Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Dış Ticarette LOJİSTİK

Dış Ticarette LOJİSTİKSayfa Sayısı
:  
352
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-5048-15-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR          Günümüzde ekonomik faaliyetlerin uluslararası alana yaygınlaşması, da­ha spesifik hale gelmesi ve hızlı gelişimi pek çok faktörün birlikte olgunlaşması­nın sonucunda gerçekleşmiştir. Özellikle iletişim ve ulaştırma araçlarının çeşit­lenmesi ve sağladığı kolaylıklar, hız kazanan teknoloji odaklı araştırma-geliştirme çalışmaları ile teknolojik alt yapının güçlenmesi, dünya ölçeğinde ticaretin kolaylaşmasını sağlamak üzere yapılan anlaşmalar ve ülkelerin dış ticaretlerini kolaylaştırıcı mevzuatı uygulamaya geçirmesi üretimin ve peraken­denin globalleşmesini de beraberinde getirmiştir. Teknoloji, iletişim, finansman ve ticaret alanında birbirlerine yakınlaşan ekonomilerde ise işletmeleri bekleyen son zorlu ve yok edici rekabet ortamı olmuştur. Global ekonominin işletmelerin rekabet koşullarını ağırlaştırması, ayakta ve güçlü kalabilmek için yeni stratejiler ortaya koyma ve bu konuya odaklanmalarını zorunlu kılmıştır. Dünya ölçeğinde son dönemde yaşanan bütün bu gelişmeler, rekabet gücü gibi son derece önemli bir kavramın öncelikli olarak ele alınmasında etkili olmuştur. Bu yönde firma, endüstri ve devlet düzeyinde hedefler ortaya konularak, yeni stratejiler ve iş planları hazırlanmaktadır. İşte bu noktada, glo­bal ve dinamik rekabet şartlarında üstünlüğün yakalanmasında "lojistik ope­rasyonlar ve lojistik sektörü" ile ilgili geliştirilen modellemeler fark yaratan çözümleri ortaya koymada çok daha fazla etkin hale gelmiştir. Lojistik iş süreçlerinin rekabette etkin unsur olarak görülmesi ile günümüz işletmelerinin iş yapış şekillerinin farklılaştığı bir gerçektir. Lojistik içerisinde değerlendirilebilecek taşıma yönetimi, filo yönetimi, depolama, malzeme teda­rik ve sipariş işlemleri, gümrükleme, ambalajlama, sigortalama vb. süreçlerinin her biri ayrı ayrı uzmanlık alanıdır. Bugün özellikle dış pazarlara yönelen işlet­melerin lojistik çözümleri bu konularda uzmanlaşmış firmalar ile birlikte geliş­tirmeleri ve lojistik hizmetleri dışarıdan satın alma yönündeki tercihleri de ağır­lıklı hale gelmiştir. Yapılan çalışmada, öncelikle dış ticaretin farklılaşan yapısı ele alınmış, daha sonra dış ticaretin tamamlayıcısı konumunda olan "lojistik" kapsamındaki tüm iş süreçleri ve bu iş akışına yönelik faaliyetler detaylandırılmıştır.

Üçüncü Baskısını yaptığımız ve yoğun ilgi gören kitabımızın okurlarımıza dış ticaretteki lojistik süreçlere ilişkin bir bakış açısı kazandırması öncelikli ama­cımızdır. Her yayın yoğun bir araştırma, çalışma ve emeğin ürünüdür. Dış Tica­ret ve Lojistik adını alan kitabımızın hazırlanması ve elinize ulaşmasında pek çok kişi, kurum ve kuruluşun doğrudan ve dolaylı katkıları olmuştur.

Sonsuz teşekkürlerimiz;

Öncelikle akademik çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ve iş ortamlarımız olan, Lojistik alanında tek tematik Yükseköğretim kurumu Beykoz Lojistik Mes­lek Yüksekokulu'nda görüş ve bilgi paylaşımında bulunduğumuz başta Müdürü Prof. Dr. Şenay YALÇIN olmak üzere tüm değerli öğretim elemanlarına, Ulu­dağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun değerli öğretim ele­manlarına, Türkiye'de Lojistik konusunda danışılan kurum olma yönü ile önemli misyon üstlenen ve ortak çalışmalarımızı da keyifle yürüttüğümüz Lojis­tik Derneği'nin başta Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ve Genel Sekreteri Engin KOBAN olmak üzere diğer Yönetim Kurulu üyelerine, Lojistik alanındaki çalışmalarımıza ve yayınımıza verdiği gönüllü katkı ve des­teklerinden dolayı lojistik uzmanı Sn. Atilla YILDIZTEKİN'e, araştırmalarımızda her zaman yönlendirici olan Doç. Dr. Aşkın KESER'e ve özellikle Taşıma Hu­kuku ile ilgili konularda çok değerli kütüphanesini bizimle paylaşan Hukuk Fakültesi öğrencisi Cansu Damla KOBAN'a ve enerji kaynağımız sevgili öğren­cilerimize, lojistik konusuna ilgi duyan ve kitabımızın bundan önceki baskılarına yönelik görüşlerini bizimle paylaşan tüm okurlarımıza, isimlerini sayamadığımız diğer tüm bilgi kaynaklarımıza ve sizlere ulaşmamıza aracılık eden EKİN Kitabevi'nin sahibi Sn. Mehmet OYMAK başta olmak üzere, her zaman destek­lerini gördüğümüz Sn. Veysel ŞİMŞEK'e ve baskı ve dizgi için emek veren diğer çalışanlarına ve son olarak da bir zaman hırsızı gibi zamanlarını çalmamıza rağmen bizden hiçbir zaman anlayışlarını esirgemeyen çok değerli ailelerimize-dir.

Çalışmamızın eksik yanlarının olabileceğini kabul ediyor ve bu konuda paylaşımlarınızın bize güç vereceğini belirtmek istiyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle...


İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ

1.1.  DIŞ TİCARET KAVRAMI VE TEMEL UNSURLARI...................................................... 5

 1. Dış Ticaret Kavramı ve Kapsamı................................................................ 5
 2. Dış Ticaret ve iç Ticaret Arasındaki Farklılıklar................................................ 10
 3. Dış Ticarete Yönelme Nedenleri................................................................ 12
 4. Dış Ticaretin Temel Unsurları.................................................................. 13
 5. Dış Ticarette Taraflar...................................................................... 14
 6. Dış Ticaret ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar.................................................... 14
 7. Dış Ticarette Satış Sözleşmeleri........................................................... 15

1.2.  DIŞ TİCARETTE İŞ AKIŞI.............................................................................. 17

 1. ihracatta iş Akışı............................................................................... 17
 2. ithalatta iş Akışı................................................................................ 22

1.3.  DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS ve INCOTERMS 2010.......................... 26

1.3.1.   Incoterms 2000 Ve Incoterms 2010 ile Teslim Şekillerine ilişkin Getirilen

Yeni Değişiklikler............................................................................... 29

1.3.2.   Incoterms 2010'a Göre Teslim Şekilleri......................................................... 30

 1. Exworks (EXW / işyerinde Teslim)......................................................... 33
 2. Free Carner ( FCA/Taşıyıcıya Masrafsız Teslim).......................................... 36
 3. Carrıage Paıd To (CPT/ Taşıma Bedeli Ödenmiş Teslim).................................. 38
 4. Carrıage And Insurance Paıd To (CIP/Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Teslim)............... 40
 5. Delıvered At Terminal (DAT/Terminalde Teslim -Yeni Gelen Kural)........................ 42
 6. Delıvered At Place (DAP/ Belirlenen Yerde Teslim - Yeni Gelen Kural)..................... 44
 7. Delıvered Duty Paıd ( DDP/ Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim)............................ 46
 8. Free Alongsıde Shıp (FAS /Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)....................... 48
 9. Free On Board (FOB/Gemide Masrafsız Teslim)........................................... 50
 10. Cost And Freıght (CFR/ Masraflar Ve Navlun Ödenmiş Teslim).......................... 52
 11. Cost, Insurance And Freıght (CİF/Masraflar, Sigorta ve

Navlun Ödenmiş Teslim)................................................................. 54

 

İKİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK KAVRAMI ve GELİŞİMİ 2.1. TARİHSEL SÜREÇTE LOJİSTİK OLGUSU............................................................................... 57 2.2.LOJİSTİK OLGUSUNUN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR........................................... 58

 1. Küreselleşme............................................................................................................. 58
 2. Yeni Ekonomi Anlayışı................................................................................................. 61
 3. Farklılaşan Rekabet ve Ortaya Çıkan Sonuçlar.............................................................. 62
 4. Diğer Unsurlar............................................................................................................ 64
 
 1. LOJİSTİK KAVRAMI.................................................................................................................. 65
 2. LOJİSTİK FONKSİYONLAR VE DİNAMİKLERİ........................................................................... 67
 3. DÜNYADA SON DÖNEMDE LOJİSTİK OPERASYONLARIN FARKLILAŞMASINDA ETKİLİ
  OLAN FAKTÖRLER................................................................................................................. 69
 4. LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK) - OUTSOURCING (3 PL)...................................... 70
 5. Dış Kaynak Kullanımının Nedenleri.............................................................................. 72
 6. Lojistik Hizmet Sunan (Dış Kaynak Tedarikçisi) işletmelerin

Temel Hizmet Konuları................................................................................................. 74

 1. Dış Kaynak Kullanımının Faydaları............................................................................... 76
 2. Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar............................................................ 77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM LOJİSTİK TERMİNOLOJİSİ

 1. TEMEL LOJİSTİK TERİMLERİ.................................................................................................. 79
 2. LOJİSTİKTE TEMEL MALİYET KALEMLERİ............................................................................ 101
 3. LOJİSTİKTE FREIGHT FORVVARDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................... 106

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE

HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ

TEMEL UNSURLAR

4.1. İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER.............................................................................. 111

 1. Tedarik Lojistiği................................................................................................... 112
 2. Üretim Lojistiği..................................................................................................... 114
 3. Dağıtım Lojistiği........................................................................................................ 114
 4. Geri Dönüş Lojistiği (Tersine Lojistik)......................................................................... 115

4.2.LOJİSTİK HİZMET SUNUMUNU DESTEKLEYİCİ UNSURLAR................................................ 118

 1. Alt Yapı Yeterliliği................................................................................................. 119
 2. Değişen Talep Yapısı................................................................................................ 121
 3. insan Kaynaklarının Görünümü................................................................................. 121
 4. Ürün (Hizmet) Kalitesi................................................................................................ 122

4.2.5. Lojistik Maliyet Unsurları....................................................................... 123 4.3. TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER...................................................................... 123

 1. Sipariş işleme................................................................................. 123
 2. Talep Planlaması ve Takibi................................................................... 124
 3. Taşıma / Nakliye.............................................................................. 124
 4. Dağıtım Merkezi Yönetimi, Depolama ve Antrepo işlemleri................................... 125
 5. Elleçleme...................................................................................... 125
 6. Ambalajlama.................................................................................. 126
 7. Paketleme..................................................................................... 126
 8. Sigortalama................................................................................... 126
 9. Gümrükleme.................................................................................. 127
 
 1. Müşteri Hizmetleri........................................................................... 127
 2. Envanter (Stok) Yönetimi.................................................................... 128
 3. Malzeme Taşıma............................................................................ 128

BEŞİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YOLU İLE TEDARİK EDİLEN LOJİSTİK HİZMETLER


5.1. ULUSLARARASI TAŞIMA............................................................................. 134

5.1.1.   Uluslararası Taşımada Karşılaşılan Temel Kavramlar ve iş Akışı............................ 134

 1. Temel Kavramlar......................................................................... 134
 2. Uluslararası Taşımada iş Akışı.......................................................... 137
 
 1. Dış Ticarette Taşımanın Önemi.............................................................. 139
 2. Uluslararası Taşımada Dikkate Alınması Gereken Unsurlar ve Temel Bileşenler. 142
 
 1. Taşıma Sözleşmeleri ve içeriği.......................................................... 143
 2. Freight Forvvarderler.................................................................... 145
 3. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar....................................................... 146
 4. Taşınan Yükler, Türleri ve Yükün Taşınması Sırasında

Dikkat Edilmesi Gereken Konular.......................................................... 162

 1. Taşıma Türü Seçimini Etkileyen Faktörler.................................................... 163
 2. Dış Ticarette Taşıma Türleri.................................................................. 165

5.1.5.1.   Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı............................................. 165

 1. Karayolu Eşya Taşımacılığında Ulusal Yasal Yükümlülükler...................... 167
 2. Karayolu Eşya Taşımacığında Geçerli Uluslararası Anlaşmalar ve
  Esasları........................................................................... 172
 3. Karayolu ile Eşya Taşımada Kullanılan Taşıma Belgeleri.......................... 193
 4. Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Freight Forvvarderlerin Rolü.................. 194

5.1.5.2.   Denizyolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı........................................... 195

 1. Denizyolu Eşya Taşımacılığında Yasal Yükümlülükler............................ 204
 2. Denizyolu ile Eşya Taşımasında Kullanılan Taşıma Belgeleri..................... 209
 3. Denizyolu Taşımacılığında Temel Hizmetler...................................... 210
 4. Denizyolu Taşımacılığında Farklı Yapı RO-RO Taşımacılığı ve Önemi. 211
 5. Denizyolu ile Eşya Taşımacılığında Freight Forvvarderlerin Rolü................. 212
 6. Denizyolu ile Eşya Taşımacılığında Taşımacılık Türleri.......................... 214

5.1.5.3.  Havayolu ile Uluslararası Kargo Taşımacılığı............................................ 215

 1. Havayolu İle Kargo Taşımacılığında Geçerli Uluslararası Anlaşmalar... 220
 2. Havayolu ile Kargo Taşımacılığında Geçerli Ulusal Mevzuat...................... 222
 3. Havayolu Kargo Taşımasında Kullanılan Belgeler.................................. 222
 4. Havayolu Kargo Taşımasında Freight Forwarder'lerin Rolü........................ 222

5.1.5.4.  Demiryolu İle Uluslararası Eşya Taşımacılığı............................................ 223

 1. Demiryolu İle Eşya Taşımacılığında Uluslararası Anlaşmalar..................... 225
 2. Demiryolu ile Eşya Taşımacılığında Kullanılan Belgeler........................... 227
 3. Demiryolu Taşımacılığında Yük Taşıma Esasları................................. 229
 4. Nehir / Suyolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı.......................................... 230
 5. Boruyolu Taşımacılığı...................................................................... 231
5.2. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME...................................................................... 232
 1. Ambalaj ve Uluslararası Taşımadaki Rolü..................................................... 232
 2. Ambalajlamada Teknik Özellikler.............................................................. 234
 3. Ambalajlamada Uluslararası Standartlar....................................................... 235
 4. Uluslararası Taşımada "Mastır Paketler"....................................................... 237
 5. Etiketleme ve Etiketlemede Dikkate Alınması Gereken Temel Unsurlar....................... 238

5.3. GÜMRÜKLEME......................................................................................... 238

 1. Gümrükleme ve Lojistik Sürecindeki Yeri...................................................... 238
 2. Gümrükle ilgili Temel Kavramlar............................................................... 241
 3. Dış Ticarette Gümrükleme İşlemleri........................................................... 243
 4. ithalatta Gümrükleme İşlemleri........................................................... 244
 5. ihracatta Gümrükleme işlemleri.......................................................... 251

5.3.4.  Lojistikte Gümrük Müşavirlerinin Rolü.......................................................... 253

5.4. DEPO VE ANTREPO SÜRECİ.............................. 257

 1. Depo ve Antrepo İşlemleri ve Lojistik Süreçteki Yeri.......................................... 257
 2. Depolama Dürecinde iş Akışı................................................................. 259
 3. Depo Türleri................................................................................... 259
 4. Coğrafi Dağılıma Göre Depolar.......................................................... 259
 5. Depolama Stratejisine Göre Depolar..................................................... 260
 6. işleyişine Göre Depolar................................................................... 261
 7. Ürün Karakteristiğine Göre Depolar....................................................... 260

5.4.4. Uluslararası Ticarette Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Depolar............................... 260

 1. Gümrük Kanununda Antrepo Rejimi ve Esasları............................................... 262
 2. Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar................................................... 268

5.4.5. Depolamada ve Antrepo Hizmetlerinde Freight Forvvarderlar ve Sorumlulukları.. 269

5.5. LOJİSTİK İŞ SÜRECİ OLARAK SİGORTALAMA....................................................... 270

 1. Gelişen Ticaret, Ortaya Çıkan Risk Unsurları ve Sigorta...................................... 270
 2. Riski Oluşturan Temel Faktörler ve Dış Ticarette Risk Faktörleri............................. 271
 3. Taşıma Sırasında Karşı Karşıya Kalınan Riski Etkileyen Faktörler............................ 272
 4. Risk ve Sigorta................................................................................ 273
 5. Sigorta ve Temel Kavramlar.................................................................... 274
 6. Dış Ticarette Sigorta işlemleri.................................................................. 276
 
 1. Dış Ticarette Kullanılan Sigorta Belgeleri...................................................... 277
 2. Dış Ticarette Sigorta işlemlerinde Dikkate Alınması Gereken Unsurlar....................... 278
 3. Dış Ticarette Taşıma (Nakliyat) Sigortası Türleri.............................................. 279
 1. Emtia Nakliyat Sigortaları.................................................................................... 279
 2. Nakliyecinin Sorumluluk Sigortası....................................................................... 285
 3. Kıymet Nakliyat Sigortası.................................................................................... 286
 4. Tekne ve Navlun Sigortaları................................................................................ 287

5.5.10. Dış Ticarette Sorumluluklar ve Devri Kapsamında Taşıma Sigortası Türleri.... 287

 1. ithalatçı/ihracatçı ile Sigorta Şirketi Arasında Yapılan Sigortalama.................... 288
 2. Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forvvarderler ve Sigortalama......................... 288

5.5.10.2.1.   Freight Forvvarderlerin Verdikleri Sigorta Hizmetleri ve

Yapılan Sigorta Sözleşmeleri............................................................... 288

5.5.10.2.2.   Freight Forwarder işletmesi Adına Hareket Edenlerin
Çalışanların Neden Oldukları Riskleri Teminat Altına Alan
Sorumluluk Sigortaları......................................................................... 291

5.5.10.2.3.   Taşıyıcının Sorumluluk Sigortası (CMR)............................................... 291

5.5.10. Lojistik Süreç Olarak Sigortanın Önemi.................................................................... 292

ALTINCI BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK SÜREÇLERDE VERGİ UYGULAMALARI ve EKONOMİK YANSIMALARI

6.1. GÜMRÜKLEME SURECİ VE MALI YÜKÜMLÜLÜKLER....................................................... 294

6.1.1.  ithalatta Gümrük Vergisi............................................................................................ 295

 1. Tarihsel Süreçte Gümrük Vergisi........................................................................ 295
 2. Gümrük Vergisi ve işleyişi.................................................................................. 298
 3. Gümrüklerde Mali Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmesi, Gümrük

Vergisi Hesaplanması ve Ödenmesi................................................................. 303

6.1.1.4.  Gümrük Vergisine ilişkin Lojistik iş süreçlerini İlgilendiren Bazı istisna ve
Muafiyet Uygulamaları....................................................................................... 307

 1. ithalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Sureti ile Geçici
  ithalat Rejiminin Uygulanabileceği Lojistik iş Süreçlerinden
  "Ambalajlamayı" ilgilendiren Haller................................................................ 308
 2. ithalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Sureti ile Geçici
  ithalat Rejiminin Uygulanabileceği Lojistik iş Süreçlerinden
  "Taşımacılık" ile ilgili Haller............................................................................ 309

6.1.1.5.  Gümrük Vergisinin Etkileri.................................................................................. 310

6.1.2.  ithalatta Katma Değer Vergisi................................................................................... 311

 1. ithalatta Katma Değer Vergisi'nin İşleyişi............................................................. 312
 2. Lojistik iş Süreçlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması ve

İstisnası Taşımacılık Faaliyetine ilişkin Uygulamalar........................................... 313

6.1.3.  ithalatta Özel Tüketim Vergisi..................................................................................... 315

6.1.3.1.  ithalatta Özel Tüketim Vergisinin işleyişi ithalatta

Özel Tüketim Vergisinin Konusu........................................................................ 315

6.1.3.2.  Lojistik iş Süreçlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması ve

istisnası Taşımacılık Faaliyetine ilişkin Uygulamalar/Akaryakıt Üzerinden
Alınan Özel Tüketim Vergisi............................................................................... 316

6.1.4. Diğer Vergiler ve Fonlar........................................................................................... 318

 1. Toplu Konut Fonu.............................................................................................. 318
 2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu................................................................ 318

6.2. ithalatta Vergi Yükümlülüğüne ilişkin Örnek Hesaplama................................................. 318

YEDİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ VE

GELECEĞİ

7.1.  Türkiye'de Lojistik Sektörünün Mevcut Durumu........................................................................ 321

 1. Makro Yaklaşımla Değerlendirme............................................................................. 321
 2. Mikro Yaklaşımla Değerlendirme............................................................................... 327
 3. Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye................................................................................... 335
 4. Türkiye'de Lojistik Köyler......................................................................................................... 341

KAYNAKÇA................................................................................................................................. 345