Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
860
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-23-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Beşinci Basıya Önsöz Altı yıl aradan sonra \"Fikrî Mülkiyet HukukıTnun beşinci basısını yayımlayabildiğim için mutluyum. Bu basıda da kitabın yerleşik kişiliğinin korunmasına özen gösterilmiştir. Yeni bası Türk ve dünya fikrî mülkiyet hukukundaki gelişmelere yer vermekte, son öğretileri ve kararları içermek¬te, 2005 yılından bu yana bu alanda meydana gelen değişiklikler ile gelişmeleri yansıtmaktadır. Fikrî mülkiyet hukukunu Türkiye\′de etkileyen gelişmeler şöyle özetlenebilir: 1. Türk fikrî mülkiyet hukuku bakımından önemli yenilik, 2007 tarihli ve 5718 sayılı Millet¬lerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile gelen koruma ülkesi hukuku kuralıdır.Bu kural sadece FSEK m. 88\′i ilga etmekle kalmamış, aynı zamanda markalara, patentlere, tasa¬rımlara, coğrafi işaretlere, ıslah hakları ve yarı iletkenlerin topografyalarına ilişkin hukuklardakiönemli bir boşluğu doldurmuştur. 2. 2008 tarihli 5728 sayılı kanun, FSEK\′in cezalara ilişkin hükümlerini TCK sistemine uyar¬larken, mali haklara tecavüz hakkındaki 68. madde ile görev, ispat, tedbir ve benzeri konuları ye¬niden düzenlemiş ve bazı maddeleri ilga etmiştir. 3. Anayasa Mahkemesi\′nin 03.01.2008 tarihli (E.2005/15, K.2008/2) iptal kararı üzerine MarkKHK\′nın 9 (1) lit (b), 9 (2) üt (b), 61 lit (a) ve (c) maddeleri 2009 tarihli ve 5833 sayılı ka¬nunla yenilenmiştir. 4. Türkiye\′de marka hukuku \"tanınmış\" olduğu ileri sürülen markaların adeta gölgesine gir¬miştir. Artık her yabancı marka tanınmış olarak takdim edilmekte, bu iddia WIPO tescili varsa (§24N. 58) mahkemelerce kabul görmektedir. Oysa, WIP0 tek işlemle birçok ülkede tescili sağlamak¬ta, yoksa birçok ülkedeki tesciller tanınmışlığın sonucu olarak yapılmamaktadır. Tanınmışlık o de¬recede kötüye kullanılmaktadır ki, bazen tescilsiz işaretler de tanınmışlık statüsünde mütalaa edil¬mektedir. Ayrıca, tanınmış bir markanın veya benzerinin Türkiye\′de tescili per se kötü niyetli tes¬cil sayılmakta ve bu anlayış, sessiz kalınarak hak kaybını önlemektedir. Kötü niyet varsayımı da¬valının yıllar süren yatırımının dikkate alınmaması sonucunu doğurmaktadır. Kötü niyet iddiasın¬ da bulunanın yıllarca sessiz kalması şeklindeki kötü niyeti ise hesaba katılmamaktadır. Bu öğretibugün yerleşik hale gelmiştir. 5. Yasama değişiklikleri yanında içtihatlar hukuku, ilkesel kararlarla zenginleşmiştir, ilgi çe¬kici kararların bazılarını aziz dostlarım Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanı Sayın Mehmet Kılıç ileaynı Dairenin Üyesi Sayın Ahmet Özgan bana yolladılar, onlara minnettarım. Gün Avukatlık büro¬su da bana aynı şekilde yardımcı oldu; teşekkür ederim. Diğer kararları çeşitli dergilerden taraya¬rak belirledim ve değerlendirdim. Fikrî mülkiyet hukukunda dünyadaki, özellikle AB\′deki çalışma ve gelişmeler şöyle sıralana¬bilir. 1. Fikir ve sanat eserleri hukuku, artık eser sahiplerinin değil, popüler kültür ve eğlence en¬düstrisinin hukukudur. Korunanlar fonogram yapımcıları, eğlence organizasyonlarının aktörleri veTV işletmeleridir. Güçlüler arasında eser sahipleri meslek birlikleri de yerini almıştır; bunlar ko¬numlarını her geçen gün biraz daha güçlendirmektedirler. 2. Bilgisayar endüstrisi aktörleri (yazılım işletmeleri ve diğer kuruluşlar), bu hukuktaki \"in¬hisar\" hakkını amacı dışına taşımışlar, \"inhisar\"a, yazılımı kullananların her işlemine kapatan biranlam vermeyi başarmışlardır. 3. İnternet büyük bir hızla eser sahipleri haklarını geriye itmekte, hatta tasfiye etmektedir. Bu¬nun somut örneği \"Google Sulhif\′dür. Açık bir \"telif hakkı\" ihlali olan Google Kitap Arama girişi¬mi \"digital kütüphane\" devrimi olarakdeğerlendirilmiştir.Kitapta bu konu tartışılmıştır. Ancak ko¬nunun fikir ve sanat eserlei hukuku bakımından önemi, kitapta kendisine ayrılabilen yerden çok bü¬yüktür. 4. AB\′nin Avrupa Topluluğu Patenti projesi AB çapında ortak koruma sağlamaya yöneliktir,olumlu bir büyük adımdır. Bu proje Avrupa Patent Mahkemesi ile bütünleşecektir. 5. Patent hukukunun önümüzdeki günlerde hararetle tartışılacak sorunu -halen çok olumsuzbir yolda ilerleyen- kök hücre araştırmaları ve kök hücre buluşlarının patentlenmesidir. AB HukukMahkemesi 2011 tarihli kararıyla insan embriyosunu çok geniş tanımlayarak, kök hücrenin, bilim¬sel araştırmaya bile konu yapılamayacağını belirtmiştir. Kitap söz konusu sorunu ve kararı tartış¬makta, ayrıca Biyoteknoloji Yönergesini yorumlamaktadır. Bu basıyı gene birçok kişiye borçluyum. Asistanım Serpilhan Türkan Burgucu ile değerli yakın çalışma arkadaşlarım av. Melike Demirci ile av. Mehtap Mertol Digili ve stajyerim Seda Şahin\′e teşekkür ederim. Demirci ile Digili hem ikinci düzeltmeleri kontrol ettiler, hem de kavram dizimindeki kaymaları düzene sokmak için özveri ve özenle çalıştılar. Onlara minnettarım. Vedat Kitapçılığın gayretli sahibi aziz dostum Vedat Carbaş her talebimi yerine getirdi, Sami Abbas çok nazımı çekti, sanatçı Murat Ece ise kapakta her zamanki gibi özgün ve başarılıydı. Hepsine şük¬r