Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Elektronik Konişmento

Elektronik KonişmentoSayfa Sayısı
:  
209
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
9756486813

160,00 TLİÇİNDEKİLER KISALTMALAR IX GİRİŞ I. KONU VE AMAÇ 1 E. KAPSAM VE PLAN 3 m. METOD VE YAKLAŞIM 4 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHÇE I. ON YEDİNCİ YÜZYILA KADARKİ DÖNEM 7 n. ON YEDİNCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADARKİ DÖNEM 12 İKİNCİ BÖLÜM GELENEKSEL KONİŞMENTO I. TARİFİ 35 ü. UNSURLARI 36 A) SENET 36 1- Genel olarak 36 2- Şekli ve içeriği 39 B) İKİLİ İŞLEV 41 1- Milletlerarası ticaretteki rolü 41 2- İhbarî işlevi: Bir hukukî ilişkiyi veya vakıayı tevsik eder: Hamule senedi 42 a) Denizde eşya taşıma sözleşmesini tevsik eder: Taşıma senedi 42 b) Eşyanın gemiye yüklendiğini veya yüklenmek üzere teslim alındığını tevsik eder: Tesellüm veya yükleme makbuzu 50 3- İhdası işlevi: Alttaki temel ilişkiden bağımsız yeni bir konişmento ilişkisi yaratır: Kıymetli evrak 53 a) Genel olarak 53 b) Konişmento borçlusunun durumu 55 c) Konişmentonun eşyayı temsili 56 d) Konişmentonun kamu itimadına mazharlığı 58 e) Konişmentonun devredilebilirliği 61 f) Konişmento nüshaları 63 g) Yetkili konişmento hâmilinin ikili hakkı 64 m. DİĞER TAŞIMA SENETLERİNDEN FARKI 66 A) SEVK İRSALİYESİ 66 B) TESLİM ORDİNOSU 68 C) TESLİM GARANTİSİ 69 D) YÜKLEME ORDİNOSU (MUVAKKAT MAKBUZ) 69 E) KARMA TAŞIMA KONİŞMENTOSU 70 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK DENİZ TİCARETİ I. GENEL OLARAK 73 II. TANIMI VE KAPSAMI 76 in. ELEKTRONİK VERİ MESAJI VE ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM MESAJI 81 IV. ELEKTRONİK DENİZ TİCARETİ İŞLEMLERİ 85 A) GENEL OLARAK 85 B) E-DENİZAŞIRI SATIŞ 88 C) E-DENİZ TAŞIMA 89 D)E-SİGORTA 90 E) E-İDARİ İŞLEMLER 91 F) E-ÖDEME 92 G) E-ŞEBEKE HİZMETİ SAĞLAMA 94 H)E-SİCİL 96 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GELENEKSEL KONİŞMENTONUN ELEKTRONİKLEŞMESİ I. İHTİYAÇ 97 II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 102 A) SCANDINAVIAN DATA FREIGHT RECEIPT (DFR) 102 B) CARGO KEY RECEIPT (CKR) 103 C) SEADOCS ı04 VI D) DATA INTERCHANGE FOR SHIPPING (DISH) 106 E) CMIBILL OF LADING 107 F) BOLERO BILL OF LADING 111 m. İŞLEVSEL DENKLİK YAKLAŞIMI 114 BEŞİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK SENET OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO I. GENEL OLARAK 117 II. GELENEKSEL ANLAMDA SENET İLE ELEKTRONİK KONİŞMENTONUN İŞLEVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 119 A) DAYANIKLILIK 119 1- İradeyi tevsik eder 119 2- Üzerindeki tahrifatı ortaya koyar 122 B) TAŞINABİLİRLİK 124 1- İradeyi beyan eder 124 2- Beyan olunan iradeyi kaydeder 125 3- Kaydedilen irade beyanını gizler 127 F) HUKUKÎ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI 130 H. İÇERİĞİ 136 ALTINCI BÖLÜM ELEKTRONİK HAMULE SENEDİ VE KIYMETLİ VARAKA OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO I. ELEKTRONİK HAMULE SENEDİ OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO 139 A) ELEKTRONİK TAŞIMA SENEDİ OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO 139 1- Genel olarak 139 2- Elektronik imza 140 a) Genel olarak 140 b) Güvenli elektronik imza 142 c) Elektronik imza teknikleri 148 d) Elektronik imzanın yeterliği meselesi 152 B) ELEKTRONİK TESELLÜM VEYA YÜKLEME MAKBUZU OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO 154 C) ELEKTRONİK KONİŞMENTONUN İSPAT GÜCÜ 155 1- İşlem tarafları arasındaki ilişkiler bakımından 155 2- Üçüncü kişilerle ilişkiler bakımından 159 a) Denizaşırı satım sözleşmelerinde 160 b) Akreditif işlemlerinde 160 c) Vergi işlemlerinde 161 d) Gümrük işlemlerinde 162 II. ELEKTRONİK KIYMETLİ VARAKA OLARAK ELEKTRONİK KONİŞMENTO 163 A) ELEKTRONİK KONİŞMENTO İLİŞKİSİNİN KURULMASI 163 B) HAK İLE ELEKTRONİK KONİŞMENTO ARASINDAKİ BAĞLILIK 170 1- Hak, elektronik konişmentodan ayrı olarak dermeyan olunamaz.. 170 2- Hak, elektronik konişmentodan ayrı olarak devredilemez 171 C) ELEKTRONİK KONIŞMENTO NÜSHALARI 174 D) ELEKTRONİK SEVK İRSALİYESİ 175 SONUÇ 177 KAYNAKÇA 183