Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Devletler Özel Hukukunda İkametgah, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi

Devletler Özel Hukukunda İkametgah, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden DeğerlendirilmesiSayfa Sayısı
:  
187
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-6422-11-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Devletler Özel Hukukunda kişisel statünün bağlama noktası (irtibat noktası) olarak Kara Avrupası ve Türk Hukukunda milli hukuka yer verilirken, Anglo-Sakson hukukunda ikametgâh kavramı önem kazanmıştır. Daha sonra bu kavram yerini mutad mesken veya işyeri kavramına bırakmıştır. Anglo-Sakson hukukundaki ikametgâh ile Kara Avrupasındaki ikametgâh kavramları da farklılıklar gösterir. Çokuluslu şirketlerin ticaret hayatına katılmaları şirketin esas idare merkezi veya işletme yeri kavramlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aynı şekilde sözleşmeden doğan borçlara, haksız fiilere ve sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku tespit de ikametgâh, mutad mesken ve işyeri bağlama noktalarına başvurulmuştur.

Günümüzde batılı ülkeler hukuklarında ve Avrupa Birliğinde giderek gelişen bu eğilim, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunda bazı değişiklikler yapılması yönünde çalışmaların başlatılmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler Türk Devletler Özel Hukukunda öteden beri yer alan bu bağlama noktalarının iç hukuktaki anlamlarından farklı bir şekilde değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle çağdaş kanunlar, sözleşmeler ve uygulamalar açısından sözkonusu kavramların yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Araştırmacılara faydalı olacağını umduğumuz bu konunun seçiminde ve planlanmasında değerli katkıları olan meslektaşım Prof. Dr. Turgut Turhan\\\′a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR
ÖNSÖZ xi
GİRİŞ 1


I. KISIM

DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA İKAMETGÂH, MUT AD
MESKEN VE İŞYERİ BAĞLAMA NOKTALARI
I. BÖLÜM : İKAMETGÂH


I. TARİHÇE 3
II. İKAMETGÂHIN TAYİNİNDE YETKİLİ HUKUK 6
III. ULUSLARARASI İKAMETGÂH KAVRAMI 10
A. Uluslararası İkametgâhın Nitelikleri 11
1. Uluslararası İkametgâhın Yüzeyselliği (Superficie) 12
2. Uluslararası İkametgâhın Değişmezliği (Stabilisation) 13
3. Uluslararası İkametgâhın Gerekliliği ve Tekliği 15
B. İkametgâh Kavramının Birleştirilmesi 17
C. Mukayeseli Hukukta Uluslararası İkametgâh Kavramı 19
1. Fransız Hukukunda 19
2. İngiliz Hukukunda 20
3. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda 23
4. İsviçre Hukukunda 25


II. BÖLÜM : MUTAD MESKEN


I. MUTAD MESKEN KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI 29
II. MUKAYESELİ HUKUKTA MUTAD MESKENİN ANLAMDI
III. MUTAD MESKENİN UNSURLARI 33


A. Niceliksel ve Niteliksel Tanım 33
B. Sübjektif Unsurların Rolü 34
C. Mutad Meskenin Tekliği ve Gerekliliği 35
IV. MUTAD MESKENİN BAŞLANGICI VE KESİLMESİ 35
V. MESKEN KAVRAMI 39
VI. İSVİÇRE HUKUKUNDA MUTAD MESKEN 41


III. BÖLÜM : İŞYERİ MERKEZİ


I. MESLEK HAYATINDA İŞYERİNİN ÖNEMİ 44
II. LA HA YE SÖZLEŞMELERİ 44
III. AVRUPA TOPLULUKLARI HUKUKU 47
IV. ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKU 48
IV. BÖLÜM : İKAMETGÂH, MUTAD MESKEN, İŞYERİNİN
MUKAYESELİ HUKUKTA BAĞLAMA NOKTASI OLARAK UYGULANMASI
I. KAVRAMLARIN FONKSİYONEL YORUMU 51
II. İKAMETGÂH VE MUTAD MESKENİN
ESKİ VE YENİ BAĞLAMA ŞEKLİ 53
A. Genel Olarak 53
B.Vatandaşlık ve İkametgâh Bağlama Noktalarının
Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler 54
1. Vatandaşlık 54
2. İkametgâh 55
C. İkametgâh ve Mutad Meskenin Birlikte Bağlama
Noktası Olarak Kullanılması Eğilimi , , 57

D. İkametgâh ve Mutad Meskenin Yardımcı Bağlama
Noktası Olarak Kullanılması Eğilimi 57
E. İkametgâh ve Mutad Meskenin Alternatif
Bağlama Noktası Olarak Kullanılması 58
F. Hukuk Seçimi 58
G. Doğrudan Uygulanan Kurallar 59
H. Kamu Düzeni İstisnasında İkametgâh ve
Mutad Meskenin Rolü 62


II. KISIM
TÜRK DEVLETLER HUSUSİ HUKUKUNDA BAĞLAMA NOKTASI OLARAK İKAMETGÂH,
MUTAD MESKEN VE İŞYERİ I. BÖLÜM : TÜRK İÇ HUKUKUNDA İKAMETGÂH,
MUTAD MESKEN VE İŞYERİ KAVRAMLARI


I. İKAMETGÂH 65
A. Genel Olarak 65
B. Gerçek Kişilerin İkametgâhı 66
1. Türk Medeni Kanununda 66
a. İradi İkametgâh 68
aa. Psikolojik Unsur - Yerleşmek Niyeti 68
bb. Maddi ve Fiili Unsur - Eylemli Olarak Oturma 69
b. İtibari İkametgâh 70
c. Kanuni İkametgâh .\\\′ 71
2. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun ve 32 Sayılı Kararda İkametgâh Kavramı 74
in
Medeni Usul Hukukunda İkametgâh 75
4. Devletler Özel Hukukunda İkametgâh 77
C. Tüzel Kişilerin İkametgâhı 78
II. MUTAD MESKEN 81
A. Genel Olarak 81
B. Devletler Özel Hukukunda Mutad Mesken 82
III. İŞYERİ (İŞ İKAMETGÂHI) 84
A. Genel Olarak 84
B. Türk Ticaret Kanununda Ticari İşletme Kavramı 84
C. İş Hukukunda İşyeri- İşletme Kavramı 87
D. Devletler Özel Hukukunda İşyeri Kavramı 88
E. Değerlendirme 91


II. BÖLÜM : TÜRK DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA
KİŞİSEL STATÜYE UYGULANACAK HUKUK


I. EHVK\\\′NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEM 92
II. MÖHUK\\\′TA KİŞİSEL STATÜYE
UYGULANACAK HUKUK 96
A. Genel Olarak 96
1. Birden Fazla Tâbiiyet Halinde 99
2. Tâbiiyetsizlik Halinde 100
3. Mültecilerin Durumu 101
B. Ehliyet 102
1. Gerçek Kişiler İçin 102
a. Kural 102
b. İşlem Güvenliği İlkesi 1022. Tüzel Kişiler İçin 103
C. Vesayet, Hacir ve Kayyımlık 107
D. Gaiplik veya Ölmüş Sayılma 108
E. Aile Hukukunda Bağlama Noktası Olarak ■
İkametgâh veya Mutad Mesken 108
1. Nişanlanma 108
2. Evlenme 109
3. Boşanma ve Ayrılık 111
4. Evlilik Malları 113
5. Nesep İlişkileri 114
6. Evlat Edinme 116
7. Velayet 119
8. Nafaka 121


II. BÖLÜM :
TÜRK DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA BORÇLAR HUKUKU ALANINDA
UYGULANACAK HUKUK I. AKİTLER
ALANINDA BAĞLAMA NOKTASI OLARAK İKAMETGÂH, MUTAD MESKEN VE İŞYERİ.. 124


A. Genel Olarak 124
B. İrade Muhtariyeti 124
C. Objektif Bağlama Kuralı 128
D. Doğrudan Uygulanan Kurallar 135
E. Bazı Akit Tiplerine Uygulanacak Hukuk 138
1. Satım ve Bağışlama Akdi 138
2. Kullandırma Akitleri 140
İstisna Akdi 142
4. Yayın Sözleşmesi 142
5. Vekalet, Vekaletsiz İş Görme, Temsil 143
6. Acentalık, Komisyonculuk, Tellallık 145
7. Garanti ve Kefalet Akdi, Banka Teminat Mektupları 146
8. Franchise Akdi 148
9. Sigorta Akdi 148

10. Akreditif ve Vesika Mukabili Tahsil 149
11. Factoring Akitleri 151
12. Taşıma Akitleri 152
13. Patent (Lisans) Sözleşmesi 152
14. Know-how Sözleşmesi 154
F. Milletlerarası Sözleşmeler 155
1. Menkullerin Milletlerarası Satışına Uygulanacak
Hukuk Hakkında Sözleşme 155
2. Milletlerarası Mal Satışı Hakkında
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 156
3.Akdi Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında
Avrupa Topluluğu Sözleşmesi 157
4. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Akitlere Uygulanacak
Hukuk Hakkında 1986 Tarihli La Haye Sözleşmesi 158
II. HAKSIZ FİİLLER ALANINDA BAĞLAMA NOKTASI
OLARAK İKAMETGÂH, MUTAD MESKEN VE İŞYERİ 160
A. MOHUK\\\′ta Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuk 160
B. Milletlerarası Sözleşmeler 164

1. Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuk
Hakkında Sözleşme 164
2. İmal Edilen Şeylerden Sorumluluk Hakkında Sözleşme 165
C. Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafında
Yetkili Hukuk 165


III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE BAĞLAMA
NOKTASI OLARAK İKAMETGÂH, MUTAD MESKEN VE İŞYERİ HUKUKU167


A. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı ve Uygulanacak Hukuk 167
B. MÖHUK\\\′ta Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk.... 168
IV. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK TASARISI 169

SONUÇ 174

BİBLİYOGRAFYA 176