Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
307
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-11-6

60,00 TL

Prof. Dr. Aydın Aybay’ın vefatı dolayısıyla, bu müşterek Eser’in üçüncü basısında benim yazdığım bölüm gözden geçirilerek ve Hocam Merhum Aydın Aybay’ın yazdığı bölüm aynen yayımlanmaktadır. Gözden geçirme sırasında geniş eklemeler yapılmamıştır.
Bu üçüncü bası’yı Merhum Hocamız’ın hatırlanmasına vesile olmak üzere sunuyorum.
Sayın Vedat Carbaş’a, kitabın diziminde özen ve gayret gösteren sayın Berrin Doğrul’a ve Vedat kitapçılık’ın bütün mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor, sevgili öğrencilere yararlı olması ümidiyle kaleme aldığımız kitabın ilerideki basıları için eleştiri ve önerilerinizi bekliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
İstanbul Eylül 2014
 İÇİNDEKİLER

Birinci Basıya Sunuş    III    
İkinci Basıya Sunuş    V    
Üçüncü Bası’nın Sunuş’u    VII    

I. Bölüm (Hatemi)

    § 1.    “Aynî Hak” ve “Eşya” Kavramları ve Eşya Hukuku    1
    § 2.    Kamu Malı Alanı    29
    § 3.    Aynî Haklar ve Çağlararası Hukuk    31
    § 4.    Zilyedlik Kavramı    32
    § 5.    Zilyedlik Türleri    35
    § 6.    Zilyedliğin Kazanılması    40
    § 7.    Zilyedliğin Kaybı    47
    § 8.    Zilyedliğin Korunması     48
    § 9.    Zilyedliğin İadesi Borcunun Kapsamı    61
    § 10.    Tapu Sicili ve Tapu Kütüğü    65
    § 11.    Tapu Kütüğüne Yapılan Yazımlar    76
    § 12.    Tapu Kütüğüne Yazılan Yazımların Sonuç ve Etkileri    102
    § 13.    Tapu Kütüğünde Çizim ve Düzeltimler    107
    § 14.    Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan
        Devletin Sorumluluğu (MK. 1007)    114
    § 15.    Mülkiyet Hakkı    115
§ 16.        Birlikte Mülkiyet    123
§ 17.        Taşınır Mülkiyeti    143
§ 18.        Taşınmaz Mülkiyeti ve Kazanılması    156
§ 19.        Taşınmaz Mülkiyetinin Devren Kazanılması Sürecinde
        Borçlanma ve Harcama (Tasarruf) İşlemleri    158
§ 20.        “Nâm-i Müsteâr” Halleri    176
§ 21.        Tapusuz Taşınmazlar Üzerinde Hak Kazanılması    180
§ 22.        Tapulu Taşınmazın Haricen Devri    181
§ 23.        Zilyedlik Devri    182
§ 24.        Taşınmaz Mülkiyetinin Devren İktisabı Süresinde
        Tasarruf İşleminin fiarta ve Süreye Bağlanamayışı    183
§ 25.        Tasarruf İşleminden Dönme    185
§ 26.        Taşınmaz Mülkiyetinin Devren İktisabı Sürecinde
        Yenilik Doğran Hakların Kullanılmasıyla Doğan
        Devretme Borcu İlişkileri    186
§ 27.        Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Üzerinde
         Mülkiyet Hakkı Kazanılması    195
§ 28.        Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı    201
§ 29.        Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırları    207

II. Bölüm (Aybay)

§ 30.        Kat Mülkiyeti    215
§ 31.        Devre Mülk    234
§ 32.        Toplu Yapılar    237
§ 33.        Sınırlı Aynî Hak Kavramı ve Sınrlı Aynî Hak Çeşitleri    242
§ 34.        Malikin Kendi Malı Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Sahibi
        Olması    245
§ 35.        Sınırlı Aynî Haklarda Sıra Düzeni    248
§ 36.        İrtifak Hakları    250
§ 37.        Taşınmaz Yükü    268
§ 38.        Genel Olarak Taşınmaz Rehni    270
§ 39.        İpotek    280
§ 40.        İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi    286
§ 41.        Taşınır (Menkul) Rehni    292
Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun    306