Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma YükümlülüğüKitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7542-32-8

27,00 TL

  Halka açık anonim ortaklıkların kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, 6361 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14 ve 15'inci maddelerinde düzenlenmiş hem de başta Özel Durumlar Tebliğ ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan tebliğlerde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, halka açık anonim ortaklıkların kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, kapsam, içerik ve sorumluluk yönlerinden incelenecektir. Buna ilave olarak, yabancı hukuktan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarından örnekler verilerek, düzenlemelerde kapsam ve içeriği tam olarak ortaya konulamayan özel durumların kamuya açıklanması konusuna ışık tutulmaya çalışılacaktır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm 
İLGİLİ MEVZUAT VE TARİHSEL GELİŞİM 
I. GENEL OLARAK
II. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 
III. MUKAYESELİ HUKUKTA KONUNUN DÜZENLENİŞİ

İkinci Bölüm 
KAMUYU AYDINLATMANIN TANIMI MUHATAPLARI VE TÜRLERİ 
I. TANIMI, AMACI, TÜRLERİ VE İŞLEVLERİ
II. TTK KAPSAMINDA PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA HAKKI İLE KAMUYU AYDINALTMA İLKESİNİN İLİŞKİSİ 
III. ETKİN SERMAYE PİYASASI KURAMI İLE KAMUNUN AYDINLATILMASI İLKESİNİN İLİŞKİSİ 
IV. İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ FİİLİ İLE KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN İLİŞKİSİ 
V. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Üçüncü Bölüm 
SÜREKLİ KAMUYU AYDINLATMA 
I. Finansal Tablo ve Raporlar
II. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI, RAPORLAMA VE SORUMLULUK BEYANI 
III. FİNANSAL RAPORLARIN AÇIKLANMASI

Dördüncü Bölüm 
ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI 
I. GENEL OLARAK
II. KAPSAM
III. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU 
IV. HABER VEYA SÖYLENTİLERİN DOĞRULANMASI 
V. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI 
VI. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI 
VII. AÇIKLAMANIN ŞEKLİ VE SÜRESİ 
VIII. SÜREKLİ BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Beşinci Bölüm 
SORUMLULUK, KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI VE SPK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ 
I. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN SORUMLULUK 
II. SPK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ