Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (25)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi ( Avukatın El Kitabı )

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi ( Avukatın El Kitabı )Sayfa Sayısı
:  
1146
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-06620-4-7

279,00 TLKonu Başlıkları


 


Aile ve Şahsın Hukuku


Alacak, Tazminat, Rücu Davaları ve Sigorta Hukuku


Ceza Hukuku


Gayrimenkul Hukuku


İdare Hukuku


İhtarnameler


İş Hukuku


 


 


ÖRNEK DİLEKÇELER


A) AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU


1. 4320 Sayılı Yasa gereği tedbir başvurusu dilekçesi


 


2. Aile konutu cevap dilekçesi ve deliller


 


3. Aile konutu üzerindeki ipoteğin iptali dava dilekçesi


 


4. Anlaşmalı Boşanma


 


5. Anlaşmalı Boşanma (Davacı asil)


 


6. Anlaşmalı Boşanma Protokol sunumu


 


7. Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi dilekçesi


 


8. Boşanma bilirkişi raporu, tanık beyanları ve esasa ilişkin beyan dilekçesi


 


9. Boşanma cevaba cevap ve delil dilekçesi (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)


 


10. Boşanma dava dilekçesi (Çekişmeli)


 


11. Boşanma dava dilekçesi 2 (Çekişmeli)


 


12. Boşanma dava dilekçesi 3 (Aldatma- zina ve şiddetli geçimsizlik)


 


13. Boşanma davası yayın yasağı talepli dilekçe


 


14. Boşanma davaya cevap dilekçesi


 


15. Boşanma esas hakkında beyan dilekçesi


 


16. Boşanma tanık beyanları ve esas hakkında beyan dilekçesi


 


17. Boşanma tanık ifadeleri ve esas hakkında beyan dilekçesi


 


18. Boşanma tanıma ve tenfiz dava dilekçesi


 


19. Boşanma istinaf dilekçesi


 


20. Boşanma istinaf dilekçesi 2


 


21. Boşanma uzman raporu hakkında beyan dilekçesi


 


22. Çocuk yardım nafakası beyan dilekçesi


 


23. Mal paylaşımı dava dilekçesi


 


24. Mal paylaşımı replik dilekçesi


 


25. Nafaka indirim talepli dava dilekçesi


 


26. Nafaka indirim cevaba cevap dilekçesi


 


27. Nafaka beyan dilekçesi


 


28. Vasi tayini dava dilekçesi


 


29. Vasiyete itiraz dilekçesi


 


30. Vasiyetin iptali ve tenkis dava dilekçesi


 


31. Vasiyetin iptali ve tenkis duruşma öne alım dilekçesi


 


32. Velayet ve boşanma tanık beyanları hakkında ve esas hakkında beyan dilekçesi


 


33. Velayeti annede olan çocuğun soyadının değiştirilmesi dava dilekçesi


 


34. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi


 


35. Velayeti kendisinde olan velinin yurtdışı çıkış izin talebi (Tedbir)


 


36. Velayetin değiştirilmesi istinafa yanıt dilekçesi


 


37. Velayetin değiştirilmesi ve nafaka dava dilekçesi


 


 


 


B) ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARI VE SİGORTA HUKUKU


 


Alacak davası istinafa yanıt dilekçesi


Alacak davası yetkisizlik kararı istinaf dilekçesi


Aracın pert olması nedeniyle sigorta bedelini talep davaya yanıt dilekçesi


Araç hasarının şüpheli olması nedeniyle hasar tespit dilekçesi


Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat dava dilekçesi


Araç maddi hasar sigorta rücuen tazminat istinafa yanıt dilekçesi


Araç satışında peşin satış ve ispat külfeti beyan dilekçesi


Bankanın bilgi dışında çektiği paranın iadesi talepli dava dilekçesi


Bankanın kusurundan kaynaklı tazminat davası cevaba cevap dilekçesi


Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi dava dilekçesi


Bankanın müşterisinden haksız kestiği bedelin iadesi cevaba cevap dilekçesi


Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi


Bankaya karşı maddi ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi


Bankaya karşı munzam zarar dava dilekçesi


Bankaya karşı tazminat davasında rapor beyan dilekçesi


Cari hesap alacağı itirazın iptali (ispat yükü) dava dilekçesi


Cari hesap alacak davası dava dilekçesi (birleştirme talepli)


Çalınan araç sigorta bedeli dava dilekçesi


Darp nedeniyle tazminat dava dilekçesi


Destekten yoksun kalma davaya yanıt dilekçesi


Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi


Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat dava dilekçesi


Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat yanıt dilekçesi


ve deliller


Fatura itirazın iptali temyiz dilekçesi


Fatura itirazın iptali rapora karşı beyan dilekçesi


Fatura itirazın iptali istinaf dilekçesi


Fatura konsinye mal itirazı itirazın iptali dava dilekçesi


Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi


Fatura sebebiyle menfi tespit ve alacak dava dilekçesi (2)


Hakaret tehdit manevi tazminat beyan dilekçesi


Haksız azil nedeniyle vekalet ücreti alacak dava dilekçesi


Haksız haciz nedeniyle tazminat davaya yanıt dilekçesi


Haksız haciz nedeniyle tazminat rapora itiraz dilekçesi


Haksız haciz nedeniyle tazminat istinaf dilekçesi


Haksız şikayet tazminat davası son beyanlar


Haksız tahliye nedeniyle tazminat dava dilekçesi


İhbar olunan sigorta yanıt dilekçesi


İmza itirazı cevap dilekçesi ve delil listesi


İrade dışında gerçekleşen bankacılık işlemi nedeniyle bankadan alacak davası delil ve replik dilekçesi


İşgücü kaybı nedeniyle tazminat adli tıp raporuna beyan dilekçesi


İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi


İtirazın iptali ek rapora beyan dilekçesi 2


İtirazın iptali yanıt dilekçesi


Kambiyo vasfında olmayan çek nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi


Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali dava dilekçesi


Kambiyo vasfında olmayan senet nedeniyle itirazın iptali replik dilekçesi


Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası rücu dava dilekçesi


Kazanç kaybı nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi


Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali ek istinaf dilekçesi


Komisyon sözleşmesi nedeniyle itirazın iptali istinaf dilekçesi


Köpek saldırması nedeniyle tazminat dava dilekçesi


Kredi güvence sigortası nedeniyle alacak davası davalı rapora beyan dilekçesi


Maddi hata talepli dava temyiz dilekçesi


Markaya tecavüzün önlenmesi maddi manevi tazminat dava dilekçesi


Menfi tespit davasında alacaklıdan başkasına ifa sebebiyle beyan dilekçesi


Menfi tespit esas hakkında ve rapora karşı beyan dilekçesi


Menfi tespit dava dilekçesi


Menfi tespit temyize yanıt dilekçesi


Menfi tespit istinaf dilekçesi


Senet nedeniyle menfi tespit davalı beyan dilekçesi


Senet nedeniyle menfi tespit düplik dilekçesi


Senet nedeniyle menfi tespit yanıt dilekçesi


Sigorta rücuen tazminat itirazın iptali dava dilekçesi


Silahla yaralama tazminat davası yanıt dilekçesi


Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle alacak dava dilekçesi


Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti ve manevi tazminat dava dilekçesi


Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle menfi tespit dava dilekçesi


Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih alacak davası dava dilekçesi


Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat dava dilekçesi


Şirket genel kurul iptali bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


Şirket tasfiyesiz fesih dava dilekçesi


Şirket yöneticisine açılan sorumluluk davasına beyan dilekçesi


Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat dava dilekçesi


Tasfiyenin iptali ve şirketin ihyası dava dilekçesi


Tavzih talebi cevaba cevap dilekçesi


Tazminat davası istinafa yanıt dilekçesi


Tecavüz nedeniyle tazminat dava dilekçesi


Tedbirin kaldırılması talebinin reddi müdürlük işlemini şikayet istinaf dilekçesi


Tehdit hakaret manevi tazminat dava dilekçesi


Tehdit hakaret manevi tazminat replik dilekçesi


Teminat senedi menfi tespit dava dilekçesi


Trafik kazası maddi manevi tazminat dava dilekçesi


Trafik kazası manevi tazminat yanıt dilekçesi


Trafik kazası tazminat cevaba cevap dilekçesi


Trafik kazası tazminat davası rapor beyan dilekçesi


Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet cevap dilekçesi


Usulsüz tebligat nedeniyle şikayet istinaf dilekçesi


Yangın nedeniyle tazminat rücu dava dilekçesi


C) CEZA HUKUKU


 


1. Adam öldürme ve azmettirme savunma dilekçesi


 


2. Adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


3. Bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarak dolandırıcılık sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


4. Cinsel istismar esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


5. Darp hakaret zorla alıkoyma tehdit şikayet dilekçesi


 


6. Doktor hatası nedeniyle Adli Tıp raporuna sanık müdafii itiraz dilekçesi


 


7. Elektrik hırsızlığı savunma dilekçesi


 


8. Emniyeti suistimal hırsızlık sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


9. Gasp sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


10. Gerekçesiz ceza alt sınırdan uzaklaşma sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


11. Görevi ihmal ve kötüye kullanma şikayet dilekçesi


 


12. Görevi kötüye kullanma esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


13. Görevi kötüye kullanma savunma dilekçesi


 


14. Karşılıksız çek eski hale iade talepli dilekçe


 


15. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


16. Kasten adam öldürme esasa ilişkin savunma dilekçesi 2


 


17. Kavgaya el atmak savunma dilekçesi


 


18. Kişilik haklarının ihlali sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


19. Nafaka ödememe nedeniyle icra ceza şikayet dilekçesi


 


20. Nitelikli dolandırıcılık esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


21. Öldürmeye kalkışmak savunma dilekçesi


 


22. Resmi belgede sahtecilik tahliye talepli dilekçe


 


23. Resmi evrakta sahtecilik sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


24. Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi


 


25. Resmi kayıtlarda sahtekarlık ve dolandırıcılık şikayet dilekçesi


 


26. Rüşvet esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


27. Sahte belge düzenleme ve kullanma savunma dilekçesi


 


28. Sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs savunma dilekçesi


 


29. Tahliye talepli dilekçe


 


30. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi


 


31. Tahliye talepli tutuklamaya itiraz dilekçesi 2


 


32. Tehdit Alıkoyma darp katılma talepli beyan dilekçesi


 


33. Tehdit şikayet dilekçesi


 


34. Trafik cezası itiraz dilekçesi (park yasağı)


 


35. Trafik cezası itiraz (OGS)


 


36. Trafik cezası itiraz ek beyan


 


37. Tutuklama kararının kaldırılması talepli dilekçe


 


38. Tutuklu kalınan sürenin mahsubu talepli dilekçe


 


39. Yağma duruşma talepli sanık müdafii istinaf dilekçesi


 


40. Yağma esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


41. Yağma mütalaaya karşı beyan ve esasa ilişkin savunma dilekçesi


 


42. Yağma tahliye talepli savunma dilekçesi


 


43. Zimmet tevsii tahkikat ve tahliye talepli bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


 


 


D) GAYRİMENKUL HUKUKU


 


1. 2B Tapu iptali ve tescil temyiz dilekçesi


 


2. 3091 sayılı yasa gereğince tahliye dilekçesi


 


3. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi


 


4. Ecrimisil bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi 2


 


5. Ecrimisil bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyan dilekçesi


 


6. Ecrimisil ve kira geliri alacak dava dilekçesi


 


7. Ecrimisil istinaf dilekçesi


 


8. Ecrimisil ve kira geliri dava dilekçesi


 


9. Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi


 


10. Eski hale getirme ve manevi tazminat dava dilekçesi


 


11. Gayrimenkul satış sözleşmesine aykırılık sebebiyle tazminat dava dilekçesi


 


12. Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali tescil istinaf dilekçesi


 


13. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağı sebebiyle takibin iptali istinafa yanıt dilekçesi


 


14. Hakimin bozma kararına uyma kararıyla bağlı olmasının istisnaları beyan dilekçesi


 


15. Haksız işgal delil tespiti dilekçesi


 


16. Hileye dayalı tapu iptali tescil davası cevap dilekçesi


 


17. İcra takibi ve tahliye kararı nedeniyle menfi tespit davası cevap dilekçesi


 


18. İnşaat sözleşmesine dayalı tazminat davası bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


19. İtirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi


 


20. İzaleyi şüyu bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


21. İzaleyi şüyu ek bilirkişi raporuna beyan ve itiraz dilekçesi


 


22. Kamulaştırma bedelinin artırılması karşı dava dilekçesi


 


23. Kamulaştırmasız elatma dava dilekçesi


 


24. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat dava dilekçesi


 


25. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tespit ve alacak dava dilekçesi


 


26. Kira alacağı itirazın iptali beyan dilekçesi


 


27. Kira alacağı itirazın iptali istinafa yanıt dilekçesi


 


28. Kira alacağı itirazın kaldırılması dava dilekçesi


 


29. Kira alacağı menfi tespit dava dilekçesine yanıt dilekçesi


 


30. Kira tespit ıslah dilekçesi


 


31. Kira tespit istinaf dilekçesi


 


32. Kira tespit istinafa yanıt dilekçesi


 


33. Kira uyarlama davası düplik dilekçesi


 


34. Miras taksim sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi


 


35. Müdahalenin meni bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


36. Ortak alana müdahale dava dilekçesi


 


37. Ortak alana müdahale tespit dilekçesi


 


38. Satış vaadine dayalı tapu iptali tescil bilirkişi raporuna ve davanın esasına dair beyan dilekçesi


 


39. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil ıslah talebinin reddi beyan dilekçesi


 


40. Satış Vaadine dayalı tapu iptali ve tescil tanık ifadelerine karşı beyan dilekçesi


 


41. Şüfa davası temyiz dilekçesi


 


42. Şüfa davası istinaf dilekçesi


 


43. Tapu iptali tenkis miras nedeniyle istihkak davası replik dilekçesi


 


44. Tasarrufun iptali dava dilekçesi


 


45. Tasarrufun iptali inanç sözleşmesi cevap dilekçesi


 


46. Zilyetliğe dayalı tescil istinaf dilekçesi


 


 


 


E) İDARE HUKUKU


 


1. Encümen kararının iptali dava dilekçesi


 


2. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi


 


3. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 2


 


4. Görevden alma idari işlemin iptali cevaba cevap dilekçesi 3


 


5. Görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi


 


6. Görevden alma idari işlemin iptali YD talebinin reddine itiraz dilekçesi


 


7. İdari işlemin iptali usuli eksiklik nedeniyle reddedilen dava dilekçesi


 


8. İdari para cezasının iptali istinafa yanıt dilekçesi


 


9. Off shore hesabındaki paranın tahsili ara karar gereği beyan dilekçesi


 


10. Off shore hesabındaki paranın tahsili cevaba cevap dilekçesi


 


11. Off shore hesabındaki paranın tahsili istinaf dilekçesi


 


12. YD talepli görevden alma idari işlemin iptali dava dilekçesi


 


13. YD talepli idari işlemin iptali dava dilekçesi


 


14. YD talepli idari para cezasının iptali istinaf dilekçesi


 


15. YD talepli ödeme emrinin iptali temyiz dilekçesi


 


 


 


F) İHTARNAMELER


 


1. Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ihtar


 


2. Bankanın haksız eyleminden dolayı tazminat ihtarı


 


3. Fatura ve cari hesap alacağı ihtar


 


4. Haksız rekabet ihtara yanıt


 


5. Haksız rekabetin durdurulması ihtar


 


6. Haksız rekabetin durdurulması ihtar 2


 


7. Hisse devri ve ortaklıktan çıkma talebi ihtar


 


8. İhtara cevap ve karşı ihtar


 


9. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve kira artışı ihtar


 


10. İşe devamsızlık nedeniyle ihtar


 


11. İşe iade talepli ihtar


 


12. Kesinleşen mahkeme kararına göre işe iade ihtar


 


13. Kira alacağı ihtar


 


14. Kira ve fatura alacağı ihtar


 


15. Satın alınan taşınmazdaki ayıp ihtarı


 


16. Satın alınan taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle kira talepli ihtar


 


17. Sigorta acentesi makbuzların iadesi ihtar


 


18. Sigorta acentesi poliçelerin iadesi ihtar


 


19. Sözleşmenin feshi ve teminatın iadesi ihtar


 


G) İŞ HUKUKU


 


1. Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması yapılması talepli dilekçe


 


2. Emsal ücret araştırması için gereken bilgilerin sunulduğu dilekçe


 


3. Emsal ücret araştırması işçi vekili talebi


 


4. Emsal ücret araştırması yanıtlarının beklenmesi nedeniyle ara karardan rücu talepli dilekçe


 


5. Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti dava dilekçesi


 


6. Hatalı onama kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçe


 


7. Hizmet tespiti işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi


 


8. Hizmet tespiti işveren vekili istinaf dilekçesi


 


9. İş kazası nedeniyle tazminat davası işveren vekili cevap dilekçesi


 


10. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi


 


11. İş kazası nedeniyle tazminat davası kusur raporuna karşı işveren vekili beyan dilekçesi 2


 


12. İşçilik alacağı bozma sonrası işveren vekili bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


13. İşçilik alacağı cevap dilekçesi ve delil listesi


 


14. İşçilik alacağı davası işveren vekili olarak istinaf dilekçesi


 


15. İşçilik alacağı davası işveren vekilinin işe davetle ilgili beyan dilekçesi


 


16. İşçilik alacağı davaya cevap dilekçesi


 


17. İşçilik alacağı davaya cevap ve delil listesi


 


18. İşçilik alacağı işçi vekili olarak bilirkişi raporuna ve davanın esasına beyan dilekçesi


 


19. İşçilik alacağı işçinin haklı fesih nedenleri işveren vekili esas hakkında beyan dilekçesi


 


20. İşçilik alacağı işveren bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi


 


21. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ile bozma yönünde ek rapor alınması talepli dilekçe


 


22. İşçilik alacağı işveren vekili bilirkişi raporuna itiraz ve ek rapor alınması talepli dilekçe


 


23. İşçilik alacağı işveren vekili bozma sonrası beyan dilekçesi


 


24. İşçilik alacağı işveren vekili düplik dilekçesi


 


25. İşçilik alacağı işveren vekili ek bilirkişi raporuna beyan dilekçesi


 


26. İşçilik alacağı işveren vekili ek rapor talepli bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz dilekçesi


 


27. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz ile ek rapor talepli dilekçe


 


28. İşçilik alacağı işveren vekili olarak bilirkişi raporuna ve tanık ifadelerine beyan dilekçesi


 


29. İşçilik alacağı işveren vekili temyiz dilekçesi


 


30. İşçilik alacağı işveren vekili istinaf dilekçesi 2


 


31. İşçilik alacağı itirazın iptali davaya cevap dilekçesi


 


32. İşçilik alacağı itirazın iptali işçi vekili düplik dilekçesi


 


33. İşçilik alacak davası dava dilekçesi


 


34. İşveren vekili esas hakkında beyan ve karşı dava dilekçesi


 


35. İşe iade dava dilekçesi


 


36. İşe iade davası delil listesi ve beyanlar


 


 


37. Ölümlü iş kazası tazminat davası cevap dilekçesi