Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-033-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklan" konulu yüksek lisans tezi çalışmam, 4 Eylül 2008 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Emin Cem KAYHAOĞLU, Dr. Üner DAĞ ve Prof.Dr. Aziz Can TUNCAY′m iştirak ettileri jüri önünde savunulmuş, oybirliği ile başarılı ve yeterli bulunmuştur. Tez çalışmamın savunması akarjinde yapılan tebliğ değişiklikleri, tez danışmanım ve değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Emin Cem KAYHAOĞLU gözetiminde gün-cellenerek çalışma basıma hazır hale getirilmiştir. Gayrimenkul Yatırım Ortakları sağlam bir hukuki alt yapı ile çalıştırıldıklarında ekonominin itici gücü olan inşaat sektörünün finansmanının sağlanmasında büyük ve önemli rol oynayacaklardır. Bu açıdan çalışmada hukuki alt yapısındaki eksikliklere eleştirel bir gözle bakılmaya çalışılarak, diğer ülke hukuk sistemleri ile karşılaştırılmalar yapılmış, özellikle konut finansmanında oynaması gereken etkin rol ortaya konmaya çalışılmıştır. Ancak ülkemizde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının finansman rolü göz önünde bulundurulduğunda olması gereken; küçük yatırımcının tasarruflarının gayrimenkul yatırımına kanalize edilerek, etkin bir şekilde ekonomik kalkınmaya katılmasının sağlanmasıdır. Bunun için de yapılması gereken, sürekli olarak yapılan tebliğ değişiklerinden öte, kuralları yasa ile belirlenmiş kurumlar haline getirilmeleridir. Bu çıkarımlar sonrası özel teşekkürlere gelinecek olursa; öncelikle hayatta attığım her adımda yanımda ve arkamda olan aileme, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının tez konusu olarak seçilmesinde ufkumu açan Prof.Dr. Saba ÖZ-MEN′e, tez danışmanım ve her konuda yardımlarını hiç esirgemeyen, sürekli tartışıp danıştığım değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Emin Cem KAYHAOĞLU′na, tez jürimde yer almasından onur duyduğum Prof.Dr. Aziz Can TUNCAY′a, yine jüride olmasından dolayı müteşekkir olduğum Dr.Üner DAĞ′a, tez yazdığım zorlu dönemde bana hep destek olan Av.Mehmet Asım İPLİKÇİOGLU ve iş arkadaşlarıma, destekleriyle yanımda olan tüm dostlarıma ve son olarak tezin basımının gerçekleşmesini sağlayan Beta yayınevi yetkilileri ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL OLARAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU 1 I- TARİHÇESİ 4 A- Amerika Birleşik Devletlerinde 4 B- Almanya′da 6 C- Türkiye′de 8 ü- HUKUKt DAYANAĞI VE TABİ OLDUĞU MEVZUAT 9 A- Sermaye Piyasası Kanunu 10 B- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 11 C- Tebliğin Hukuk Kaynaklan Arasındaki Yeri 13 D- Uygulanacak Hukuk Normlarının Sırası 14 m- ANA UNSURLARI 15 A- Anonim Ortaklık Şeklinde Kurulma 15 B- Halka Açık Olma 16 C- Kayıtlı Sermaye Esasına Göre Kurulma 17 D- Unvan 19 E- Faaliyet Konusu 20 İkinci Bölüm GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU I- KURULUŞ ESASLARI 21 A- Kayıtlı Sermaye Sistemi Şartı 23 B- Çıkarılmış Sermayenin Belli Orandaki Hisse Senetlerini Halka Arz Etmek Yoluyla Kurulma Şartı 24 C- Asgari Sermaye Miktarı Şartı 26 D- Başlangıç Sermayesini Temsil Eden Hisse Senetlerinin En Az %′inin Nakit Karşılığı Çıkarılmış Olma Şartı 27 1- Ayni Sermaye Koyabilme Olanağı 27 a- Ayni Sermaye Koyma Prosedürü 30 b- Ayni Sermaye Oluşturabilecek Malvarlığı Kalemleri 32 c- Ayni Sermaye Konusu Şeylerin Şirket Malvarlığına Girmesi..33 2- Hiç Nakit Sermaye Konulamaması Hali 35 E- Ortaklık Unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" İbaresinin Bulunma Şartı 36 F- Portföy İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunma Şartı 37 G- Kurucu Ortaklarla İlgili Şartlar 38 H- Lider Girişimci Olma Kavramı ve Tebliğ Değişiklikleri 40 H- KURULUŞ İŞLEMLERİ 45 A- Ana Sözleşmenin Hazırlanması 45 1 - Ana Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 46 2- Ana Sözleşmenin İhtiyari İçeriği 49 B- Sermaye Piyasası Kurulu′nun Uygun Görüşü 50 C- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzni 50 D- Türk Ticaret Sicili′ne Tescil 51 E- Tüzel Kişiliğin Kazanılması 51 1 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hak Ehliyeti 52 2 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Fiil Ehliyeti 54 F- Organizasyon Kurma ve Portföy Oluşturma 57 G- Kurul Kaydına Alınma 60 H- İzahname ve Sirküler 61 İ- Hisse Senetlerinin Satışı 61 Üçüncü Bölüm GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAIİYETLERİ I- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİ İLE KAZANÇ ELDE ETMESİ 70 A- Portföy Kavramı 71 1- İçeriği 71 a- Gayrimenkul 71 b- Gayrimenkul Projeleri 72 c- Gayrimenkule Dayalı Haklar 73 d- Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 73 e- Diğer Sermaye Piyasası Araçları 74 2- Hukuki Niteliği 75 3- Sınırlamaları 77 B- Portföyü Etkileyen Kazandırıcı İşlemler 79 C- Portföy Yönetimi 81 D- Portföy İşletmeciliği 82 n- GAYRİMENKULE YATIRIMDA TEBLİĞ ZORUNLULUKLARI VE YATIRIMA HAKİM OLAN İLKELER 83 A- Portföyü Süresi İçerisinde Oluşturma Zorunluluğu 84 B- Portföyü Çeşitlendirme Zorunluluğu 85 C- Portföyü Uzun Süreli Yöneüm İlkesi 87 D- Portföy İşletmeciliğinin Devamlılığı İlkesi 88 E- Bağımsızlık İlkesi 89 F- Aydınlatma İlkesi 93 m- GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ İŞLETEREK KAZANÇ ELDE ETMESİ 95 A- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Gayrimenkule Yatırım Yapması....95 1- Gayrimenkulun Öz Değerine Yatırım 95 2- Alım-Satım Kan 96 B- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Gayrimenkule Dayalı Proje Geliştirmesi 97 1- Proje ve Proje Geliştirme 97 2- Projeye Yatırımda Alternatif Hukuki Yollar 99 a- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Sahibi Olduğu Taşınmaza Ait Proje Geliştirmesi 100 b- Gayrimenkule Dayalı Haklara Uygun Proje 103 IV- GAYRİMENKULE DAYALI HAKLARA YATIRIM YAPARAK KAZANÇ ELDE ETMESİ 105 A- Üst Hakkı 106 B- İntifa Hakkı 110 C- Kat İrtifakı 112 D- Devre Mülk Hakkı 113 V- GAYRİMENKULE DAYALI SÖZLEŞMELERLE KAZANÇ ELDE ETMESİ... 115 A- Kira Sözleşmesi İle Kazanç Elde Etme 115 1- Kiralayan Olarak GYO 115 2- Kiracı Olarak GYO 116 B- Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Kazanç Elde Etme 117 C- İsimsiz Sözleşmelerle Kazanç Elde Etme 120 VI- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMASI 121 A- Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 125 1 - Gayrimenkul Sertifikası 125 a- Gayrimenkul Sertifikası İhracını Bizzat Yapması 127 b- Başka Şirketlerin İhraç Ettiği Gayrimenkul Sertifikalarına Yatırım Yapması 129 2- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 129 B- Diğer Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım 134 C- Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırımlara Getirilen Sınırlamalar 135 VÜ- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KONUT FİNANSMANINDAKÎ ROLÜ 136 - GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ DİĞER FAALİYETLERİ 141 Dördüncü Bölüm GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASAKLAR VE YASAKLARA UYMAMALARININ HUKUKİ SONUÇLARI I- YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASAKLAR 145 A- Ticaret Kanunu Yasaklan 145 B- Sermaye Piyasası Kanunu Yasaklan 148 O Tebliğ İle Getirilen Yasaklar 150 ü- HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİN HUKUKİ SONUÇLARI 152 A- İşleme Yüklenen Hukuki Sonuç 154 B- Ortaklığa Yüklenen Hukuki Sonuç 155 1 - Faaliyetin Durdurulması 156 2- Tedrici Tasfiye ve Doğrudan İflas 161 3- Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı Olarak Faaliyette Bulunma Hakkının Kaybı 163 C- Hukuki İşlemi Yapan Ortaklık Organına Yüklenen Hukuki Sonuçlar 167 a- Türk Ticaret Kanuna Göre 168 b- Sermaye Piyasası Kanunu 171 SONUÇ 173 KAYNAKÇA 177