Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Elektronik Sözleşmeler

Elektronik SözleşmelerSayfa Sayısı
:  
164
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-295-087-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bu kitap esasında bundan yaklaşık bir yıl önce ve Superonline′ın desteği ile yayınlanmış olan bir çalışmanın devamı ve tamamlanmış halidir. Metindeki ifa ile ilgili kısımlar, önceki baskıda yoktu: konunun bu yönünü inceleyen § 3, VIII, IX ve X ile § 4, VI bu defa yazılmıştır. Ayrıca, § 3. VİI de şimdi ilave edildi. Bunların dışında, yer yer bazı tamamlayıcı bilgilere ve ek açıklamalara da yer verilmiştir. Bu inceleme. Giriş bölümünde de ifade edildiği üzere; hukukçulara İnternet′i tanıtmak amacına yönelik olduğu kadar, hukukçu olmayanlara ve özellikle de İn-ternefçilere hukuku tanıtmak düşüncesi ile kaleme alınmıştır. Bazen biraz fazla pedantic olundu ise, bu, İnternet aleminin mensuplarına, temel hukuk prensipleri hakkında olanaklar ölçüsünde açık ve. bol bilgi aktarabilmek endişesinden olmuştur. Konu hem çok yenidir ve hem de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişme, hayatın her alanını kapsamakta, İnternet ile ilgili olmayan ve İnternetin de ilgilenmediği konu hemen hemen kalmamaktadır. İnternet adeta kendi başına ve başlı başına bir kişilik kazanmış durumdadır. Giriş bölümünde ve § l′de yapılan tarifler ve bazı benzetmeler, İnternet in bugün vardığı boyutları ve topluma nüfuz derecesini tarif etmekten uzak kalmaktadır. Ne matbaanın icadı ile ne de at nallamak tekniği ile açıklanmayacak kadar olağanüstü bir sistemi yansıtmaktadır. Fakat yanlış anlaşılmasın, teknik konularda kullanılan anlamı ile, yani örneğin bir bilgisayar, sisteminden söz edildiği anlamda kullanmıyorum bu sistem deyimini ., Güneş sisteminden söz edildiği anlamı ile kullanıyorum ! Bu tanımın ve tanıtımın fazla abartmalı olduğu ileri sürülecek olsa dahi, İnternet inkâr edilmeyecek bir kurum olarak mevcuttur, vardır. Sağlam bir hukuk altyapısının bulunmadığı kurumlar (sistemler) sorun kaynağı olurlar, karmaşa nedeni oluştururlar. İnternetin iyi taraflarını, inkâr kabul etmeyecek olağanüstü yararlı taraflarını korumak, İnternete yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırmak için, her branştan hukukçunun konuya eğilmesi ve olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmasında büyük yarar vardır. İnternetin, aleyhtarlarının elinde fonksiyonlarını yapamaz hale gelmiş basit bir posta düzeni durumuna düşmemesi için de bu tür gayretlere ihtiyaç vardır. Gerçi İnternet kendini korumayı bilir, ama yine de .. Superonline tarafından yapılmış olan baskının Giriş bölümü aynen korundu; yazar, o bölümün sonunda italik harfler ile yazılmış olan ifadelerini, burada da aynen tekrar etmektedir. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER İÇİNDEKİLER Önsöz III Bibliyografya .IX Kısaltmalar - XIII GİRİŞ I. KONU 1 II. İNCELEMENİN İÇERİĞİ ve PLANI 2 1. İçerik 2 2. Plan 4 III. TERMİNOLOJİ 5 § 1 – İNTERNET I. TANIMI 7 II. TARİHÇESİ - GELİŞMESİ 8 III. TEKNİK YAPISI 10 IV. İNTERNET′e GİRİŞ - KULLANIM 12 V. İNTERNET ve HUKUK 16 2. İnternet Ortamının Karakteristiği 16 2. İnternet′te Hukukî Düzenleme 17 § 2 - ELEKTRONİK TİCARET I. TANIMI 21 II. TÜRLERİ 22 1. Mal Satışı 23 2. Hizmet Temini 24 3. Bilgi Temini 25 4. Digital Ürün Satışı 26 § 3 – SÖZLEŞME I. GENEL OLARAK SÖZLEŞME KAVRAMI 29 II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 30 1. Genel Olarak 30 2. İcap 31 3. İcaba Davet 34 4. icabın Bağlayıcılığı 37 a. İcabın Hâzırlar Arasında Yapılması 37 b. İcabın Gaipler Arasında Yapılması 38 5. İcabın Geri Alınması , 39 6. Beyanın İcap Teşkil Etmediğinin Bildirilmesi 39 7. Kabul 40 III. SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA İRADELERİN UYUŞMASI - GÜVEN PRENSİBİ 42 J. Konu ve İlgili Teoriler , 43 a. İrade Prensibi 43 b. Anlam Verme Prensibi 43 c. Beyan Prensibi 43 d. Güven Prensibi 44 2. Hata 46 a. Kavram :.. 46 b. Beyan Hataları 48 aa. Sözleşmenin Niteliğinde Hata 48 bb. Sözleşmenin Konusunda Hata , 48 cc. Karşı Âkiclin Şahsında Hata 48 dd. Miktarda Hata , 48 c. Saik Hatası 49 d. Hatanın Sözleşmeye Etkisi 50 aa. Sözleşmeyi İptal Etmek Hakkı 50 bb. İptal Sebebi ile Tazminat Ödenmesi 51 3. Hile 51 a. Kavram 5 i b. Şartlan 52 aa. Bir Taraf bir Sözleşmenin Kurulması için Karşı Tarafın Davranışı ile Hataya Düşürülmüş Olmalıdır 52 bb. Tarafı Hataya Düşüren Davranış Kasden Yapılmış Olmalıdır.... 52 cc. Hile Sözleşmenin Yapılmasına Sebep Olmalıdır 52 dd. Hileli Davranış. Karşı Taraf veya Sözleşmenin Yapılmasında Yardımından Yararlanılan bir Kişi Tarafından Yapılmış Olmalıdır 53 c. Hilenin Sözleşmeye Etkisi 53 aa. Sözleşmeyi İptal Etmek Hakkı 53 bb. İptal Sebebi ile Tazminat Ödenmesi 53 IV. SÖZLEŞME TÜRLERİ 53 V. SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU YER 54 VI. SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN - SÖZLEŞMENİN HÜKÜM İFADE ETTİĞİ AN 55 VII. SÖZLEŞMENİN HÜKÜM ve SONUÇLAR! 58 1. Genel Olarak Borç Kavramı 58 2. Sorumluluk ...59 VII VIII. SÖZLEŞMENİN İFASI - GENEL OLARAK 60 J. Kavram ve Tanım 60 2. Edime Uygun İfa Kuralı 62 a. İfa Yerine Edim 62 b. İfa Uğruna Edim 63 3. İfa Yeri 64 4. İfa Zamanı 65 5. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerin ifası 66 6. Borcun İfa Edilmemesi 68 a. Genel Olarak 68 b. Borcun İta Edilmemesi Halleri , 69 aa. İmkânsızlık 69 bb. Gecikme 70 cc. Sözleşmenin Olumlu İhlal Edilmesi 70 c. Borç İfa Edilmediği Takdirde Alacaklının Hakları , 70 aa. Aynen İfa İstemi 71 bb. Tazminat İstemi 71 cc. Sözleşmenin Feshi 71 IX. ALICININ İFASI - ÖDEME 72 1. Para - Genel Olarak 72 2. Hukukî Anlamı ile Para 74 X. SATICININ İFASI - TESLİM 78 1. Genel Olarak 78 2. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Alıcıya Geçmesi 78 3. Satıcının Satılan Malı Alıcıya Teslim Borcu 80 4. Satıcının Satılan Malın Mülkiyetimi Alıcıya Nakletmek Borcu 81 5. Satıcının Zabta Karşı Tekeffül Borcu 82 6. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 83 7. Satıcının Temerrüdü 87 8. § 4 - ELEKTRONİK SÖZLEŞME 1. ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN TANIMI 89 1. Electronic Data Interchange ... 90 2. E-mail 9 i 3. Web Sayfası 92 • II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN KURULMASI 93 1. Sözleşmenin Kurulma Aşamaları / İcab - Kabul - İcaba Davet 93 2. Sözleşmenin Kurulduğu An - Sözleşmenin Hüküm İfade Ettiği An ....... 98 3. Söz/eşmenin Kurulduğu Yer , 103 III. KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI BAKIMINDAN ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN TABİ OLACAĞI HUKUKİ REJİM 104 1. Genel Olarak 104 2. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Taraflarca Seçimi 106 VIII 3. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Objektif Kurallara Göre Tayini 108 IV. ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 109 1. Gaipler Arasında Yapılmış Sözleşmedir 109 2. İltihakı Sözleşmedir 111 a. Terminoloji 111 b. Kavram 113 3. Mesafeli Satış Sözleşmesidir 116 V. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL VE GÜVENLİK ÖĞESİ 119 1. Şekil Bakımından Elektronik Sözleşme 119 a. Genel Olarak 119 b. Usul Hukuku Bakımından 121 2. Elektronik Sözleşmelerde Güven Öğesi ve Digital İmza 123 a. Güvenlik Öğesi - Şifreleme 123 b. Digital İmza 127 VI. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN İFASI 129 j. Alıcının İfası - Ödeme 129 a. Genel Olarak 129 b. Nakit. Ödeme 131 c. Kredi Kartı ile Ödeme , 131 aa. Alışılagelmiş Usul ile Ödeme 131 bb. "Point OJSale" (POS) Terminali Kullanılarak Yapılan Ödeme 138 cc. İnternet Üzerinden Ödeme 140 d. Elektronik Fon Transferi 141 e. Elektronik Çek 143 f. Akıllı Kart (Smart Card) 144 g. Elektronik Para 147 aa. Tanımı 147 bb. Kullanılması 150 2. Satıcının İfası - Teslim 152 a. Genel Olarak 152 b. Fiziksel Olarak Mal Teslimi 152 c. Down-load (İndirme) Yolu ile Teslim 154 aa. Kavram ve Tanım 154 bb. Teslim Yöntemleri 155 d. Satıcının Sorumluluğu 159 İNDEKS 161