Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Dr. Dr. h. c. Sılvıa Tellenbach'a Armağan

Dr. Dr. h. c. Sılvıa Tellenbach'a ArmağanSayfa Sayısı
:  
1464
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4843-6

325,00 TLDr. Dr. h.c. Silva Tellenbach, Freiburg'daki Max-Planck Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünün Türkiye sorumlusu olarak, meslek hayatı içerisinde Türk Hukukuna büyük hizmetlerde bulunmuş ve halen bir çok üniversitede ceza hukuku öğretim üyesi olarak görev yapan hocaların Alman Ceza Hukuku ile tanışmasına ve böylece Türk Ceza Hukuku biliminin gelişerek, evrensel standartlara ulaşmasına vesile teşkil etmiş olan bir kişidir. 


 


Gerek Alman ceza hukuku biliminden ve gerekse Enstitünün dünya çapındaki kütüphanesinden yararlanan ve Enstitüde kaldığımız dönem sırasında diğer ülkelerdeki seçkin bilim insanları ile tanışarak kalıcı ilişkiler kurmuş olan bizler, Silvia Hanım için bu armağanı yayınlamaya karar verdik. 


 


Bu armağana katkıda bulunan yazarlar, yurt dışından armağana yazı vererek katılan yabancı bilim insanları, hakem olarak görev alan ve anılarını yazan meslektaşlarımız, çağrımıza uyarak kendisine şükranlarını göstermek istediler. 


 


Uzun yılların bilimsel birikimi ile ceza hukuku bilimine Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca eserler kazandırmış olan Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a, kültürler arasında kurduğu, en ağır siyasi krizlerin bile sarsamadığı güçteki bu dostluk köprüsü için teşekkür ederken, yayınlarına ve bilimsel çalışmalarına devam etmesi dileklerimizle, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 


 


(Sunuş'tan)


 


Konu Başlıkları


Anı ve Değerlendirme Yazıları


Türk Dostu Olmak: Frau Dr. İur. Tellenbach, Prof. Dr. Köksal Bayraktar


Türk Ceza Hukukçuları Ailesinin Yardımsever Dostu Silvia Tellenbach Hakkında, Prof. Dr. Feridun Yenisey


Mümtaz Kişilik ve Bilim İnsanı: Dr. Dr. H.C. Silvia Tellenbach, Prof. Dr. Faruk Turhan


Saygıdeğer Tellenbach Hocam'a, Dr. Mehmet Arslan


Eserleriyle Dr. Tellenbach'ı Tanımak, Av. Ayşe Özge Atalay


Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar


TCK'nın 85'inci Maddesinin İkinci Fıkrası ile İlgili Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi Akkaş


Yargı Kararı İncelemesi Kasten İnsan Öldürme – Kasten Yaralama, Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar


Bericht Über Die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder" Meinungsfreiheit Und Ehrschutzdelikte, Hilf. Doz. Dr. Selman Dursun


Taksirli İflas Suçu, Doç. Dr. Ali Hakan Evik


Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Arş. Gör. Fatma Umay Genç


Örtülü Kazanç Aktarımı Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şirketler Topluluğu İlişkisinde Bağlı Halka Açık Ortaklıklarda Oluşum Zamanı, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk


Bekämpfung Der Tachomanipulation Durch Datentransfer – Oder: Kriminalitätsprävention Ist Besser Als Neues Strafrecht! Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf


Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu , Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan Arş. Gör. Cem Ümit Beyoğlu


Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç


Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Terörizmin Bastırılması Sözleşmelerine İlişkin Düşünceler, Arş. Gör. Erdem İzzet Külçür


İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu


Marka Hakkına Tecavüz Suçu, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu


Organized Crime in Italian Criminal Law And Practice: An Overview Of Some Current Problems, Dr. Attilio Nisco


Yargıtay Kararları Işığında Kanuni Temsilcisinin Rızası Dışında Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini veya Yetkilileri Haberdar Etmeksizin Tutma Suçu (TCK M. 234–3) , Arş. Gör. Gökhan Ölmez


Fuhuş ve Hukuk, Prof. Dr. İzzet Özgenç


"Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçu (TCK, M. 205) İle "Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçuna (TCK, M. 208) İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet Özgenç Prof. Dr. Adem Sözüer


Yüksek Eyalet Mahkemesi Karar İncelemesi – Önemsiz Fiillerin Cezalandırılması ve Ölçülülük İlkesi, Arş. Gör. Salih Özkan


"Richterrecht Im Strafrecht", Rechtsmissbrauch Im Bereich Des Steuerstrafrechts Und Die Rechtsnachfolge Von Strafgesetzen In Der Italienischen Rechtsordnung, Prof. Dr. Lorenzo Picotti


Organized Crimes And Organized Criminal Groups In The Iranian Criminal Law, Prof. Dr. Mansour Rahmdel


Ceza Hukukundan Güvenlik Hukukuna Paradigma Değişimi: Küresel Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Mimarisi Hakkında, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Ulrich Sieber Tercüme: Dr. Mehmet Arslan


İntihara Yönlendirme Suçu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar


Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK. M. 118), Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol


Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi, Dr. M. Emre Tulay (Ll.M. Bochum)


Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Arş. Gör. Asuman İnce Tuncer


Kamuya Açık Mahallerde Fonogramların Umuma İletimi Suçu Bakımından Şikayet Hakkı, Arş. Gör. Aras Türay


Suç Uydurma Suçu (TCK. M. 271), Arş. Gör. Osman Gazi Ünal


Suçu Bildirmeme Suçu, Arş. Gör. Fatih Yurtlu


Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukuna İlişkin Çalışmalar


Şüphelinin İfade Verme ve İrade Özgürlüğü, Dr. Mehmet Arslan, Ll.M


İham İçtihatları Işığında Ne Bis in Idem Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç


Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuruda CMK. 141. Maddenin Durumu, Arş. Gör. Özlem Çelik Başbozkurt


Önödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır


Just Miranda RulesMiranda Just "Rules"?: A RightDaytime Dream Of Children Drifted Into Crime? R.A. Ezgi Cankurt


Ceza Soruşturması İle Kovuşturması Evrelerinde Uygulanan Yayın Yasağı Kararlarının Hukuki Dayanağı, Prof. Dr. Nur Centel – Prof. Dr. Hamide Zafer


Ceza Yargılamasında Yasayolunun Amacı ve Ayrımları, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar


Soruşturmada Tuzağa Düşürme Yasağı, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan


Ceza Muhakemesinde Temyiz İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim ve Hukuki Denetimin Sınırları, Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Yrd. Doç. Dr. Kerim Çakır


Verurteilung Eines Abwesenden Angeklagten Im Strafbefehlsverfahren Nach Bestellung Eines Pflichtverteidigers Gemäß § 408b Stpo,Prof. Dr. Osman Isfen


Türk Ceza Yargılaması Pratiğinde Avukatın Rolü, Av. Vehbi Kahveci, Llm.


Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazıyla Hükümlünün Islahının Sağlanması Mümkün müdür? Doç. Dr. Hakan Karakehya


Die Revision Im Türkischen Strafverfahren – Anmerkungen Zur Praxis, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu


Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul, Burcu Baytemir Kontacı, L.Lm.


Ceza Muhakemesi Hukukumuzdaki Son Gelişmeler Karşısında Müdafi, Av. Dr. Salih Oktar


Ceza Hukukunda Avukatın Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu , Prof. Dr. Veli Özer Özbek – Dr. Serkan Meraklı


Die Aktuellen Probleme In Der Praxis Des Türkischen Strafvollstreckungsrechts, Prof. Dr. İzzet Özgenç


Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Prof. Dr. Sami Selçuk


Temel Hak ve Özgürlüklere Dair Düzenlemeleri Aleyhe Yorumlama Sorunu, Prof. Dr. Cumhur Şahin


Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme, Prof. Dr. Faruk Turhan


İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Prof. Dr. Feridun Yenisey


Diğer Çalışmalar


Migration Und Integratpon: Ein Kontroverses Thema in Deutschland, Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı


Kişisel Veri Denetim Otoriteleri, Doç. Dr. Seydi Kaymaz


Gerçek Bir Hukukçu, Prof. Dr. Ahmet Mumcu


Bedürftigkeitsunterhalt Nach Türkischer Rechtsprechung, Prof. Dr. Bilge Öztan – Prof. Dr. Fırat Öztan


Überlegungen Und Freie Gedanken Zum Begriff „Akademie", Prof. Dr. Sergio Seminara


 


Siyasi Meşruiyetin Kaynağının Özgürlük veya Adalet Oluşu ve Sonuçları – Maddi ve Şekli Meşruiyet, Prof. Dr. Doğan SoyaslanİÇİNDEKİLER


İçindekiler


Sunuş  5


Armağana Hakem Olarak Katkıda Bulunanlar  7


Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Özgeçmişi  15


Lebenslauf von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach  17


Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Yayınları (Veröffentlichungen von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach)  19


1. Bölüm: ANI VE DEĞERLENDİRME YAZILARI


TÜRK DOSTU OLMAK: Frau Dr. iur. TELLENBACH  43


Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  43


TÜRK CEZA HUKUKÇULARI AİLESİNİN YARDIMSEVER DOSTU SILVIA TELLENBACH HAKKINDA  45


Prof. Dr. Feridun YENİSEY  45


MÜMTAZ KİŞİLİK VE BİLİM İNSANI: Dr. Dr. h.c. SILVIA TELLENBACH  49


Prof. Dr. Faruk Turhan  49


SAYGIDEĞER TELLENBACH HOCAM’A  51


Dr. Mehmet Arslan  51


ESERLERİYLE DR. TELLENBACH’I TANIMAK  53


Av. Ayşe Özge ATALAY  53


2. Bölüm: CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR


TCK’NIN 85’İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI İLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  63


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ  63


YARGI KARARI İNCELEMESİ KASTEN İNSAN ÖLDÜRME – KASTEN YARALAMA  85


Prof. Dr. A. Köksal BAYRAKTAR  85


BERICHT ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG „SOLDATEN SIND MÖRDER“ MEINUNGSFREIHEIT UND EHRSCHUTZDELIKTE  91


Hilf. Doz. Dr. Selman DURSUN  91


TAKSİRLİ İFLAS SUÇU  101


Doç. Dr. Ali Hakan EVİK  101


ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU  159


Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ  159


ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ÇERÇEVESİNDE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLİŞKİSİNDE BAĞLI HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA OLUŞUM ZAMANI  209


Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK  209


BEKÄMPFUNG DER TACHOMANIPULATION DURCH DATENTRANSFER – ODER: KRIMİNALITÄTSPRÄVENTION IST BESSER ALS NEUES STRAFRECHT!  229


Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF  229


TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU  249


Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU  249


DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ALDATMA UNSURU ÜZERİNE BİR İNCELEME  315


Arş. Gör. Ali Şahin KILIÇ  315


AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TERÖRİZMİN BASTIRILMASI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER  361


Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR  361


İLAÇLARIN TIBBİİ MÜDAHALEDE KULLANILMASINDAN, ÜRETİLMESİNDEN, SATILMASINDAN KAYNAKLANAN SUÇLAR ÇERÇEVESİNDE HEKİM, İLAÇ ÜRETİCİSİ VE ECZACININ CEZA SORUMLULUĞU  387


Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU  387


MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU  417


Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU  417


ORGANIZED CRIME IN ITALIAN CRIMINAL LAW AND PRACTICE: AN OVERVIEW OF SOME CURRENT PROBLEMS  445


Dr. Attilio NISCO  445


YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI DIŞINDA EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİLERİ HABERDAR ETMEKSİZİN TUTMA SUÇU (TCK M. 234/3)  459


Arş. Gör. Gökhan ÖLMEZ  459


FUHUŞ VE HUKUK  483


Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ  483


“RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇU (TCK, M. 205) İLE “ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇUNA (TCK, M. 208) İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  503


Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ Prof. Dr. Adem SÖZÜER  513


YÜKSEK EYALET MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ – ÖNEMSİZ FİİLLERİN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ  533


Arş. Gör. Salih ÖZKAN  533


„RICHTERRECHT IM STRAFRECHT“, RECHTSMISSBRAUCH IM BEREICH DES STEUERSTRAFRECHTS UND DIE RECHTSNACHFOLGE VON STRAFGESETZEN IN DER ITALIENISCHEN RECHTSORDNUNG  557


Prof. Dr. Lorenzo PICOTTI  557


ORGANIZED CRIMES AND ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN THE IRANIAN CRIMINAL LAW  583


Prof. Dr. Mansour RAHMDEL  583


CEZA HUKUKUNDAN GÜVENLİK HUKUKUNA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: KÜRESEL RİSK TOPLUMUNUN YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ HAKKINDA  601


Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER Tercüme: Dr. Mehmet ARSLAN  601


İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU  619


Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR  619


SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 118)  649


Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL  649


SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜMLÜ İŞTİRAK OLARAK KABUL EDİLMESİ  673


Dr. M. Emre TULAY (LL.M. Bochum)  673


TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  687


Arş. Gör. Asuman İNCE TUNCER  687


KAMUYA AÇIK MAHALLERDE FONOGRAMLARIN UMUMA İLETİMİ SUÇU BAKIMINDAN ŞİKAYET HAKKI  711


Arş. Gör. Aras TÜRAY  711


SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  727


Arş. Gör. Osman Gazi ÜNAL  727


SUÇU BİLDİRMEME SUÇU  757


Arş. Gör. Fatih YURTLU  757


3. Bölüm: CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR


ŞÜPHELİNİN İFADE VERME VE İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ  787


Dr. Mehmet ARSLAN, LL.M  787


İHAM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA NE BIS IN IDEM ETKİSİ  817


Yard. Doç. Dr. Asiye Selcen ATAÇ  817


ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TUTUKLAMA KARARLARINA KARŞI BİREYSEL BAŞVURUDA CMK 141. MADDENİN DURUMU  845


Arş. Gör. Özlem ÇELİK BAŞBOZKURT  845


ÖNÖDEME VE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  877


Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR  877


JUST MIRANDA RULESMIRANDA JUST “RULES”?: A RIGHTDAYTIME DREAM OF CHILDREN DRIFTED INTO CRIME?  909


R.A. Ezgi CANKURT  909


CEZA SORUŞTURMASI İLE KOVUŞTURMASI EVRELERİNDE UYGULANAN YAYIN YASAĞI KARARLARININ HUKUKİ DAYANAĞI  929


Prof. Dr. Nur CENTEL – Prof. Dr. Hamide ZAFER  929


CEZA YARGILAMASINDA YASAYOLUNUN AMACI VE AYRIMLARI  949


Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR  949


SORUŞTURMADA TUZAĞA DÜŞÜRME YASAĞI  969


Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN  969


CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ İNCELEME MERCİİ OLARAK YARGITAY, TEMYİZ İNCELEMESİNDE HUKUKİ DENETİM VE HUKUKİ DENETİMİN SINIRLARI  991


Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN – Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇAKIR  991


VERURTEILUNG EINES ABWESENDEN ANGEKLAGTEN IM STRAFBEFEHLSVERFAHREN NACH BESTELLUNG EINES PFLICHTVERTEIDIGERS GEMÄß § 408B STPO  1031


Prof. Dr. Osman ISFEN  1031


TÜRK CEZA YARGILAMASI PRATİĞİNDE AVUKATIN ROLÜ  1051


Av. Vehbi KAHVECİ, LLM  1051


HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZIYLA HÜKÜMLÜNÜN ISLAHININ SAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  1059


Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA  1059


DIE REVISION IM TÜRKISCHEN STRAFVERFAHREN – ANMERKUNGEN ZUR PRAXIS–  1087


Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU  1087


SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİNDE YENİ ARAYIŞLAR: GERİ VERMEDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL  1097


Burcu BAYTEMİR KONTACI, L.LM.  1097


CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDAKİ SON GELİŞMELER KARŞISINDA MÜDAFİ  1127


Av. Dr. Salih OKTAR  1127


CEZA HUKUKUNDA AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNU  1157


Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK/Dr. Serkan MERAKLI  1157


DIE AKTUELLEN PROBLEME IN DER PRAXIS DES TÜRKISCHEN STRAFVOLLSTRECKUNGSRECHTS  1177


Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ  1177


KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI  1189


Prof. Dr. Sami SELÇUK  1189


TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE DAİR DÜZENLEMELERİ ALEYHE YORUMLAMA SORUNU  1205


Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN  1205


CEZA MUHAKEMESİNDEKİ SÜRELERİN KUSUR OLMAKSIZIN GEÇİRİLMESİNDE ESKİ HALE GETİRME  1221


Prof. Dr. Faruk TURHAN  1221


İSTİNAFTA MADDİ VE HUKUKİ MESELE DENETİMİ  1263


Prof. Dr. Feridun YENİSEY  1263


4. Bölüm: DİĞER ÇALIŞMALAR


MIGRATION UND INTEGRATPON: EIN KONTROVERSES THEMA IN DEUTSCHLAND  1293


Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI  1293


KİŞİSEL VERİ DENETİM OTORİTELERİ  1343


Doç. Dr. Seydi KAYMAZ  1343


GERÇEK BİR HUKUKÇU  1413


Prof. Dr. Ahmet MUMCU  1413


BEDÜRFTIGKEITSUNTERHALT NACH TÜRKISCHER RECHTSPRECHUNG  1423


Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN  1423


ÜBERLEGUNGEN UND FREIE GEDANKEN ZUM BEGRIFF „AKADEMIE“  1443


Prof. Dr. Sergio SEMINARA  1443


SİYASİ MEŞRUİYETİN KAYNAĞININ ÖZGÜRLÜK VEYA ADALET OLUŞU VE SONUÇLARI – MADDİ VE ŞEKLİ MEŞRUİYET  1457


Prof. Dr. Doğan SOYASLAN  1457