Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ( GYO )

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ( GYO )Sayfa Sayısı
:  
410
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-172-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Avukat Osman OY 1950 yılında Erzurum da doğmuştur. Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına 1974 yılında avukatlık ile başlamış, daha sonrada özellikle finans sektörüne duyduğu ilgi neticesi; Bankalarda Müfettişlik, Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve reel sektörde de Holding Genel Koordinatörlüğünün yanı sıra, medya, sanayi, inşaat, hizmet, sigorta, teknoloji, ticaret, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde aktif Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 1999 başında, serbest çalışma hayatına dönen Osman Oy, yönetici, bankacı ve finansçı olmanın verdiği bilgi ve deneyimi ile halen Oy Hukuk ve Oy Danışmanlık şirketlerinde hukuk, finans ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Osman Oy çalışma hayatı boyunca; finans ve hukuk konusunda çok çeşitli kitaplara imza atmıştır. ---------------------------------------------------- Gülcan Güngüler Yüksek eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ′nde tamamladıktan sonra iş hayatına Akbank Orta Vadeli Krediler Müdürlüğü ′nde başlamış, daha sonra Bank of Boston ve Interbank ta Kredi Takip ve Krediler müdürlüklerinde devam etmiştir. Halen Oy Danışmanlık ta Finans Danışmanı olarak görev yapmaktadır. SUNUM Türkiye de kişilerin konut edinmeye bakışlarında, konut ihtiyacının giderilmesinin ötesinde; gelecekte yan ve hatta esasta bir gelir temin edilmesi yani icar, kira geliri sağlamak ihtiyacı ve fiyatlarda seyreden yükseliş nedeniyle, aynı zamanda bir yatırım ürünü olarak rant sağlanması gerçekleri yatmaktadır. Bunlara ilaveten Türk insanının gayrimenkule verdiği özel önemi de eklemek yerinde olacaktır. Bu paralelde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, halka açılma suretiyle toplanan fonların gayrimenkul sektörüne yönlendirilmesinin yanı sıra, kısıtlı birikimleriyle verimli bir gayrimenkul yatırımı yapamayan tasarruf sahiplerinin yaratılan değer artışından faydalanmalarını sağlamaları açısından önem arzetmektedirler . Bu şekilde yatırımcıların tek başlarına satın alamayacakları gayrimenkullere bu yolla ortak olabilmelerine imkan vermektedirler. Yatırımcılar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının hisse senedini alarak yatırım yapmakta ve de bu hisse senetlerini istediği anda borsada satabilmektedirler. Böylece, gayrimenkul yatırımlarını menkul kıymet olarak satarak bir satış kolaylığı kazanılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinden şirketin faaliyet alanlarına, danışman seçiminden raporlamalara pek çok konuda yönetim ilkelerini tanımlamakta, yatırımcıların korunmasını sağlanmaktadır. Aynca şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilmektedir.Özellikle küçük yatırımcıların maddi imkansızlıklar nedeniyle kendi başlarına giremeyecekleri büyük ve karlı projelere gayrimenkul yatırım ortaklıklannm hisse senetleri aracılığıyla girip yüksek getiri elde etmeleri mümkün olmaktadır. Bu bağlamda - Herkes tçin Hukuk Seri - sinin bu kitapçığında - Gayrimenkul Yatınm Ortaklıkları - na değinmenin yararlı olacağını düşündüm. Kitapçıkta, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından bahsederken konuyla ilintili olması nedeniyle; - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklan bakımından da önem arz eden gayrimenkul konusundaki bilgilere -Türk Ticaret Kanunu nda Anonim Şirketlerle ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Yeni bir - Herkes için Hukuk - kitapçığında buluşmak üzere. Av. Osman OY İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GAYRİMENKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. TÜRKİYE′DE GAYRİMENKUL 3 1.1. TÜRKİYE′DE KONUT İHTİYACININ BOYUTLARI 4 1.2. TÜRKİYE′DE KONUT ÜRETİMİ 5 1.3. TÜRKİYE′DE KONUT KREDİLERİNİN GELİŞİMİ 6 1.4. SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YER ALAN GAYRİMENKUL FİNANSMANI SAĞLAYAN KURUM VE ARAÇLAR 6 2. GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ 7 3. KAT İRTİFAKI 8 4. KAT MÜLKİYETİ 8 5. GAYRÎMENKULE İLİŞKİN MUHTELİF KAVRAMLAR VE İŞLEMLER 9 5.1. KURU MÜLKİYET 9 5.2. MÜŞTEREK MÜLKİYET 10 5.3. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET 10 5.4. ARAZİ 10 5.5. ARSA 10 5.6. ARSA PAYI 10 5.7. BAĞIMSIZ BÖLÜM 10 5.8. MÜCAVİR ALAN 10 5.9. DEVRE MÜLK 10 5.10. DEVRE TATİL 11 5.11. MÜTEMMİM CÜZ 11 5.12. ORTAK YERLER 11 5.13. TEFERRUAT (EKLENTİ) 11 5.14. ADA 12 5.15. PARSEL 12 5.16. PAFTA 12 5.17. MEVKİİ 12 5.18. YEVMİYE 12 5.19. TAPU/TAPU SENEDİ 12 5.20. ÇAP 12 5.21. KÜTÜK 12 5.22. RESMİ SENET 13 5.23. TESCİL 13 5.24. TAKRİR 13 5.25. TAPU KÜTÜĞÜ 13 5.26. TAPU SİCİLİ 13 5.27. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 5.28. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 13 5.29. İFRAZ (AYIRMA) 14 5.30. TAKSİM 14 5.31. TERKİN 14 5.32. TEVHİT (BİRLEŞME) 14 5.33. ÎZALE-İ ŞÜYU 15 5.34. PARSELASYON 15 5.35. YOLA TERK 15 5.36. KADASTRO 15 5.37. MEVZİ İMAR PLANI 15 5.38. NAZIM İMAR PLANI 15 5.39. UYGULAMA İMAR PLANI 16 6. GAYRİMENKUL ÜZERİNDE SÖZKONUSU OLABİLECEK TAKYİDAT VE İŞLEMLER 16 6.1. İPOTEK 16 6.2. tNTİFA HAKKI 16 6.3. OTURMA (SÜKNA) HAKKI 17 6.4. ÜST HAKKI 17 6.5. KAYNAK HAKKI 17 6.6. İRTİFAK HAKKI 18 6.7. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ 18 6.8. KİRA SÖZLEŞMESİ 18 6.9. BAĞIŞLAMA 19 6.10. ŞÜFA (ONALIM) HAKKİ 19 6.11. VEFA (GERİ ALIM) HAKKİ 19 6.12. HACİZ/İHTİYATİ HACİZ 20 6.13. TEDBİR/ İHTİYATİ TEDBİR 20 6.14. İFLAS ŞERHİ 21 6.15. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ 22 6.16. KONKORDATO 22 6.17. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ 23 6.18. KAMULAŞTIRMA 23 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLER 1. ANONİM ŞİRKETLERİN HUKUKİ MAHİYETİ 27 2. ANONİM ŞİRKETLERİN UNSURLARI 27 3. ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR 28 3.1. KURULUŞ 28 3.2. UNVAN 28 3.3. MAKSAT VE KONU 29 3.4. MERKEZ 29 3.5. SÜRE 29 3.6. SERMAYE 29 3.7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 29 3.8. TEMSİL VE İLZAM 30 3.9. MURAKIPLAR 30 3.10. GENEL KURUL 30 3>.\\.TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI 31 3.12. İLAN 31 3.13. HESAP DÖNEMİ 31 3.12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 31 3.15. KANUNİ HÜKÜMLER 31 4. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ ŞEKİLLERİ 31 4.1. ANI KURULUŞ 31 4.2. TEDRİCİ KURULUŞ 32 5.ANONİM ŞİRKETLERİN ORGANLARI 32 5.1. YÖNETİM KURULU 32 5.1.1. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 32 5.1.2. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 33 5.1.3. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ 34 5.1.4. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİNİN TESCİL VE İLANI 34 5.1.5. YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ 34 5.1.6. MURAHHAS YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 34 5.1.7. YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİ Sİ 35 5.1.8. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 35 5.1.9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 38 5.1.10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE BORÇLARI 40 5.1.11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 42 5.2. GENEL KURUL 45 5.2.1. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 45 5.2.2. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKİ 45 5.2.3. GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLERİ 46 5.2.4. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULU DAVETE YETKİLİ OLANLAR 47 5.2.5. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET USULÜ 48 5.2.6. GENEL KURUL MERASİMİ 49 5.3. DENETİM KURULU 54 5.3.1. DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ 54 5.3.2. DENETÇİLİK GÖREV SÜRESİ 54 5.3.3. DENETÇİLİĞİN SONA ERMESİ 55 5.3.4. DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ 55 5.3.5. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ 56 5.3.6. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI 57 6. ANONİM ŞİRKET HlSSE DEVRl 58 6.1. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRl 58 6.2. HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRl 59 7. ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK VE HAKLARI 59 7.1. KURUCULAR İLE KURULUŞ VESİKALARININ TANZİMİNE KATILANLARIN, İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN SULH VE İBRASI İLE İLGİLİ HAREKETLERİ 59 7.2. AZLIĞIN YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASI İÇİN OY KULLANMASI 60 7.3. ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEME 60 7.4. YÖNETİM KURULU VEYA MÜDÜRLER ALEYHİNE DENETÇİLERE MÜRACAAT EDİLMESİ 61 7.5. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA, GÜNDEME MADDE İLAVESİNİ İSTEME 6i 7.6. BİLANÇO TASDİKİNİN BlR AY SONRAYA BIRAKILMA TALEBİ 61 8. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 61 8.1. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ 61 8.2. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 62 8.2.1. İPTAL DAVASINI AÇMAYA HAKKI OLANLAR 62 8.2.3. İPTAL DAVALARINDA SÜRE 64 8.2.4. İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI 64 9.ANONÎM ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ 64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ MAHİYETİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ 67 1.1. DÜNYADA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GELİŞİMİ 67 1.2. TÜRKİYE′DE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GELÎŞlMt 68 1.3. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ MEVZUAT 69 1.4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ HUKUKİ TANIMI 70 1.5. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİNDE YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR 71 1.5.1. LİDER SERMAYEDAR 71 1.5.2. MÜTEAHHİT 71 ı.5.3. İŞLETMECİ ŞİRKET 71 1.5.4. DANIŞMAN ŞİRKET 72 1.5.5. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETİ 72 1.5.6. ADİ ORTAKLIK 72 1.6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ANA UNSURLARI ...72 1.7. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ AMACI 72 1.8. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRLERİ 73 1.9. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YÖNETİM ORGANLARI 73 1.9.1. YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER 73 1.9.2. GENEL MÜDÜR 76 2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU 77 2.1. TÜRK TİCARET KANUNU′NA GÖRE ANONİM ŞİRKET KURULUŞLARI 77 2.2. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA GENEL OLARAK YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞLARI 78 2.3. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU 78 2.3.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞ ŞEKİLLERİ 79 2.3.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ ESASLARI 80 2.3.3. ORTAKLARIN HAİZ OLMALARI GEREKEN NİTELİKLER 88 2.4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞ VE/VEYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ 94 2.4.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI 94 2.4.2. SERMAYE PİYASASI KURULU′NDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI 95 2.4.3. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI′NDAN İZİN ALINMASI 97 2.4.4. TİCARET SÎCİLİ′NE TESCİL 97 2.4.5. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ VE KAYDA ALINMA AMACIYLA SERMAYE PİYASASI KURULU′NA BAŞVURMASI 98 2.4.6. İZAHNAME VE SİRKÜLER 99 2.4.7. HALKA ARZ 101 2.4.8. SERMAYE PİYASASI KURULU′NA BİLDİRİM 107 2.4.9. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ BORSAYA KOTE EDİLMESİ 108 2.5. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ TÜRÜ VE DEVİRLERİ 108 3.2. TAHVİLLER 120 3.3. FİNANSMAN BONOSU 120 3.4. BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR 121 3.5. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI 121 3.6. VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER 121 3.7. KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL 121 3.8. HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL 122 3.9. OYDAN YOKSUN HİSSE SENEDİ 122 3.10. KATILMA İNTİFA SENEDİ 122 3.11. KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ 122 3.12. KIYMETLİ MADEN BONOLARI (ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN BONOLARI) 122 3.13 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ 123 3.14. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 123 3.15. İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 123 3.16. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ 123 3.17. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ 124 4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YÖNETİMİ 124 4.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA PORTFÖY 124 4.1.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNÜN İÇERİĞİ 124 4.1.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA PORTFÖYÜN YÖNETİMİ 125 4.1.3. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 127 4.1.4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMELERİ 127 4.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYETLERİ 128 4.2.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMI 128 4.2.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR 129 4.3. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ 129 4.3.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ KAPSAMI 129 4.3.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ KAPSAMINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR 132 4.4. MUTLAK HAKLARIN TESİSİ 132 4.5. TAPUYA ŞERHİ ZORUNLU SÖZLEŞMELER 132 4.6. SİGORTA MECBURİYETİ 133 4.7. TEMİNAT VEREBİLME 133 4.8. BORÇLANMA SINIRI 133 4.9 İŞTİRAK KAPSAMI 134 5. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA DEĞERLEME 134 5.1. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ VE DEĞERLEME UZMANLARI 134 5.1.1. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNİN ORTAKLARIN, YÖNETİCİLERİN, DENETÇİLERİN, DEĞERLEME UZMANLARI İLE KONUT DEĞERLEME UZMANLARININ NİTELİKLERİ 135 5.1.2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNİN HAlZ OLMALARI GEREKEN ÖZELLİKLER 136 5.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA DEĞERLEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLER 137 5.3. DEĞERLEME ŞİRKETİNİN SEÇİLMESİ 138 5.4. EKSPERTİZ DEĞERİNİN KULLANILMASI 138 6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 139 6.1. PORTFÖY TABLOSU 140 6.1.1. PORTFÖY TABLOSUNUN HAZIRLANMASI 140 6.2. ÜÇER AYLIK RAPOR 149 6.3. SERMAYE PİYASASI KURULU′NA GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER 151 6.4. YATIRIMCILARIN İNTERNET SİTESİNDEN BİLGİLENDİRİLMESİ 152 6.5. YÖNETİM KURULUNCA İZLENMESİ GEREKEN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 152 6.6. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI 153 6.6.1. SÜREKLİ BlLGÎLER 154 6.6.2. İÇSEL BİLGİLER 154 6.6.3. OLAĞANDIŞI FLYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ 154 6.6.4. HABER VEYA SÖYLENTİLERİN DOĞRULANMASI 154 6.6.5. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI 155 6.7. BORSAYA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER 155 6.8. MALI TABLOLARIN İLAN EDİLMESİ 156 6.9. YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ ORTAKLARIN İNCELEMESİNE AÇIK OLMASI 157 6.10. FİNANSAL TABLOLARDAN TÜRETİLMİŞ ÖZET BİLGİLERİN AÇIKLANMASI 157 6.11. PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE TEMETTÜ DAĞITIMI 157 6.1 l.l.BİRtNCl TEMETTÜ ORANI VE TEMETTÜ DAĞITIMI 157 6.11.2. TEMETTÜ DAĞITIMINDA ES ASLAR 159 6.11.3.TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI 160 6.11.4.TEMETTÜ DAĞITIMINDA İMTİYAZ 160 6.11.5. BİRİNCİ TEMETTÜ TUTARININ EKSİK DAĞITILMASINDA SORUMLULUK 160 6.11.6. TEMETTÜ AVANSI 161 6.11.7. TAHSİL EDİLMEYEN KÂR PAYI VE TEMETTÜ AVANSI BEDELLERİNİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI 161 7. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ VERGİSEL BOYUTU 161 7.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AÇISINDAN VERGİ BOYUTU 161 7.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI YATIRIMCILARI AÇISINDAN VERGİ BOYUTU 162 7.2.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSELERİNİN ALIM-SATIMINDAN DOĞAN DEĞER ARTIŞ KAZANCI BAKIMINDAN 162 7.2.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI BAKIMINDAN 163 8. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ ÜLKE EKONOMİSİNE VE YATIRIMCIYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 163 8.1. ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLANAN AVANTAJLAR 164 8.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ YATIRIMCILARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 164 9. YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA YATIRIM YAPMALARI 166 9.1. YATIRIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 166 9.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞINA AİT TEMEL BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK KAYNAKLAR 166 9.3. YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AÎT FÎNANSAL BİLGİLERE ULAŞIMI 168 10. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETLERİ VE AYKIRI FAALİYETTE BULUNMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 168 10.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETLERİ 168 10.1.1.TÜRK TİCARET KANUNU′NA AYKIRI OLAN FAALİYETLERİ 168 10.1.2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI OLAN FAALİYETLERİ 169 10.2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETTE BULUNMALARININ HUKUKİ SONUÇLARI 171 11. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN 31.12.2009 TARİHLİ SERİ: VI, NO: 26 SAYILI "GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" İLE, SERİ: VI, NO: 11 SAYILI "GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞfNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 174 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 179 1.1. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU 180 1.1.1. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARDA ORTAKLAR VE LİDER ORTAĞIN HAİZ OLMALARI GEREKEN NİTELİKLER 181 1.1.2. KURULUŞ VE DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI 181 1.1.3. PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ FAALİYET İZNİ VE KAYDA ALMA 181 1.1.4. PAYLARIN ARZI 181 1.1.5. BORSAYA KOTASYON 182 1.1.6. PAY DEVİRLERİ 182 1.2. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYON YAPISI 182 1.2.1. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU 182 1.2.2. GENEL MÜDÜR 183 1.2.3. DENETÇİ 184 1.3. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM PORTFÖYLERİ 185 1.3.1. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIMLARI 185 1.3.2. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM SÜRECİNDE DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR 185 1.3.3. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİ 186 1.3.4. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMI 186 1.3.5. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ SINIRLAMALARI 186 1.3.6. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM SINIRLAMALARI 187 1.3.7. SİGORTA MECBURİYETİ 188 1.3.8. TEMİNAT VEREBİLME 188 1.3.9. BORÇLANMA SINIRI 188 1.3.10. YAPIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ 188 1.3.11. ADİ ORTAKLIK OLUŞTURMAK 189 1.4. DEĞERLEMEYE İLİŞKİN ESASLAR 189 1.4.1. PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERLEMESİ 189 1.4.2. BORSAYA KOTE EDİLMEYEN ALTYAPI ŞİRKETLERİNİN DEĞERLEMESİ 189 1.4.3. ALTYAPI YATIRIMLARI VE BUNLARA İLİŞKİN PROJELERİNİN DEĞERLEMESİ 189 1.4.4. DEĞERLEMEYE İLİŞKİN MEVZUAT 189 1.4.5. DEĞERLEME GEREKTİREN İŞLEMLER 189 1.4.6. EKSPERTİZ DEĞERİNİN KULLANIMI 190 1.5. KAMUYU AYDINLATMA VE YATIRIMCILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 190 1.5.1. PERİYODİK TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR 190 1.5.2. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 190 1.5.3. MALİ TABLO VE RAPORLAR 191 1.5.4. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI 191 1.5.5. İLAN, REKLAM VE AÇIKLANACAK BİLGİLER 192 1.6. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK FAALİYETTE BULUNMA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 192 BEŞİNCİ BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER 1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 197 2. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 207 3. 4712 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU 228 4. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 239 5. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 241 6. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ 242 7. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 248 8. 269 SERİ NO′LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ 257 9. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN SERİ; VI, NO.l 1, 8.11.1998 TARİH SAYILI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 258 10. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: IV, No: 38) 283 11. HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri I No 26) 288 12. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: VIII, No: 22) 290 13. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII No: 35) 299 14. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ İ (SERİ: VIII, NO: 54) 311 15.SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN SERİ:XI, NO.l SAYILI SERMAYE PİYASASINDA MALÎ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLÎР322 16. SERMAYE PİYASASINDA ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (Seri :VIII, No:45) 323 17. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN SERİ:XI, NO:3 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA ARA MALİ TABLOLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞİ 323 18. MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 324 19. SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: XI, No: 29) 325 20. SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM AMACIYLA SERİ: XI, NO:2 9 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" 332 21. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ.VI ,NO:24) 334 ALTINCI BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI SORU VE CEVAPLARLA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 359 YEDİNCİ BÖLÜM EKLER 1. ÖRNEK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞlRKETl ESAS SÖZLEŞMESİ 385 2. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURULUŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ 397 3. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DÖNÜŞÜM BAŞVURU DİLEKÇESİ 398 4. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURULUŞ/DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI 399 5. ARACI KURUMUN İLK HALKA ARZ BAŞVURU DİLEKÇESİ 401 6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ İLK HALKA ARZ BAŞVURU DİLEKÇESİ 402 7. İLK HALKA ARZ BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI 403 8. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTTIRIMI KAYDA ALMA BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI 405 9. KURULUŞ SERMAYESİ TAVAN ARTTIRIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ 407 10. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTTIRIMI BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI 408 YARARLANILAN KAYNAKLAR 410