Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Hakimin Tarafsızlığı

Hakimin TarafsızlığıSayfa Sayısı
:  
156
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1996
ISBN NO
:  
975-376-111-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın konusu, hakimin tarafsızlığı ve tarafsızlığı sağlamaya yönelik güvencelerdir. Hakimin tarafsızlığı, bağımsızlık ile birlikte, günümüzde insan hakları arasında yeralan \"dürüst yargılama \"yi gerçekleştirecek unsurların başında gelmektedir. Yargılamadışı etkilere karşı bağımsızlık güvenceleriylekorunan hakim, yargılamaiçi etkilere karşı da, tarafsızlık güvenceleriyle korunmaktadır.

Hakimin bağımsız ve tarafsız olması, hukuk devleti ilkesinin de gereklerindendir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\′nde yer alan \"bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı\", sözkonusu sözleşmeyle kurulan denetim organları olan Komisyon ile Divanın çok sayıda kararında ele alınarak, önemi vurgulanmıştır. Türk hukuk öğretisinde ise, hakimin bağımsızlığının, konunun önemiyle orantılı yoğunlukta i\′ elenmesine özen gösterilmesine karşılık, hakimin tarafsızlığının çok daha az ele alındığı görülmektedir.

Bu vesileyle, kitabın hazırlanması sırasında Freiburg Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Kütüphanesi\′nden yararlanma olanağını bana sağlayan Alexander von Hunıboldt Vakfına ve anılan enstitünün müdürü sayın Prof. Dr. Albin Eser\′in şahsında Enstitü mensuplarına teşekkürü bir borç bildiğimi belirtmek isterim.

Ayrıca, konuya ilişkin kaynaklara ulaşmamda ve tashihleri yapmamda bana yardım eden Anabilimdalımız araştırma görevlileri Ayşe Nuhoğlu ile Özlem Yenerer\′e teşekkür ederim.

Ve nihayet, özverili ve nazik desteğiyle çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan değerli dostumuz Muharrem Kazancı\′ya, dizgiyi yapan Ayşegül Gökpınar ile Ay sun Uzuner\′e ve Kazancı yayınlarının tüm çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunarım.

Nur CentelİÇİNDEKİLER

Önsöz III
Kısaltmalar Cetveli XIII
Giriş, 1

Birinci Bölüm
HAKİMİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI KAVRAMLARI

§ 1. Hakimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Kavramları
I. Ceza Muhakemesinde Hakim 5
II. Hakimin Bağımsızlığı 6
/. Kavram 6
2. Gelişim Süreci 7
a. Hakim bağımsızlığında atılan ilk adımlar 7
b. Hakim bağımsızlığının anayasalarda yer alışı , 8
c. Uluslararası belgelerde hakim bağımsızlığı 10
3. Hakimin bağımsızlığının içeriği 11
a. Emir almama 11
b. Özgürce karar verme 12
c. Sorumsuzluk 13
d. Hukuka bağlı olma 13
4. Hakimin bağımsızlığının güvenceleri 14
a- Yasama organına karşı güvenceler 15
VII
b. Yürütme organına karşı güvenceler 16
aa. Hakimlik güvencesi 17
aaa. Azledilememe 17
bbb. Emekliye ayrılmama 18
ccc. Mali güvence 20
ddd. Yer ve kürsü güvencesi 20
bb. Özlük işlerinin bağımsız bir kurul tarafından yürütülmesi 22
cc. Askeri hakimlerin yürütme organından bağımsızlığı 24
c. Yargılama organına karşı güvenceler 26
d. Diğer güçlere karşı güvenceler 27
III. Hakimin Tarafsızlığı 28
1. Kavram 28
2. Tarafsızlığın güvenceleri 30
a. Hakimin görevden yasaklanması 30
b. Hakimin reddi 31
c. Hakimin çekinmesi 31
J. Tarafsızlığın güvenceleri ve doğal hakim 31
a. Doğal hakim ilkesi 32
b. Hakimin reddi ve doğal hakim ilkesi 33
IV. Savcının Tarafsızlığı 34
S 2. Karşılaştırmalı Hukukta Tarafsızlığın Güvenceleri
I. Genel Olarak 39
II. Avusturya hukukunda 39
1. Hakimin görevden yasaklanması 39
2. Hakimin reddi ve çekinmesi 40

III. İsviçre hukukunda 41
IV. İtalyan Hukukunda 42
/. Hakimin görevden yasaklanması ve çekinmesi 42
2. Hakimin reddi 43
V. Arnavutluk hukukunda 44
VI. Macar hukukunda 45
1. Hakimin görevden yasaklanması 45
2. Hakimin reddi ve çekinmesi 46
VII. Küba hukukunda 47
VIII. Japon hukukunda 48
/. Hakimin görevden yasaklanması 48
2. Hakimin reddi t 48
VIII


İkinci Bölüm
HAKİMİN TARAFSIZLIĞININ GÜVENCELERİ

S 3. Hakimin Görevden Yasaklanması

I. Genci Olarak 53
II. Görevden Yasaklanma Halleri 53
/. Suçtan zarar görmüş olma 54
a. Zarargören kavramı 54
b. Zarargörenin saptanması 56
aa. Mal aleyhine suçlarda 56
bb. Hakaret ve sövme suçlarında 57
2. Evlilik veya vesayet ilişkisi 58
a. Evlilik ilişkisi 59
b. Vesayet ilişkisi 59
3. Akrabalık ilişkisi 59
a. Nesepten-sebeplen akrabalık ilişkisi 60
b. Usul-füru 61
c. Evlat edinme 61
d. Civar hısımlığı 62
aa. Kan hısımlığı 62
bb. Sihri hısımlık 62
e. Sanık veya mağdurdan başkasıyla hısımlık 63
4. Başka sıfatla görev yapmış olma 63
a. Aynı dava kavramı 64
b. Savcılık yapmış olma 65
c. Polis memurluğu yapmış olma 68
d. Müdafilik veya vekillik yapmış olma 69
aa. Müdafilik yapma 69
bb. Vekillik yapma 69
e. Tanıklık veya bilirkişilik yapmış olma 70
aa. Tanıklık yapma 70
bb. Bilirkişilik yapma 72
5. Altderece mahkemesinde görev yapmış olma 72
a. Hükme katılmak 74
aa. Tutuklama kararı verme 74
bb. İtirazı inceleme 75
cc. Naip hakimlik veya istinabe hakimliği yapma , 76dd. Yedek hakimlik yapma 76
ee. Tanık dinleme 76
ff. Görevsizlik kararı verme 77
b. Kanunyolu yargılaması 78
c. CMUK. m.22 hin uygulanması 79
aa. Eski hale getirme 79
bb. Tutuklamanın devamının denetlenmesi 79
cc. Ceza kararnamesine itiraz 80
dd. Yazılı emir 80
ee. Muhakemenin yenilenmesi 80
aaa. Türk hukukunda 81
bbb. Alman hukukunda 82
ff. Hükmün bozulması 84
aaa. Alt derece hakimi 84
bbb. Üst derece hakimi 85
III. Görev Yasağı Bulunmasının Sonucu 86
§ 4. Hakimin Reddi
I. Genci Olarak 89
II. Red Nedenleri 89
V 1. Kişisel ilişkiler 90
2. Gergin ilişkiler 91
3. Diğer kişilerle ilişkiler 92
4. Baskı 93
5. Önceki faaliyetler 95
a. Tutuklama 95
b. Kanunyolu yargılamasına katılma 98
c. Takipsizlik kararma itirazı inceleme 99
d. Hukuk hakimliği yapma 100
e. Bozmadan sonraki hakim , 100
6. Oyunu belli etme 101
7. Siyasi ilişkiler 104
8. Usul hataları 107
III. Red Talebinde Bulunulmasının Sonucu - 108
X§ 5. Hakimi Red Yöntemi
I. Genel Olarak 109
II. Red Yetkisi Oian Kişiler 109
III. Hakimlerin İsminin Bildirilmesi 111
IV. Red Zamanı 111
/. Görev yasağına dayanan red talebi 112
2. Taraflılık kuşkusu nedeniyle red talebi 112
V. Red Hakkının Doğması ve Sona Ermesi 113
/. Red hakkının doğması 113
2. Red hakkının sona ermesi 113
3. Red hakkının koşula bağlanması 115
VI. Red Talebinde Bulunma 116
1. Red talebinin yapılacağı makam 116
2. Dilekçenin içeriği İİ7
3. İspat sorunu 118
4. Red talebinin incelenmesi 119
a. Yetkili makam 119
b. İncelemenin yapılması 120
c. incelemenin sonucu 122
aa. Red talebinin reddi 122
bb. Red talebinin kabulü 123
d. Para cezası 123
5. Red talebinin geri çevrilmesi . 124
a. Kural 124
b. Geri çevirme halleri 126
aa. Red talebinin zamanında yapılmaması 126
bb. Red sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemesi 127
cc. Duruşmayı uzatmak amacı 127
dd. Muhakeme dışı amaç izlenmesi 128
c. Geri çevirme hali bulunmasının sonucu 129
VII. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler 129
1. Kural 129
2. İstisna 131
VIII. Red Talebinin İncelenmesinde Kanunyolu 133
XI

£ 6. Hakimin Çekinmesi
I. Genel Olarak 135
II. Hakimin Çekinmesinin Hükümleri 135
1. Çekinme nedenleri 135
2. Çekinme zamanı 136
3. Çekinme isteği 136
4. Çekinme isteğinin incelenmesi 137
5. Çekinen hakimin yapabileceği işlemler 139

III. Re\′sen Denetleme 140
IV. Kanunyolu 141
Sonuç 143
Yararlanılan Kaynaklar 147