Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Dış Ticaret, Gümrük, Kambiyo ve İlgili Mevzuat

Dış Ticaret, Gümrük, Kambiyo ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1209
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-802-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: İHRACAT VE TEŞVİK MEVZUATI İhracat Rejimi Kararı 1 İhracat Yönetmeliği 7 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) 21 Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/3) 27 Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (İhracat 96/8) . . .\′ 30 Yurt Dışı Fuar ve Sergilere İlişkin Tebliğ (İhracat 96/9) 32 Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/10) 38 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata ilişkin Tebliğ (İhracat 96/11) 42 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 98/3) 45 Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27) 49 İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 96/80) 54 Türkiye\′de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 97/5) 66 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı 68 V Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Millî Düzeyde Veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar 70 Uluslararası Nitelikteki Yurt içi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 75 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \"Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi\" Hakkında Tebliğ7 .79 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \"Pazar Araştırması Desteği\" Hakkında Tebliğ g2 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \"Eğitim Yardımı\" Hakkında Tebliğ gg İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \"İstihdam Yol Açma Yardımı\" Hakkında Tebliğ 94 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında \"Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi\" Hakkında Tebliğ 97 Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ IQ2 Araştırma-Geliştirme \′ AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)1 10g Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin Para-Kvedi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No\": 98/2) \′ 118 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 98/7) ,121 Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 98/9) 131 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 98/16)1 134 Dahilde İşleme Rejimi Karan 143 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (Tebliğ No: İhracat: 96/1) 153 Hariçte İşleme Rejimi Kararı 182 Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (Tebliğ No: ihracat: 96/13) 187 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği Dolayısıyla Bir Kısım Gümrük Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 204 I. Bölüm: Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafiğin İşleyişi ve Gümrük İşlemleri 204 II. Bölüm: Geri Gelen Eşyaya İlişkin işlemler *\" .\" 209 VII Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme ve Geri Gelen Eşya) Seri No: 1 227 İhracatın Geliştirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin İhracat Finansman Kararı 243 İhracat Kredileri Hakkında 1 No.lu Tebliğ 247 I. İhracat Reeskont Kredisi 247 II. Vesaik Mukabili Kredi 254 III. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Reeskont Kredisi 255 IV. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Reeskont Kredisi 257 Resmî Destekli ihracat Kredilerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/12) 269 II. BÖLÜM: İTHALAT MEVZUATI İthalat Rejimi Kararı 281 İthalat Yönetmeliği 287 İthalat: (90/12) (İthalat Müsaadesinin İptali Hakkında) 294 Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde Gelen Vergiye Tabi Eşya 295 Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar 307 Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (96/4) 311 Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz ithaline îlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1) 313 Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz ithaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) 319 Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 3) 322 Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 4) 326 İthal Edilecek İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yönetmeliği 328 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu , 333 Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Sen No: 19 341 Bazı Veteriner Sağlık Ürünlerinin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkındaki Tebliğ (TebliğNo: 98/3) 347 Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-98/5) 357 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/1) 362 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 99/2) 363 IX Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline ilişkin Tebliğ (İthalat: 99/3) 364 Milli Telekomünikasyon Şebekesi ile İrtibatlandırılacak Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/4)3 367 Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/5) 368 İthalinde Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/6) 369 İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/7) 374 Fiili İthal Tarihinde 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ (99/9 376 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 99/10) 390 Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/11) 393 Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/12) 396 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 99/13) 399 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/14) 401 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/15) \′ 412 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/16) 419 Kimyasal Silahlar Sözleşme Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/17) . 420 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 99/18) \′. 428 Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 99/19) 430 Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul) Seri No: 4 436 Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Seri No: 1 (İthalattan Alınacak Vergiler Hakkında) 455 Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Seri No: 3 (5 Yaşından Küçük Makine İthalatı Hakkında) 464 Gümrük Genel Tebliğ (Giriş Rejimi) Seri No: 7 (5 Yaşından Büyük Makine İthalatı Hakkında) 470 Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Seri No: 19 (İşlenmiş Tarım Ürünü İthalatı Hakkında) 476 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) Seri No: 4 485 XI Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) Seri No: 4 487 Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu Hakkında Karar 498 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6) 507 Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Sanayi Mallarının ve Bu Malların Arızalarının Tamiri İçin Gereken Azami Süreler Hakkında tebliğ (TRKGM-95/105-106) 516 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satılmak Zorunda Bulunan Sanayi Malları Hakkında Tebliğ (TRKGM-96/113-114) 532 Garanti Belgesi İle Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-95/116-117) 535 Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ (TRKGM-95/137-138) 543 III. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER, STANDARDİZASYON, GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasvon Rejimi Kararı .563 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Yönetmeliği 569 Tebliğ No: 96/4 (Kasaplık ve Besilik Sığırlar İle Koyun ve Keçi İthalatında Kontrol Belgesi Hakkında) 596 Tebliğ No: 96/5 (Sığır, Koyun ve Keçi Etlerinin İthalatında Kontrol Belgesi H.) 598 Tebliğ: (Kasaplık Canlı Kümes Hayvanları, Etleri ve Yumurta İthalinde Kontrol Belgesi Hakkında) 600 Tebliğ: (Süt ve Süt Ürünleri İthalinde Kontrol Belgesi Hakkında) 602 Tebliğ: (Yaş Meyve ve Sebze İthalinde Kontrol Belgesi Hakkında) 604 Tebliğ: (Bazı Petrol Yan Ürülerinin İthalinde Kontrol Belgesi Hakkında) 606 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun 613 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar 621 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 624 İhracat Mallarının Numunesine ve Satış Anlaşmasına Uygunluğunun Denetlenmesine Dair Tüzük 652 ihracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Karar 658 XIII ihracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik 660 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 669 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği 676 Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği 705 Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar 718 İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar 724 Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar 732 Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği 737 IV. BÖLÜM: DIŞ TİCARET KURULUŞLARINA İLİŞKİN MEVZUAT İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kurulması Halikında Kanun 767 ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi Tüzüğü 770 XIV İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Gelirlerinin Tahsiline İlişkin Yönetmelik 774 İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesine İlişkin Teknik Yardım Yapılmasına, Teknik Komiteler Kurulmasına, Deneme İhraçları Düzenlenmesine, Etüd, Araştırma ve Eğitim Çalışmaları ve Bunlarla İlgili Harcamalar Yapılmasına Dair Karar 776 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Karar 778 İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği 796 Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliği 814 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 96/39) 821 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 96/4) 828 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne ilişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon 97/17) 832 V. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATI Gümrük Kanunu 839 Birinci Kısım: Genel Hükümler 839 Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar . . . .839 ikinci Bölüm: Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine ilişkin Çeşitli Hükümler .\′....\′..\′ 842 XV .842 Birinci Ayırım: Temsil Hakkı .843 .844 İkinci Ayırım: Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar Üçüncü Ayırım: Bilgi Dördüncü Ayırım: Diğer Hükümler 846 İkinci Kısım: Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar .848 .850 Birinci Bölüm: Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması İkinci Bölüm: Eşyanın Menşei Birinci Ayırım: Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei 850 İkinci Ayırım: Eşyanın Tercihli Menşei 852 Üçüncü Bölüm: Eşyanın Gümrük Kıymeti 852 Dördüncü Bölüm: Eşyanın Ağırlığı ve Kapları 858 .859 Üçüncü Kısım: Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler .859 Birinci Bölüm: Taşıtların Tüi\′kiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı İkinci Bölüm: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi 862 Üçüncü Bölüm: Eşyanın Gümrüğe Sunulması 863 864 Dördüncü Bölüm: Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması 865 Birinci Bölüm: Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu XVI Altınca Bölüm: Eşyanın Geçici Depolanması 866 Yedinci Bölüm: Transit Rejimi Altında Taşman Eşyaya Uygulanacak Hükümler 867 Sekizinci Bölüm: Diğer Hükümler 867 Dördüncü Kısım: Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım 867 Birinci Bölüm: Genel Hükümler 867 İkinci Bölüm: Gümrük Rejimleri 869 Birinci Ayırım: Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması 869 İkinci Ayırım: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 877 Üçüncü Ayırım: Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 878 Dördüncü Ayırım: İhracat Rejimi 903 Üçüncü Bölüm: Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri 903 Birinci Ayırım: Serbest Bölgeler 903 İkinci Ayırım: Yeniden İhracat, İmha ve Terk , 907 Beşinci Kısım: Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya 908 Altıncı Kısım: Özellik Gösteren Faaliyetler 908 Birinci Bölüm: Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 908 İkinci Bölüm: Geri Gelen Eşya 911 Üçüncü Bölüm: Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler 912 Yedinci Kısım: Sınır Ticareti , 913 Sekizinci Kısım: Diğer Gümrük İşlemleri 913 XVII Biricni Bölüm: Posta Gümrük İşlemleri 913 İkinci Bölüm: Akaryakıt ve Kumanya ile İlgili Hükümler 914 Üçüncü Bölüm: Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 914 Dokuzuncu Kısım: Gümrük Yükümlülüğü 917 Birinci Bölüm: Gümrük Yükümlülüğünün Doğması . . .917 İkinci Bölüm: Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi 923 Üçüncü Bölüm: Teminat 925 Dördüncü Bölüm: Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi 926 Beşinci Bölüm: Vergilerin Geri Verilmesi ve Kaldırılması 927 Onuncu Kısım: Diğer Hükümler 929 Birinci Bölüm: Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri 929 İkinci Bölüm: Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı 930 Birinci Ayırım: Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti * 930 İkinci Ayırım: Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı 932 Üçüncü Bölüm: Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri 932 Onbirinci Kısım: Cezalar 935 Birinci Bölüm: Genel Hükümler 935 İkinci Bölüm: Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 937 Üçüncü Bölüm: Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar 939 Onikinci Kısım: İtirazlar 942 XVIII Onüçüncü Kısım: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük 943 Birinci Bölüm: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 943 İkinci Bölüm: Geçici Maddeler 944 Üçüncü Bölüm: Yürürlük ve Yürütme 948 Tek Tip Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı . . . .949 ATR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği 1000 VI. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER MEVZUATI Serbest Bölgeler Kanunu .1021 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 1027 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı Merkezi Yönetmeliği 1068 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Uygulama Yönetmeliği 1077 Serbest Bölgelerde Banka Kurulması ve Yabancı Bankaların Şube Açma Esaslarına Dair Tebliğ 1085 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 1090 VII. BÖLÜM: KAMBİYO MEVZUATI Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun .1097 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar .1101 XIX Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Tebliğ No: 91-32/5 1119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\′nın 1-M Sayılı Genelgesinin İhracata İlişkin Hükümleri 1147 Bölüm I: Genel Esaslar 1147 Bölüm II: İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri 1148 Bölüm III: İhracat Bedellerinin Tahsil Süreleri 1162 Bölüm IV: İhracat Bedellerinin Tahsili 1166 Bölüm V: Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler 1174 Bölüm VI: İhracat Bedellerinden, İhracatla İlgili Giderlerin Mahsubu Veya Transferi İle İhracatçının İthal Ettiği Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi 1175 Bölüm VII: İhracat Hesabının Kapatılması 1177 Bölüm VIII: Terkin 1180 Bölüm XI: Mal ve Hizmet İhracına İlişkin Düzenlenen Döviz Alım Belgelerinin Kaybı Halinde Yapılacak İşlem 1181 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\′nın 1-M Sayılı Genelgesinin İthalata İlişkin Hükümleri 1189 Bölüm I: Genel Esaslar 1189 Bölüm II: Ödeme Şekilleri 1193 Bölüm III: Diğer Hususlar 1199