Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Ekolojik Kriz Etik ve Hukuk

Ekolojik Kriz Etik ve HukukSayfa Sayısı
:  
210
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-368-445-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ ................................................................................................................... iii


KISALTMALAR...................................................................................................... vii


GİRİŞ....................................................................................................................... 1


BİRİNCİ BÖLÜM


EKOLOJİK KRİZ


A. KAVRAMLAR........................................................................................................ 7


I. Ekoloji .............................................................................................................. 7


1.Tanım ............................................................................................................ 7


2.Ekolojinin İlkeleri........................................................................................ 11


II.Çevre Kavramı .............................................................................................. 11


1.Tanım ve Kavram........................................................................................ 11


2.Ekolojik çevre ............................................................................................. 13


3.Doğal Çevre, Yapay Çevre, Sosyo-Ekonomik Çevre .................................. 13


III.Ekosistem....................................................................................................... 14


IV.Ekolojik Denge .............................................................................................. 16


V. Ekosfer ........................................................................................................... 16


VI.Çevre Kirliliği ................................................................................................ 16


VII.İklim............................................................................................................... 16


B. EKOLOJİK KRİZ ................................................................................................ 17


I. Ekolojik Krize Bağlı Olarak Ortaya Çıkan İklim Krizi............................. 19


1.İklim Değişikliği ......................................................................................... 19


2.İklim Krizinin Olası Sonuçları .................................................................... 20


a)Tehlike Altındaki Biyoçeşitlilik .............................................................. 21


b)Küresel Isınma ........................................................................................ 21


c)Su Sorunu................................................................................................ 22


d)Göç ......................................................................................................... 26


e)Okyanusların asitlenmesi ........................................................................ 29


II.Ekolojik Krizin Özellikleri ........................................................................... 30


1.Ekolojik Kriz Küresel Bir Krizdir ............................................................... 31


a)Küreselleşme........................................................................................... 31


b)Ekolojik Krizin Küresel Niteliği ............................................................. 32


2.Ekolojik Kriz İnsandan Kaynaklanan Bir Krizdir ....................................... 33


a)Nüfus Artışı ............................................................................................ 34


b)Ekonominin Küreselleşmesi ................................................................... 36


c)Kapitalizm ............................................................................................... 38


aa) Kapitalizm Nedir? ............................................................................. 38


bb) Kapitalizm ve Doğal Kaynaklar ....................................................... 39


aaa) Gayrısafi Milli Hasıla ve Doğal Kaynaklar: .............................. 42


bbb) Enerji İhtiyacı ve Doğal Kaynaklar .......................................... 44


cc) Kapitalist Düzende Birey .................................................................. 46


dd) Tüketim ve Doğa .............................................................................. 47


ee) Gelecek Kuşaklar ve Ekonomi .......................................................... 51


3. Antroposantrik Bakış Açısından Kaynaklanan Bir Krizdir .......................... 52


a) Kendini Merkeze Koyan İnsan ............................................................... 52


aa) İnsan Doğası- Hayvan Doğası ........................................................... 53


bb) Üstün Canlı: İnsan ............................................................................ 56


b) Antroposantrizmin Felsefi Kökenleri ...................................................... 57


aa) Antik Yunan Düşüncesinde Antroposantrizm ................................... 58


bb) Antik Roma Medeniyeti ve Antroposantrizm .................................. 61


cc) Ortaçağ’da Antroposantrizm ............................................................. 64


aaa) Batı Felsefesine Destek Olan İslam Düşünüşünde .................... 65


bbb) Ortaçağ’da Hristiyanlık Düşüncesinde Antroposantrizm


ve İnsan-Doğa İlişkisi .............................................................. 66


dd) Aydınlanma Çağı’nın Etkileri........................................................... 73


aaa) Dönemin Özellikleri .................................................................. 73


bbb) Bilimsel İcatlar ve Coğrafi Keşifler ......................................... 75


α) Avrupa’nın Gelişimi ............................................................ 75


β) Kuzey Amerika’nın Keşfi .................................................... 80


ee) Sanayi Devrimi ve Ekolojik Krizin Başlangıcı ................................. 83


4. Ekolojik Kriz Bir Adalet ve İnsan Hakları Sorunu Yaratmaktadır .............. 86


5. Ekolojik Kriz küresel ölçekte siyasi bir sorundur ........................................ 91


6. Ekolojik Kriz Acil Çözüm Bekleyen ve Güncel Bir Krizdir ....................... 93


7. Ekolojik Kriz Etik Bir Sorun Doğurmaktadır: "Bu, Başkalarının


Sorunu” ....................................................................................................... 94


İKİNCİ BÖLÜM


ETİK TARTIŞMALAR: İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ


A. DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİNE ANTROPOSANTRİK BİR BAKIŞ


AÇISIYLA YAKLAŞMAK ................................................................................ 104


I. Sığ Ekoloji ..................................................................................................... 105


II. Teknosantrik Bakış Açısı ............................................................................. 109


B. ANTROPOSANTRİK OLMAYAN BAKIŞ AÇILARI ..................................... 113


I. Biosantrik Bakış Açısı .................................................................................. 116


II. Ekofaşizm ..................................................................................................... 117


III. Ekosantrik Bakış Açısı ................................................................................. 118


1.Ekofeminizm .............................................................................................. 118


a)Kısa Tarihçe........................................................................................... 119


b)Ekofeminizmler ..................................................................................... 121


aa) Liberal Ekofeminizm ...................................................................... 121


bb) Kültürel Ekofeminizm ..................................................................... 122


cc) Sosyalist Ekofeminizm .................................................................... 123


c)Ekofeminizmlerin Ortak Yanları............................................................ 124


2.Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm............................................................ 127


a)Toplumsal Ekoloji ve Bookchin’in Teorisi ............................................ 127


b)Komünalizm .......................................................................................... 132


3.Derin Ekoloji .............................................................................................. 133


a)Derin Ekolojinin İlkeleri ........................................................................ 135


b)Derin Ekolojinin Felsefesi: Ekosofi ....................................................... 137


c)Derin Ekolojiye Getirilen Eleştiriler ...................................................... 138


4.Ekososyalizm ............................................................................................. 142


a)Sosyalizm ve Doğa-İnsan İlişkisi........................................................... 142


b)Sosyalizmden Ekososyalizme ................................................................ 144


C. DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 147


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


EKOLOJİ VE HUKUK


A. ANTROPOSANTRİK BAKIŞ AÇISINA GÖRE ÇEVRE HAKKI ................ 151


I. Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı......................................................... 151


II.Bir Dayanışma Hakkı Olarak Çevre Hakkı ............................................... 154


1.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi ............................................................... 157


2.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi Kavramının Sınırlılığı ........................... 159


III.Uluslararası Hukuki Metinlerin Yetersizliği ............................................. 160


B. EKOSANTRİK YAKLAŞIMIN HUKUKA YANSIMASI ............................... 167


I. Doğa Ana Hakları ......................................................................................... 168


II.Doğa Ana Haklarının Hukuki Metinlere Yansıması ................................. 171


1.Bir Yeşil Anayasa Örneği: Ekvator Anayasası ........................................... 172


2.Bolivya Anayasası ve Doğa Ana Hakları ................................................... 176


3.Doğa Ana Evrensel Beyannamesi .............................................................. 179


a)Beyannamenin Kabul Ediliş Süreci ....................................................... 180


b)Doğa Ana Evrensel Beyannamesi’nin İçeriği ........................................ 181


c)Beyanname’nin Diğer Beyannamelerden Farkı ve Getirdiği Yenilik..... 184


SONUÇ ...................................................................................................................... 186


 


KAYNAKÇA............................................................................................................. 195