Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Dernekler Hukuku

Dernekler Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
349
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-64-1

125,00 TLÖNSÖZ Dernekler Hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk kapsamlarında yer alan, karma bir hukuk dalı özelliğini taşıyor. Dernekler Hukukunun bu özelliği, dernek amaçlarında ve kılavuz kılınan bu amaçları sağlamaya yönelik faaliyetlerde artan çeşitliliğin ve özgünlüğün bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle kitap, söz konusu yapılanma göz önünde tutularak hazırlandı. Yürürlükteki hukuk kuralları, kuralın özüyle denetlenmiş sözünden çıkartılabilecek anlam bakımından dikkate alındı ve yorumlandı. Böylece yorumlanan pozitif hukuk kurallarının, aynı yürürlük yöntemiyle değiştirilebileceği veya kaldırılabileceğine inanılarak, bu kurallara ilişkin varsa eleştiriler, görüş ve öneriler sunuldu. Kitapta hukuk bilimi ve hukuk tekniği konularındaki düşüncelerimiz aktarılırken, somut olaylar ve işlemler esas alındı. Kitapta derneklerle ilgili genel bilgiler sunulup, derneğin kuruluşu, dernek üyeliği, derneğin organları, derneğin faaliyetleri ve derneğin sona ermesi bölüm başlıkları altında; derneğin kuruluşundan, sona ermesine değin gerçekleşecek süreç ve aşamalarda hukuksal oluşumu ve çalışması incelendi. Kitapta, teoride ve uygulamadaki görüşlere, karşılaştırmalı olarak yer verildi. Bu kitabın basımı ve yayımlanmasında emeği geçen herkese, özellikle yayım kuruluşu sahibi ve yöneticisi değerli arkadaşım Vedat Carbaş ile dizgi-tasarımda Sami Abbas’a, kapak tasarımında Murat Ece’ye teşekkür ederim. Zafer Saka Seyhan / Adana, 2010 İÇİNDEKİLER Önsöz V İçindekiler VII Kısaltmalar XVI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1. Dernek Olgusu......................................................1 1.1.Terim...................................................1 1.2.Kavram.................................................2 1.3. Derneğin Tanımı ve Öğeleri 2 1.3.1. Derneğin Tanımı 2 1.3.2. Derneğin Öğeleri 3 1.3.2.1. Kişi Topluluğu 3 1.3.2.2.Amaç....................................4 1.3.2.3. Tüzel Kişilik 6 2.Türk Dernekler Hukukunda Tarihi Gelişim 7 2.1.CumhuriyetÖncesi...................................7 2.2.Cumhuriyet Dönemi.......................8 3.Dernek Kurma Özgürlüğü......................12 4.Dernekleri Düzenleyici Kurallar 17 İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN KURULUŞU 1. Kuruluşİlkeleri.............................19 1.1.Serbestlik........................... 19 1.2.Bağımsızlık............................19 2.Dernek Türleri..........................................20 2.1.Yalın Dernekler.......................................20 2.2.Kamu Yararına Çalışan Dernekler 20 2.3.Ticari İşletme İşleten Dernekler 32 2.4.Çocuk Dernekleri................................35 2.5.Gençlik ve Spor Dernekleri 36 2.6.Yabancı Dernekler................................37 2.7.DernekPlatformu..................................39 2.8.SiyasiPartiler.......................................40 3.Dernek Üst Kuruluşları.............................41 3.1.GenelOlarak..............................41 3.2.Federasyonlar....................................42 3.3.Konfederasyonlar.............42 3.4.OrtakHükümler.....................................42 4.DernekAltKuruluşları..................................43 4.1.Şube.................................................43 4.2.Temsilcilik...........................................44 5.Kuruluş.................................................45 5.1.Genel Olarak 45 5.2.Tüzel Kişiliğin Kazanılması 45 5.3.Kurucu Koşullar..............47 5.3.1.Dernek Kurma İradesi 47 5.3.2.Dernek Kuruculuğu 47 5.3.2.1. Kurucu Sayısı 47 5.3.2.2. Kurucular 48 5.3.2.2.1. Gerçek Kişiler 48 5.3.2.2.2. Tüzel Kişiler 50 5.3.3. Kuruluşun Bildirimi 51 5.3.4.İnceleme...................... 51 5.3.5. Derneğin Kütüğe Yazımı 53 5.3.6. İlk Genel Kurul Toplantısı 53 6.Derneğin Tüzüğü.................... 54 6.1.Kavram...........................................54 6.2.Tüzüğün Biçimi 54 6.3.Tüzüğün Hukuksal Niteliği 54 6.4.Tüzüğün Kapsamı.............. 54 6.5.Tüzüğün Değiştirilmesi 56 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DERNEĞİN ÜYELİĞİ 1.Üyelik Kavramı 57 2.Üye Olma................................. 60 3.ÜyelikKoşulları 64 3.1.Ehliyet........................... 64 3.1.1.Gerçek Kişiler............ 64 3.1.2.Tüzel Kişiler 65 3.2.Tüzük Koşulları............. 65 4.Üyelik Hak ve Yükümlülükleri 66 4.1.ÜyelikHakları.......................................66 4.1.1.GenelOlarak 66 4.1.2.Katılma Hakları 67 4.1.3.Yararlanma Hakları 68 4.1.4.Koruma Hakları 68 4.2.Üyelik Yükümlülükleri 69 4.2.1.Genel Olarak............ 69 4.2.2.Ödenti Verme Borcu 70 4.2.3.Öbür Yükümlülükler.. 72 4.2.3.1Dernek Düzenine Uymak 72 4.2.3.2.Derneğe Sadakat 72 4.3.3.3.Dernek Amacına Uygun Davranmak73 5.Üyelikten Çıkma......................... 73 5.1.Kendiliğinden Çıkma 73 5.1.1.Kavram..................73 5.1.2.Kişiliğin Sona Ermesi 73 5.1.3.Üyelik Niteliğinin Yitirilmesi 74 5.2.Çekilme........................... 76 5.3.Çıkarma................................. 77 5.3.1.Çıkarma İşlemi.. 77 5.3.2.Çıkarma Nedenleri 78 5.3.2.1.Genelde. 78 5.3.2.2.Tüzükte Neden Gösterme 78 5.3.2.3.Haklı Nedenle Çıkarma 80 5.3.3.Çıkarma İşleminin Denetimi 80 5.3.3.1.Kavram 80 5.3.3.2.Yöntem Ölçütünde Denetim 81 5.4.Çıkmanın Sonuçları..... 83 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI 1.Organ Kavramı.............................85 2.Derneğin Organları................... 86 2.1.Organ Türleri ........................86 2.2.Genel Kurul........................... 88 2.2.1.Niteliği ....................... 88 2.2.2.Görev ve Yetkileri 89 2.2.3.Toplantıya Çağrılması 90 2.2.3.1.Kurul Oluşturma Zorunluluğu 90 2.2.3.2. Toplantı Türleri 90 2.2.3.2.1. İlk Toplantı 90 2.2.3.2.2. Olağan Toplantı 91 2.2.3.2.3. Olağanüstü Toplantı 93 2.2.3.3.Toplantı Çağrısı 94 2.2.3.3.1. Çağrı Zorunluluğu 94 2.2.3.3.2. Çağrının Hukuksal Niteliği 95 2.2.3.4.Çağrı Yetkisi 95 2.2.3.4.1. Yönetim Kurulu 95 2.2.3.4.2. Denetim Kurulu 95 2.2.3.4.3. Azınlık 96 2.2.3.4.4. Kayyım 100 2.2.3.5.Çağrı Yöntemi 105 2.2.3.5.1. Yöntemin Amacı 105 2.2.3.5.2. Çağrı Biçimi 106 2.2.3.5.2.1. Genel Olarak 106 2.2.3.5.2.2. Bildirim 107 2.2.3.5.2.2.1. Gazete İlanıyla Bildirim 107 2.2.3.5.2.2.2. Posta Yoluyla Bildirim 108 2.2.3.5.3. Çağrı İçeriği 109 2.2.3.5.3.1. Toplantı Günü ve Saati 110 2.2.3.5.3.2. Toplantı Yeri 110 2.2.3.5.3.3. Gündem 111 2.2.3.5.4. Toplantının Yapılamaması 112 2.2.4. Toplantısız ve Çağrısız AlınanKararlar 2.2.5.Toplanması.................. 114 2.2.5.1. Toplantıya Katılma Hakkı 114 2.2.5.2. Toplantıda Oy Hakkı 116 2.2.5.2.1. Oy Hakkı Kavramı ve Tanımı 116 2.2.5.2.2. Oy Hakkının Hukuksal Niteliği 116 2.2.5.3. Oy Hakkının Özellikleri 117 2.2.5.3.1. Kazanılmış Hak ve Vazgeçilmezlik117 2.2.5.3.2. Üyeye Bağlılık 118 2.2.5.3.3. Koşulsuzluk 118 2.2.5.4. Oy Hakkını Kullanma İlkeleri118 2.2.5.4.1. Yalnızca Genel Kurulda Kullanma118 2.2.5.4.2. Belirli Bir Biçim ve Yöntemde Kullanma119 2.2.5.4.3. Özgürce ve Serbestçe Kullanma121 2.2.5.5.Oy HakkınınKullanılmasındaSınırlamalar122 2.2.5.5.1. Genel Olarak 122 2.2.5.5.2. Sınırlamalar 123 2.2.5.5.3. Sınırlamalara Aykırılığın Yaptırımı126 2.2.6.Genel Kurulun Çalışması 127 2.2.6.1.Toplantıya Katılma Hakkının Tespiti127 2.2.6.2.Toplantı Yetersayılarının Tespiti129 2.2.6.3.Toplantıyı Gündemiyle Sürdürmek131 2.2.6.4.Toplantıyı Yöntemiyle Yürütmek 133 2.2.7.Genel Kurulda Karar 138 2.2.8.Genel Kurul Sonuç Bildirimi 141 2.2.9.Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptal Davaları 142 2.2.9.1.Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı142 2.2.9.1.1. Genel Olarak 142 2.2.9.1.2. Sakatlık Türleri 148 2.2.9.1.2.1. Yokluk 148 2.2.9.1.2.2. Geçersizlik 149 2.2.9.1.2.3. İptal Edilebilirlik 155 2.2.9.1.2.3.1. Genel Olarak 155 2.2.9.1.2.3.2. İptal Edileb Karar 2.2.9.1.2.3.3. İptal Nedenleri 157 2.2.9.1.2.3.3.1. Kanuna Aykırılık 2.2.9.1.2.3.3.2. Tüzüğe Aykırılık 2.2.9.1.2.3.3.3. Dürüstlük Davralınma Kurallarına Aykırılık 161 2.2.9.2. İptal Davası 163 2.2.9.2.1. Genel Olarak 163 2.2.9.2.2. Davanın Tarafları 166 2.2.9.2.2.1. Davacılar 166 2.2.9.2.2.1.1. Dernek Üyeleri 2.2.9.2.2.1.1.1. Toplantıya KatılanÜyeler 2.2.9.2.2.1.1.2.ToplantıyaKatılmayaÜyeleri 2.2.9.2.2.1.2. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üyeleri 169 2.2.9.2.2.1.3. Cumhuriyet Savcılığı 169 2.2.9.2.2.2. Davalı 170 2.2.9.2.3. İptal Davasında Süre 171 2.2.9.2.4. İptal Davasının Görülmesi 173 2.2.9.2.4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 173 2.2.9.2.4.1.1. Görevli Mahkeme 2.2.9.2.4.1.2. Yetkili Mahkeme 174 2.2.9.2.4.2. Tahkim 176 2.2.9.2.5. Yargılama Usulü 178 2.2.9.2.5.1. Genel Olarak 178 2.2.9.2.5.2. Özel Olarak 182 2.2.9.2.5.2.1. Davaların Birleştirilmesi 182 2.2.9.2.5.2.2. Davaya Müdahale 183 2.2.9.2.5.2.3. Kararın İcrasının Geri Bırakılması185 2.2.9.2.6. İptal Kararının Etkisi 187 2.2.9.2.7. Kötü Niyetle İptal Davası Açanların Sorumluluğu 189 2.3. Yönetim Kurulu 191 2.3.1.Kavram........................ 191 2.3.2.Yönetim Kurulunun Oluşumu 191 2.3.3.Yönetim Kurulunun Görevleri 193 2.3.3.1.Dernek İşlerini Görmek 193 2.3.3.2. Dernek Tüzel Kişiliğini Temsil195 2.3.4.Yönetim Kurulu Kararları 196 2.3.5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu197 2.4.Denetim Kurulu.....................200 2.4.1.Kavram....................... 200 2.4.2.Denetim Kurulunun Oluşumu201 2.4.3.Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri203 2.4.4.Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu205 BEŞİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN FAALİYETLERİ 1.Genel Olarak...........................207 2.Olağan Faaliyetler........................207 2.1.Yardım ve İşbirliği 208 2.2.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler209 2.3.Gelir Sağlama, Giderde Bulunma 210 2.4.Taşınmaz Mal Edinme 211 2.5.Sandık Kurma....................... 213 3.Uluslararası Faaliyetler................. 215 3.1.Faaliyet Serbestliği................. 215 3.2.Yabancı Dernekler................... 215 4.İzne Bağlı Faaliyetler......................215 4.1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri için Tesisler215 4.2.Lokal Açma........................... 216 5.Yasaklar.........................................216 5.1.Kullanma Yasağı.................... 216 5.2.Amaç Dışında Faaliyet Yasağı 217 6.Derneğin Dış Denetimi................... 218 6.1.Kolluk Denetimi..................... 218 6.2.İdari Denetim..........................220 6.3.Mali Denetim.......................... 223 7.Dernekler Dairesi Başkanlığı 224 ALTINCI BÖLÜM DERNEĞİN SONA ERMESİ 1.Genel Olarak................................227 2.Derneğin Dağılması.......................227 2.1.Kendiliğinden Dağılma 227 2.1.1.Kendiliğinden Dağılma nedenleri 229 2.1.1.1.Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin Olanaksız Duruma Gelmesi 229 2.1.1.2.Sürenin Dolması 230 2.1.1.3. İlk Genel Kurul Toplantısının Süresinde Yapılmaması 230 2.1.1.4.İlk Genel Kurul Toplantısında Zorunlu Organların Oluşturulmamış Bulunması 231 2.1.1.5. Derneğin Borç Ödemede Acze Düşmüş Bulunması 231 2.1.1.6.Tüzük Gereğince Yönetim Kurulunun OluşturulmasınınOlanaksız Duruma Gelmesi 232 2.1.1.7.Olağan Genel Kurul Toplantısının İki Defa Üst Üste Yapılamaması 233 2.1.1.8. Üye Sayısının Yasal Yetersayı Altına Düşmesi 234 3.Derneğin Dağıtılması.................... 235 3.1.Genel Kurulu Kararıyla Dağıtılma 235 3.2.Mahkeme Kararıyla Dağıtılma 235 3.2.1.Genel Olarak............... 235 3.2.2.Özel Olarak................. 236 3.2.2.1. Amacın Yasaya veya Ahlaka Aykırı Duruma Gelmesi 236 3.2.2.2. Kuruluştaki Eksiklik ve Aykırılıkların Giderilmemesi 241 3.2.2.3.Faaliyetlerde Kullanma ve Kurulma Yasaklarına Aykırılık 241 3.3İdari Kararla Dağıtılma............242 4.Derneğin Sona Ermesinin Hukuksal Sonuçları 242 4.1.Genel Olarak......................... 242 4.2.Malvarlığının Tasfiyesi......... 243 4.3.Malvarlığının Özgülenmesi 243 5.Derneğin Kütükteki Kaydının Silinmesi 244 MEVZUAT 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 247 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu............251 4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 261 5253 sayılı Dernekler Kanunu................263 Dernekler Yönetmeliği.............................275 KAYNAKÇA......................................345