Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Enerji Hukuku Cilt 3

Enerji Hukuku Cilt 3Sayfa Sayısı
:  
463
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9789944141895

275,00 TLöNSöZ Elinizdeki bu kitapla "Enerji Hukuku" isimli kitabımızın son cildi de tamamlanmış olmaktadır. Bilindiği gibi ilk ciltte "Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülasyon" ikinci ciltte ise "Petrol Piyasasında Rekabet ve Regülasyon" incelenmiş idi. Şimdi bu üçüncü ve son cilt ile "AB Doğal Gaz Piyasasında Rekabet ve Regülasyon" ve "Türk Doğal Gaz ve LPG piyasalarında Rekabet ve Regülasyon" konuları incelenmiştir. Konunun önemi malumdur. Doğal gaz üretimi neredeyse yok denecek kadar az olan ülkemizde bir Doğal Gaz Piyasası Kanunu bulunmaktadır. Bu Kanun bir çeşit AB uyum yasası olarak çıkarılmış, ancak bir çok düzenlemesi maalesef uygulanamamıştır. Bu itibarla Kanun′un getirdiklerinin özellikle AB düzenlemeleri bağlamında incelenmesi, eksikliklerinin gösterilmesi ve piyasanın daha iyi işleyebilmesi açısından görüş ve önerilerde bulunulması gerekmiştir. AB′nin en dinamik ve sorunlu alanlarından birisi enerji politikalarıdır. Elektrik ve doğal gaz piyasalarının tek pazar haline getirilmesi ve rekabete açılması amacıyla çok hızlı bir kanunlaşma hareketi yaşanmaktadır. Şu anda üçüncü paket çerçevesinde yeni düzenlemelere gidilmekte ve yeni ve daha ileri bir aşamaya geçilmektedir. Bu itibarla bu ciltte AB enerji politikalarına ve yeni düzenlemelerin esaslarına, kendi resmi metinleri çerçevesinde genişçe yer verilmiştir. Bu kısım büyük ölçüde resmi metinlerin çevirilerinin derlenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Ayrıca genişçe bir bölümde rekabet hukuku kurallarının enerji sektörüne nasıl uygulandığı da analiz edilmiştir. Aynı şekilde kitabın ikinci bölümünde, Türk doğal gaz piyasasını düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin neler getirdiği ve Rekabet Kurulu uygulamaları da detaylı olarak incelenmiştir. Özellikle Kanun′un amaçları açısından yapılan uygulamaların ve düzenlemelerin yerin- deliği tartışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise LPG Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle, LPG piyasası ile ilgili Rekabet Kurulu kararları analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Kapsamlı bir çalışma olan bu kitap hem enerji piyasasının resmi veya özel kesimlerinde çalışanların, düzenleyici kurumların ve uygulamacı avukatların ve öğrencilerin kullanabileceği bir dilde yazılmıştır. Bu nedenle tüm okuyuculara yararlı olmasını diliyorum. Kitabın hazırlanmasında Aslan Hukuk Bürosu Avukatları′nın çok katkısı oldu, hepsine özellikle Av. Orhan Ünal′a büyük teşekkür borçluyum. Kitabın basımını üstlenen Ekin kitabevi sahibi arkadaşım Mehmet Oymak ve tüm çalışanlarına ve dizgiyi yapan Murat Özbey′e de teşekkür ediyorum Prof. Dr. ismail Yılmaz Aslan Mayıs 2009 yilmaz.aslan@yilmazaslan.av.tr yilmaz.aslan@rekabet.com.tr İÇİNDEKİLER 1. BOLÜM AB DOĞAL GAZ PİYASASINDA REKABET VE REGÜLASYON 1. AB GAZ PİYASASININ SORUNLARI 1 2. AB GAZ İÇ PİYASASININ TEMEL KURALLARI 3 2.1.GİRİŞ 3 2.2. SEKTÖRÜN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN GENEL KURALLAR 5 2.2.1. GENEL İLKELER 5 2.2.1.1.Eşitlik ilkesi 5 2.2.1.2. Doğal Gazın Kamu Hizmeti Niteliği 5 2.2.1.3. Tüketicinin Korunması 7 2.2.1.4. Arz Güvenliği ve Çevrenin Korunması 9 2.2.1.5. Rapor Verme Yükümlülüğü 10 2.2.2. DOĞAL GAZ TEŞEBBÜSLERİNE YETKİ VERME USULÜ 10 2.2.3. ARZ GÜVENLİĞİNİN İZLENMESİ 12 2.2.4.TEKNİK KURALLAR 12 2.3. İLETİM, DEPO VE LNG İŞLETMECİLERİ 12 2.3.1 İŞLETMECİNİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLERİ 12 2.3.2. SİSTEM İŞLETMECİSİNİN AYRIŞTIRILMASI 14 2.3.3. TİCARİ GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI 17 2.4. DAĞITIM İŞLETMECİLERİ 18 2.4.1.İŞLETMECİLERİN ATANMASI VE GÖREVLERİ 18 2.4.2. DAĞITIM SİSTEM İŞLETMECİSİNİN AYRIŞTIRILMASI 19 2.4.3. TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI 21 2.5.BÜTÜNLEŞİK İŞLETMECİ 21 2.6.HESAPLARIN DENETİMİ VE AYRIŞTIRILMASI 22 2.7. SİSTEME ERİŞİMİN ORGANİZASYONU 24 2.7.1.ÜÇÜNÜ KİŞİLERİN ERİŞİMİ 24 2.7.2.DEPOYA ERİŞİM 25 2.7.3. ÜST PAZAR BORU HATTI AĞLARINA ERİŞİM 26 2.7.4. ERİŞİMİN REDDİ 28 2.7.5.YENİ ALT YAPILARIN DURUMU 28 2.7.6.PİYASANIN AÇILMASI 31 2.7.7. DİREK HATLAR 32 2.8.DÜZENLEYİCİ KURUMLAR 32 2.9. KRİZ DURUMUNDA KORUNMA ÖNLEMLERİ 36 2.10. AL YA DA ÖDE TAAHHÜTLERİNİN GEREKLERİ 36 2.11. İZOLE VE GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR 39 2.12.YÖNERGENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 42 2.13.RAPORLAMA 42 2.14. YÖNERGENİN UYGULANMASINA GEÇİŞ 45 3. ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI DETAYLI KURALLARI 45 3.1.KURALLARIN AMACI VE KAPSAMI 45 3.2.GAZ ARZ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI 49 3.3. BELİRLİ MÜŞTERİLER İÇİN ARZ GÜVENLİĞİ 50 3.4.RAPORLAMA 51 3.5. GÖZETİM 52 3.6.GAZ KOORDİNASYON GRUBU 52 3.7.ULUSAL ACİL ÖNLEMLER PAKETİ 52 3.8. TOPLULUK MEKANİZMASININ DEVREYE GİRMESİ 53 3.9. UYGULAMANIN İZLENMESİ VE RAPORLAMA 54 3.10. YÖNERGENİN UYGULAMAYA SOKULMASI KURALLARI 54 4. ERİŞİM KURALLARI 54 4.1.KURALLARIN AMACI VE KAPSAMI 54 4.2.ERİŞİM TARİFESİ 56 4.3.ÜÇÜNCÜ KİŞİ ERİŞİM HİZMETİ 58 4.4. KAPASİTE TAHSİS VE DOLULUK YÖNETİM KURALLARI 61 4.4.1.KAPASİTE TAHSİS KURALLARI 61 4.4.2. DOLULUK YÖNETİM KURALLARI 62 4.4.3.DETAYU KILAVUZ KURALLARI 63 4.5.ŞEFAFFLIK KURALLARI 64 4.6. DENGELEME KURALLARI 68 4.7.KAPASİTE HAKLARI TİCARETİ 70 4.8.KILAVUZLAR 70 4.9.BİLGİ VERME VE UYUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 71 4.10.YAPTIRIMLAR 72 4.11. RAPORLAMA 72 4.12.UYGULAMAYA GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 73 5.KOMİŞYON ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU 73 5.1.GİRİŞ 73 5.2.KAPSAM 75 5.3. RAPORUN USULÜ 77 5.4. RAPORUN BULGULARI 77 5.4.1. Pazar Yoğunlaşması 77 5.4.2. DİKEY KAPAMA 78 5.4.3.PAZAR BÜTÜNLEŞMESİ 79 5.4.4. ŞEFFAFLIK 80 5.4.5. FİYAT OLUŞUMU : 81 5.4.6. ALT PAZARLAR 81 5.4.7. DENGELEME PİYASALARI 82 5.4.8. LNG PİYASALARI 83 5.5.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 84 5.5.1.REKABET HUKUKU UYGULAMALARI 84 5.5.1.1.Pazar Yoğunlaşması 84 5.5.1.2.Dikey Kapama 85 5.5.1.3.Pazar Bütünleşmesi 86 5.5.2.Yapısal Çerçeve Ve Düzenlemeler 86 5.5.2.1.Ayrıştırma 87 5.5.2.2.Düzenleyici ortam 88 5.5.2.3. Kronik Likidite Eksikliği 89 5.5.2.4. Piyasa işlemlerinde Şeffaflık Eksikliği 90 5.5.2.5. Diğer önemli konular 90 5.6. SONUÇ 92 6. YENİ ENERJİ PAKETİ 92 6.1. ARZ VE ÜRETİMİN SİSTEM İŞLETMESİNDEN AYRIŞTIRILMASI 96 6.1.1.GENEL ÇERÇEVE 96 6.1.2. AYRIŞTIRMANIN ŞEKLİ 98 6.1.3.KAMU ŞİRKETLERİNİN AYRIŞTIRILMASI 100 6.1.4. ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN DURUMU 100 6.2. MİLLİ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YETKİLERİNİN VE BAĞIMSIZLIĞININ ARTTIRILMASI 102 6.2.1. GENEL ÇERÇEVE 102 6.2.2. BAĞIMSIZLIK VE PİYASAYA GÜVEN 104 6.3. ENERJİ DÜZENLEYİCİ KURUMLARI İŞBİRLİĞİ AJANSI 104 6.3.1.ERGEG TECRÜBESİ 104 6.3.2. AJANS′IN ANA GÖREVLERİ 107 6.3.3. AJANSIN YÖNETİMİ 109 6.3.4. KOMİSYON AJANS İLİŞKİSİ 110 6.4. İLETİM SİSTEMİ İŞLETMECİLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 110 6.4.1.İŞBİRLİĞİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 110 6.4.2. İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ 113 6.5. PAZAR İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 114 6.5.1. MUAFİYET REJİMİ 114 6.5.2. ŞEFFAFLIK 115 6.5.3. DEPOYA ERİŞİM 116 6.5.4. LNG TERMİNALLERİNE ERİŞİM 118 6.5.5.UZUN DÖNEMLİ TEMİN ANLAŞMALARI , 118 6.5.6. AVRUPA PERAKENDE PAZARININ KURULMASI 119 6.6. ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ 120 6.6.1. İLETİM SİSTEM İŞLETMECİLERİNİN GÖREVİ 120 6.6.2. ÜYE DEVLETLERİN GÖREVİ 121 7.AB KOMİSYONU UYGULAMALARI 122 7.1.REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR 122 7.1.1.ENDESA&GAZNATURAL 122 7.1.2. UK - FRANSA ve ALMANYA - NORVEÇ-DANİMARKA ELEKTRİK ARABAĞLANTISI 125 7.1.3.VVİNGAZ-EDF 125 7.1.4. SYNERGEN ORTAK GİRİŞİMİ 126 7.1.5. MARATHONCASE 126 7.1.6. GENEL DEĞERLENDİRME 127 7.2. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 128 7.2.1.GENEL OLARAK 128. 7.2.2. UZUN DÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 129 7.2.3.FAHİŞ FİYATLAMA 133 7.2.3.1. italya 134 7.2.3.2. Almanya 135 7.2.3.3.Danimarka 136 7.2.3.4.Değerlendirme 136 7.2.4. GAZ DE FRANCE SORUŞTURMASI 136 7.2.5.GENEL DEĞERLENDİRME 137 7.3. BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 138 7.3.1. EDP/ENİ/GDP 138 7.3.2. E.ON/MOL 140 7.3.3. DONG/E2/KE/FE 142 7.3.4. E.ON/ENDESA 145 7.3.5. GDF/SUEZ 147 7.3.6.GENEL DEĞERLENDİRME 150 3. BÖLÜM BİRİNCİ KISIM TÜRK DOĞAL GAZ PİYASASINDA REKABET VE REGÜLASYON 1. GİRİŞ 151 2. DOĞAL GAZ PİYASASININ REGÜLASYONUNUN AMAÇLARI VE KAPSAMI 160 2.1. AMAÇLARI 160 2.1.1.SERBESTLEŞME VE REKABETE AÇMA AMACI 161 2.1.2. AB İLE UYUM AMACI 163 2.1.3. ULUSLARARASI PİYASALARA ENTEGRASYON 164 2.1.4.ÖZEL YATIRIMLARIN ÇEKİLMESİ 167 2.1.5.ÇEVRENİN KORUNMASI 170 2.2. KAPSAMI 171 3. LİSANSLAR VE DOĞAL GAZ PİYASASI AKTÖRLERİ 173 3.1.ÜSANSLAR VE SERTİFİKALAR 173 3.1.1.GENEL DEĞERLENDİRME 173 3.1.2. LİSANSLAR VE SERTİFİKALARIN TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR...177 3.1.3.HESAP AYRIŞTIRMASI 178 3.1.4.ÜSANSLARIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 181 3.1.5. LİSANSLAR VE SERTİFİKALARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR .182 3.1.6. İLETİM VE DAĞITIM AĞINA ERİŞİM VE AYRIMCILIK YASAĞI 185 3.2. DOĞAL GAZ PİYASASI AKTÖRLERİ 193 3.2.1.ÜRETİCİLER 194 3.2.2. İTHALATÇILAR 197 3.2.2.1. Genel Kurallar 197 3.2.2.2.Pazar Payı Eşiği 203 3.2.2.3. BOTAŞ ve Sözleşme Devirleri 204 3.2.2.4. ithalat Sınırlamaları 210 3.2.2.5. BOTAŞ′ın Ayrıştırılması 212 3.2.3. İLETİM 214 3.2.3.1.Genel Olarak 214 3.2.3.2.BOTAŞ ve iletim Şirketleri 215 3.2.3.3.iletim Şirketlerinin Yükümlülükleri 216 3.2.3.3.1.Lisans Alma Yükümlülüğü 217 3.2.3.3.2.Erişim Sağlama Yükümlülüğü 217 3.2.3.3.3.ileticiler Arası Şeffaflık 221 3.2.3.3.4. Sistemin işletilmesi ve Güvenliğinin Sağlanması Yükümlülüğü 221 3.2.3.3.5.Yatırım Yapma Yükümlülüğü 222 3.2.3.4.Şebeke işleyişine ilişkin Düzenlemeler 223 3.2.3.5.Sevkiyat Kontol ve Dengeleme 224 3.2.3.6.Kapasite Tahsis ve Doluluk Yönetimi 226 3.2.4.DEPOLAMA 227 3.2.5.TOPTAN SATIŞ 231 3.2.5.1. Genel Olarak 231 3.2.5.2.Depolama Tedbiri Alma Yükümlülüğü 233 3.2.5.3.Kapasite Sağlama Yükümlülüğü 236 3.2.5.4.Sözleşme Serbestisi ve Sır Saklama Yükümlüğü 237 3.2.5.5. Satış Sınırlamaları 239 3.2.6.İHRACAT 239 3.2.7.DAĞITIM 240 3.2.7.1. Genel Olarak 240 3.2.7.2.Yetkili Dağıtım Şirketi Atanma ihalesi 241 3.2.7.3. Dağıtım Şebekesinin Mülkiyeti 244 3.2.7.4. Usansın Yenilenmesi 244 3.2.7.5. EPDK Görev ve Yetkileri 246 3.2.7.6. Belediyelerin Yönetime Katılma Hakkı 246 3.2.7.7. Sevkiyat Kontrol Merkezi Kurma Yükümlülüğü 248 3.2.7.8. Hizmet Verme Yükümlülüğü 249 3.2.7.9. iç Tesisatı Kontrol Yetkisi 250 3.2.7.10. Dağıtım Şirketlerinin Yetki Bölgeleri 251 3.2.7.11. Dağıtıcının Erişim Sağlama Yükümlülüğü 253 3.2.8. SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DAĞITIM VE İLETİMİ (CNG) 253 3.2.9. TÜKETİCİLER VE SERBEST TÜKETİCİLİK 254 4. YAPIM VE HİZMET PİYASASI VE AKTÖRLERİ 257 5.REKABETİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLERİ 259 5.1. REKABET KANUNUNUN UYGULANMASI 259 5.2.PAZAR PAYI EŞİĞİ 261 5.3.YATAY AYRIŞTIRMA 261 5.4. SIR SAKLAMA, ŞEFFLIK VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 263 5.5.DİKEY AYRIŞTIRMA (HESAP AYRIŞTIRMASI) 266 5.6. DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ALIM KISITLAMASI 270 5.7.SERBEST TÜKETİCİLER 271 5.8.ERİŞİM HAKKI 272 ; EPDK′NIN DOĞAL GAZ PİYASASINDA GÖREV VE YETKİLERİ 272 6.1.GENEL OLARAK 272 6.2.YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ 274 6.2.1.ihlal Sayılan Fiiller 276 6.2.2.Yaptırım Çeşitleri 280 6.2.3.Usul 281 6.2.4. Tekerrür 282 6.2.5. İçtima 282 6.3. İDARİ YAPTIRIM KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 284 6.4. BAŞVURU YOLU BAKIMINDAN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 285 6.5. ZAMAN AŞIMI 286 6.6.KAMULAŞTIRMA VE KAMU ARAZİLERİNİN TAHSİSİ 287 6.7.YARGISAL DEN ETİM 288 6.8.CEZALARIN TAHSİLİ 291 6.8.1.TAHSİL ZAMAN AŞIMI 291 6.8.2. İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRESİ 293 6.8.3.İNDİRİMVETAKSİTLENDİRME 293 7.TARİFELER 295 7.1.TARİFELERİN ORTAK ESASLARI 295 7.1.1.Genel Olarak 295 7.1.2.Eşitler Arasında Eşit Uygulama ilkesi 296 7.1.3. ilgili Şirket Tarafından Hazırlanması 297 7.1.4. Gelecek Yıla Ait Olması 297 7.1.5. Bağlayıcı Olması 298 7.1.6.Piyasa Faaliyetleri ile ilgili Olması 299 7.1.7.Tarifelerin Maliyetleri Yansıtması 299 7.1.8.Şeffaflık 301 7.1.9. BOTAŞ′A Ait Tarifelerin Ayrıştırılması 301 7.2.DÜZENLEMEYE TABİ TARİFELER 301 7.2.1.Bağlantı Tarifeleri 301 7.2.2. iletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri 302 7.2.3.Toptan Satış Tarifesi 307 7.2.4. Perakende Satış Tarifesi 309 7.2.5.Depolama Tarifesi 311 7.3.BOTAŞ TARİFELERİ 312 7.4.ÖDEMELERİN YAPILMAMASI VE FON ALINMAMASI 316 7.4.1.Kanun′da Belirtilen Ödemelerin Yapılmaması 316 7.4.2.Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu Alınmaması : 316 8. GEÇİŞ DÖNEMİ VE ÖZELLEŞTİRMELER 316 8.1.GEÇİŞ DÖNEMİ 316 8.2. ÖZELLEŞTİRMELER 318 İKİNCİ KISIM REKABET KURULU′NUN DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ FAALİYETLERE İLİŞKİN VERDİĞİ KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GİRİŞ 323 2. İLGİLİ PAZAR 325 2.1. ilgili Ürün Pazarı 326 2.2. ilgili Coğrafi Pazar 328 3. DOĞAL GAZ PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARLARI 329 3.1 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 329 3.1.1. Dağıtım ve Müşteri Yönetmelik′inde Bankalar Arası Ayrımcılık 329 3.1.2.Otoprodüktörler Arası Boykot Anlaşması 331 3.2 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 332 3.2.1. Aşırı Fiyat 332 3.2.2. Birleşme Sonucu Oluşan Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 333 3.2.3. Rekabet Yasağı Yoluyla Kötüye Kullanma 334 3.2.4.Mal Vermeyi Kesme 335 3.2.5. Yıkıcı Fiyatlama 336 3.3 Birleşme ve Devralmalar 338 3.3.1. Dağıtım Özelleştirmesi Yoluyla Birleşme 338 3.3.2. ithal Sözleşmelerinin Devri Yoluyla Birleşme 339 3.3.3. iki Doğal Gaz Dağıtım Şirketi Arası Birleşme 342 3.4. Menfi Tespit 345 4. Sonuç ve Değerlendirme 347 3. BÖLÜM LPG PİYASASI BİRİNCİ KISIM LPG PİYASASI DÜZENLEMELERİ 1. PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLER 349 1.1. GENEL OLARAK 349 1.2. PİYASA FAALİYETLERİ 351 1.2.1. ÜRETİM 351 1.2.2. İTHALAT-İHRACAT 352 1.2.3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ 352 2. LPG PİYASASINDA REKABET VE REGÜLASYON 353 2.1. LPG PİYASASINDA DÜZENLEMELERİN AMACI VE KAPSAMI 353 2.1.1. AMACI 353 2.1.1.1. Rekabetçi Bir Piyasa Yapısının Kurulması 353 2.1.1.2. Sıvılaştırılmış Petrolde Güvenliğin ve Ekonomikliğin Sağlanması 356 2.1.1.3. Piyasa Faaliyetlerinin Şeffaf, Eşitlikçi ve istikrarlı Olması 357 2.2. KAPSAMI 358 3. LPG PİYASASI AKTÖRLERİ VE LİSANSLAR 359 3.1. LİSANSLARIN GENEL HÜKÜMLERİ 359 3.1.1. GENEL OLARAK LİSANS 359 3.1.2. LİSANSA TABİ FAALİYETLER 359 3.1.3. LİSANSLARIN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR 361 3.1.3.1. Yetkili Makam 361 3.1.3.2.Lisans Talebi 361 3.1.3.3.Taleplerin değerlendirilmesi 362 3.1.3.4.Lisansın Düzenlenmesi 363 3.1.4. LİSANS SAHİBİNİN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 364 3.2. RAFİNERİLER 366 3.3. DEPOLAMA 366 3.4. KULLANICILAR 367 3.5. DAĞITICILAR 368 3.6. TAŞIMA 372 3.7. BAYİLER 373 3.7.1. OTOGAZ BAYİLİĞİ 373 3.7.2. TÜPLÜ LPG BAYİLİĞİ 376 3.8. İTHALAT-İHRACAT 378 4. FİYAT OLUŞUMU 378 4.1. ÜRÜN FİYATLARI 379 4.2. KURULUN FİYATLARA MÜDAHALE ŞARTLARİ 379 4.3. TÜKETİCİNİN DESTEKLENMESİ 382 5. ARZ GÜVENLİĞİ 382 6. YAPTIRIMLAR 383 6.1. İDARİ PARA CEZALARI 383 6.1.1. AĞIR KUSUR TEŞKİL EDEN FİİLLER 384 6.1.2. BİRİNCİ DERECE KUSUR TEŞKİL EDEN FİİLLER 385 6.1.3. İKİNCİ DERECE KUSUR TEŞKİL EDEN FİİLLER 386 6.1.4. KUSUR TEŞKİL EDEN FİİLLER 386 6.2. SORUŞTURMA ZAMAN AŞIMI 388 6.3. CEZALARIN TAHSİLİ 390 6.3.1. ÖDEME SÜRESİ 390 6.3.2. İNDİRİM VE TAKSİTLENDİRME 391 6.3.3.TAHSİL ZAMAN AŞIMI 393 6.4. TEKERRÜR 395 6.5. CEZALARIN MİKTARININ AYARLANMASI .„ 395 6.6.İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 395 6.7. BAŞVURU YOLU BAKİMİNDAN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 396 6.8. İDARİ YAPTIRIMLAR 397 6.8.1. İHLAL VE YAPTIRIMLARI 397 6.8.2. LİSANS İPTALİ GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR ′...398 6.8.3. BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ 398 6.8.4. DÜZELTME İHBARI 399 6.8.5. GEÇİCİ DURDURMA VEYA LİSANS İPTALİNİN HÜKÜMLERİ 399 6.9. YAPTIRIM UYGULAMA USULÜ 400 6.9.1. GENEL OLARAK 400 6.9.2. ŞİKÂYET VE İHBARLAR 402 6.9.3. ÖN ARAŞTIRMA 402 6.9.4. SORUŞTURMA 402 6.9.5. DELİLLERİN TOPLANMASI 403 6.9.6. SAVUNMA 404 6.9.7. KURUL KARARI 405 6.9.8. SAVUNMA DIŞINDAKİ USUL KURALLARINA UYULMADAN ALINABİLECEK KARARLAR 405 6.9.9. DOĞRUDAN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ 406 6.10. YARGI YOLUNA BAŞVURU HAKKI 407 7. KURUMUN LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÖREV VE YETKİLERİ 409 8. KURUMUN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİSİ 414 8.1. GENEL OLARAK 414 8.2. REKABET KURUMU İLE İLİŞKİSİ 416 İKİNCİ KISIM LPG PİYASASINA İLİŞKİN REKABET KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ 1. GİRİŞ 421 2. LPG PİYASASINDA İLGİLİ PAZARIN TANIMLANMASI 422 2.1. İLGİLİ ÜRÜN PAZARININ TANIMLANMASI 422 2.2. İLGİLİ COĞRAFİ PAZARIN TANIMLANMASI 424 3. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR 425 3.1. YEREL RAKİPLERİ PİYASA DIŞINA ÇIKARMAK AMAÇLI ANLAŞMA 425 3.2. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA SAYILAN ORTAK GİRİŞİM 426 3.3. FİYAT BELİRLEME ANLAŞMASI 427 3.4. PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAMA KONUSUNDA ANLAŞMA 428 3.5. BAYİ TRANSFERLERİ 428 4. MUAFİYET 430 4.1. ORTAK GİRİŞİME MUAFİYET VERİLMESİ 430 4.2. BAYİLİK ANLAŞMALARINA MUAFİYET VERİLMESİ 431 4.3. PETDER′in Sektör Araştırmasına Muafiyet 438 5. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 438 5.1. TÜP GAZDA YIKICI FİYAT UYGULAMALARI 438 5.2. OTO GAZDA YIKICI VE AŞIRI FİYAT UYGULAMALARI 441 5.3. KOÇ GRUBUNUN GRUP İÇİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI 441 5.4. TÜPRAŞ′IN LPG İTHALATINI ÖNLEMEYE ÇALIŞMASI 442 6. BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 444 6.1. AKARYAKIT ŞİRKETLERİ ARASI BİRLEŞMELER 444 6.2. GRUP İÇİ BİRLEŞMELER 447 6.3. LPG ŞİRKETLERİ ARASI ORTAK GİRİŞİM 448 7. SONUÇ 449 KAYNAKLAR 451 İNDEKS 459