Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
129
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-8875-69-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Herhalde 1500 yıl önce idi: İmparator lustinianus Roma Hukuku¬nun, İmparatorluğun temeli olduğunun bilincine vardı. istanbul \\\\\\\′da, bizim bu güzel ve emsalsiz kentimizde, o zaman emsal¬siz bir hukuk mucizesi yarattı. Medeni Hukuku topladılar, kodifiye ederek 12 LEVHA KANUNLARİ olarak halka indirdiler. Bu mucize sayılabilecek olayın gerçekleştiği bu kentte hüküm süren bir Sultan, dünyada ilk ve son defa Kanuni adını taşıdı. Her iki olgunun bu kitapla bağlantısı lustinianus\\\\\\\′un derlediği Roma hukuk kuralları arasında \\\\\\\"ius est ars aequi et bonim\\\\\\\" vardı. Bu \\\\\\\"Hukuk adilin ve doğrunun sanatı\\\\\\\" anlamındadır. Dürüstlük kuralının 1500 yıl önce gereksinim duyulan, bu gereksin¬im İstanbul \\\\\\\′da ilan edilen bir kural olması, kitabın yazarı için itici güç olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman \\\\\\\"hukukla bağlılığı\\\\\\\" ile sadece ülkesinde değil, bütün dünyada ünlenmiş, kuşkusuz büyük bir hayat felsefesini, devlet telakkisini ve şiiri meczederek bir cihan padişahı olmuştur. Bu kitap onun Süleymaniye\\\\\\\′deki makberine 100 metre mesafedeki İstanbul Hukuk Fakültesi\\\\\\\′nde yazılmış; onun çağları aşan mistik hukuk telakkisi kitabın satırlarına sinmiştir. Bu kitabın \\\\\\\"bu tıpkı basımı\\\\\\\" bugünlerde yayınlamağa verilecek olan \\\\\\\"Özel Hukukta Çelişki Yasağı\\\\\\\" ve \\\\\\\"Exceptio doli generali\\\\\\\" adlı iki kitabımızın ilk aşaması olarak okuyucunun, meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin dikkatlerine sunulmaktadır. Şişli, 1 Eylül 2006 Prof. Dr. Şener Akyol § 1. Genel Bilgiler I. Haklar Kullanılırken ve Borçları yerine getirirken düzeltici-düzenleyici kural ihtiyacı 1 II. Yabancı Hukuklarda durum 3 1. Kaynak İsviçre Medeni Kanununda dürüstlük kuralı 3 2. Alman Hukukunda dürüstlük kuralı 4 a) BGB\\\\\\\′de üç ayrı paragrafta dürüstlük ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması düzenlenmiştir 4 b) Alman Hukukunda BGB § 242 çok geniş bir uygulama yeri bulmuş, özellikle Anayasa\\\\\\\′nın dolaylı uygulanmasında ve Kamu Hukukunda etkili olmuştur 4 3. Avusturya Medeni Kanununda 5 4. Fransız Hukukunda dürüstlük kuralı 5 III. Dürüstlük Kuralının Dayandığı Temel Düşünceler 6 IV. Hakkın Kötüye Kullanılması yasağının dayandığı temel düşünceler 7 V. Dürüstlük kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanma yasağının emredici olup olmadığı .. 7 VI. MK. 2\\\\\\\′ye uyulup uyulmadığını hakim görevinden dolayı (re\\\\\\\′sen) dikkate almalıdır 10 VII. Dürüstlük Kuralının ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının sınırlandırılması 11 1. tyiniyet ile dürüstlük kuralının karşılaştırılması 11 2. Haksız fiil ile karşılaştırılması 12 3. Ahlaka aykırılıkla karşılaştırılması 14 4. Kanuna Karşı hile ile karşılaştırılması 15 5. Hâkimin Kanunu yorumlama ve tamamlama yetkisi ile karşılaştırma 16 6. Hâkimin takdir yetkisinin kullanılması ile karşılaştırma 16 VIII. Dürüstlük Kuralı, diğer Hukuk Kurallarını bertaraf etmez 16 IX. Dürüstlük Kuralının Tehlikeleri 17 1. Kanun hükümlerini ihmal etme sonucunu doğurmamalıdır 17 2. Hukuka güvenin sarsılmasına sebep olmamalıdır 17 3. Keyfiliğe yol açmamalıdır 18 4. Kanun hükümlerini yumuşatmamalıdır 18 5. Örneklerle tehlikenin önlenmesi çareleri 19 § 2. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı I. Tanım, Kavram Terim 21 II. Hakkın Kötüye Kullanılması için Ölçü: Amaca aykırılık ve menfaat yokluğu .... 23 III. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Bağlı Bazı Özel Sorunlar 25 X İçindekiler 1. Hakkın Kötüye Kullanılma Yasağı Üçüncü Kişiye de saridir 25 2. Hakkın Kötüye Kullanılma Yasağı Kamu düzeni ile ilgilidir 25 § 3. Hukuki işlemlerin Yorumunda Dürüstlük Kuralı I. Yorum Zorunluğu 26 II. Yorum Çeşitleri 27 III. Basit Yorum 27 1. Basit Yorum (Açıklayıcı Yorum) Kavramı 27 2. Basit Yorum Yöntemleri, yorum kuralları 28 a) Sırf lâfzi yorum yolu kapalıdır 29 b) Mantıki yorum 29 c) Uzmanlık dilinin deyimleri 30 d) Basit yorumda tarihi (geçmiş) yorum unsurları 30 e) Çıkarların tartılması 31 f) Gerçek irade araştırılmalıdır 31 g) Tarafların tüm davranışları değerlendirilmelidir 31 h) Açıklama (beyan) ile diğer davranışlar çelişkili ise 32 i) Yorumun hedeflerinden biri: Bir tarafın hakları sınırlanıyorsa ilke dar yorumlamaktır 32 k) Bir sözleşmedeki açık olmayan veya tereddüt edilen nokta, onu kaleme alan ve daha uzman taraf aleyhine yorumlanmalıdır 32 1) Sözleşmenin taraflarının akıllı davrandıkları asıldır 33 m) Yorum favor actu (işlem yararına) olmalıdır 33 3. Muhatabın anlayış ufkuna göre yorum: Güven ilkesine göre yorum 33 4. Hangi andaki anlam araştırılmalıdır 34 5. Yorum yapmanın şartlan 34 a) irade açıklaması 34 b) Yorumlanabilir irade açıklaması 34 6. Basit yorum ödevleri 35 7. Susmayı \\\\\\\"açıklama\\\\\\\" olarak yorumlama 35 8. Kamu hukuku sözleşmelerinin yorumu 35 IV. Tamamlayıcı Yorum 35 1. Kavram 35 2. Basit yorumdan farkı 37 3. Clausula rebus sic stantibus\\\\\\\′tan farkı 37 4. Sözleşme boşluğu ve hata 37 5. Tamamlayıcı yorumun uygulama alanı 38 6. Yorumlanacak sözleşme geçerli olmalıdır 40 7. Tamamlayıcı Yorum metodu 41 8. Tamamlayıcı Yorumun temel ilkesi: Dürüstlük Kuralına göre yorum 41 9. Tamamlayıcı yorumun diğer ilkeleri 41 a) Yorum hukuka uygun olmalıdır 41 b) Yorumla gerçek veya gerçeğe yakın taraf iradesi araştırılmalıdır 42 c) Yorum taraf iradelerine aykırı, çelişkili ve onları değiştirici olmamalıdır .... 43 d) Tamamlayıcı yorum sözleşmesinin konusunu genişletemez 43 10. Tamamlayıcı yorumun hangi andaki duruma göre yapılacağı 44 içindekiler XI § 4. Sözleşmede Koruma Yükümleri, Temel Edimsiz Borç ilişkisi ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme I. Dürüstlük Kuralı gereği doğan yan yükümler 45 II. Başlıca Koruma Yükümleri 47 1. Açıklama yükümü 47 a) Edimle ilgili açıklama yükümü 48 b) Şahsı ile ilgili açıklama yükümü 48 c) Açıklama yükümünün zamanı 49 d) Açıklama yükümü ile bilgi verme sözleşmelerini ayırdetmek gerekir 49 e) Açıklama yükümünün yaptırımı 49 2. Katılma yükümü 50 3. Borcun konusunu koruma ve ona özen gösterme 51 4. Sözleşmenin karşı tarafını koruma yükümü (dar anlamda korumayükümü) 52 5. Uyarma yükümü 53 III. Koruma yükümlerinin sözleşmenin ifasından sonraya sarkması 53 IV. Koruma yükümlerinden üçüncü kişilerin yararlanması ve Temel edimsiz borç ilişkisinin doğması 54 V. Hatır ilişkilerinde ve gentelmen\\\\\\\′s-agreement\\\\\\\′da koruma yükümleri 55 1. Hatır ilişkisi kavramı 55 2. Gentlemen\\\\\\\′s-agreement 55 VI. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 56 § 5. Önceki Davranışı ile Çelişki (Venire Contra Factum Proprium) I. Genel olarak 57 1. Unsurları 57 a) Çelişkili davranış 58 b) Çelişkili davranan kusurlu olmalıdır 58 c) Karşı tarafın korunmağa değer olması 58 d) Etik temel 59 e) Menfaat dengesine dikkat olunmalıdır 60 2. Güven nasıl korunacak 60 a) Çözümler 60 b) Eleştiriler 61 c) Her olayda ayrı çözüm 61 3. Çelişkili davranış kuralının uygulanmayacağı durumlar 62 a) Durumun şüpheli olması 62 b) Protestatio facto contraria 62 c) Sulh görüşmeleri 62 4. Feragat ve Venire Contra Factum Proprium 63 5. Venire contra factum proprium bazen dürüstlük kuralına aykırılık, bazen hakkın kötüye kullanılmasıdır 63 XII içindekiler II. Hakkın kullanılmayacağı güveni uyandırılmışsa 63 III. Karşı taraf oyalanarak zamanla sınırlı bir hakkın kullanılması önlenmişse 65 IV. Önceden mevcut bir geçersizliğe veya haksızlığa çıkarı sona erince itiraz etmişse 66 V. Bir hakkın, uzun süre kullanılmamaktan dolayı karşı tarafta uyandırılan güven sebebiyle artık kullanılamaması 71 VI. Sözleşmenin kurulacağı yolunda karşı tarafta uyandırılan güvene aykırı davranılması 73 VII. Yetkisi geri alınan temsilcinin yetkisiz işlem yapmasına yol açarak, uyandırılan güvene aykırı davranılması 73 VIII. Kamu hukukunda Venire Contra Factum Proprium 73 § 6. Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması I. Hukuki işlemlerin geçerli olmasının şekle bağlanması 75 1. Şeklin amacı 75 2. Şekle uymamanın müeyyidesi 76 3. Şekle uyulmadan yapılmış bir sözleşmenin ifası karşı taraftan talep edilemez 76 II. Şekle aykırı yapılmış hukuki işlemin butlan müeyyidesinin hafifletilmesi çarelerine genel bakış 78 1. Genel olarak 78 2. Çevirme (tahvil) 78 3. İyileşme (Konvaleszens) 79 4. Şekil eksikliğini bilerek yapılan ifanın iadesinin istenememesi 79 III. Şekil eksikliğine dayanmanın MK. 2\\\\\\\′ye aykırı olması 80 1. Genel olarak 80 2. Edimlerin ifasından sonra, sözleşmenin butlanını ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması sayılması 80 § 7. Clausula rebus sic stantibus (İşlem temelinin çökmesi veya sarsılması) I. Genel açıklamalar ve hukuki problem 83 1. Uygulanabilecek hükümler 83 2. Clausula rebus sic stantibus teorisi 85 a) İlk uygulamalar 85 b) Sözleşmedenbeklentinin \\\\\\\"kurucu şart\\\\\\\" olduğu düşüncesi 86 c) Ekonomik imkansızlık kavramına başvurma 86 d) işlem temelinin sübjektif formülle açıklanması 87 e) İşlem temelinin objektif formülle açıklanması 87 f) Larenz\\\\\\\′in telifçi işlem temeli açıklaması 88 g) Sonraki gelişmeler 88 içindekiler XIII 3. Clausula rebus sic stantibus kuralının işlem temeli teorisinden ayrılığı 88 4. İşlem temelinin çökmüş olduğunu kabul etmek için ölçü: Edim ile karşı edim arasında katlanılmaz dengesizlik 89 5. işlem temelinin çöktüğü veya sarsıldığı kabul edilmeyen durumlar 90 a) Bilinen, bilinmesi gereken, öngörülebilen, öngörülmesi gereken değişiklikler 90 b) Rizikolu Sözleşmeler - Spekülasyon sözleşmeleri 91 c) İfa edilmiş sözleşmeler 93 d) Kusur 94 e) Edim dengesinin temelden sarsılmasından sonra sözleşmeyi teyit etmek .... 94 II. Sözleşmede risklerin dağılımı ve clausula 94 1. Risk dağılımı 94 2. Çok küçük riskler 95 3. Bir tarafın riski üstlenmesi 95 III. Türk hukukunda clausula rebus sic stantibus ilkesinin özel kanunlarda uygulanması 96 1. Milli Korunma Kanunu 96 2. Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 96 3. Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun 98 IV. Clausula rebus sic stantibus (işlem temelinin sarsılmasının hukuki sonucu 98 1. Sözleşmenin düzeltilmesi zorunluğu 98 2. Hâkimin sözleşmeye işlem temelinin çökmesi veya sarsılması sebebiyle müdahalesinin şartları 99 a) Sözleşmenin ekonomik dengesi bozulmuş olmalı yani edim ile karşı edim arasında katlanılmaz bir dengesizlik meydana gelmelidir 100 b) Objektif olarak bir taraftan beklenebilecek riziko (tehlike) sınırı aşılmış olmalıdır 100 c) İlliyet bulunmalıdır 100 3. Sözleşmenin gözden geçirilmesi 100 4. Sözleşmenin sona erdirilmesi 100 5. Durumu zorlaşan tarafın tek taraflı fesih hakkı 101 § 8. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın ve Hakkın Kötüye Kullanılmasının Başka Örnekleri 1. Dürüstlük Kuralına göre kanun hükümlerinin yorumu ve boşluklarının doldurulması 102 2. Hakkın amacına aykırı olarak kullanılması 102 3. Hakkın kullanılmasında mutedil davranma 103 4. Objektif olarak yanlış bir mahkeme kararından hakkın kötüye kullanılması suretiyle yararlanma 104 5. Diğer örnekler 106 XIV İçindekiler § 9. MK. 2\\\\\\\′ye Bağlanan Hukuki Sonuçlar I. Genel olarak 107 1. MK. 2; etkili müeyyidelere bağlıdır 107 2. Müeyyide kanunidir - iradi değildir 108 3. Davacının talebinin önemi 108 4. Defi olarak edimini ifa etmemek 109 5. Uyarlama davası 109 6. Hukuki ilişkinin niteliği 109 7. Türk Hukukunda Usul Hukukuna ilişkin sorunlar 109 8. Karşı tarafın korunması 110 9. Hâkimin ifa edilmemiş edimlere müdahalesi 111 10. Edim dengesini sağlama 112 11. Edimi düzeltme veya sözleşmeyi sona erdirme 112 II. Dürüstlük kuralının hukuki sonuçları 113 1. Hakkın veya borcun konusunu dava ile belirleme 113 2. Dürüstlük kuralı kanunun uygulanmasında ve hukuk yaratmada etkili olur .... 114 3. Dürüstlük kuralı, buna dayanan tarafa güven ilişkisine dayanma hakkı sağlar 115 4. Culpa in contrahendo sorumluluğun temeli dürüstlük kuralıdır 115 5. Fiili sözleşme ilişkisi dürüstlük kuralına dayanır 116 6. Temel edimsiz borç ilişkileri dürüstlük kuralına dayanır 118 7. Üçüncü kişiye etkili sözleşme dürüstlük kuralının uygulanmasıdır 119 III. Hakkın kötüye kullanılmasının hukuki sonuçları 120 1. Genel müeyyide:=Exceptio doli generalis veya replicatio doli 120 2. Özel müeyyideler:=Çeşitli davalar 121 IV. MK. 2\\\\\\\′ye dayalı davalar 122 1. Genel olarak 122 2. Hakkın kötüye kullanılmasına karşı açılan davalarda ispat yükü 125 3. Eski hale getirme davası 125 4. Kötüye kullanmanın önlenmesi ve durdurulması davası 126 5. Maddi tazminat davası 126 6. Manevi tazminat davası 126 7. Menfi tespit davası 127 8. Hâkimin sözleşmeye müdahalesi için dava 127 9. Fesih-Sözleşmeden dönme 129 10. Genel tespit davası 129