Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Haksız Fiil Hukuku

Haksız Fiil HukukuSayfa Sayısı
:  
689
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-22-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Bilgi çağı ve her geçen gün hızlanan yaşam, olumlu yönlerinin yanında birçok riski de beraberinde getirmiştir. Birey, teknoloji ve hız karşısında büyük bir çaresizlik duygusu ile baş başa kalmış, gerekli hukuki korumalar da genellikle bu hızı yakalayamamış, sonradan imdada yetişmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin gerektirdiği koruyucu özel normların henüz hazırlanmadığı dönemde, koruma yolları, çoğu kez, herhangi öncül bir hukuki ilişkinin varlığını gerektirmeyen haksız fiil hukukunun genel ilkelerinde aranmıştır. Risk toplumu, birbirini tanımayan kişiler arasında sorunların artmasına zemin hazırlamıştır. Kişiler arası hukuki ilişki sadece sözleşmeler gibi iradi yollardan değil, giderek artan kötü tesadüflerden, haksız fiillerden kaynaklanmaktadır. Haksız fiil hukuku işte bu tür ilişkilere çözüm arayışlarının hukukudur. Kitabı kaleme alırken, konulara teorik ağırlıklarını kaybettirmeden haksız fiil hukukunun uygulamadaki yansımalarını ve ortaya çıkan sorunları da incelemeye çalıştım; Yargıtay'ın ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin haksız fiil hukuku alanında sayısız kararını taradım ve kitaba işledim.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER GENEL KAYNAKÇA GİRİŞ Birinci Bölüm GENEL ESASLAR §1. TARİHSEL GELİŞİM §2. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN AMACI VE İŞLEVİ §3. İSVİÇRE HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER §4. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN MEKAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ §5. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ §6. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI İkinci Bölüm HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI §1. GENEL OLARAK §2. KUSUR §3. HUKUKA AYKIRI FİİL VE HUKUKA AYKIRILIK §4. ZARAR §5. NEDENSELLİK BAĞI §6. ARA DEĞERLENDİRME Üçüncü Bölüm KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ §1. GENEL OLARAK §2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HALLERİ §3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU §4. ÖZEN SORUMLULUĞU §5. AĞIRLAŞTIRILMIŞ SEBEP SORUMLULUĞU §6. TEHLİKE SORUMLULUĞU Dördüncü Bölüm MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ §1. GENEL OLARAK §2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50 §3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ §4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ §5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ §6. ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ §7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HALİNDE DENKLEŞTİRME §8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ Beşinci Bölüm MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ §1. GENEL OLARAK §2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ §3. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI Altıncı Bölüm MANEVİ TAZMİNAT §1. GENEL ESASLAR §2. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR §3. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE GİDERİMİ Yedinci Bölüm SEBEPLERİN YARIŞMASI §1. GENEL OLARAK §2. BK M. 60 HÜKMÜ KARŞISINDA HAKİMİN SORUMLULUK SEBEBİNİ BELİRMEDEKİ ROLÜ §3. YARIŞMA SORUNU VE "EN İYİ GİDERİM İMKANI"NIN BELİRLENMESİ Sekizinci Bölüm MÜTESELSİL SORUMLULUK §1. GENEL OLARAK §2. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI §3. BK M. 61 UYARINCA MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN DOĞUMU §4. MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN SONUÇLARI Dokuzuncu Bölüm TAZMİNAT ALACAĞI §1. GENEL OLARAK §2. TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR: SULH ANLAŞMALARI §3. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT BORCUNDA TEMERRÜT §4. ZAMANAŞIMI Onuncu Bölüm YARGILAMA §1. CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİ §2. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME §3. GEÇİCİ ÖDEMELER §4. KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI KAVRAM DİZİNİ KURAL DİZİNİ İÇİNDEKİLER (AYRINTILI)