Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hisse Senetlerinin Gerçek Değerinin Hesaplanması

Hisse Senetlerinin Gerçek Değerinin HesaplanmasıSayfa Sayısı
:  
172
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-7337-95-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER TABLOLAR IX ŞEMALAR X ŞEKİLLER XI KISALTMALAR XII GİRİŞ 1 1. FİNANSAL PİYASALAR 3 10. GENEL AÇIKLAMA 3 11. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ 4 110. PARA PİYASASI 4 111. SERMAYE PİYASASI 5 112. PARA PİYASASI İLE SERMAYE PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE FARKLILIKLAR 7 12. TÜRKİYE\\\′DE FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE SERMAYE PİYASASININ OLUŞUMU 10 120. OSMANLI DÖNEMİ 10 121. CUMHURİYET DÖNEMİ 11 122. YENİ DÖNEM 12 1220. Sermaye Piyasasının Hukuki Çerçevesi 14 1221. Sermaye Piyasasının Kurumları 16 2. HİSSE SENETLERİ 23 20. KONU İLE İLGİLİ TERİMLER VE ANLAMLARI 23 21. HİSSE SENEDİ KAVRAMI 29 22. HİSSE SENETLERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR VE GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR 31 23. HİSSE SENEDİ ÇEŞİTLERİ 32 230. ADİ HİSSE SENETLERİ 32 231. AYRICALIKLI (İMTİYAZLI) HİSSE SENETLERİ 33 2310. Oy Bakımından İmtiyazlı Hisse Senetleri 33 2311. Tasfiye Bakımından İmtiyazlı Hisse Senetleri 34 II! 2312. Temettü Bakımından İmtiyazlı Hisse Senetleri 34 23120. Asgari Kar Garantili Hisse Senetleri 34 23121. Temettü Bakiyesine İştirakli Hisse Senetleri 34 23122. Biriken Haklı Hisse Senetleri 35 2313. Yönetim Haklan Bakımından İmtiyazlı Hisse Senetleri 35 2314. Değiştirilebilir Hisse Senetleri 35 2315. Oydan Yoksun Hisse Senetleri 35 2316. İtibari Değersiz Hisse Senetleri 36 2317. Sürümden Kaldırılabilen Hisse Senetleri 36 232. DOLAŞIMLARINA GÖRE HİSSE SENETLERİ 36 2320. Nama Yazılı Hisse Senetleri 37 2321. Hamiline Yazılı Hisse Senetleri 37 2322. Opoze Hisse Senetleri 37 233. KARŞILIKLARINA GÖRE HİSSE SENETLERİ 37 2330. Nakit Karşılığı Hisse Senetleri 38 2331. Ayın Karşılığı Hisse Senetleri 38 234. SERMAYEYİ TEMSİL EDİP ETMEDİKLERİNE GÖRE HİSSE SENETLERİ 39 2340. Kurucu Hisse Senetleri 39 2341. İntifa Hisse Senetleri 39 235. BEDELLİ VE BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ 39 236. PİRİMLİ VE PİRİMSİZ HİSSE SENETLERİ 40 237. MİLLİYETİ BAKIMINDAN HİSSE SENETLERİ 40 24. HİSSE SENETLERİNİN DEVİR VE TEMLİKİ 41 25. HİSSE SENEDİ ÇIKARABİLECEK KURULUŞLAR 41 26. HİSSE SENETLERİNDE ŞEKİL ŞARTLARI 43 27. HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA AİT ESASLAR 49 270. GENEL ESASLAR 49 271. SERMAYE ARTIRIMLARINDA HALKA ARZA AİT ESASLAR 50 2710. Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Olmayan Ortaklıklar 50 2711. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı 51 2712. Menkul Kıymetlerini Halka Arz Etmeyen Ortaklıklar 52 272. BÜROKRATİK AKSAKLIKLAR 53 IV 28. TÜRKİYE\\\′DE HİSSE SENEDİ PİYASALARI 53 280. ULUSAL PAZAR 55 281. BÖLGESEL PAZARLAR 55 282. TOPTAN SATIŞ PAZARI 55 283. YENİ ŞİRKETLER PAZARI 56 284. GÖZALTI PAZARI 56 285. ULUSLARARASI PAZAR 56 29. İ.M.K.B.\\\′DA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 57 3. DEĞERLEME VE HİSSE SENETLERİNDE FİYAT-DEĞER TANIMLAMALARI 62 30. DEĞERLEME KAVRAMİ 62 300. İŞLETME EKONOMİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLEME 62 301. MUHASEBE YÖNÜNDEN DEĞERLEME 63 302. TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLEME 64 303. VERGİ YASALARI AÇISINDAN DEĞERLEME 65 31. HİSSE SENETLERİNDE FİYAT VE DEĞER TANIMLAMALARI 65 310. FİYAT TANIMLAMALARI 66 3100. Nominal (İtibari) Fiyat 66 3101. İhraç (Emisyon) Fiyatı 66 3102. Piyasa (Pazar) Fiyatı 67 3103. Borsa Fiyatı 67 311. DEĞER TANIMLAMALARI 69 31100. Nominal Değer 69 31101. Net Aktif Değeri 69 31102. Öz Sermaye Değeri 70 31103. Defter Değeri 70 31104. Tasfiye (Likidasyon) Değeri 70 31105. Borç Değeri 71 31106. Alternatif Gelir Değeri 71 31107. İşleyen Teşebbüs Değeri 71 31108. Borsa (Pazar) Değeri 72 31109. Gerçek Değer 73 31110. Genel Rantabilite Değeri 73 4. HİSSE SENEDİ DEĞERLEME FAKTÖRLERİ 74 40. FİRMALARrN GELECEKTE ELDE EDECEKLERİ GELİRLER 76 400. GELECEKTE OLUŞACAK HİSSE BAŞINA GELİRLERİN TAHMİNİ YÖNTEMİ 77 401. YATIRIM-GELİR YÖNTEMİ 79 41. GELİRLER ÜZERİNDEN HESAPLANACAK TEMETTÜLER 82 42. GELİR VE TEMETTÜLERE UYGULANACAK KAPİTALİZASYON (İSKONTO) ORANI 85 43. FİRMALARIN ÖZ VARLIKLARI 87 5. HİSSE SENETLERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 89 50. DENEYSEL YÖNTEMLER 90 500. BİRİNCİ GÖRÜŞ (DOW TEORİSİ) 90 501. İKİNCİ GÖRÜŞ (KEYNES GÖRÜŞÜ) 92 51. TEKNİK YÖNTEMLER 92 510. KARLILIK ANALİZİ (WILLIAMS MODELİ) 92 511. GERÇEK DEĞER ANALİZİ 93 5110. Hisse Başına Düşen Gelirlerin Kapitalizasyonu (Graham, Dodd ve Cottle Modeli) 93 5111. Temettülerin (Dividantların) Kapitalizasyonu (Clendenin Modeli) : 94 5112. Hisse Senedinin Fiyatının ve Temettünün Şimdiki Değeri (Gordon-Shapiro, Molodovsky ve Miller-Modigliani Modelleri) 96 5113. Diğer Değerleme Modelleri 101 0. Solomon Modeli 101 1. Markovvitz Modeli 103 2. Solodofsky-Murphy Modeli 105 3. Lerner-Carleton Modeli 106 5114. Hisse Senedi Gerçek Değerinin Hesaplanmasında Uygulamada Kullanılabilecek Yöntemler 107 51140. Net Aktiflere Göre Hisse Senedi Gerçek Değerinin Saptanması 107 511400. Net Aktif Değeri 107 VI 0 Düzeltilmiş Pay Değeri 110 1 Tasfiye (Arıtma-Likidasyon) Değeri 112 0. Nakit Akışlarının (Akımının) Kapitalizasyonu 117 1. Fiyat-Kazanç Oranı Yaklaşımı 119 2. Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı Yaklaşımı 120 3. Gerçek Değerleri Temel Alan Değerleme Yöntemleri 121 0. Pay Başına Kar Payı Temel Alan Değerleme 122 1. Geleceğe Dönük Değerleme Yaklaşımları 123 5114410. Gelecekteki Muhtemel Temettülere Göre Değerleme 123 5114411. Gelecek 5 Yıllık Tahmini Ortalama Temettü Oranının Kapitalize Değerine Göre Değerleme 125 5114412. Gelecek 5 Yıllık Temettü Miktarlarının Net Şimdiki Değerleri Toplamının Sermayeye Bölümüne, 6 Yılda 1 Hisse Senedinin Satış Bedelinin Halihazır Değerinin Eklenmesi Suretiyle Değerleme 126 0. Ağırlıklandırma Yöntemi 127 1. Pay Senedi Verimliliği Yöntemi 129 2. Hisse Senedi Gerçek Değerinin Hesaplanmasında Kullanılabilecek Yöntem Önerileri 130 0. Hisse Senedinin Gelecekteki Defter Değeri 131 1. Hisse Senedinden Beklenen Ortalama Temettü Dağıtım Oranının Kapitalize Değeri 132 2. Hisse Senedinin Belirli Bir Tarihteki Satış Fiyatının ve O Tarihe Kadar Elde Olunacak Temettülerin Toplamının Şimdiki Değeri 133 3. Hisse Senedinin Borsadaki Alım-Satım Değeri 136 511474. Önerilen Dört Yönteme İlişkin Genel Değerlendirme 136 VII 52. REGRESYON ANALİZİ 137 6. EKLER 140 EK.l: HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN HALİHAZIR DEĞER TABLOSU 140 EK.2: FİYAT DEĞİŞİMİ ENDEKSTEN DAHA YÜKSEK HİSSELERE AİT RİSK VE BETA KATSAYILARI 141 EK.3: DEĞERLEME ORANLARİ 143 EK.4: BORSA PAZARINDA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI İLE 1997 YILINDA BORSA\\\′DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYAN ŞİRKETLER 148 EK.5: 1997 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 149 EK.6: 1997 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARIMININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 150 EK.7: 1997 YILI PİYASALARIN REKORLARI 151 EK.8: İMKB HİSSE SENETLERİ ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI (ARALIK 1997) 153 EK.9: DÜNYA BORSALARINDAN ÖRNEKLER (EKİM 1997) 160 EK.10: MENKUL KIYMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 161 EK.H: HİSSE SENEDİ YATIRIMCISININ RÜÇHAN HAKKINI KULLANMAYA ÇAĞRILMASINA AİT ÖRNEK 162 7. YARARLANILAN YAYIN VE KAYNAKLAR 163 70. DİREKT YARARLANILAN YAYIN VE KAYNAKLAR 163 71. DOLAYLI YARARLANILAN YAYIN VE KAYNAKLAR 166 VIII TABLOLAR Tablo No Tablo Adı Sayfa No 1 : Para ve Sermaye Piyasalarının Başlıca Farkları 8 2 : Borsanın Tarihçesi \\\′3 3 : İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası\\\′nda Kronolojik Gelişmeler 54 4 : Hisse Senetleri Piyasası Seans Saatleri 57 5 : İMKB Fiyat Adımları 68