Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Gümrük Ve Kaçakçılık Mevzuatı

Gümrük Ve Kaçakçılık MevzuatıSayfa Sayısı
:  
636
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-29-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GÜMRÜK KANUNU

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER


Mad. Sayfa
BİRİNCİ BÖLÜM 1-4 11
Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin
Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler 14
- BİRİNCİ AYIRIM 5 14
Temsil Hakkı
-İKİNCİ AYIRIM 6,7 15
Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
-ÜÇÜNCÜ AYIRIM 8,9 16
Bilgi
-DÖRDÜNCÜ AYIRIM 10-14 19
Diğer HükümlerİKİNCİ KISIM

GÜMRÜK VERGİLERİ İLE EŞYA TİCARETİ KONUSUNDA
ÖNGÖRÜLEN DİĞER ÖNLEMLERİN UYGULANMASINA
İLİŞKİN UNSURLAR

BİRİNCİ BÖLÜM 15,16 20
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması
İKİNCİ BÖLÜM 20
Eşyanın Menşei
-BİRİNCİ AYIRIM 17-21 22
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei


-İKİNCİ AYIRIM 22 24
Eşyanın Tercihli Menşei
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 23-31 25
Eşyanın Gümrük Kıymeti
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 32 31
Eşyanın Ağırlığı ve KaplanÜÇÜNCÜ KISIM

TAŞITLARIN KONTROLÜ VE GÜMRÜK BÖLGESİNE GETİRİLEN
EŞYA GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIMA
TABİ TUTULANA KADAR UYGULANACAK HÜKÜMLER


BİRİNCİ BÖLÜM 33-35 33
Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı
İKİNCİ BÖLÜM 36-38 36
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 39-41 38
Eşyanın Gümrüğe Sunulması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 42-45 38
Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması
BEŞİNCİ BÖLÜM 46 40
Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu
ALTINCI BÖLÜM 47-50 40
Eşyanın Geçici Depolanması
YEDİNCİ BÖLÜM 51,52 41
Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler
SEKİZİNCİ BÖLÜM 53,54 42
Diğer Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM


GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM
BİRİNCİ BÖLÜM 55-57 42
Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM 44
Gümrük Rejimleri
-BİRİNCİ AYIRIM 58-73 44
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması
-İKİNCİ AYIRIM 74-78 53
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
-ÜÇÜNCÜ AYIRIM 55
Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 55
A. Ortak Hükümler 79-83 55
B. Transit Rejimi 56
I. Genel Hükümler 84 56
II. Özel Hükümler 85-87 58
III. Transite İlişkin Gümrük İşlemleri 88-92 58
C. Gümrük Antrepo Rejimi 93-107 60
D. Dahilde İşleme Rejimi 108-122 66
E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 123-127 73
F. Geçici İthalat Rejimi 128-134 75
G. Hariçte İşleme Rejimi 135-149 77
-DÖRDÜNCÜ AYIRIM 150,151 83
İhracat Rejimi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 84
Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri
-BİRİNCİ AYIRIM 152-162 84
Serbest Bölgeler
-İKİNCİ AYIRIM 163-165 88
Yeniden İhracat, İmha ve Terk

BEŞİNCİ KISIM
TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDEN ÇIKAN EŞYA


(Madde 166) 89


ALTINCI KISIM
ÖZELLİK GÖSTEREN FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM 167 89
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
İKİNCİ BÖLÜM 168-170 92
Geri Gelen Eşya
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 171 94
Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler


YEDİNCİ KISIM
SINIR TİCARETİ


(Madde 172) 94


SEKİZİNCİ KISIM
DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ


BİRİNCİ BÖLÜM 173-175 95
Posta Gümrük İşlemleri
İKİNCİ BÖLÜM 176 96
Akaryakıt ve Kumanya İle İlgili Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 177-180 96
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler


DOKUZUNCU KISIM
GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM 181-194 99
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması
İKİNCİ BÖLÜM 195-201 106
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 202-207 108
Teminat


208,209 110
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi
210-217 111
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması


218,219 113
ONUNCU KISIM
DİĞER HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM

Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri
.114
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Zamanlan, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı
220-222 114
-BİRİNCİ AYIRIM
Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti
223,224 116
- İKİNCİ AYIRIM
Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri225-230 116BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

ONBİRINCI KISIM

CEZALAR

231-233 120

İKİNCİ BÖLÜM 234-238 122
Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

239-241 124(Madde 242-245)

ONİKİNCİ KISIM İTİRAZLAR

.127

ONÜÇÜNCÜ KISIM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER,
GEÇİCİ MADDELER VE YÜRÜRLÜK
BİRİNCİ BÖLÜM 246
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

.129İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Maddeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme

Gç.Md.1-6 ..129
247,248 134