Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (214)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu & Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu & İcra ve İflas Kanunu & Tebligat Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu & Türk Medeni Kanunu & Türk Borçlar Kanunu & İcra ve İflas Kanunu & Tebligat KanunuSayfa Sayısı
:  
798
Kitap Ölçüleri
:  
13.5*19.5
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-136-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 


İÇİNDEKİLER.. 1


 


 


 


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU


 


 


 


BİRİNCİ KISIM... 1


 


Genel Hükümler 1


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 1


 


Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi 1


 


BİRİNCİ AYIRIM    1


 


Görev. 1


 


İKİNCİ AYIRIM... 2


 


Yetki 2


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    6


 


Görevsizlik veya YetkisizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve  


 


Yargı Yeri Belirlenmesi 6


 


İKİNCİ BÖLÜM... 7


 


Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 7


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    9


 


Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu  9


 


BİRİNCİ AYIRIM    9


 


Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 9


 


İKİNCİ AYIRIM... 15


 


Hâkimin Hukuki Sorumluluğu  15


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    16


 


Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 16


 


BİRİNCİ AYIRIM    16


 


Tarafların Ehliyetleri 16


 


İKİNCİ AYIRIM... 18


 


Dava Arkadaşlığı 18


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    19


 


Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale  19


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    21


 


Davaya Vekâlet 21


 


BEŞİNCİ BÖLÜM    25


 


Teminat 25


 


ALTINCI BÖLÜM    26


 


Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil 26


 


BİRİNCİ AYIRIM    26


 


Süreler 26


 


İKİNCİ AYIRIM... 27


 


Eski Hâle Getirme  27


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    29


 


Adli Tatil 29


 


İKİNCİ KISIM... 30


 


Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar 30


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 30


 


Dava Çeşitleri 30


 


İKİNCİ BÖLÜM... 33


 


Dava Şartları ve İlk İtirazlar 33


 


BİRİNCİ AYIRIM    33


 


Dava Şartları 33


 


İKİNCİ AYIRIM... 34


 


İlk İtirazlar 34


 


ÜÇÜNCÜ KISIM... 34


 


Yazılı Yargılama Usulü  34


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 34


 


Davanın Açılması 34


 


İKİNCİ BÖLÜM... 37


 


Cevap Dilekçesi 37


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    39


 


Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 39


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    39


 


Ön İnceleme. 39


 


BEŞİNCİ BÖLÜM    42


 


Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar 42


 


BİRİNCİ AYIRIM    42


 


Tahkikat 42


 


İKİNCİ AYIRIM... 43


 


Duruşma. 43


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    48


 


Ön Sorun ve Bekletici Sorun  48


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    49


 


Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 49


 


BEŞİNCİ AYIRIM    50


 


İsticvap. 50


 


ALTINCI AYIRIM    52


 


Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 52


 


ALTINCI BÖLÜM    54


 


Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama  54


 


DÖRDÜNCÜ KISIM    55


 


İspat ve Deliller 55


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 55


 


Genel Hükümler 55


 


İKİNCİ BÖLÜM... 57


 


Belge ve Senet 57


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    66


 


Yemin. 66


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    69


 


Tanık. 69


 


BEŞİNCİ BÖLÜM    77


 


Bilirkişi İncelemesi 77


 


ALTINCI BÖLÜM    83


 


Keşif. 83


 


YEDİNCİ BÖLÜM    85


 


Uzman Görüşü. 85


 


BEŞİNCİ KISIM... 85


 


Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 85


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 85


 


Hüküm... 85


 


İKİNCİ BÖLÜM... 89


 


Hükmün Tashihi ve Tavzihi 89


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    90


 


Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 90


 


ALTINCI KISIM... 92


 


Basit Yargılama Usulü  92


 


YEDİNCİ KISIM... 94


 


Yargılama Giderleri ve Adli Yardım    94


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 94


 


Yargılama Giderleri 94


 


İKİNCİ BÖLÜM... 98


 


Adli Yardım... 98


 


Kanun Yolları 101


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 101


 


İstinaf. 101


 


İKİNCİ BÖLÜM... 108


 


Temyiz. 108


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    114


 


Yargılamanın İadesi 114


 


DOKUZUNCU KISIM    117


 


Çekişmesiz Yargı 117


 


ONUNCU KISIM... 123


 


Geçici Hukuki Korumalar 123


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 123


 


İhtiyati Tedbir 123


 


İKİNCİ BÖLÜM... 128


 


Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar 128


 


ONBİRİNCİ KISIM    130


 


Tahkim... 130


 


ONİKİNCİ KISIM... 146


 


Son Hükümler 146


 


 


 


TÜRK MEDENİ KANUNU


 


 


 


BAŞLANGIÇ.. 151


 


BİRİNCİ KİTAP  152


 


KİŞİLER HUKUKU   152


 


BİRİNCİ KISIM... 152


 


GERÇEK KİŞİLER   152


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 152


 


KİŞİLİK.. 152


 


İKİNCİ BÖLÜM... 158


 


KİŞİSEL DURUM SİCİLİ  158


 


İKİNCİ KISIM... 160


 


TÜZEL KİŞİLER.. 160


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 160


 


GENEL HÜKÜMLER   160


 


İKİNCİ BÖLÜM... 162


 


DERNEKLER.. 162


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    173


 


VAKIFLAR.. 173


 


İKİNCİ KİTAP. 178


 


AİLE HUKUKU.. 178


 


BİRİNCİ KISIM... 178


 


EVLİLİK HUKUKU   178


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 178


 


EVLENME.. 178


 


BİRİNCİ AYIRIM    178


 


NİŞANLILIK.. 178


 


İKİNCİ AYIRIM... 179


 


EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ  179


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    181


 


EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ  181


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    183


 


BATIL OLAN EVLENMELER   183


 


İKİNCİ BÖLÜM... 186


 


BOŞANMA.. 186


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    193


 


EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  193


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    197


 


EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ  197


 


BİRİNCİ AYIRIM    197


 


GENEL HÜKÜMLER   197


 


İKİNCİ AYIRIM... 201


 


EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA   201


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    207


 


MAL AYRILIĞI  207


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    208


 


PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI  208


 


BEŞİNCİ AYIRIM    211


 


MAL ORTAKLIĞI  211


 


İKİNCİ KISIM... 217


 


HISIMLIK.. 217


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 217


 


SOYBAĞININ KURULMASI  217


 


BİRİNCİ AYIRIM    217


 


GENEL HÜKÜMLER   217


 


İKİNCİ AYIRIM... 217


 


KOCANIN BABALIĞI  217


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    220


 


TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ   220


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    223


 


EVLÂT EDİNME   223


 


BEŞİNCİ AYIRIM    228


 


SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  228


 


ALTINCI AYIRIM    231


 


VELÂYET.. 231


 


YEDİNCİ AYIRIM    235


 


ÇOCUK MALLARI  235


 


İKİNCİ BÖLÜM... 238


 


AİLE.. 238


 


BİRİNCİ AYIRIM    238


 


NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ   238


 


İKİNCİ AYIRIM... 239


 


EV DÜZENİ. 239


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    240


 


AİLE MALLARI  240


 


ÜÇÜNCÜ KISIM... 246


 


VESAYET.. 246


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 246


 


VESAYET DÜZENİ  246


 


BİRİNCİ AYIRIM    246


 


VESAYET ORGANLARI  246


 


İKİNCİ AYIRIM... 247


 


VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER   247


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    249


 


YETKİ. 249


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    249


 


VASİNİN ATANMASI  249


 


BEŞİNCİ AYIRIM    252


 


KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK   252


 


ALTINCI AYIRIM    254


 


KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  254


 


İKİNCİ BÖLÜM... 256


 


VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ  256


 


BİRİNCİ AYIRIM    256


 


VASİNİN GÖREVLERİ  256


 


İKİNCİ AYIRIM... 261


 


KAYYIMIN GÖREVLERİ  261


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    261


 


VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  261


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    263


 


VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU   263


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    264


 


VESAYETİN SONA ERMESİ  264


 


BİRİNCİ AYIRIM    264


 


VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ  264


 


İKİNCİ AYIRIM... 266


 


VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  266


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    267


 


VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  267


 


ÜÇÜNCÜ KİTAP  269


 


MİRAS HUKUKU   269


 


BİRİNCİ KISIM... 269


 


MİRASÇILAR.. 269


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 269


 


YASAL MİRASÇILAR   269


 


İKİNCİ BÖLÜM... 271


 


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR   271


 


BİRİNCİ AYIRIM    271


 


TASARRUF EHLİYETİ  271


 


İKİNCİ AYIRIM... 271


 


TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ   271


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    274


 


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  274


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    278


 


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ  278


 


BEŞİNCİ AYIRIM    283


 


VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ  283


 


ALTINCI AYIRIM    285


 


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ  285


 


YEDİNCİ AYIRIM    289


 


MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR   289


 


İKİNCİ KISIM... 290


 


MİRASIN GEÇMESİ  290


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 290


 


MİRASIN AÇILMASI  290


 


İKİNCİ BÖLÜM... 294


 


MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI  294


 


BİRİNCİ AYIRIM    294


 


KORUMA ÖNLEMLERİ  294


 


İKİNCİ AYIRIM... 298


 


MİRASIN KAZANILMASI  298


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    303


 


RESMÎ DEFTER TUTMA   303


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    306


 


RESMÎ TASFİYE   306


 


BEŞİNCİ AYIRIM    308


 


MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  308


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    308


 


MİRASIN PAYLAŞILMASI  308


 


BİRİNCİ AYIRIM    308


 


PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI  308


 


İKİNCİ AYIRIM... 310


 


PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI  310


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    314


 


MİRASTA DENKLEŞTİRME   314


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    316


 


PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU   316


 


DÖRDÜNCÜ KİTAP  318


 


EŞYA HUKUKU.. 318


 


BİRİNCİ KISIM... 318


 


MÜLKİYET.. 318


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 318


 


GENEL HÜKÜMLER   318


 


İKİNCİ BÖLÜM... 324


 


TAŞINMAZ MÜLKİYETİ  324


 


BİRİNCİ AYIRIM    324


 


TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,KAZANILMASI VE KAYBI. 324


 


İKİNCİ AYIRIM... 328


 


TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI  328


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    339


 


TAŞINIR MÜLKİYETİ  339


 


İKİNCİ KISIM... 343


 


SINIRLI AYNÎ HAKLAR   343


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 343


 


İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ   343


 


BİRİNCİ AYIRIM    343


 


TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI  343


 


İKİNCİ AYIRIM... 346


 


İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI  346


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    357


 


TAŞINMAZ YÜKÜ   357


 


İKİNCİ BÖLÜM... 360


 


TAŞINMAZ REHNİ  360


 


BİRİNCİ AYIRIM    360


 


GENEL HÜKÜMLER   360


 


İKİNCİ AYIRIM... 368


 


İPOTEK.. 368


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    372


 


İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ  372


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    378


 


TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN   378


 


ÖDÜNÇ SENETLERİ  378


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    380


 


TAŞINIR REHNİ  380


 


BİRİNCİ AYIRIM    380


 


TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI  380


 


İKİNCİ AYIRIM... 383


 


ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN   383


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM    385


 


REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇVERME İŞİ İLE  


 


UĞRAŞANLAR.. 385


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM    387


 


REHİNLİ TAHVİL   387


 


ÜÇÜNCÜ KISIM... 387


 


ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ  387


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 387


 


ZİLYETLİK.. 387


 


İKİNCİ BÖLÜM... 392


 


TAPU SİCİLİ. 392


 


22/11/2001 TARİHLİ VE 4721SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER   400


 


 


 


TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VEUYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN


 


 


 


BİRİNCİ BÖLÜM... 403


 


Genel Hükümler 403


 


İKİNCİ BÖLÜM... 404


 


Kişiler Hukuku. 404


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    405