Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( 6335 sayılı Yasa Değişiklik Gerekçeleri ile Birlikte )

Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( 6335 sayılı Yasa Değişiklik Gerekçeleri ile Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
1416
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4490-56-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ

 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Büyük Millet Mecli¬si tarafından, 12 Haziran 2011 tarihinde genel seçimlere gidileceğinden, Meclisin son yasama faaliyetlerinden birisi olarak 13 Ocak 2011 tarihinde tüm siyasi parti temsilcilerinin oybirliği ile kabul edilmiş, 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete′de yayımlanmıştır. Ne ilginçtir ki, tasarı olarak yayımlandığı 2005 Yılından beri bütün faaliyetlerin içerisinde olan bir çok resmi ve özel kuruluş, yasalaşması için yoğun bir lobi faaliyeti yapmalarına rağmen, 6012 sayılı yasa olarak yasalaştıktan sonra, henüz yürürlüğe girmeden değiştirilmesi için yeniden lobi faaliyetlerine başlamışlardır. Hukuk güvenliği açısından, modern bir hukuk devletinde rastlanmaması gereken bu davranış biçiminin sadece bu defaya mahsus olacağını ve diğer yasama faaliyetlerinde örnek olmayaca¬ğını ümit etmekteyim. Ancak 6102 sayılı yasayı eleştirme ile yasalaştıktan sonra ise farklı görüş ileri sürmenin iki ayrı husus olduğunu da belirtmeliyim. Keza, şah¬sımın da değişmesini istediği bazı düzenlemeler vardır. Ancak, görüş de¬ğişikliğinde haklı gerekçeler değişen koşullardan kaynaklanmıyorsa, bir güven yaralanmasının ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Bu güven yaralanma¬sının, en çok hukuk düzeninde olumsuz sonuçlan olacaktır. 6102 sayılı Yasayla iligli en geniş değişiklikler 6335 sayılı yasa ile yapılmıştır. 6102 sayılı Yasa henüz bir bütün olarak yürürlüğe giremeden yapılan bu değişiklikler sebebiyle, elinizdeki bu mevzuat çalışmasının ikinci baskısını gerçekleştirme durumunda kaldık. İkinci baskıyı hazırlarken bazı yenilikler de kattık. Öncelikle, kanun teklifinde bir değişikliğe gidilmişse, alt ve esas komisyon raporlarını da ilgi i maddye ekledik. İkinci olarak, "Türk Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı" , kamuyona ilk duyurulduğunda, taslak metin ile gerekçesi uyum içerisinde idi. Fakat da¬ha sonra TBMM gerek alt gerekse esas komisyonlardaki görüşmelerde bazı maddelerde değişiklik yapılmasına rağmen gerekçeler aynı kaldığın¬dan, yasa maddeleri ile gerekçelerin uyumsuz oması gibi bazı sonuçlar doğmuştur. Örneğin 189 ile 190 inci maddeler birleştirilmesine rağmen, gerekçeleri ayrı kalmıştır. Mevzuat kitabımızın elinizdeki ikinci baskısın¬da bu husus düzeltilmiştir. Bu madde birleşmesine paralel olarak 191 inci maddenin gerekçesi 190 inci madde gerekçesi, 192 ini maddenin gerekçe¬si de 191 inci madde gerekçesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Üçüncü olaraksa, 1. Baskıda yer verilen "ilgili mevzuata" yer ve-rilmemesidir. Keza taşınmasının kolay olması için kitebm hacminin de küçültülmesi gerekliydi. Türk ticaret hayatını önemli ölçüde değiştirecek, bazı alışkanlıklara son verip, yeni davranış biçimlerine zorlayacak olan bu Yasa′nm ülkemiz ticari hayatına başarılar getirmesi diler, emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ederim. Bir teşekkür de, bu mevzuat çalışmasının yayımını üstlenen Bilge Yayınevi′ nin değerli yöneticileri sayın Menderes Yavuz ile sayın Mesut Yavuz′a gitmelidir. Bilge Yayınevi′nin Türk Hukuk literatürüne önemli eserler kazandıracağına inancım tamdır. Bu mevzuat çalışması yayımlandığı tarih itibariyle günceldir.

 

Florya, Eylül 2012 Prof. Dr. Erol ULUSOY İstanbul Aydın Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı