Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi

Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama RehberiSayfa Sayısı
:  
679
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-113-3

128,52 TL2. BASKIYA ÖNSÖZ-VII


ÖNSÖZ-IX


İÇİNDEKİLER-XI


KISALTMALAR-XXXV


I. BÖLÜM


BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN


KURULUŞ VE GÖREVLERİ


1-KURULUŞA İLİŞKİN KANUN-1


2-FAALİYETE GEÇME TARİHİ-2


3-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİNE GİREN İLLER-3


4-İLK DERECE MAHKEMELERİNİN BAĞLI OLDUĞU BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ-5


5-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU-7


6-ATAMALAR-7


7-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ-8


8-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI-8


9-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLERİ-9


10-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU-9


11-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ-9


12-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRELERİ-11


13-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ-12


14-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ-12


15-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ-12


16-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ-13


17-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-13


18-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ-13


19-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVLERİ-14


20-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU-14


21-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ-15


22-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE MÜDÜRLÜKLER-15


23-BAM İDARİ İŞLER MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-16


24-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-17


25-YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-18


26-BİLGİ İŞLEM ŞEFİNİN GÖREVLERİ-19


27-TEKNİSYENİN GÖREVLERİ-20


28-BİLGİSAYAR İŞLETMENİNİN GÖREVLERİ-21


29-ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ-22


30-MÜBAŞIRİN GÖREVLERİ-23


31-HİZMETLİNİN GÖREVLERİ-23


32-İŞLEM VE KAYITLAR-24


II. BÖLÜM


UYGULANACAK YASA YOLU KURALLARININ


BELİRLENMESİ


1-DOĞRU BELİRLEMENİN ÖNEMİ-25


2-HÜKÜMDE BAŞVURULACAK YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-26


3-HÜKÜMDE YASA YOLUNA İLİŞKİN BİLGİLERDE EKSİKLİK BULUNMASI-28


4-UYGULANACAK YASAYOLUNA İLİŞKİN HMK’DAKİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-30


5-UYGULANACAK YASAYOLUNA İLİŞKİN İİK’DAKİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-31


6-İŞ MAHKEMELERİYLE İLGİLİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-31


7-İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN BAZI ÖZEL YASALARDA DÜZENLENMİŞ DAVALARLA İLGİLİ UYGULAMANIN NE ŞEKİLDE OLACAĞI-32


8-İDM KARARINDA YASAYOLUNUN GÖSTERİLME ŞEKLİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-36


A-Örnekler Hakkında Açıklama-36


B-HMK’daki Hükümlere Göre İstinaf Yoluna Tabi Kararlar Yönünden-36


a-İki Taraf İçin de İstinaf Yolu Açıksa-36


b-Davacı İçin İstinaf Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-36


c-Davalı İçin İstinaf Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-37


d-İki Taraf İçin Kesinse-37


C-HUMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden-37


a-İki Taraf İçin de HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-37


b-Davacı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-37


c-Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-38


d-İki Taraf İçin HUMK Hükümlerine Göre Kesinse-38


D-HMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden-38


a-İDM Kararlarının Hangi Halde HMK Temyize Tabi Olduğu-38


b-İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-39


c-Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-39


d-Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-39


e-İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse-40


E-BAM Hukuk Dairesi Kararında Yasa yolunun Gösterilme Şekline İlişkin Örnekler-40


a-Örnekler Hakkında Açıklama-40


b-İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-40


c-Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-41


d-Davalı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-41


e-İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse-41


III. BÖLÜM


İSTİNAF YASA YOLU


1-ZAMAN BAKIMINDAN İSTİNAFA TABİ KARARLAR-43


2-İDM KARARINDA YASAYOLUNUN GÖSTERİLMESİ-43


3-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-44


4-İÇERİK BAKIMINDAN İSTİNAFA TABİ KARARLAR-45


5-NİHAİ KARARLAR-46


6-HÜKÜM LEHİNE OLAN TARAFIN İSTİNAF BAŞVURUSU-48


7-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-49


8-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-50


9-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI -55


10-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-57


A-İcra Mahkemesi Kararları-57


B-Bazı Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları-59


11-ÖZEL YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-60


12-İÇERİK İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-61


13-İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-62


14-İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT (VAZGEÇME)-63


15-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ-65


A-HMK’daki Genel Kurala Göre İstinaf Süresi-65


B-Özel Yasalardaki Sürenin Öncelikle Uygulanacağı-65


C-HMK’nun Farklı Düzenleme Yaptığı Haller-66


a-Hakimin Reddi Talebiyle İlgili Merci Kararları-66


b-İstinaf Başvurusunun Süresinde Yapılmadığından Reddi-66


c-Giderler Yatırılmadığı İçin İstinaf Başvurusundan Vazgeçmiş Sayılma-66


16-İŞ MAHKEMELERİNDE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ -67


17-İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ-68


A-İcra Mahkemesi Kararları-68


B-Bazı Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları-69


C-İhtiyati Hacizli İlgili Kararlar-70


18-İSTİNAF DİLEKÇESİ İÇERİĞİ-70


19-İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-71


20-İSTİNAFTA PEŞİN ALINACAK HARÇ VE GİDERLER-73


21-HARÇ VE GİDERLERDE EKSİKLİK-75


22-İSTİNAF BAŞVURU TARİHİ-76


23-İDM TARAFINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ-79


24-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI-79


25-DİLEKÇENİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ-81


26-İSTİNAFA CEVAP-81


27-HMK’YA GÖRE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF-82


28-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF -84


29-İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF-85


30-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-86


31-İCRANIN GERİ BIRAKILMASI-86


32-DOSYANIN BAM HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ-87


33-ÖN İNCELEME YAPILMASI-87


A-Ön İncelemede İncelenecek Hususlar-87


B-Ön İncelemenin Şekli-87


34-AYNI YERDEKİ BAŞKA HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-89


35-İDM KARARININ KESİN OLMASI-89


36-BAŞVURUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI-90


37-BAŞVURU ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI-91


38-BAŞVURU GEREKÇESİ VE SEBEPLERİNİN HİÇ GÖSTERİLMEMESİ-92


39-İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-92


40-İDM KARARINDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-93


41-İDM KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-94


42-İDM KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-94


43-İDM KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-94


44-İSTİNAF DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-95


45-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-96


46-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-97


47-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-98


48-İSTİNAFTA İNCELEME-98


49-DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR-101


50-ESASI İNCELENMEKSİZİN VERİLECEK KARARLAR-101


51-ESASI İNCELENMEKSİZİN VERİLEN KARARLARIN KESİN OLMASI-102


52-DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN HÂKİMİN KARAR VERMİŞ OLMASI-102


53-HAKLI RET TALEBİNE RAĞMEN REDDEDİLEN HÂKİMİN DAVAYA BAKMIŞ OLMASI-103


54-İDM KARARININ GÖREV YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-104


55-İDM KARARININ YETKİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-107


56-İDM’NİN BAŞKA BİR BAM YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA OLMASI-109


57-İDM KARARININ YARGI YOLU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-110


58-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İNCELENMESİ-110


59-DİĞER DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ-112


60-AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARI YÖNÜNDEN İNCELEME-113


61-BİRLEŞTİRME KARARININ İNCELENMESİ-115


62-AYIRMA KARARININ İNCELENMESİ-116


63-MERCİ TAYİNİ KARARININ İNCELENMESİ-117


64-İDM TARAFINDAN DELİLLERİN HİÇBİRİ TOPLANMADAN VEYA HİÇ DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLMESİ-117


65-İDM KARARININ ESASI İNCELENEREK DURUŞMASIZ VERİLECEK KARARLAR-119


66-BAŞVURUNUN ESASTAN REDDİ KARARI-120


67-KARARIN VEYA GEREKÇENİN DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ-121


68-BAZI EKSİKLİKLERİN TAMAMLANARAK KARAR VERİLMESİ-121


69-DURUŞMA YAPILMASI-122


70-KARAR KAPSAMI-122


71-BAM HEYETİNDE OYLARIN DAĞILMASI-124


72-KÖTÜNİYETLİ İSTİNAF BAŞVURUSU-129


73-BAM HUKUK DAİRESİNİN KESİN KARARLARI-129


74-BAM HUKUK DAİRESİNİN TEMYİZE TABİ KARARLARI-130


75-BAM KARARINDA HÜKMEDİLECEK HARÇ, VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER YARGILAMA GİDERLERİ-130


76-BAM KARARININ TEBLİĞİ-130


77-BAM KARARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ-132


78-KESİNLEŞEN DOSYALARDAKİ İŞLEMLER-134


79-KESİNLEŞEN DOSYALARIN HANGİ MAHKEMEDE SAKLANACAĞI-135


IV. BÖLÜM


BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLGİLİ


DİĞER USUL KONULARI


1-İLK İTİRAZLARLAR-137


2-DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ-138


3-BAM HUKUK DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜ-139


4-BAM KARARINDAN DOĞAN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-140


5-İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIĞI-142


6-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN YETKİSİ-144


7-BAM’NİN İSTİNAF İNCELEMESİ YÖNÜNDEN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-145


8-BAM’NİN İDM OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR YÖNÜNDEN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-146


9-İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-147


10-YARGI YERİ BELİRLENMESİ-149


11-KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HALLER-150


12-USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ-152


13-UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ-159


14-YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER-159


15-SÜRELER-161


A-Genel Olarak-161


B-Kesin Süre-161


C-Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi-161


D-Sürelerin Başlaması, Bitimi (Hesaplanması)-162


E-Sürelerin Belirlenmesi-162


16-ADLİ TATİL-162


A-Adli Tatil Süresi-162


B-Adli Tatilde Görülebilecek İşler-162


C-Adli Tatil Nedeniyle Süre Uzaması-164


17-ÖN SORUNLAR-165


18-BEKLETİCİ SORUN-166


19-DAVA ARKADAŞLIĞI-167


A-Genel Olarak-167


B-İhtiyari Dava Arkadaşlığı-168


C-Mecburi Dava Arkadaşlığı-168


20-DAVA ARKADAŞLIĞININ İSTİNAF BAŞVURUSU NEDENİYLE SONUÇLARI-169


A-İhtiyari Dava Arkadaşlığında Sonuçları-169


B-Mecburi Dava Arkadaşlığında Sonuçları-170


21-BİRLEŞTİRME VE AYIRMA KARARLARI-171


22-DAVANIN İHBARI-173


23-DAVAYA MÜDAHALE-175


24-ISLAH-175


25-İSTİNABE-177


26-ADLİ YARDIM-179


27-ESKİ HALE GETİRME-181


28-HAKİMİN REDDİ-183


29-YENİ DELİL TOPLANMASI-184


30-İSTİCVAP-186


31-TANIK-187


32-KEŞİF YAPILMASI-188


33-BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI-189


34-UZMAN GÖRÜŞÜ-190


35-YEMİN-191


36-İSTİNAF AŞAMASINDA SULH-192


37-İSTİNAF AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT-195


38-İSTİNAF AŞAMASINDA DAVAYI KABUL-199


39-MÜTESELSİL SORUMLULUK-202


40-KARARDA HARÇ GİDERLER-206


A-Harç Hesabında Esas Alınacak Tarih-206


B-Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi Halinde-207


a-Hükmedilen Miktar Nedeniyle Nispi Harç-207


b-İstinaf Başvurusunda Haklılığa Göre Harç-208


C-Başvurunun Esastan Reddi Halinde-209


D-Esası İncelenmeksizin Geri Gönderme Halinde-210


E-İstinaf Başvurusunun Süre veya Miktardan Reddi Halinde-210


F-Başvurunun Yapılmamış Sayılması Kararına İstinaf Başvurusu Halinde-210


G-İhtiyat Hacizle İlgili BAM Kararlarında Harç-211


H-İhtiyati Tedbirle İlgili BAM Kararlarında Harç-212


41-ALINMASINA KARAR VERİLEN HARÇLARIN TAHSİLİ-214


42-İADESİ GEREKEN HARÇLAR-215


43-VEKALET ÜCRETİ-217


A-Ücretin Belirlenme Şekli-217


B-Hangi Tarihli Tarifenin Esas Alınacağı-218


C-Mazeret Bildiriminin Vekalet Ücreti Miktarına Etkisi-219


D-Maktu Ücretin Altında Miktara Hükmedilebilmesi-220


E-İlk Kez İstinaf Aşamasında Avukat Görevlendirilmesi Halinde Vekalet Ücreti-221


44-YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI-222


45-İHTİYATİ TEDBİR-223


A-BAM’nden İstenip İstenemeyeceği-223


B-Bölge Adliye Mahkemesinden İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasının İstenmesi-225


C-Durum ve Koşulların Değişmesi Nedeniyle Tedbirin Kaldırılması veya Değiştirilmesi-226


D-BAM Hukuk Dairesinin Doğrudan Görevli Olduğu Davalarda-226


E-BAM’nin İhtiyati Tedbire İlişkin Kararlarının Kesin Olması-227


F-BAM’nin İhtiyati Tedbire İlişkin İstinaf İncelemesi Sonucu verdiği Kararlar-227


G-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Tedbirle İlgili Kararların İstinafı Nedeniyle Alınacak Harçlar-228


46-İHTİYATİ HACİZ-228


A-BAM’nden İstenip İstenemeyeceği-228


B-Bölge Adliye Mahkemesinden İhtiyati Haczin Kaldırılmasının İstenmesi-230


C-BAM Hukuk Dairesi Kararına Dayalı İhtiyati haciz Talebi-230


D-BAM Hukuk Dairesinin Doğrudan Görevli Olduğu Davalarda-231


E-BAM Hukuk Dairesi Kararının Kesinliği-231


F-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Hacizle İlgili Kararların İstinafında Vereceği Kararlar-231


G-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Hacizle İlgili Kararların İstinafı Nedeniyle Alınacak Harçlar-232


47-HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-232


48-BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-233


49-ÇEKİŞMESİZ YARGI-233


50-İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER-234


V. BÖLÜM


YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ


1-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI-237


2-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI-237


3-İŞ MAHKEMELERİNİN YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI -238


4-İŞ MAHKEMELERİ TASARISININ GETİRDİĞİ YENİ HÜKÜMLER-239


5-İCRA İFLAS KANUNUNUN YENİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI-241


6-ÖZEL KANUNLARIN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-242


7-TEMYİZDE DE KIYASEN UYGULANACAK İSTİNAF KURALLARI-242


8-TEMYİZE TABİ KARARDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-242


9-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-244


10-TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR-245


11-TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR-245


A-Esası İncelemeden Kaldırma Kararları-245


B-Miktar İtibarıyla Kesin Kararlar-246


C-Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları-246


D-Yetki ve Görev Uyuşmazlıkları Hakkında Kararlar-247


E-Merci Tayini Kararları-247


F-Davanın Nakli Kararları-247


G-Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Nedeniyle Başvurunun Esastan Reddi Kararları-247


H-Çekişmesiz Yargı İşleri-247


I-Nüfus Kayıt Düzeltme Davaları-248


J-İhtiyati Tedbir hakkında Verilen Kararlar-248


K-İhtiyati Haciz Hakkında Verilen Kararlar-249


L-Diğer Geçici Korumalar hakkında Verilen Kararlar-249


M-Birleştirme ve Ayırma Kararlarıyla İlgili-249


N-Özel Yasalardaki Hükümler-250


12-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI-250


13-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN BAM KARARLARI-251


14-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN İDM KARARLARI-255


15-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN YARGITAY’IN İDM SIFATIYLA VEDİĞİ KARARLAR-256


16-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI -257


17-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI-258


A-İcra Mahkemesi Kararları Hakkında Verilen BAM Kararları-258


B-Bazı Asliye Ticaret mahkemesi Kararları-260


18-TEMYİZ BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-261


19-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT-261


20-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-263


A-HMK’daki Genel Kurala Göre Temyiz Süresi-263


B-HMK’nun Farklı Düzenleme Yaptığı Haller-263


a-Katılmalı Temyiz Halinde-263


b-Hakimin Reddine İlişkin Kararlarda-264


c-Temyiz Talebinin Süresinde Yapılmadığından Reddi Kararlarında-264


d-Temyiz Talebinin Kesin Karara İlişkin Olduğundan Reddi Kararlarında-265


e-Harç ve Giderler Tamamlanmadığından Temyiz Başvurusunun Yapılmamış Sayılması Kararlarında-265


21-İŞ MAHKEMELERİ KANUNA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ -265


22-İCRA İFLAS KANUNUNA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-266


23-ÖZEL YASALARA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-267


24-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER-267


25-DİLEKÇEDE TEMYİZ SEBEPLERİNİN GÖSTERİLMESİ VE SONUÇLARI-268


26-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-271


27-TEMYİZ TARİHİ-273


28-TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ-276


29-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-277


30-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ -279


31-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-280


32-PEŞİN ALINACAK TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ-280


33-YARGITAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA PEŞİN ALINACAK HARÇLAR-283


34-TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNDE EKSİKLİK-283


35-TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI-284


36-MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ-285


37-TEMYİZ İSTEĞİNİN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-286


38-HÜKMÜN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI-286


39-DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ-287


40-YARGITAY’DA DURUŞMA YAPILMASI-287


41-YARGITAY’DA ÖN İNCELEME-292


42-BAŞKA YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-292


43-BAŞVURU ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI (HARÇ VE GİDER EKSİKLİĞİ)-293


44-TEMYİZE KONU KARARIN KESİN OLMASI-294


45-BAŞVURUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI-295


46-DURUŞMA İSTEĞİ BULUNMASI-295


47-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-296


48-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN SONRA DAVADAN FERAGAT-297


49-İDM KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-298


50-İDM KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-299


51-MAHKEME KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-299


52-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-300


53-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-300


54-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-302


55-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-302


56-ESASTAN İNCELEME YAPILMASI-303


57-YARGITAY’IN MADDİ VAKIA VE DELİL DEĞERLENDİRME SINIRLARI-304


58-BOZMA KARARI-305


59-ONAMA KARARI-307


60-DÜZELTEREK ONAMA KARARI-307


61-YARGITAY KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-308


62-DOSYANIN GÖNDERİLECEĞİ MAHKEME-309


63-YARGITAY KARARININ TEBLİĞİ-310


64-BOZMA KARARINA MAHKEMENİN UYMASI-310


65-DİRENME KARARI-311


66-KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ BAŞVURUSU-312


67-KANUN YARARINA TEMYİZ-312


68-ESKİ HALE GETİRME-313


69-ADLİ YARDIM-314


VI. BÖLÜM


ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ


1-HUMK TEMYİZ HÜKÜMLERİNE TABİ KARARLAR-317


2-İŞ MAHKEMELERİNİN ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI -317


3-İCRA İFLAS KANUNUNDAKİ ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-318


4-ÖZEL KANUNLARIN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-318


5-TEMYİZE TABİ KARARDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-319


6-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-320


7-TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR-321


8-TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR-324


A-Miktar İtibarıyla Kesin İDM Kararları-324


B-Ara Kararları-324


C-Aynı Mahkemelerdeki Dosyaların Birleştirilme Kararları-324


D-İhtiyati tedbir talebinin Reddi Kararı ve Tedbire İtiraz Üzerine Verilen Kararlar-325


E-Hakimin Reddi Talebinin Mahkemece Geri Çevrilmesi-325


F-İtiraz Yoluna Tabi Kararlar-325


G-İhtiyati Haciz Kararı-326


H-Yasalarda Kesin Olduğu Belirtilen Kararlar-326


I-Esasa İlişkin Olmayan Kararlar-327


9-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-328


10-HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN İDM KARARLARI-328


11-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ÖNCEKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI -332


12-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-332


13-TEMYİZ BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-334


14-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT-334


15-TEMYİZ SÜRESİ-335


A-Asliye Hukuk Mahkemesinde-335


B-Sulh Hukuk Mahkemesinde-335


C-İş Mahkemesinde -336


D-Asliye Ticaret Mahkemesinde-336


E-İcra Hukuk Mahkemesinde-336


F-Diğer Mahkemelerde-336


G-Katılma Yoluyla Temyizde-337


H-Temyiz Talebinin Kesinlik Nedeniyle Reddinde-337


I-Harç ve Giderlerin Yatırılmaması Nedeniyle Temyiz Edilmemiş Sayılmada-337


J-Temyiz Talebinin Süresinde Yapılmaması Nedeniyle Reddinde-338


K-Hakimin Reddi Kararlarında-338


L-Özel Düzenlemeler-338


16-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-339


17-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER-340


18-TEMYİZ TARİHİ-341


19-TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ-343


20-HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-343


21-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ -345


22-İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İÇİN KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-345


23-PEŞİN ALINACAK TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ-345


24-TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNDE EKSİKLİK-348


25-MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ-349


26-TEMYİZ İSTEĞİNİN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-349


27-HÜKMÜN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI-350


28-DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ-351


29-YARGITAY’DA DURUŞMA YAPILMASI-351


30-YARGITAY’DA ÖN İNCELEME-353


31-BAŞKA YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-354


32-ÖN İNCELEMEDE HARÇ VE GİDER EKSİĞİNİN BELİRLENMESİ-355


33-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZE KONU KARARIN KESİN OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ-355


34-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZ TALEBİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ-355


35-ÖN İNCELEMEDE DURUŞMA İSTEĞİNİN İNCELENMESİ-356


36-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI-356


37-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN SONRA DAVADAN FERAGATIN TEMYİZ ÖN İNCELEMESİNDE İNCELENMESİ-357


38-MAHKEME KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-358


39-MAHKEME KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-359


40-MAHKEME KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-359


41-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-360


42-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-360


43-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-362


44-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-362


45-TEMYİZ İNCELEMESİNİN ESASTAN YAPILMASI-362


46-TEMYİZ DİLEKÇESİNDE TEMYİZ SEBEPLERİNİN GÖSTERİLMEMESİ HALİNDE İNCELEME KAPSAMI-363


47-ONAMA KARARI-365


48-DÜZELTEREK ONAMA KARARI-366


49-BOZMA KARARI-366


50-YARGITAY KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-368


51-YARGITAY KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ-368


52-YARGITAY KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME TALEBİ-369


53-MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMASI-369


54-DİRENME KARARI-370


55-KANUN YARARINA TEMYİZ-372


56-KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ-372


57-PARASAL SINIRLAR VE ARTIŞLARI-373


A-Temyiz ve Karar Düzeltmede Kesinlik Sınırları-373