Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Eşya Hukuku Pratik Çalışmalar ( Tamamı Çözümlü )

Eşya Hukuku Pratik Çalışmalar ( Tamamı Çözümlü )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
554
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-58-0

95,00 TL
ÖNSÖZ


 


Bu çalışma, Eşya Hukukunun belli başlı teknik konularının öğrenciler tarafından kavranmasını kolaylaştırabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma içinde yer verilen olay örneklerindeki sorunlar, öğretideki ve yargı kararlarındaki temel yaklaşımlar ve tartışmalar aktarılarak cevaplanmıştır. Bu şekilde teorik bilgilerin uygulama sonuçlarına dikkat çekilmiştir. Şüphesiz bu çalışma, Eşya Hukuku bahsinin kavranmasında bir temel kaynak değildir; olsa olsa vazgeçilemez teori kitaplarını destekleyen bir yardımcı kaynaktır


Çalışmanın öğrencilerden gördüğü yakın ilgi ve önceki üç basısının da tükenmesi bizi elinizde bulunan son halini hazırlamaya teşvik etmiştir. Gözden geçirilmiş 4. Bası’da, 3. Bası’daki içerik genel olarak korunmuş, bunun yanında ara dönemde meydana gelen mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak bazı pratik çalışmalarda uyarlamalar/değişiklikler yapılmıştır.


Bu çalışmanın hazırlanmasında iki kişiye özel olarak teşekkür etmemiz gerekir: Bu kişilerden ilki çalışmayı da kendisine ithaf ettiğimiz, bütün girişimlerimizde gerek bilgi gerekse de manevi desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen ve asistanı olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ve duyacağımız Prof. Dr. Rona Serozan’dır. İkinci kişi ise, Eşya Hukukuna ilgi duymamızı sağlayan, derslerini anlatırken açıklamalarını her zaman Medeni Hukukun diğer alanlarıyla bağlantılar kurarak zenginleştiren, bu şekilde de kendisini dinlemeyi bir zevk haline getiren ve bu çalışmaya bir sunuş yazısı yazmayı da kabul ederek bizi onurlandıran Prof. Dr. Burak Özen’dir. Her iki hocamıza da sonsuz şükranlarımızı borçluyuz.


Son olarak çalışmanın hayata geçirilmesinde, tashih aşamasındaki yardımları ve katkıları için Stj. Av. Merve Bülvin Kapancı’ya; çalışmayı yayımlama nezaketini gösteren sayın Vedat Carbaş’a ve büyük bir titizlikle çalışarak çalışmanın dizgisini ve kapak tasarımını yapan sayın Berrin Doğrul’a ve sayın Murat Ece’ye ayrı ayrı teşekkür ederiz.


Çalışmanın öğrencilere faydalı olması dileğiyle...


 


Başak Başoğlu – K. Berk Kapancı


23 Ağustos 2017, İstanbul 


 


 


 


 


 


İÇİNDEKİLER


 


SUNUŞ................................................................................................ V


ÖNSÖZ............................................................................................. VII


KISALTMALAR........................................................................... XXI


 


PRATİK 1............................................................................................ 1


Konu: Tasarruf işlemlerinde sebebe bağlılık, sebepten soyutluk, geçersizlik özdeşliği


PRATİK 2............................................................................................ 5


Konu: Zilyetliğin unsurları, fiili hâkimiyetin geçici kaybı


PRATİK 3............................................................................................ 7


Konu: Zilyetlik sözleşmesi, tasarruf işleminin unsurları


PRATİK 4............................................................................................ 9


Konu: Zilyetlik türleri, kısa elden teslim, bütünleyici parça


PRATİK 5.......................................................................................... 14


Konu: Zilyetlik türleri, hizmet zilyetliği (zilyet yardımcılığı), emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle hak kazanımı


PRATİK 6.......................................................................................... 17


Konu: Zilyetliğin kazanılması, ayırt etme gücünden yoksunluk


PRATİK 7.......................................................................................... 19


Konu: Tasarruf işleminin unsurları, zilyetliğin havalesi, nispi etkisizlik


PRATİK 8.......................................................................................... 21


Konu: Zilyetliğin havalesi, art rehin


PRATİK 9.......................................................................................... 23


Konu: Hükmen teslim, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle hak kazanımı, sahiplenme


PRATİK 10........................................................................................ 28


Konu: Zilyetliğin kuvvet kullanma yoluyla korunması, salt zilyetliği koruyan davalar, zilyetliğin idari yoldan korunması


PRATİK 11........................................................................................ 30


Konu: Salt zilyetliği koruyan davalar, kuvvet kullanma, ihkak-ı hak


PRATİK 12........................................................................................ 33


Konu: Salt zilyetliği koruyan davalar, zilyetliğin idari yoldan korunması, zilyetliğin kuvvet kullanma yoluyla korunması


PRATİK 13........................................................................................ 36


Konu: Zilyetliğin havalesi, taşınır davası, haksız zilyedin iade borcunun kapsamı


PRATİK 14........................................................................................ 40


Konu:Zilyetlik türleri, taşınır davası, haksız zilyedin iade borcunun kapsamı


PRATİK 15........................................................................................ 47


Konu: Hizmet zilyetliği (zilyet yardımcılığı), taşınır davası, haksız zilyede yöneltilecek iade talebinin kapsamı


PRATİK 16........................................................................................ 51


Konu: Haksız zilyedin iade borcu


PRATİK 17........................................................................................ 54


Konu: Salt zilyetliği koruyan davalar, haksız zilyedin iade borcunun kapsamı, haksız zilyedin gider talebi


PRATİK 18........................................................................................ 60


Konu: Salt zilyetliği koruyan davalar, zilyetliğin kuvvet kullanma yoluyla korunması


PRATİK 19........................................................................................ 63


Konu: Tüzel kişinin zilyetliği, temsilcinin zilyetliği


PRATİK 20........................................................................................ 67


Konu: Ayni haklarda kıdeme itibar ilkesi, iyiniyetle ayni hak kazanımında olumsuz etki, şerhin etkisi


PRATİK 21........................................................................................ 75


Konu: Taşınmazlar üzerinde irtifak haklarının kurulması, yolsuz tescilin düzeltilmesi, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların kazanılmasında iyiniyetin etkisi, devletin tapu sicillerinin tutulmasından sorumluluğu


PRATİK 22........................................................................................ 78


Konu: Yolsuz tescile dayalı ayni hak kazanımı, ipoteğin teminat altına alınan alacağa bağlı olma özelliği, devletin tapu sicillerinin tutulmasından sorumluluğu, açıklayıcı tescilin etkisi, şerhin koşulları, şerhin etkisi


PRATİK 23........................................................................................ 84


Konu: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sahte vekaletname ile tapuda işlem yapılması, yolsuz tescile dayalı ayni hak kazanımı, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların kazanılmasında iyiniyetin etkisi, kişisel hakların şerhi, şerhin etkisi


PRATİK 24........................................................................................ 90


Konu: Yolsuz tescilin düzeltilmesi, kişisel hakların şerhi, şerhin etkisi, şerhin koşulları


PRATİK 25........................................................................................ 93


Konu: Elbirliği mülkiyeti, tapu sicilinin düzeltilmesi davası, yolsuz tescile dayalı ayni hak kazanımı, kişisel hakların şerhi, şerhin etkisi, geçici tescil şerhi


PRATİK 26........................................................................................ 96


Konu: Kişisel hakkın şerhi, şerhin şartları, ifa davası, tapu sicilinin düzeltilmesi davası


PRATİK 27...................................................................................... 102


Konu: Aile Konutu Şerhi


PRATİK 28...................................................................................... 106


Konu: Aile konutu, şerhin etkisi


PRATİK 29...................................................................................... 113


Konu: İflas şerhi, haciz şerhi,şerhin etkisi, iyiniyetle hak kazanımı


PRATİK 30...................................................................................... 117


Konu: Terkin, terkine zorlama davası, çekişmeli hakların şerhi, malik lehine sınırlı ayni hak kurulması


PRATİK 31...................................................................................... 127


Konu: Yolsuz tescil, tapu siciline güvenilerek ayni hak kazanımı, tahvil


PRATİK 32...................................................................................... 130


Konu: Eklenti, bütünleyici parça, asıl şeyin devrinde eklentinin konumu


PRATİK 33...................................................................................... 133


Konu: Eklenti, eşyaya bağlı mülkiyet, eklentinin üçüncü kişiye ait olması


PRATİK 34...................................................................................... 141


Konu: Rehinde eklenti ve bütünleyici parçanın durumu, paylı mülkiyete tabi taşınmaz üzerinde rehin hakkı kurulması


PRATİK 35...................................................................................... 146


Konu: Paylı mülkiyet, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar, bu anlaşmaların üçüncü kişilere etkisi


PRATİK 36...................................................................................... 149


Konu: Paylı mülkiyet birliğinin idaresi, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar, bu anlaşmaların üçüncü kişilere etkisi, paylı mülkiyet birliğinin sona erdirilmesi


PRATİK 37...................................................................................... 153


Konu: Paylı mülkiyet birliğinin idaresi, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar, bu anlaşmaların üçüncü kişilere etkisi


PRATİK 38...................................................................................... 157


Konu: Paylı mülkiyet, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar, paylı mülkiyet konusu eşyanın korunması


PRATİK 39...................................................................................... 161


Konu: Paylı mülkiyet birliğinin idaresi, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar, haksız el atmanın önlenmesi


PRATİK 40...................................................................................... 167


Konu: Paylı mülkiyette yönetim anlaşması, yolsuz tescil, devletin sorumluluğu, yasal önalım hakkı


PRATİK 41...................................................................................... 174


Konu: Paylı mülkiyet, kullanım anlaşması, önalım hakkı, aile konutu, önalım hakkını kullanmaktan feragat


PRATİK 42...................................................................................... 183


Konu: Paylı mülkiyet konusu malın kiralanması, pay üzerinde kurulabilecek sınırlı ayni haklar, geçit hakkı


PRATİK 43...................................................................................... 187


Konu:Paylı mülkiyet yapısı dahilinde eşyanın kullanımı, paylı mülkiyet konusu eşya için yapılan masraflar, önalım hakkı


PRATİK 44...................................................................................... 194


Konu: Paylı mülkiyet, elbirliği mülkiyeti, yasal önalım hakkı,yasal önalım hakkından feragat


PRATİK 45...................................................................................... 200


Konu: Paylı mülkiyet, sözleşmesel önalım hakkı, yasal önalım hakkı, yolsuz tescile dayalı ayni hak kazanımı, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların kazanılmasında iyiniyetin etkisi


PRATİK 46...................................................................................... 209


Konu: Paylı mülkiyette paydaşların yasal önalım hakkı, muvazaa


PRATİK 47...................................................................................... 212


Konu: Paylı mülkiyet, paydaşlıktan çıkarma, muvazaa, yasal önalım hakkı, paylı mülkiyet birliğinin idaresi


PRATİK 48...................................................................................... 215


Konu: Paylı mülkiyet,pay üzerinde rehin hakkı kurulması, pay üzerinde intifa hakkı kurulması.


PRATİK 49...................................................................................... 223


Konu: Paydaşlığın giderilmesinde rızai paylaşım, dava yoluyla paydaşlığın giderilmesi, aynen paylaştırma, denkleştirme bedeli, nakden paylaştırma, mülkiyet yapısını kat mülkiyetine dönüştürmek yoluyla paydaşlığın giderilmesi, paylı mülkiyetin devamına ilişkin anlaşmalar, taşınmazın devrinde temsil yetkisi


PRATİK 50...................................................................................... 239


Konu: Kat mülkiyeti, kat irtifakı


PRATİK 51...................................................................................... 243


Konu: Kat Mülkiyeti, ortak yerlerden yararlanma, giderlere katılma


PRATİK 52...................................................................................... 248


Konu: Kat Mülkiyeti


PRATİK 53...................................................................................... 252


Konu: Ticari işletmenin devri, borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, belirlilik ilkesi


PRATİK 54...................................................................................... 258


Konu: Bulunan eşya, işleme (hukuki tağyir), sahiplenme, define


PRATİK 55...................................................................................... 265


Konu: Taşınmaz devrinde şekil, şekle aykırılığa bağlı hükümsüzlüğün hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırı olarak ileri sürülmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, tahvil


PRATİK 56...................................................................................... 272


Konu: Taşınmaz devrinde doğrudan temsil, dolaylı temsil


PRATİK 57...................................................................................... 278


Konu: Taşınmaz devrinde muvazaa, inançlı işlem


PRATİK 58...................................................................................... 285


Konu: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, muvazaa, inançlı temlik, önalım hakkı, taşkın inşaat


PRATİK 59...................................................................................... 289


Konu: Zilyetlik, tam/sınırlı ehliyetsiz kişinin zilyetlik durumu, kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması


PRATİK 60...................................................................................... 298


Konu:İnançlı temlik


PRATİK 61...................................................................................... 302


Konu: Olağan kazandırıcı zamanaşımı, hakkı kazanma şartları, kazanma anı


PRATİK 62...................................................................................... 312


Konu: Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı ile kazanılması


PRATİK 63...................................................................................... 315


Konu: Tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz üzerinde yapılan tasarruflar, hapis hakkı, olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı


PRATİK 64...................................................................................... 321


Konu: Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı ile kazanılması


PRATİK 65...................................................................................... 324


Konu: Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı, hakkı kazanma şartları, kazanma anı


PRATİK 66...................................................................................... 329


Konu: Haksız inşaat, bir kişinin kendi malzemesiyle başkasının taşınmazında yapı inşa etmesi, olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı


PRATİK 67...................................................................................... 337


Konu: Haksız inşaat, bir kişinin başkasının malzemesi ile kendi taşınmazında yapı inşa etmesi


PRATİK 68...................................................................................... 346


Konu: Haksız inşaat, bir kişinin başkasının malzemesiyle yine bir başkasının taşınmazında yapı inşa etmesi, komşuluk hukuku


PRATİK 69...................................................................................... 352


Konu: Haksız inşaat, komşuluk hukuku, taşınmaz malikinin sorumluluğu


PRATİK 70...................................................................................... 356


Konu: Taşkın inşaat


PRATİK 71...................................................................................... 363


Konu: Taşkın inşaat, satıcı ipoteği


PRATİK 72...................................................................................... 366


Konu: Komşuluk hukuku, taşınmaz malikinin sorumluluğu


PRATİK 73...................................................................................... 371


Konu: Komşuluk hukuku, kanundan doğan mülkiyet hakkı kısıtlamaları, irtifak hakkının içeriği


PRATİK 74...................................................................................... 377


Konu: İrtifak hakları, eşyaya bağlı borç, ipotek, kıdeme itibar ilkesi, sabit dereceler sistemi.


PRATİK 75...................................................................................... 385


Konu: Üst hakkı, bağımsız ve sürekli üst hakkı için tapu sicilinde ayrı sayfa açılması, üst hakkı üzerinde rehin hakkı kurulması


PRATİK 76...................................................................................... 392


Konu: Üst Hakkı, üst hakkı sahibinin yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal etmesinin sonuçları


PRATİK 77...................................................................................... 395


Konu: Hapis hakkı, hakkın şartları ve hükümleri


PRATİK 78...................................................................................... 403


Konu:Hapis hakkı, hakkın şartları ve hükümleri


PRATİK 79...................................................................................... 412


Konu:Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış


PRATİK 80...................................................................................... 420


Konu: Teslime bağlı taşınır rehni, yabancı para üzerinden taşınır rehni, düzensiz rehin, teminatın bölünmezliği ilkesi


PRATİK 81...................................................................................... 425


Konu: Taşınır rehninin kurulması, sona ermesi


PRATİK 82...................................................................................... 428


Konu: Taşınır rehni, irat senedi, rehnin alacak hakkının ferîsi olma özelliği


PRATİK 83...................................................................................... 436


Konu: Ayni teminat, taşınır rehni, teminaten temlik, muvazaalı işlem, lexcommisoria yasağı


PRATİK 84...................................................................................... 444


Konu:Teminaten temlik, lexcommisoria yasağı, inanç anlaşmasına aykırı hareket edilmesi


PRATİK 85...................................................................................... 450


Konu: Motorlu taşıtların devredilmesi, rehnedilmesi


PRATİK 86...................................................................................... 454


Konu: Hayvan rehni, sicilli taşınır rehni, yolsuz tescil, art rehin


PRATİK 87...................................................................................... 461


Konu: Alacak rehni


PRATİK 88...................................................................................... 467


Konu: Alacak rehni, kıymetli evrakın rehni, art rehin 


PRATİK 89...................................................................................... 477


Konu: Paylı mülkiyet, İpotek, Boş Dereceye İlerleme


Anlaşması


PRATİK 90...................................................................................... 485


Konu: Üst hakkı, Eşyaya Bağlı Borç, İpotek


PRATİK 91...................................................................................... 492


Konu: İpotek türleri, ipoteğin paraya çevrilmesi


PRATİK 92...................................................................................... 496


Konu: Anapara ve limit (üst sınır) ipoteği ayrımı,aynı alacak için birden fazla taşınmaz üzerinde ipotek kurulması.


PRATİK 93...................................................................................... 503


Konu: İnşaatçı ipoteği


PRATİK 94...................................................................................... 507


Konu: İpotek kurma vaadi sözleşmesi, ipotek kurma sözleşmesinde şekil, borçlu temerrüdü.


PRATİK 95...................................................................................... 514


Konu: İpotek, sahte vekâletname ile işlem yapılması, kazandırıcı zamanaşımı, tapu sicilindeki yolsuz kayda dayalı olarak iyiniyetle hak kazanımı, ifa davası, ipotekle sağlanan teminatın taşınmaz bakımından kapsamı, önce rehne başvurma zorunluluğu


PRATİK 96...................................................................................... 521


Konu: İpotek, boşalan dereceye ilerleme anlaşması


PRATİK 97...................................................................................... 524


Konu: İpotek, ipoteğin teminat altına alınan alacağa bağlı olma özelliği, yolsuz tescil


PRATİK 98...................................................................................... 526


Konu: Yabancı para ipoteği, boş dereceye ilerleme anlaşması, limit (üst sınır) ipoteği


PRATİK 99...................................................................................... 530


Konu: İpoteğin teminat altına alınan alacağa bağlı olma özelliği, boş dereceye ilerleme anlaşması, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip


PRATİK 100.................................................................................... 534


Konu: Yabancı para ipoteği,boşalan dereceye ilerleme anlaşması, rehin dereceleri


 


EKLER............................................................................................. 541


TAPU KÜTÜĞÜ SAYFA ÖRNEĞİ...................................... 542-543


KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ SAYFASI ÖRNEĞİ........... 544-545


 


ÖNERİLEN TEMEL KAYNAKLAR.......................................... 547


KAVRAM ENDEKSİ..................................................................... 551