Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Dış Ticaret İşlemleri

Dış Ticaret İşlemleriSayfa Sayısı
:  
422
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-295-249-6

22,00 TL

İÇİNDEKİLER

A- İHRAÇ KAYITLI ALIŞ & SATIŞLAR

1. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI ve İHRACAT İSTİSANASI
İLE İHRACAT İSTİSNASI İLE İHRAÇ KAYITLI ALIŞ ve
SATIŞLAR AKKINDA KRONOLOJİK GENEL BİLGİLER 1
a) Katma Değer Vergisi yasası ve ihracat istisnası 1
b) KDV yasasına, ilk kez İhraç Kayıtlı Alış ve Satış
kavramının girişi 2
c) Katma Değer Vergisi yasasındaki İhraç Kayıtlı Alış
ve Satış kavramının sınırlarının genişletilmesi 3
2. İHRAÇ KAYITLI ALIŞ ve SATIŞLARA İLİŞKİN KATMA
DEĞER VERGİSİ YASASINDAKİ DÜZENLEMELER 3
a) KDV yasasının, 11/1-c maddesindeki düzenlemeler 4
(1) Yasanın (11/1- c) maddesindeki düzenleme ile
getirilen koşullar 5
(2) Yasanın (11/1- c) maddesindeki düzenlemede
temel düşünce 6
(3) Yasanın (11/1- c) maddesindeki düzenleme ile getirilen
"Tecil-Terkin" uygulaması ve "Tecil-Terkin"
uygulamasındaki hata yada eksikliklere
uygulanacak cezalar 11
b) KDV yasasının, GEÇİCİ(17) nci maddesindeki
düzenlemeler 12
(1) Yasanın GEÇİCİ(17) nci maddesindeki düzenlemede
temel düşünce 12
(2) Yasanın GEÇİCİ (17) nci maddesindeki düzenleme ile
DİİB kapsamında yapılan İhraç Kayıtlı Alımlar için
getirilen koşullar 13


(3) Yasanın GEÇİCİ(17) nci maddesindeki düzenleme ile
getirilen "Tecil-Terkin" uygulaması ve "Tecil-Terkin"
uygulamasındaki hata yada eksikliklere
uygulanacak cezala 14
3. İHRAÇ KAYITLI ALIŞ ve SATIŞLARA İLİŞKİN 1918 SAYILI
KAÇAKÇILIĞIN MEN ve TAKININE DAİR YASADAKİ
DÜZENLEMELER 15
4. KONU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 18
5. UYGULAMAYA YÖNELİK PRATİK ÇÖZÜMLER ve
ÖNERİLER 22
B- DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ MEVZUAT ve
BU MEVZUAT KAPSAMINDA İHRACATÇILARA
SAĞLANAN DESTEK ve OLANAKLAR HAKKINDA
GENEL BİLGİLER 23
a) Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili mevzuat hakkında
genel bilgiler 23
b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracatçılara sağlanan
destek ve olanaklar hakkında genel bilgiler 25
2- DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN TAKİBİ ve
KAPATILMASI SIRASINDA YAŞANAN SORUNLAR ile
BELGENİN KAPATILMASINDAN SONRA(veya
Kapatılamaması Halinde) YAşANAN SORUNLAR 28
a) DİİB′lerin "Takibi Sırasında" yaşanan sorunlar 28
b) DİİB′lerin "Kapatılması Sırasında" yaşanan sorunlar 37
c) DİİB′ler "Kapatıldıktan Sonra" (veya Kapatılamaması halinde)
yaşanacak sorunlar 38
3. 1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR
YASADAKİ, DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 40
4. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 42
C- AKREDİTİFLİ İŞLEMLER 45
1. CC 500 BROŞÜRÜ HÜKÜMLERİNE GÖRE 45
c) Akreditifin tanımı 45
d) Akreditifin tarafları,tarafların hak ve yükümlülükleri 46
e) Akreditifin türleri ve işleyişi 50


2. AYIPLI MAL SEBBİYLE AKREDİTİF ÖDEMELERİNİN
İHTİYATI TEDBİR YOLUYLA DURDURLAMASI 57
a) Ayıplı malın tanımı ve hukuki durumu 57
b) İhtiyati Tedbirin tanımı ve yasal dayanakları 57
c) İhtiyati Tedbirin, ICC 500 broşürü
karşısındaki durumu 58
3. AKREDİTİF ÜZERİNE İHTİYATI HACİZ KONMASI 65
a) İhtiyati Haczin tanımı ve yasal dayanakları 65
b) İhtiyati Haczin, ICC 500 broşürü karşısındaki durumu 69
4. AKREDİTİFLERE REZERV İŞLEMLERİ 71
a) Akreditiflerde rezerv işlemleri ve rezerv koymayı gerektiren
sebepler 72
b) Akreditife konan rezervin sonuçları 78
5. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 78
D- İHRACAT & İTHALAT DÖVİZ HESAPLARI 83
1. KAMBİYO REJİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 83
Tanımı, Kaynakları ve İçeriği 83
2. İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİN YURDA
GETİRİLMESİNDEKİ USUL VE ESASLAR 84
a) Yurda getirilecek döviz miktarı nasıl hesaplanacak 85
b) Yurda döviz getirme süresi nasıl saptanacak 86
c) İhracat bedeli dövizler yurda hangi yollarla getirilebilir 88
d) İhracat bedeli dövizlerin yurda getirilme zorunluluğunu
kaldıran yada geciktiren Mücbir Sebepler nelerdir 89
e) İhracat bedeli dövizler yurda getirildikten sonra
hangi işlemler yapılacaktır 91
3. PEŞİN İHRACAT BEDELİ İLE İLGİLİ ESASLAR 92
1. Peşin ihracat dövizi getirenlere sağlanan
destekler nelerdir 93
2. Peşin ihracat dövizi karşılığında, ihracat ne kadar süre
cinde ve ne şekilde gerçekleştirilmelidir 93
c. Prefinansm (tanımı, özellikleri ve hükümleri 95
4. İHRACAT BEDELLERİ İLE İTHALAT BEDELLERİNİN
BİRBİRİNDEN MAHSUP VE TAKAS EDİLMESİNE
LİŞKİN USUL VE ESASLAR 97
a) Mahsup yöntemi 97


b) Özel Takas yöntemi 98
c) Bağlı Muamele yöntemi 98
5. İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİ SÜRESİ İÇİNDE YURDA
GETİRMEYENLER İLE GEÇ GETİRENLERE VERİLECEK
CEZALAR VE UYGULANACAK KURLAR 99
a) İhracat bedeli dövizleri süresi içerisinde getirmeyenlere
verilecek cezalar 99
b) Geç getirenlere uygulanacak kurlar 101
6. İTHALAT HESAPLARININ KAPATILMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR 102
a) Ödeme şekli Mal Mukabili olan ithalat 103
b) Ödeme şekli Peşin, Vesaik Mukabili ve
Kabul Kredili olan ithalat 104
c) İthalat bedeli dövizlerin ihracat bedelleri ile
ahsup edilmesi 105
d) İthalat işlemlerindeki Mücbir Sebepler 105
e) İthalat hesaplarını kapatmayanlar
hakkında verilecek cezalar 107
7. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 108

EKLER 119

EK-1 27 SERİ NO′LU KATMA DEĞER
VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 123
EK-2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü 131
EK-3 83 SERİ NO′LU KATMA DEĞER
VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 133
EK-4 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü 141


EK-5 " DİİB KAPSAMI DIŞINDA "
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ YAPARKEN
KULLANILACAK KONTROL FORMU 146
EK-6 23.12.1999 Tarih ve 99/13819 Sayılı
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI
(31.12.1999 Tarih ve 23923 Sayılı R.G.) 153
EK-7 2002/6 Sayılı DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(27.9.2002 Tarih ve 24889 Sayılı R.G.) 173
EK-8 TÜRKİYE′DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE
YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA İHRACAT 97/ 5 SAYILI
TEBLİĞ (11.03.1997 Tarih ve 22930 Sayılı R. G.) 218
EK-9 TÜRKİYE′DE İKAMET ETMEYENLERE
ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR
HAKKINDA İHRACAT 2001/1 SAYILI TEBLİĞ
(19.01.2001 Tarih ve 24292 sayıl R. G.) 220
EK-10 DAHİLDE İŞLEME İZNİ HAKKINDA İHRACAT 2001/7
SAYILI TEBLİĞ (Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2001
Tarih ve 24569 sayılı R. G) . 221
EK-11 İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA İHRACAT 2001/8 SAYILI TEBLİĞ
(02.01.2002 Tarih ve 24628 Sayılı R.G) 227
EK-12 TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASINA İLİŞKİN
2000/2 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
HAKKINDA GENELGE 235
EK-13 08.01.2003 TARİH 2002/5099 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ′NÜN 20.01.2003 TARİH VE 120000400 SAYILI UYGULAMA ESASLARI . . 243
EK-14 VESİKALI KREDİLER İÇİN YEKNESAK
TEAMÜLLER VE UYGULAMALAR 246
EK-15 GAYRİKABİLİRÜCU AKREDİTİF AÇTIRMA
TEKLİF MEKTUBU 287
EK-16 AKREDİTİF KUŞAT MEKTUBU DEVAMI 288


EK-17 AKREDİTİF METNİNDE DEĞİŞİKLİK 290
EK-18 FATURA 291
EK-19 KONŞİMENTO 292
EK-20 293
EK-21 SİGORTA POLİÇESİ 294
EK-22 POLİÇE 295
EK-22 POLİÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 296
EK-23 ÇEKİ LİSTESİ 299
EK-24 TÜRK PARASI KIYMETİNİ
KORUMA HAKKINDA KANUN 303
EK-25 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARAR 308
EK-26 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILIKARARA İLİŞKİN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞ .... 327
EK-27 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARAR ile BAŞBAKANLIK HAZİNE ve
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ 91-32/5 SAYILI
TEBLİĞİNE İLİŞKİN TCMB′ nm I-M
SAYILI GENELGESİNİN İTHALAT ve
İHRACAT ile İLGİLİ MADDELERİ 349
EK-28 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MD 354
EK-29 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI
DIŞ TİCARET GENEL MD 395
EK-30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası′ndan:
12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı KARARNAMEYE
İLİŞKİN KAYNAK KULLANIMIN
DESTEKLEME FONU HAKKINDA 6 SAYILI TEBLİĞ
26.08.1988 tarih ve 20264 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmışt 412