Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Gayrimenkul Yatırımlarının Yönetimi

Gayrimenkul Yatırımlarının YönetimiSayfa Sayısı
:  
222
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-702-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK Sunuş Klasik bir tasarruf değerlendirme ve yatırım aracı olan gayrimenkul, iktisadi konjonktür nasıl olursa olsun geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de hemen herkesin ilgi odağı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle son yıllarda gelişen yapı teknolojisi ve inşaatlarda yeni materyallerin kullanıma sunulması ile birlikte insanların daha iyi koşullarda barınması; iş ve alışveriş merkezlerinde sağlıklı bir ortamda faaliyette bulunma ihtiyacına çözüm üretme fırsatını doğurmuştur. Özellikle gelişen ekonomiler başta olmak üzere, dünya ekonomileri büyürken yapılan yatırımları finanse edebilmek amacıyla yeni kaynaklara ihtiyaç duyulması, önce finans piyasalarını daha sonra da uzun süreli finansman kaynaklarının pazar yeri olarak kabul edilen sermaye piyasalarının gelişmesinin önünü açmıştır. Son yıllarda, iktisadi gelişmeler paralelinde birçok finansal mühendislik ürünü geliştirilmiş ve kabul gören finansal ürünler ile ürün pazarları için yasal düzenlemelere kavuşturulma ihtiyacı göz önünde tutularak birçok düzenleme yapılmıştır. Gayrimenkule dayalı araçlar da düzenlemesi yapılan bu tür ürünler arasında sayılabilir. Gayrimenkul, aslında likiditesi zayıf bir varlık olarak değerlendirilmesine karşın; geliştirilen gayrimenkule dayalı araçlar ve bu araçların işlem gördüğü pazarlar, dünya ekonomisinde oldukça önemli klasik bir yatırım aracını bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgi odağı haline getirerek, farklı bir konuma kavuşturmuştur. Ancak, bu nev’i araçlara ve pazarlarına yönelik aşırı ilgi, bazı ekonomilerde, günümüzde olduğu gibi finansal sıkıntıların da yaşanmasına neden olmuştur. Dr. Cem Berk, gayrimenkul finansmanı literatürüne “Gayrimenkul Yatırımlarının Yönetimi” başlıklı çalışmasıyla farklı bir boyutta katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde olduğu kadar dünya literatüründe de gayrimenkul yatırımlarının yönetimi konusu fazla işlenmemiştir. Kaynak derleme boyutuyla olduğu kadar, varlıklara likidite kazandırılması özelliği ile desteklenen gayrimenkule yatırım boyutunun da kapsandığı bu çalışma kayda değer bölüm başlıklarıyla fark edilmektedir. Dr. Berk, çalışmasının amacını “finansman ile arazi va yapı tekniğinin temel özelliklerini birlikte inceleyerek, yapılan analiz ve sentez sonucuortaya çıkan eseri, ilgili çevrelerin yararına sunmak” olarak belirlemiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için ise, çalışma planında zevkle okunacak sekizbölüme yer vermiştir. Gayrımenkulün ekonomideki yeri ve özellikleri, gayrımenkul pazarının özellikleri, gayrimenkule ilişkin yasal düzenlemeler,gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, gayrimenkul işletmelerinin ve yatırımların finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu kaynakların maliyeti,gayrimenkul yatırım projelerinin risk faktörleri, gayrimenkul portföyünün oluşturulması ve yönetimi, SPK düzenlemeleri ışığında mortgage,gayrimenkul değerleme yöntemleri, işte bu ayrıntılı eserin temel bölümleriolarak gözümüze çarpmaktadır. Bu güzel çalışmayı ortaya çıkarırken büyük emek harcadığını düşündüğümDr. Cem Berk’i gönülden kutlar, eserin gayrimenkul piyasası ile ilgilenen bütün kesimlere faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz 7 Mart 2012 İ ç i n d e k i l e r SUNUŞ..............................................................................................................iii GİRİŞ..................................................................................................................1 1. BÖLÜM GAYRİMENKUL PAZARI VE EKONOMİDEKİ YERİ 1.1. GAYRİMENKUL EKONOMİSİ..................................................................7 1.2. DEVLET VE GAYRİMENKUL...................................................................9 1.3. GAYRİMENKUL PAZARI ve İŞLETMELERİ...........................................11 1.3.1. Gayrımenkul Pazarı.....................................................................11 1.3.2. Gayrımenkul işletmeleri..............................................................13 1.4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİĞİ..............................................15 1.4.1. Gayrimenkul Yatırımlarının Özelliği..........................................15 1.4.2. İnşaat sözleşmelerinin niteliği....................................................18 2. BÖLÜM GAYRIMENKUL PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2.1. PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ..................................................................23 2.2. GAYRİMENKUL İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPISI...........26 2.3. PROJE GELİŞTİRMEDE TARAFLAR......................................................30 2.4. KRİTİK YOL YÖNTEMİ..........................................................................33 2.5. GANTT ŞEMASI.....................................................................................36 2.6. YEŞİL BİNALARIN GELİŞTİRİLMESİ....................................................41 3. BÖLÜM GAYRIMENKUL YATIRIMLARININ ANALİZİ VE FİNANSMANI ANALİZİ 3.1. NAKİT AKIŞLARININ İSKONTO EDİLMESİ.........................................55 3.2. FİRMA FONLARININ ANALİZİ.............................................................62 3.3. GAYRIMENKUL İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPISI ANALİZİ.......75 vi 3.3.1. Sermaye Yapısı............................................................................. 75 3.3.2. Sermaye Maliyeti......................................................................... 78 3.3.3. Büyüme ve Kar Dağıtım Politikası.............................................. 81 3.4. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ........................................................ 85 3.5. FİNANSMAN KAYNAKLARININ SEÇİMİ ............................................ 87 3.6. KONSOLİDASYON................................................................................. 95 3.7. TİCARİ GAYRİMENKULLERİN FİNANSMANI..................................... 97 3.7.1. Ticari Gayrimenkuller ve hayat seyri.......................................... 97 3.7.2. Varlıkların Aktifleştirilmesi ve Kiralanması............................. 102 3.7.3. Gayrimenkul Yatırımlarının Vergilendirilmesi......................... 106 3.7.4. Ticari Gayrimenkul Finansmanın Değerlendirilmesi............... 107 3.7.5. Problemli Gayrimenkullere Yatırım.......................................... 110 4. BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ RİSKİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 4.1. GAYRİMENKUL PROJELERİNİN YAPISI............................................. 115 4.2. GAYRİMENKUL PROJELERİNDE RİSKLER......................................... 117 4.3. PROJE PROGRAMINA İLİŞKİN RİSK YÖNETİM TEKNİKLERİ.......... 119 4.4. ÖNGÖRÜLMEYEN GİDER KARŞILIKLARI......................................... 125 4.5. BAŞARISIZLIK VE İFLAS..................................................................... 133 4.6. PORTFÖY TEORİSİ İLE RİSK AZALTILMASI..................................... 134 4.6.1. Risk ve Getiri.............................................................................. 134 4.6.2. Etkin sınır optimal portföyler.................................................... 139 4.6.3. Finansal varlıkları fiyatlama modeli (CAPM)........................... 146 4.6.4. Arbitraj fiyatlama modeli.......................................................... 151 4.6.5. Bilgi ve Pazar Etkinliği............................................................... 154 4.7. SİGORTA VE TÜREV ENSTRÜMANLARIN ROLÜ............................. 156 5. BÖLÜM İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) 5.1. KONUT FİNANSMANI İHTİYACI........................................................ 161 5.2. MORTGAGE TÜRLERİ.......................................................................... 164 5.3. MENKULLEŞTİRME............................................................................. 167 5.4. MORTGAGE OPERASYONU................................................................ 169 5.5. KONUT FİNANSMANINDA SİGORTA ÜRÜNLERİ............................ 171 6. BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) 6.1. GYO’LARIN FONKSİYONLARI.............................................................. 175 6.2. GYO İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER........................................................ 179 6.3. AMORTİSMAN UYGULAMASI............................................................ 181 6.4. FİNANSMAN ALTERNATİFİ OLARAK GYO....................................... 184 6.5. GYO’LARIN NET AKTİF DEĞERİ.......................................................... 185 7. BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ 7.1. DEĞERLEME KAVRAMI......................................................................... 193 7.2. GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDENLERİ......................................... 194 7.3. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ.................................................................. 196 7.4. DEĞERLEME SÜRECİ............................................................................ 203 7.5. İMAR UYGULAMASININ ETKİLERİ..................................................... 205 7.6. ULUSLAR ARASI DEĞERLEME STANDARTLARI............................... 207 SONUÇ.......................................................................................................... 211 KAYNAKLAR................................................................................................. 217