alanı, tarafların duruşmaya gelmemesi, davanın açılmamış sayılması, basit yargılama usulü, hukuka güven ilkesi. -395
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 409; HMK m. 150, 316, 320, 448. -396
S. -TEBLİGAT-399
135 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (23. 11. 2011, E. 2011/11-554, K. 2011/684)-399
Anahtar Kelimeler: Adil yargılanma hakkı, usulsüz tebligat, taraf teşkili, hukuki dinlenilme hakkı. -399
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27; eSSK Ek m. 5; TebK m. 12, 13, 17, 18, 35; TebT m. 25; AY m. 36; AİHS m. 6. -399

136 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (14. 12. 2011, E. 2011/21-869, K. 2011/754)-411
Anahtar Kelimeler: Adil yargılanma hakkı, usulsüz tebligat, hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat, hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat, belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icra edenlere tebligat, adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti. -411
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27; eSSK Ek m. 5; TebK m. 12, 13, 17, 18, 35; AY m. 36; AİHS m. 6. -412
137 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (17. 10. 2011, E. 2010/15046, K. 2011/16097)-418
Anahtar Kelimeler: Usulsüz tebligat, tanık, tanığın bilgilendirilmesi, tanığın davet edilmesi, tanığın çağrıya uyma zorunluluğu. -418
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 253; HMK m. 240 - 245; TebK m. 23/8, 41, -419
138 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (03. 11. 2011, E. 2011/13454, K. 2011/18116)-420
Anahtar Kelimeler: Bildirilen adrese tebligat, adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti, hukuki dinlenilme hakkı, taraf teşkili. -420
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27; TebK m. 35. -420
139 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (30. 01. 2012, E. 2011/3993, K. 2012/1578)-421
Anahtar Kelimeler: Yetki itirazı, tebligat, ön sorun, ön sorunların incelenmesi. -421
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 116, 117, 164, 371. -421
140 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (09. 04. 2012, E. 2012/5840, K. 2012/9421)-422
Anahtar Kelimeler: Hukuki dinlenilme hakkı, taraf teşkili, tebligat, yeni adrese tebligat. -422
İlgili Kanun Hükümleri: HMK m. 27, 316. -422
141 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (16. 02. 2012, E. 2010/14953, K. 2012/2310)-423
Anahtar Kelimeler: Tebligat, usulsüz tebligat, hukuki dinlenilme hakkı. -423
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27; TebK m. 35. -423
142 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (03. 11. 2011, E. 2011/4919, K. 2011/6687)-424
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27. -424
143 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (02. 02. 2012, E. 2011/8945, K. 2012/1372)-425
Anahtar Kelimeler: Tebligat, taraf teşkili, hukuki dinlenilme hakkı. -425
İlgili Kanun Hükümleri: HUMK m. 73; HMK m. 27; eBK m. 125; İİK m. 33. -425

KAVRAM DİZİNİ-427
MADDELERE GÖRE ARAMA CETVELİ-433