Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Ersin ÇAMOĞLU'na Armağan

Ersin ÇAMOĞLU'na Armağan

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
893
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4446-74-2

170,00 TL

Eserde yer alan konular ve makaleler:    Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'nun Yayın Listesi
    Selahattin ANIK: Anılarda Hukuk Teknoloji ve Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
    Ferit SELEKLER: 57 Yıllık Arkadaşım Ersin
    Hüseyin ÜLGEN: Hocam ve Ağabeyim Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

I. ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU

    Sıtkı Anlam ALTAY: Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırlarının ve
    Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler
    Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR: Çekte İbraz Sürelerinin Başlangıcına İlişkin TTK. 796/3 Hükmünün
    Değerlendirilmesi
    Mahmut T. BİRSEL I Yrd. Doç. Dr. Ali Murat SEVİ: Anonim Şirket Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
    Dr. Ertan DEMİRKAPI: Pazarlamacının Garanti Yükümlülüğü Açısından "Kendi Müşteri Çevresi" Kavramı ve Eleştirisi
    Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU: Anonim Ortaklıkta İbra Kararının Geri Alınması Sorunu
    Prof. Dr. Turgut OZ: Ticari İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu
    Düzenlemesi
    Dr. Alper RAMAZAN: Prezentare Generale Riscuri Creditorilor in Drept Commercial International
    (An Overview to Creditor's Risks in International Commercial Law)
    Yard. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN: Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Ortaklıkta Ortağın Çıkması ve Çıkarılmasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
    Ünal TEKİN ALP: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshi Davasının Bazı Usulî Sorunları
    Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nda Taşıma Hukukuna Hakim İlkeler
    Prof. Dr. Hamdi YASAMAN I Zeynep Yasaman KÖKÇÜ: Markaların Devri
    MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU
    Dr. Nejat ADAY: Avukatın Çatışan Menfaatleri Temsil Yasağının İhlali ve Hukuksal Sonuçlan Üzerine Düşünceler
    Av. Hulki CİHAN LL.M: 818 s. Borçlar Kanunu ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Alıcıya Geçişi
    Av. Aykut CURA I Av. Nezih SÜTÇÜ: Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinde Şekil
    Av. Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI: Joint Venture ve İş Ortaklığı Üzerine Bir Hukukî Mütalâa
    Doç. Dr. Adnan DEĞNEKLİ: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Derdest Davalara Uygulanması
    Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ: Ultra Vires Kuramı ve Türk Hukuku
    Araş. Gör. Esra KAŞAK: Viyana Satım Sözleşmesi'nde Esaslı İhlâl Kavramı
    Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY: AB'de ve Türkiye'de Ürün Sorumluluğu (AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler)
    Arzu ŞEN; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesine Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler

BANKACILIK HUKUKU

    Av. Mehmet DOĞAN: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukukî Sonuçlar (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
    Davut GÜRSES: Türk Borçlar Kanunu'na Göre Havale
    Av. Ömer Turan OSMANOĞLU: Yabancı Para İpoteği (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
    Dr. Ünal SOMUNCUOĞLU: 6098 sayılı Borçlar Yasasında Genel İşlem Şartlan ve Banka Kredi Sözleşmesi
    Prof. Dr. Erol ULUSOY: Bankacılık Sırrı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Korunması
    MEDENİ USUL HUKUKU
    Prof. Dr. Oğuz ATALAY: AB'de ve Türkiye'de Ürün Sorumluluğu AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler

İŞ HUKUKU

    Engin UNSAL: Grev Hakkının Geleceği
    MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
    Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU: Tapu Kanunu'nun Yeniden Düzenlenen 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin veya İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi

II. KAMU HUKUKU

    ANAYASA VE İDARE HUKUKU
    Prof. Dr. Erol CİHAN: Yeni Anayasanın Oluşturulmasının Hazırlık Çalışmaları Süreci
    Şevket ÇİZMELİ: Din Eğitimi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

CEZA HUKUKU

    Cenker DEĞİRMENCİ: 6103 Sayılı TTK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Madde 24/11 (Pay sahiplerinin ve Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanma Yasağı) Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesine Uygun mudur?
    Prof. Dr. Süheyl DON AY:
    Çek Yasasında Son Değişiklikler Hakkında Bir Deneme
    İDARİ YARGILAMA HUKUKU
    Dr. Selamı DEMİRKOL:
    İptal Davalarında, İdari Yargı Yerlerinden, Acil ve Etkili Korunma / Karar Beklentisi
    VERGİ HUKUKU
    Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN: Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
    Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI: Vergi Yargısında "Karar Düzeltme" Kanun Yolu (Sorunsallar-Öneriler)
    Doç. Dr. Ayşe PAMUKOĞLUI Dr. Ferah TÜRKOĞLU UTKU I Dr. Zeynep EROĞLU: Yeni Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme Birleşme Bölünme ve Denetime İlişkin Düzenlemelerinin Vergi Hukukuna Etkileri

III. DİĞER

    Sina AKSİN: Kahraman Bir Akıncı: İbrahim Ethem Akıncı
    Dr. Alev COŞKUN: 2008 Dünya Ekonomik Krizi ve Liberal Ekonominin Altın Çağının Bitişi
    Yard. Doç. Dr. Dikmen Yakalı ÇAMOĞLU: Aile Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
    Prof. Dr. j. Doğan KARGÜL: Teorik Tartışmalar Işığında Türkiye'nin Dış'a Açılma Stratejileri
    Prof. Dr. Bilge UMAR: Mübadele Üzerine Yeni Bir Yayın
    Dr. Erhan A. TARHUN: Türkiye'nin 2050 Vizyonu