Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Hasta Adam Avrupa : Avro Krizi ( Avro Bölgesinde Borç Krizi ve Krize Karşı Alınan Tedbirler )

Hasta Adam Avrupa : Avro Krizi ( Avro Bölgesinde Borç Krizi ve Krize Karşı Alınan Tedbirler )Sayfa Sayısı
:  
343
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-8082-80-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Yazar Hakkında Numan Emre ERGİN 1979 yılında Erzurum'da doğan ERGİN, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden fakülte üçüncüsü olarak mezun olmuştur. University of Southern California, Marshall School of Business'ta MBA, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler anabilim dalında Ekonomi-Maliye yüksek lisansı yapmış olup, halen Gazi Üniversitesi İşletme anabilim dalında Muhasebe-Finans alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. Mesleki hayatına 2001 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan ERGİN, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nda Vergi Başmüfettişi olarak çalışmaya devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.


ÖNSÖZ

Avrupa ülkeleri, 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa Kıtasında kalıcı bir barışı sağlamak için 1957'de İtalya, Fransa, Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un aralarında imzaladıkları Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kurmuşlardır. Topluluğa üye ülkeler arasında derin ekonomik ilişkiler kurarak, ekonomik alanda sağlanan başarının diğer ilişkilere yayılması ve üye ülkeler arasında kalıcı bir barış sağlanarak nihai olarak siyasi bir birlik oluşturulması amaçlanmıştır. Bu üç kurum daha sonra birleştirilerek Avrupa Toplulukları adım almıştır. Zaman içerisinde bir yandan Topluluğa üye ülke sayısı, diğer yandan da ulusal devletlerin Topluluğa devrettiği yetkiler artmıştır. 1993'te Maastricht Antlaşması ile ekonomik bütünleşmeye adalet ve iç işlerinde işbirliği ve ortak savunma politikası eklenerek bugünkü Avrupa Birliği'nin temelleri atılmıştır.

Topluluk ülkeleri arasında bir Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) oluşturma çabalan 1960'larda başlamış, 1970Ter sonrasında hız kazanmıştır. 1989'da Delors Raporu ile üç aşamada EPB'nin oluşturulmasına yönelik plan hazırlanmış, Maastricht anlaşmasıyla da EPB'nin yasal zemin oluşturulmuştur. 1999'da Avro'nun kaydi para olarak kullanılmaya başlamasıyla da EPB fiilen hayata geçmiştir.

2008'deki küresel fınansal krize kadar Avro bölgesi ülkeleri ciddi bir ekonomik krizle karşılaşmamış olup EPB genel olarak başarılı bir ekonomik bütünleşme hareketi olarak görülmüştür. Ancak, küresel fınansal kriz, daha sonra da Yunanistan'da başlayıp diğer ülkelere yayılan borç krizi dikkatlerin Avro bölgesine çevrilmesine ve bu ekonomik bütünleşmenin başarısının sorgulanmasına neden olmuştur.

Bu çalışmada bugün Avro bölgesinde yaşanan ve "borç krizi" olarak adlandırılan krizin nedenleri ile bu krize karşı alman tedbirler irdelenecektir. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Ekonomi-Maliye)'nda hazırladığım yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Çalışmaya ilham kaynağı olan tez danışmanım Prof. Dr. Belgin AKÇAY'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek isterim. Çalışmanın hazırlanmasında, titrini taşıdığım "Hesap Uzmanlığı" mesleğinin kazandırdığı değişik bakış açılarıyla konuyu araştırıp analiz etmemi sağlayan ve beni yetiştiren ancak kapatılmış olan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na da teşekkürü borç bilmekteyim. Ayrıca kitabın okunmasında ve gerekli düzeltmelerin yapılmasında emeği geçen meslektaşım ve üstadım Cenk Murat ARSLAN'a, kitabın Maliye Hesap Uzmanları Derneği yayınları arasında çıkması için gayret gösteren dernek yönetim kurulu başkanı üstadım Necdet GOKMEN'e ve yönetim kurulu üyelerine ve kitabın basımı ve  yayımında emeği  geçen  Maliye Hesap Uzmanları  Derneği'nin  çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.

En büyük teşekkürü ise kitabın yazılması sırasında destek ve sabırlarını esirgemeyen eşime ve bu süreçte az da olsa ilgimi aksatmak zorunda kaldığım oğluma ediyorum.

N. Emre ERGİN ANKARA,2013


İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ............................................................................................................. vii GRAFİKLER LİSTESİ.............................................................................................................. ix

ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................................ xiv KISALTMALAR LİSTESİ................................................................................................... xvi GİRİŞ............................................................................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ

 1. EKONOMİK      VE       PARASAL       BİRLİKTE       KAMUNUN       MALİ
  POZİSYONUNUN ÖNEMİ............................................................................................... 3
 2. AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ...................................................... 6
 3. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ....................... 10

A.    Ekonomik ve Parasal Birliğin Yapısından Kaynaklanan Nedenler....................... 10

B.     Finansal Sistemin Yapısı ile Bankacılık ve Kamu Borç Krizinin Birbirini
Tetiklemesi................................................................................................................... 18

C.     Riskin Yanlış Ölçülmesi ve Sermayenin Yanlış Yere Yatırılması.......................... 21

D.     Küresel Finansal Krizin Etkileri................................................................................. 22

E.     Krizin Yönetiminde AB Ülkeleri Arasındaki Ayrışma ve Alınan Önlemlere
Olan Güvensizlik......................................................................................................... 23

F.     Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Krizin Derinleşmesi ve Yayılmasmdaki
Etkisi............................................................................................................................. 25

İKİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİ ÇEVRE ÜLKELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

I.    YUNANİSTAN KRİZİ..................................................................................................... 29

A.    Yunanistan Ekonomisine Genel Bir Bakış............................................................... 29

 1. Sektörler....................................................................................................................... 31
 2. Büyüme........................................................................................................................ 32
 3. İstihdam ve İşsizlik..................................................................................................... 34
 4. Enflasyon..................................................................................................................... 34
 5. Rekabet Gücü ve Dış Ticaret.................................................................................... 35
 6. Cari Açık....................................................................................................................... 38
 7. Kamu Maliyesi............................................................................................................. 40
 8. Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler.......................................................................... 46

B.    Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri........................................................................... 50 II.   İRLANDA KRİZİ................................................................................................................. 53

A.     İrlanda Ekonomisine Genel Bir Bakış........................................................................ 53

 1. Sektörler........................................................................................................................ 53
 2. Ekonomik Büyüme....................................................................................................... 54
 3. İstihdam, İşsizlik ve Enflasyon.................................................................................. 56
 4. Rekabet Gücü, Dış Ticaret ve Cari Açık................................................................... 58
 5. Kamu Maliyesi............................................................................................................. 61
 6. Bankacılık Sektörü....................................................................................................... 63

B.      İrlanda Ekonomisinin "Kelt Kaplam"na Dönüşme Serüveni................................ 66

C.      İrlanda Borç Krizinin Nedenleri................................................................................. 71

 1. Yurt İçi Talebin Artması ve Konut Patlaması.......................................................... 71
 2. Bankacılık Krizi'nden Kamu Borcu Krizine............................................................... 73
III.  PORTEKİZ KRİZİ.............................................................................................................. 75

A.     Portekiz Ekonomisine Genel Bir Bakış...................................................................... 75

 1. Sektörler........................................................................................................................ 75
 2. Büyüme......................................................................................................................... 76
 3. İstihdam ve İşsizlik...................................................................................................... 78
 4. Enflasyon...................................................................................................................... 79
 5. Rekabet Gücü ve Dış Ticaret..................................................................................... 80
 6. Cari Denge.................................................................................................................... 83
 7. Kamu Maliyesi............................................................................................................. 85
 8. Özel Sektör Borcu........................................................................................................ 87
 9. Dış borçlar..................................................................................................................... 88

lO.Bankacılık Sektörü....................................................................................................... 89

B.      Portekiz Borç Krizinin Nedenleri............................................................................... 92 IV.  İTALYA KRİZİ................................................................................................................... 94

A.    İtalya Ekonomisine Genel Bir Bakış........................................................................... 94

1. Sektörler......................................................................................................................... 95

 1. Büyüme....................................................................................................................... 95
 2. Rekabet Gücü............................................................................................................. 97
 3. Dış Ticaret................................................................................................................... 98
 4. Cari Denge................................................................................................................ 100
 5. Enflasyon.................................................................................................................. 102
 6. İstihdam ve İşsizlik.................................................................................................. 103
 7. Kamu Maliyesi......................................................................................................... 104
 8. özel Sektör Borçlan.................................................................................................. 106

iO.Bankacıhk Sektörü.................................................................................................. 107

B.    İtalya Borç Krizinin Nedenleri................................................................................ 109

V. İSPANYA KRİZİ............................................................................................................. 113

A.     İspanya Ekonomisine Genel Bir Bakış.................................................................. 113

 1. Sektörler.................................................................................................................... 114
 2. Ekonomik Büyüme................................................................................................... 115
 3. Gayrimenkul Sektörü ve Konut Patlaması............................................................ 119
 4. Özel Sektör Borcu.................................................................................................... 123
 5. İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik.................................................................... 127
 6. Enflasyon.................................................................................................................. 130
 7. Rekabet Gücü........................................................................................................... 132
 8. Dış Ticaret................................................................................................................ 133
 9. Cari Açık, Dış Denge ve Dış Borç......................................................................... 135

lO.Kamu Maliyesi......................................................................................................... 137

11.Bankacılık Sistemi.................................................................................................... 140

B.      İspanya Borç Krizinin Nedenleri........................................................................... 147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BORÇ KRİZİNİN ETKİLERİ

 1. KRİZİN AVRO BÖLGESİNE YAYILMASI............................................................... 149
 2. KRİZİN AVRUPA ENTEGRASYONUNA OLAN ETKİSİ..................................... 152
 3. KRİZİN AVRO'NUN  DEĞERİ  VE DÜNYA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ
  ETKİSİ.............................................................................................................................. 152
 4. KRİZİN SİYASİ ETKİLERİ......................................................................................... 157

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BORÇ KRİZİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

AVRUPA    BİRLİĞİ    VE    AVRO    BÖLGESİ    DÜZEYİNDE    ALINAN
TEDBİRLER.................................................................................................................... 160 A.     AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN ALDIĞI TEDBİRLER................................ 161

 1. Para Politikası Tedbirleri........................................................................................... 161
 2. AMB'nin Krizle Beraber Üstlendiği Yeni Roller.................................................... 166
B.      EKONOMİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YAPILAN REFORMLAR......................... 167

1.   Mali Disiplini Artırmaya Yönelik Tedbirler............................................................ 168

a.     Altılı Paket (Six Pack) Düzenlemeleri............................................................... 169

a.l. SGP'nin Önleyici Kurallarına İlişkin Değişiklikler..................................... 171

a.2. SGP'nin Düzeltici Kurallarına İlişkin Değişiklikler..................................... 171

a.3. Karar Alma Süreçlerine ve Yaptırımlara İlişkin Değişiklikler................... 172

a.4. Ulusal Bütçe Çatılarına İlişkin Değişiklikler............................................... 173

b.    Mali Sıkılaştırma (Fiscal Compact).................................................................. 173

c.   Avrupa Komisyonu Tarafından Mali Disiplini Artırmaya Yönelik Diğer
Öneriler: İkili Paket (Two Pack).......................................................................... 176

2.   Makroekonomik Dengesizlikleri Önlemeye Yönelik Tedbirler............................ 177

a.     Makroekonomik Gözetimin Önleyici Kolu: Uyarı Mekanizması.................. 178

b.     Makroekonomik Gözetimin Düzeltici Kolu: Aşırı Dengesizlik Prosedürü
181

c.     MlP'in Uygulanması.......................................................................................... 182

3.   Ekonomi Politikalarının Koordinasyonuna Yönelik Tedbirler: Avrupa
Sömestırı..................................................................................................................... 183 C.      FİNANSAL DENETİMİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER 184

 1. Kriz Öncesinde AB'de Finansal Denetim............................................................... 184
 2. AB'de Finansal Denetime İlişkin Olarak Oluşturulan Yeni Yapı......................... 186

a.  Makro Tedbirsel Denetim: Avrupa Sistemik Risk Kurulu............................... 189

b. Mikro Tedbirsel Denetim: Avrupa Denetim Otoriteleri................................... 193

b.l. Ortak Özellikler.............................................................................................. 193

b.2. Avrupa Denetim Otoriteleri......................................................................... 200

b.2.1. Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority).... 200

b.2.2.   Avrupa   Sigorta   ve   Mesleki   Emeklilik   Otoritesi   (European
Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA)......... 200

b.2.3.  Avrupa  Menkul  Kıymetler ve  Piyasalar Otoritesi  (European
Securities and Markets Authority - ESMA).................................... 201

3. Avrupa Komisyonu'nun AB'de Tek Denetim Mekanizması Oluşturulmasına
İlişkin Önerisi............................................................................................................ 201

D.     AB'DE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLER

205

 1. Avrupa 2020 Stratejisi............................................................................................. 205
 2. Avro Artı Paktı (Euro Plus Pact)............................................................................ 208

E.      AB'DE OLUŞTURULAN MALİ YARDIM MEKANİZMALARI..................... 214

 1. Ödemeler Dengesi Kolaylığı (Balance of Payments Facility - BoP).................. 215
 2. Yunanistan Borç Kolaylığı (Greek Loan Facility - GLF)..................................... 216
 3. Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (European Financial Stability
  Mechanism-EFSM)................................................................................................ 2177
 4. Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (European Financial Stability Facility -
  EFSF)........................................................................................................................... 219
 5. Avrupa İstikrar Mekanizması (European Stability Mechanism - ESM)........... 223

F.      AB'DE FİNANSAL  İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN DİĞER
ÖNERİLER................................................................................................................ 232

1.   AB'de Ortak Tahvil İhracına İlişkin Öneriler........................................................ 232

a.      Literatürde "Eurobonds" İhracına İlişkin Öneriler..................................... 232

b.     Avrupa Komisyonu'nun İstikrar Tahvili (Stability Bonds) İhracına İlişkin
Yayınladığı Yeşil Belge.................................................................................... 236

2.  Avrupa Para Fonu Oluştumlmasma İlişkin Öneri................................................ 239 II.   ÇEVRE ÜLKELERDE KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER.................................. 242

A.     YUNANİSTAN'DA KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER.............................. 242

 1. Yunan Hükümetinin Krize Karşı Aldığı Önlemler................................................ 242
 2. AB-IMF Ekonomik Uyum Programı Kapsamında Alınan Tedbirler................. 244

B.     İRLANDA'DA KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER....................................... 250

C.     PORTEKİZ'DE KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER....................................... 254

D.     İTALYA'DA KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER.......................................... 256

E.      İSPANYA'DA KRİZE KARŞI ALINAN TEDBİRLER........................................ 258

 1. Bankacılık Sektöründe Alman Tedbirler ve Yapılan Reformlar.......................... 258
 2. İşgücü Piyasasında Yapılan Reformlar................................................................. 261
 3. Maliye Politikasında Yapılan Reformlar................................................................ 264

BEŞİNCİ BÖLÜM BORÇ KRİZİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. AMB'NİN ALDIĞI TEDBİRLERİN DEĞERLERLENDİRİLMESİ............................. 266
 2. EKONOMİ      YÖNETİMİNE      İLİŞKİN      YAPILAN      REFORMLARIN
  DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................................................. 271

A.     Mali Disiplini Artırmaya Yönelik Tedbirlerin Değerlendirilmesi......................... 271

B.      Makroekonomik      Dengesizlikleri      Önlemeye      Yönelik      Tedbirlerin
Değerlendirilmesi....................................................................................................... 275

C.      Avrupa Sömestın'mn Değerlendirilmesi................................................................. 277

III.   FİNANSAL   DENETİMİN   ARTIRILMASINA   YÖNELİK   TEDBİRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................................................. 279

A.     Oluşturulan Yeni Finansal Denetim Yapısına İlişkin Değerlendirme................. 279

B.      Avrupa Komisyonu'nun AB'de Bankacılık Birliği Oluşturulmasına İlişkin
Önerisinin Değerlendirilmesi................................................................................... 284

IV.   AB'DE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................................................................. 286

A.     Avrupa 2020 Stratejisi'nin Değerlendirilmesi........................................................ 286

B.      Avro Artı Paktı'nm Değerlendirilmesi..................................................................... 292

 1. AB MALİ YARDIM MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.... 293
 2. AB'DE   FİNANSAL   İSTİKRARI   SAĞLAMAYA   YÖNELİK   YAPILAN
  DİĞER ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................ 296

A.     AB'de Ortak Tahvil İhracına İlişkin Önerilerin Değerlendirilmesi...................... 296

B.      Avrupa Para Fonu Oluşturulmasına İlişkin Önerinin Değerlendirilmesi........... 302

VII.  KRİZDEKİ      ÜLKELER      TARAFINDAN      ALINAN      TEDBİRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................................................................. 303 VII.GENEL DEĞERLENDİRME........................................................................................... 309

SONUÇ..................................................................................................................................... 311

EK-1: 2012 ve 2013 Yılı Uyarı Mekanizması Raporu MIP Skorbord Değerleri.... 320 EK-2: Ortak Tahvil İhracına Yönelik Önerilerin Karşılaştırılması..................................... 321

KAYNAKÇA........................................................................................................................... 322